Petitie: Tegen verdere ontheiliging van Gods Naam en zaak

god

De aanhef ‘Christenen‘ sluit mij als niet-Christen uit. Na een woord voel ik al dat deze petitie niet voor mij is bedoeld. Mijn handtekening wordt niet gevraagd. Ik lees verder. Gewiekst op claims voor de eigen vrijheid en de onvrijheid van de ander. Dat ‘alles wat met God en Goddelijke zaken te maken heeft weggebannen en liefst uitgeroeid moet worden’ is een mening die heftig klinkt, maar niet overeenkomt met de realiteit. Het is onzin.

Mogelijk heeft petitionist Pieter Hardam weinig vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat en meent-ie dat het christendom aan macht en prestige verloren heeft, maar het gaat ver om dat met onwaarheden te willen aantonen. De vrijheid van godsdienst geeft elke Nederlander ruimte om naar eigen goeddunken zijn of haar God te vereren. Wie God wil aanbidden kan dat zonder tegenwerking doen. In onze pluriforme samenleving kunnen andersdenkenden echter nooit verplicht worden om de leerregels van een specifieke godsdienst te volgen. Om te voorkomen dat dat van bovenaf opgelegd wordt is de vrijheid van godsdienst ontstaan.

Dat ‘Elk mens op aarde verplicht is om de eer van God als het hoogste goed te achten’ is een waarheid die alleen binnen (bepaalde varianten van) het Christendom geldt. Van iemand die een andere waarheid met een ander mensbeeld volgt en in een andere gedachtenwereld leeft met andere waardepatronen kan niet verwacht worden dat deze zo’n waarheid van een specifieke religieuze organisatie volgt. Ofwel, het is geen universele waarheid waaraan alle wereldburgers gehouden kunnen worden. Het is jammer dat Pieter Hardam de positie van God en z’n godsdienst zo somber inziet. Da’s onterecht. Hij heeft alle vrijheid om zijn eigen God te aanbidden. Alleen, hij kan dat niet van een meerderheid eisen met andere religies en levensbeschouwingen.

Foto: Schermafbeelding van de petitie ‘Tegen verdere ontheiliging van Gods Naam en zaak‘, 7 januari 2013. Tekenen kan hier.

Volgens Femen is God een vrouw. Hoe valt dat te bewijzen?

Acties van de feministes van Femen tegen de kerk roepen medelijden op met onmachtige vertegenwoordigers van een kerk die niet om weet te gaan met maatschappelijke veranderingen en directe tegenspraak niet is gewend. Afgelopen week nog in de Madeleine van Parijs en gisteren in de Dom van Keulen. Activiste Josephine sprong tijdens de mis op het altaar. In de gebruikelijke halfnaakte outfit. Ze werd met veel duwen en trekken door een menigte katholieke ordebewaarders weggevoerd. Eentje kon zich niet beheersen en sloeg Josephine keihard in het gezicht. Koren op de molen van Femen. Opvallend genoeg gaan de activistes met de kreet ‘God is een vrouw‘ niet voorbij aan de vraag wat het bestaan van een god uitmaakt. Een kwestie van perspectief?