Welvaartsevangelie klopt geld uit zakken van gelovigen en sluist dat door naar voorgangers van protestant-christelijke organisaties

(NB: De video waarop onderstaand commentaar was gebaseerd is van YouTube verwijderd door Tom de Wal en het Frontrunners Ministries – NL. Mogelijk omdat het hier in het afgelopen jaar meer dan 1000 keer bekeken is. Het is vervangen door bovenstaande video waar het commentaar niet meer direct op aansluit.)

Is voorganger Tom de Wal van het protestant-christelijke Frontrunners Ministries op z’n best een manipulator en op z’n slechts een oplichter? Hij vraagt geld aan gelovigen, want geld is invloed, zo stelt hij. Maar invloed van wie? Van de organisatie van Tom de Wal, van de gelovigen, van het christelijk protestantisme of van God? Tom de Wal is de enige bestuurder en voorzitter/secretaris/penningmeester van Stichting Frontrunners.

Zijn betoog bestaat uit twee delen die niet logisch samenhangen. Het eerste deel bestaat uit De Wals bewering dat de christelijke God tot veel in staat wordt geacht. Het Woord van God kan volgens De Wal huwelijken of mensenlevens redden. Dat is een aanname die niet getoetst kan worden en daarom waar en onwaar kan zijn. In het tweede deel zegt De Wal dat als ‘wij’ geen geld hebben om invloed uit te oefenen dat dan het Woord van God niet naar buiten kan worden gebracht. De niet zo stilzwijgende oproep is dat gelovigen geld moeten overmaken naar de Stichting Frontrunners omdat anders het Woord van God niet gehoord kan worden.

Met dit bedelen om geld bij gelovigen plaatst Tom de Wal zich in de traditie van het welvaartsevangelie. Dat bevestigt hij in video’s die er een lans voor breken. Zoals in ‘7 argumenten tegen het welvaartsevangelie weerlegd van 10 juli 2019. In de VS wordt dat ‘prosperity gospel’’ genoemd dat tot een bloeiende business is geworden waar kerkleiders van profiteren. Het is een protestant-christelijke dwaalleer die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. Hebzucht en geldzucht verdringen God. Zo wordt geld uit zakken van gelovigen geklopt dat verdwijnt in zakken van de bedelende en dreigende voorgangers die op slinkse wijze geld van gelovigen aftroggelen. Zwendel dus. De Wal heeft de geldklopperij gemoderniseerd door het in bovenstaande video te koppelen aan de invloed die gekocht moet worden om het Woord van God te verspreiden. Maar hij blijft ermee binnen de traditie van het welvaartsevangelie.

Een video op het YouTube-kanaal Bijbelstudie & Bijbelse Wetenswaardigheden waarschuwt op het eind tegen de praktijken van het welvaartsevangelie: ‘Nergens blijkt uit dat God zijn volgelingen beloont met materiële voorspoed en rijkdom. Nergens vragen Jezus of zijn volgelingen ook om geld. Om er vervolgens zelf goed van te leven. Of er een salaris uit trekken. De enigen die er beter van worden in deze tijd zijn de voorgangers en medewerkers die in dienst staan van kerkgenootschappen die tienden verlangen of hun leden constant pressen tot het geven van financiële bijdragen. Mijn advies is, mensen trap er niet in. Want zij zijn de enigen die wel varen bij het door hen verkondigde welvaartsevangelie. Verlaat zulke kerkgenootschappen en ga op zoek naar een gemeenschap waar men niet aast op uw geld of u verplicht (..) om geld te geven’.

Het enige commentaar bij deze video van ene Count Ravendonk is veelzeggend, maar ook pijnlijk naargeestig: ‘De Pastor vaart er dik wel bij van alle donaties en tienden geldgeile schoften zijn het, bij mij kwam meneer de Pastor zelfs langs om te kijken wat ik in huis heb om te kijken of er 10% van mijn inkomen te scoren was!!! Ik ben blij dat ik het Gristendom verlaten heb, alles is nep in aan en om het Gristendom. Ik heb nog nooit grotere hypocriete en schijnheilige lui ontmoet dan de Gristen! Oh ik wil 13 jaar van mijn leven terug!’

De directe aanleiding voor dit commentaar is een interessante ontwikkeling in de VS. De Israëlisch-Canadese voorganger van de Pinkstergemeente Benny Hinn zegt het ‘prosperity gospel’ achter zich te hebben gelaten omdat ‘de Heilige Geest het beu zou zijn’ . Zie video. Pastor James Pittman van de New Hope Community Church in Palatine vraagt zich in een video van zijn kanaal For Such a Time As This ‘voorzichtig’ af wat er aan de hand is met Hinn. Is zijn afstand nemen van het welvaartsevangelie gemeend of een middel om extra aandacht te trekken voor zijn winkel? Hinn is er zogezegd klaar mee, maar biedt nog wel volop produkten ter verkoop aan. Een CD met Gods Woord (Speaks Healing) voor 15 USD of een Divine Healing DVD voor 75 USD.

Foto: Schermafbeelding van de winkel (shop) This Weeks Featured Products; Special Offers on This Is Your Day! van Benny Hinn op zijn site Benny Hinn Ministries.

15 gedachten over “Welvaartsevangelie klopt geld uit zakken van gelovigen en sluist dat door naar voorgangers van protestant-christelijke organisaties

 1. God geneest, in tegenstelling tot uw stelling. Ooit heb ik psychoses gehad en 10 jaar psychische behandeling. Dit hielp enigszins, tot ik de Bijbel gin lezen en toepassen, nu is dit alles voorgoed voorbij, dankzij de God. Toch iets voor u om over na te denken….?

  Like

 2. @Henk
  Voor wie gelooft dat God geen menselijke constructie maar een opperwezen is, kan het therapeutisch werken zoals u zegt. Voor anderen die een andere mening hebben en God als een constructie van mensen zien zou het tegenstrijdig zijn om iets te ontlenen aan een God van wie of waarvan ze menen dat ze die zelf gemaakt hebben. Bij hen slaat de therapie niet aan omdat ze er niet in geloven.

  Like

 3. Beste Knight,

  Een paar dagen geleden ben ik eens bij een samenkomst geweest waar Tom de Wal sprak, Ik zag een enthousiaste jongeman die sprak met de Bijbel als leidraad. Hij legde het onderwerp uit waar hij over sprak met een aantal Bijbelverzen als onderbouwing. Een prima bijeenkomst, niks mis mee…..!

  Eenmaal thuisgekomen google ik wat op zijn naam en uw website stond ook bij de google zoekresultaten, ik heb uw artikel gelezen en ook ingezoomd op het welvaartevangelie wat hij predikt.

  Ik heb de YouTube prediking over het welvaartsevangelie van Tom de Wal gehoord en ik ervaar het helemaal in lijn met de Bijbel. Ik wil u bedanken dat u mij via uw website hierop heeft geattendeerd.

  Natuurlijk is het even wennen om een gedeelte van je inkomen weg te geven, zelf zie ik dit meer in het financieren van Gods Koninkrijk op aarde. De Bijbel geeft een richtlijn van 10 % van je inkomen, of iemand zich er aan wilt houden daar is de persoon vrij in.

  Persoonlijk heb ik de zegeningen van God sterk gemerkt sinds dat ik een gedeelte van mijn inkomen weggeef, Gezondheid, stabiliteit en herstel heb ik mogen ontvangen met als klapper op de vuurpijl heeft mijn vrouw zomaar uit het niets een schitterende goedlopende kapperszaak gekregen. Ja wij geven geld weg, maar God geeft net zo goed weer geld erbij. Zodat wij het weer weg kunnen geven.

  Je zou het kunnen beschouwen als een geheimenis. Je komt alleen zelf achter als je het gaat proberen.

  Voor u een mooie YouTube link als bedankje, wie weet gaat u hierdoor een andere blik naar het evangelie krijgen:

  Met vriendelijke groet,
  Bas Clingen

  Like

 4. @Bas Clingen
  De verdediging van het welvaartsevangelie en de stichting van Tom de Wal die dat promoot is uw goed recht. Daar geef ik in deze reactie geen commentaar op. Er is in de media al genoeg kritiek op te vinden.

  Evengoed als ik u die vrijheid gun zouden u en Henk van de Klundert mij die vrijheid moeten gunnen. Dat doet u naar mijn idee niet door op een indirecte en wat zalvende wijze aan evangelisatie te doen. Dat is ongepast. U gaat daar naar mijn mening te ver in.

  Als we elkaar respecteren, dan houdt dat in dat we de overtuiging van de ander waarderen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om achting voor elkaar en elkaars levensovertuiging te hebben. Die achting verbleekt als u mij probeert te evangeliseren. Dat is brutaal.

  Denk maar eens goed na waar u dat eigenlijk op baseert en of dat een voldoende grond is om mij zo te bejegenen. Besef u niet dat u hiermee de interne werking van uw geloof exporteert tot buiten uw geloof? Ja, zult u antwoorden, dat is ook exact wat evangelisatie is.

  Ik meet mezelf geen oordeel toe over de aanvaardbaarheid en werking van die evangelisatie, maar volsta ermee om u te laten weten dat ik geen ontvangende partij van uw evangeliserende boodschap wil zijn. In welke vorm dan ook.

  Wat u doet lijkt voort te komen uit de traditionele reflex van gelovigen die andersdenkenden in hun geloof proberen te trekken. Ooit was dat de strategie van de meerderheid, nu is dat het achterhoedegevecht van een krimpende minderheid. De meerderheid van de Nederlandse bevolking geeft aan zich niet te laten inspireren door godsdienst.

  Het is historisch begrijpelijk dat u en de uwen zich ondubbelzinnig laten inspireren door wat u als belangrijk vindt in het leven. Namelijk uw christelijk geloof, en dan een Amerikaanse variant daarvan: het welvaartsevangelie. U hebt in Nederland die juridische en maatschappelijke vrijheid om dat te belijden wat u waardevol vindt. Ik gun u dat van harte. Dat is voor iedereen belangrijk.

  Het zou u en de uwen sieren als u andersdenkenden die op afstand staan van dat welvaartsevangelie respecteert in hun overtuiging. Wat die overtuiging verder ook is. Ik zal nooit proberen u te bekeren of iemand proberen te overtuigen om mijn overtuiging of levensbeschouwing te volgen. Volwassen die als volwassen behandeld worden zijn geen kuddedieren. Ze behoren uit vrije wil hun eigen overtuiging te kiezen.

  Ik verwacht dat u de welgemanierdheid hebt om mij en anderen van buiten uw eigen kring niet te willen annexeren in uw evangelisatie en als pseudo-christenen of potentiële christenen te beschouwen. Dat komt niet overeen met de vrijheid die anderen u gunnen. Even ongepast en zelfs beledigend zou het zijn om christenen als pseudo-atheïsten of pseudo-moslims te beschouwen.

  Ik hoop dat u snapt dat uw evangelisatie niet door iedereen gewaardeerd wordt en zelfs averechts kan werken voor de acceptatie van uw plek in de Nederlandse samenleving.

  Like

 5. Pingback: Afwijzend antwoord aan aanhanger van het welvaartsevangelie die me met een andere blik naar het evangelie wil laten kijken: ‘Nee’ | George Knight

 6. Beste Knight,

  Eerst een correctie in het uiten van uw reactie.

  Punt 1
  U schrijft:
  Als we elkaar respecteren, dan houdt dat in dat we de overtuiging van de ander waarderen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om achting voor elkaar en elkaars levensovertuiging te hebben. Die achting verbleekt als u mij probeert te evangeliseren. Dat is brutaal.

  “Als u stelt dat is brutaal” dan stelt u een objectieve norm als standaard. Het is maar vraag of het ijkpunt bent in deze zaak.

  Uw mening is een subjectieve uiting op mijn eerdere schrijven.

  Of het werkelijk brutaal is is maar zeer discutabel, u zou beter kunnen schrijven dat vind ik brutaal, dan blijft u het bij uw eigen waarneming. Mocht de correspondentie tussen u en mij doorgaan dan kanaliseren wij onze bevinden in het redelijke. Kunt u zich hier in vinden?

  Punt 2
  U schrijft:
  Denk maar eens goed na waar u dat eigenlijk op baseert en of dat een voldoende grond is om mij zo te bejegenen. Besef u niet dat u hiermee de interne werking van uw geloof exporteert tot buiten uw geloof? Ja, zult u antwoorden, dat is ook exact wat evangelisatie is.

  In deze alinea stelt u mij een vraag, en u beantwoord mijn vraag. Een vraag stellen is goed, maar in vind het voorbarig dat u er zelf een antwoord op geeft. Dit mist zijn doel, u heeft mijn antwoord namelijk nog niet gehoord!
  Graag wil ik met u de afspraak maken dat u mij de vraag stelt en ik er een antwoord op geef, kunt u zich hier in vinden?

  Punt 3
  U schrijft:
  Ik hoop dat u snapt dat uw evangelisatie niet door iedereen gewaardeerd wordt en zelfs averechts kan werken voor de acceptatie van uw plek in de Nederlandse samenleving.

  Ik merk dat u de neiging heeft in uw schrijven om uw bevinding kracht bij te zetten door door te stellen dat dit meteen bij anderen ook meteen zo is. Analyseer de zin eens:
  Ik hoop dat u snapt dat uw evangelisatie niet door iedereen gewaardeerd wordt en zelfs averechts kan werken.

  Wij hebben tot op heden een tweerichtingsverkeer, uiteraard kunnen anderen meelezen en reageren, u schrijft ik reageer en vice versa.

  Als u stelt dat:
  Uw evangelisatie niet door iedereen gewaardeerd wordt, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat gebruik maakt kwantitatieve beïnvloeding. U probeert gewicht toe te voegen aan uw argument om zomaar out of the blue er iedereen in te betrekken. In onze wisseling van argumenten gaat het tussen u en mij.

  In dit geval zou beter kunnen stellen dat:
  Ik hoop dat u snapt dat uw evangelisatie niet door mij (U dus beste Knight) gewaardeerd wordt en zelfs averechts kan werken. Dan is uw betoog correct, we weten namelijk de meningen van iedereen niet, kunnen deze ook beter buiten beschouwing gehouden worden.

  Kunnen we het voortaan tussen u en mij houden. Laat uw argumenten spreken voor wat ze inhouden.

  Met vriendelijke groet,
  Bas Clingen

  Like

 7. @Bas Clingen
  De kern van mijn kritiek laat u in uw reactie rusten. Ik schreef in mijn reactie:

  Ik meet mezelf geen oordeel toe over de aanvaardbaarheid en werking van die evangelisatie, maar volsta ermee om u te laten weten dat ik geen ontvangende partij van uw evangeliserende boodschap wil zijn. In welke vorm dan ook’.

  Dat is voor mij de kern van mijn kritiek en naar mijn idee het zwakke punt van evangelisatie. Dat sommige christelijke stromingen willen ‘zenden’ kan ik begrijpen, maar dat gaat voorbij aan de inschatting of de ander wel van de ‘ontvangst’ gediend is. Naar mijn idee geeft de christelijke stroming waar u zich mee verbonden voelt zich daar onvoldoende rekenschap van. Dat noem ik als conclusie van een argumentatie, een synthese, brutaal. Ofwel onbescheiden en ongepast.

  Het is een feit dat een kleine meerderheid van Nederlanders zegt zich niet te laten inspireren door godsdienst. Dat blijkt uit de statistieken van het CBS en bevolkingsonderzoeken naar godsdienst en levensovertuiging. Die achtergrond geeft een bedding voor mijn opmerkingen, zonder dat ik dat telkens weer bij elke uitspraak hoef te specificeren.

  Als ik zeg dat evangelisatie niet door iedereen gewaardeerd wordt, dan zeg ik niet dat iedereen evangelisatie niet waardeert, maar dat er met mij nog anderen zijn die evangelisatie niet waarderen. Ik noem geen percentages of aantallen. Ik betrek dus juist niet iedereen erin, zoals u abusievelijk zegt. Zoals iedereen heb ik ook mensen in mijn omgeving waarmee ik over dit soort onderwerpen praat. Aan de hand daarvan kan ik daarom de uitspraak staven dat niet iedereen gediend is van evangelisatie.

  Los daarvan is het in de argumentatieleer of retorica een algemeen geaccepteerd middel om in een betoog te verwijzen naar anderen die hetzelfde denken en een argument steunen. Dat heeft inderdaad de bedoeling om gewicht toe te voegen. Het is een misvatting van u als u meent dat als twee mensen met elkaar in debat zijn dat inhoudt dat anderen er niet in betrokken moeten worden. Dat die in het betoog zelfs buiten beschouwing moeten worden gehouden. Zo is de retorische traditie niet.

  Like

 8. Beste Knight,

  Dank u voor uw antwoord en voor de verdere toelichting hoe u wenst bejegend te worden. Ik zal rekening houden binnen de grenzen die u aangegeven heeft. Gezien het onderwerp zou het kunnen dat u wederom lichtgeraakt reageert. Dit is niet mijn streven eerder de associatie die u met het christelijk geloof beleeft.

  Ik heb het volle artikel over het welvaartsevangelie zoals u beschrijft gelezen en zelfs de uitleg van Tom de Wal via uw link op uw website gehoord. Ik had verwacht dat op de Youtube link iets te merken/horen zou zijn wat uw bevindingen zou kunnen staven, maar helaas.

  U proclameert als met de kracht als van een heraut:

  “Welvaartsevangelie klopt geld uit zakken van gelovigen en sluist dat door naar voorgangers van protestant-christelijke organisaties”.

  Wij hebben wat van gedachten gewisseld en staan diametraal tegenover elkaar. Uit uw laatste reactie in de laatste alinea stelt dat u de retorische traditie praktiseert.

  Uw stellingname dient als controleerbaar en verifieerbaar te zijn, anders verlaagt u zich tot het niveau van roddel journalistiek.

  Mijn vragen zijn:
  Heeft u overzicht van de ingekomen financiën van de stichting die u aan de kaak stelt.
  Heeft u overzicht waar het ingekomen geld naar toe is gegaan, personeel, gebouwenbeheer, kantinekosten, kopieerkosten ed.
  Heeft u overzicht hoeveel elke medewerker van de stichting verdient om in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien.
  Heeft u overzicht hoeveel geld is gegaan naar de diverse christelijke projecten die ondersteund worden.

  In concreto, bent u in bezit van verdere financiële bescheiden zoals bankrekeningafschriften en belastingcorrespondentie, aankoopbonnen van materialen en actuele boekhoud data.

  Graag hierop uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,
  Bas Clingen

  Like

 9. @Bas Clingen
  Met de opmerking dat ik lichtgeraakt zou zijn bent u helemaal bij de tijd. Zo wordt een inhoudelijke klacht gereduceerd tot een emotionele uiting. Een makkelijke manier om inhoudelijke kritiek te neutraliseren. Maar voor de duidelijkheid, ik ben niet lichtgeraakt. Integendeel, ik vind wat u en Tom de Wal zeggen tamelijk amusant. Ook verontrustend waar het de slachtoffers betreft.

  Voor de duidelijkheid, ik ben geen atheïst of tegenstander van religie, maar een secularist die alle godsdiensten en levensovertuigingen als compleet gelijkwaardig ziet. Ik respecteer de Nederlandse grondwet.

  Uw opmerking dat ik retorische traditie praktiseer geeft aan dat u niet accepteert of niet weet wat de normale voorwaarden van een debat zijn. Dat neem ik u niet kwalijk, maar het maakt het wel moeilijk om met iemand te debatteren die blijkbaar te grondregels ervan niet kent of niet wenst te accepteren. U beeldt mij af als de spookrijder. Dat ben ik wellicht in een orthodox-protestante omgeving, maar niet in het publieke debat waar regels gelden voor mensen van diverse pluimage die met elkaar in discussie gaan. Dat vereist schakelen van iedereen om over de eigen schaduw heen te springen om de ander fair en open op neutraal terrein tegemoet te treden.

  Uw opmerking om mij zijdelings te associeren met roddeljournalistiek geeft goed aan hoe open u een debat wenst te voeren. Ik zal er maar niet serieus op ingaan. Het is te veel eer voor iemand die zulke associaties uit de losse pols schudt.

  Uw afsluitende vragen zijn interessant omdat ze aangeven waar volgens u de pijnpunten van de kritiek op Tom de Wal en het Frontrunners Ministries – NL zitten. Ik zou zeggen, beantwoordt ze zelf of stel ze aan de controller van Tom de Wal en zijn organisatie. Ik zie hoe mensen wordt gevraagd om geld te geven aan deze organisatie, hoe het besteed wordt is daar een afgeleide van en naar mijn idee niet het pijnpunt.

  Like

 10. Beste Knight,

  Dank voor uw antwoord.

  Goed, u heeft dus niet het overzicht over de geldstromen, helder!

  U stelt in uw artikel:

  Nergens blijkt uit dat God zijn volgelingen beloont met materiële voorspoed en rijkdom.

  Vreemd, helemaal wanneer er in Bijbel staat:

  Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

  Dit is wel het oude testament en gaat door met een onderwijzing van Jezus in het nieuwe testament.

  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

  Voor mij als iemand die bekend is met de Bijbel, was het vanaf het begin af aan helder in ons debat. U claimt kennis te hebben van wat in de Bijbel staat, echter u mist hier toch wel inzicht die nodig is om een geloofwaardig artikel te schrijven.

  Ik moedig u aan uw kennis op dit vlak bij te schaven voordat u zich op glad ijs begeeft. Indirect geeft u blijk dat op het gebied van ‘geven en ontvangen’ een manco in uw kennis zit.

  Met vriendelijke groet,
  Bas Clingen

  Like

 11. @Bas Clingen
  Het is me een raadsel waar u uit afleidt dat ik claim kennis van de bijbel te hebben. Dat doe ik niet en heb ik nooit gedaan. Ik meen ook niet dat het voor het onderwerp waar we het over hebben de bijbel van belang is. De bijbel is een heilig boek van christenen dat belangrijk is voor de interne werking van dat geloof. Zoals al die talloze heilige boeken en geschriften van al die talloze godsdiensten evenmin essentieel zijn om diverse mensen met elkaar te verbinden. Dat is niet noodzakelijk voor de communicatie tussen mensen met verschillende achtergronden en wereldbeelden.

  Mij gaat het om iets anders, kortweg gezegd om de externe werking van godsdienst. Dat betreft onderwerpen als machtsvorming, werving en insluiting van gelovigen, uitsluiting van anderen, de groepsvorming, de manier van overtuigen en vasthouden van gelovigen, en de marketing en publiciteit ervan.

  Ik vind het knap van de grotere godsdiensten dat ze zich gedurende eeuwen hebben weten te handhaven. Vaak met uitschakeling van rivalen. Denk aan de vervolging van de Katharen of de Ahmadiyya. Zeker als dat verhaal zo oud is en in een volledig andere tijd is gecreëerd.

  Ik laat uw illusie graag voor uzelf. Ook die over mij. Dat is uw vrijheid, maar u zult begrijpen dat ik daar weinig mee kan. Niet omdat ik niet zou willen antwoorden, maar omdat u het door uw verbeelding en verregaande projecties onmogelijk voor me maakt om een aanknopingspunt voor een vervolgantwoord te vinden. U trekt de brug op en verwijt mij dat ik niet over de brug kom.

  Like

 12. Beste Knight,

  Rest mij voor u een afsluitende noot.

  U wilt op uw website iets ventileren over Tom de Wal in relatie tot geld. Na zelfstandig onderzocht te hebben wat er niet aan zou kloppen, vond ik niets.

  Als orthodox volgeling van de Jezus, Die zich aandient in de Bijbel, signaleer ik dat uw commentaar grenst aan roddel zoals eerder geschreven.

  Synoniemen voor ‘roddel’ zijn; konkelen, belasteren, bekladden, kwaadspreken over, kwaadspreken van, kwellen, onteren, schandaliseren, schande aandoen.

  U mag weten dat ik niet uit de boezem van Tom de Wal kom. Wel woont in hem dezelfde Geest als in mij. Had ik argumenten via u gevonden waaruit bleek dat hij de scheve schaats rijdt, had ik u oprecht bedankt.

  Ten eerste:
  U kunt geen overtuigend bewijsmateriaal leveren, zoals eerder door mij werd gevraagd.

  Ten tweede:
  Mij blijkt dat u met een te hoge snelheid de bocht neemt, zonder theologisch voldoende grip onder uw banden te hebben.

  Ik wil u van harte bedanken voor alle keren dat u telkens weer de moeite nam inzake dit debat om mij van uw antwoord te voorzien.

  Met vriendelijke groet,
  Bas Clingen

  Like

 13. @Bas Clingen
  Over de werking, de financiering en de wenselijkheid van Tom de Wals welvaartsevangelie komen we tot tegengestelde conclusies. Daarbij hebben we een tegengestelde mening over wat een debat is en hoe dat gevoerd moet worden. Dat staat nog los van de onwaarheden die u introduceert over mijn opstelling.

  Een voorbeeld daarvan is dat u mij probeert uw christelijke denkwijze en jargon als voorwaarde voor een debat over aspecten van het christendom op te leggen. Dat ik daar om principiële redenen niet wens op in te gaan omdat ik me niet wil laten inlijven in dat wereldbeeld omdat het naar mijn idee een te nauw perspectief is voert u vervolgens aan als mijn weigering voor van alles. U ziet blijkbaar niet in hoe paradoxaal en beperkt uw houding is en het haaks staat op het uitgangspunt voor een open debat om elkaar op ’neutraal’ terrein te ontmoeten.

  Het is een misverstand van u om een andere mening te omschrijven als roddel. Hiermee probeert u mijn motivatie ter discussie te stellen door me verdacht te maken en me zo buiten het debat te duwen. Naar mijn idee is deze poging om een opponent te willen reduceren tot zijn emotie niet zo zinvol.

  De lezer moet er maar over oordelen wat het welvaartsevangelie is en wat de intenties ervan zijn.

  Like

 14. Pingback: Tom de Wal exposed als ketter. Het klakkeloos volgen van profeten én valse profeten is een hachelijke zaak.  | George Knight

 15. Pingback: Tom de Wal kiest met Frontrunners Kingdom Business School voor de kracht van de hemel in zijn eigen portemonnee | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.