Tom de Wal exposed als ketter. Het klakkeloos volgen van profeten én valse profeten is een hachelijke zaak. 

Aan de christelijke prediker Tom de Wal besteedde ik in 2019 aandacht in het commentaarWelvaartsevangelie klopt geld uit zakken van gelovigen en sluist dat door naar voorgangers van protestant-christelijke organisaties‘. Uit de nog dagelijkse aandacht voor dit commentaar kan ik afleiden dat er behoefte aan informatie over dit onderwerp is.

Ik omschreef het welvaartsevangelie van De Wal en anderen: ‘Het is een protestant-christelijke dwaalleer die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. Hebzucht en geldzucht verdringen God. Zo wordt geld uit zakken van gelovigen geklopt dat verdwijnt in zakken van de bedelende en dreigende voorgangers die op slinkse wijze geld van gelovigen aftroggelen. Zwendel dus‘. 

Interessant is het YouTube-kanaal ‘Ketters Exposed‘ dat sinds 6 september 2021 in de lucht is. Het legt in korte fragmenten de vermeende dwaalleer bloot van protestant-christelijke opinieleiders, evangelisten en predikers als Kees Kraayenoord, David Maasbach, Edgar Holder. Henk Binnendijk, David de Vos, Jaap Dieleman en Tom de Wal die in de ogen van Ketters Exposed ofwel ‘christen Mark‘ valse profeten zijn.

Hoe theologisch correct de beweringen van de vermeende valse profeten en de weerleggingen zijn is de vraag. Wat dit YouTube-kanaal vooral duidelijk maakt is dat iedereen zich Jezus, God, christendom, bijbel en geloof kan toe-eigenen. De religieuze deelmarkt van het Nederlandse protestantisme is een open markt waarop iedereen zich kan manifesteren. Dat geldt overigens ook voor andere godsdienstige stromingen. Iedereen kan zich prediker of evangelist noemen en wanen. Het zijn onbeschermde beroepen waarvoor geen startkwalificatie nodig is.

Die religieuze markt buiten de reguliere religieuze instellingen heeft het dus in zich om beunhazen aan te trekken die er een manier in zien om geld, aanzien of macht over gelovigen te verwerven. Zelfs als dat haaks staat op de beginselen van de godsdienst die ze aan anderen uitleggen. Het corrigeren uit eigen kring van deze theologische knoeiers en fantasten is een begrijpelijke reactie van degenen die menen dat hierdoor hun geloof wordt verkwanseld.

Voor buitenstaanders maken deze interreligieuze schermutselingen duidelijk wat voor interessant fenomeen religie is en hoeveel tegenstrijdige belangen ermee gemoeid zijn. Hoe dan ook, gelovigen en andersdenkenden moeten zelf nadenken en in alle vrijheid een levensovertuiging, godsdienst of nihilistische stroming kiezen waar ze zich het meeste mee kunnen vereenzelvigen. Het klakkeloos volgen van profeten én valse profeten is een hachelijke zaak.

Godsdienstwaanzin: de “Koning” met vrouw Bloemendaal en zijn zwager (de 
“Alphedant”). Laag Soeren, 1921
. Fotocollectie Nationaal Archief.

20 gedachten over “Tom de Wal exposed als ketter. Het klakkeloos volgen van profeten én valse profeten is een hachelijke zaak. 

 1. Pingback: Tom de Wal kiest met Frontrunners Kingdom Business School voor de kracht van de hemel in zijn eigen portemonnee | George Knight

 2. Het is normaal dat wij,gelovigen, geld zaaien in Gods Koninkrijk. Wie moet het anders doen. God gaat niet de hemel openen en zakken geld naar beneden strooien . God werkt door mensen heen. Samen moeten we bouwen aan Gods Koninkrijk. Voor hun werken is het normaal dat wij gezamenlijk voor hun gezinnen zorgen. Zij zijn zeker geen bedriegers, maar mensen die anderen tot God brengen. Laat een ieder eerst voor zorgen dat je gered bent voordat de Here Jezus terugkomt.

  Like

 3. @Anoniem
  Er zijn in de theologie én in de dagelijkse praktijk van christelijke kerken talloze stemmen die menen dat het hovaardig is dat mensen zich in de plaats van God stellen en menen Gods woord en intenties te kunnen doorgronden. Laat staan dat ze in Gods naam om geld bij gelovigen mogen vragen.

  Of het hier gaat om bedriegers is in theologisch perspectief niet de kern. De hoofdzaak is dat ze de hoogmoed vertonen om namens God te spreken. Dat ze daar vervolgens een bedrijf op baseren en hun beroep op en uitleg van God als verdienmodel gebruiken om er zelf financieel beter van te worden is niet zozeer laakbaar vanuit juridisch-moreel, maar vanuit theologisch oogpunt. Het is een interne zaak voor de betreffende godsdienst waar de bedriegers zich toe rekenen en waar ze gelovigen van aanspreken. Of ze bedriegers zijn ze in werelds opzicht is een vraag voor de wereldse rechter.

  Like

 4. Het zijn gewoon leugens die verspreid worden 🤷‍♀️Snap dat dan. Lees de bijbel MET achtergrondinformatie . Neem bv een goeie kanttekenbijbel erbij uit 1954 Bosh & Keuning N.V /Baarn
  Als je ALLE bijbelboeken hebt bestudeerd en een levende relatie hebt met de Schrijver, een biddend en vastend leven leidt , kom dan maar weer terug op deze site en vertel me…
  Tot dan , Irene Koper

  Like

 5. @Irene
  U probeert me te vertellen dat ik slechts onder uw voorwaarden iets mag zeggen over wat ik zie als het misbruik maken van het vertrouwen en de goedgelovigheid van christelijke gelovigen. Maar u trekt me daarmee binnen uw godsdienst. Dat is ongelukkig.

  Ermee verschuilt u zich namelijk achter de interne werking van het Nederlandse christendom. Maar dat is precies de werking waar ik geen kritiek op heb. Dat mogen gelovigen voor zichzelf weten en daar hebben de staat of anderen niets over te zeggen. Iedereen is in Nederland vrij om de eigen godsdienst of levensovertuiging te kiezen.

  Mijn kritiek op Tom de Wal heeft niets met de leerstellingen van het christendom te maken. Mijn kritiek op De Wal speelt op het niveau van de interpretatie en de toepassing van die leerstellingen.

  Zelfs als ik zou doen wat u van me vraagt, en waarvan u trouwens niet eens weet of ik daar wellicht al aan voldaan heb, dan zie ik nog niet wat dat aan de kritiek op Tom de Wal en zijn organisatie verandert.

  Het lijkt er naar mijn idee sterk op dat u de kritiek naar het verkeerde adres stuurt. Het is Tom de Wal die u zou moeten adviseren om volgens de bijbel te leven. En daar voor eigen gewin niet een slaatje uit te slaan door goedwillende christenen te misleiden en geld uit de zak te kloppen. Hij belastert het christendom, niet ik.

  Like

 6. Tom de Wal geeft alles weg, alle boeken zijn gratis, alle conferenties, onderwijs, bijbelscholen zijn gratis. Je kunt als je wilt alles gratis krijgen.
  Aan het eind of begin van de dienst is er 1 keer een collecte en daar mag je “vrijwillig” iets doneren. Ik zou zeggen: loop es een keer met Tom mee, i.p.v. een mening te hebben zonder deel genomen te hebben aan zijn bediening. Dan is je mening ook onderbouwd. Want een onderbouwing mis ik terdege.

  Groetjes Gerdi de Groot

  Like

 7. @Gerdi de Groot
  Ik neem aan dat u op de hoogte bent van de plannen van Frontrunners Ministeries voor de bouw in 2023 van twee panden, inclusief bijbelschool.
  https://frontrunnersministries.nl/geven/eenmalige-gift/#nieuw-gebouw

  Daarvoor vraagt Tom de Wal ongeveer 8 miljoen euro aan zijn achterban. Dat verkoopt De Wal als volgt: “Wil jij samen met Frontrunners Gods koninkrijk bouwen?”

  Dat lijkt niet alleen sterk op het misbruik van Gods naam voor commerciële doeleinden, noem het religieuze toe-eigening, maar wijst ook op grootheidswaan.

  Want dient zo’n groot project het geloof of degenen die dit project opzetten? Ofwel, is het noodzakelijk voor het verkondigen van het geloof of is het een middel om mensen geld uit de zak te kloppen?

  Blijkbaar schatten De Wal en zijn naaste medewerkers in dat dit project haalbaar is en dat de eigen achterban deze 8 miljoenen wil geven. Dat is een groot bedrag. Dat noem ik niet gratis zoals u zegt.

  Het gaat om grote bedragen die van de gelovigen worden gevraagd. Dit gaat niet om een gratis folder, dit is big business. Uiteraard moet iedereen dat zelf weten. Wie geld weg wil geven voor een goed of commercieel doel moet dat zelf weten. Maar noem het geen liefdadigheid. Want dat is het niet.

  Het project is volgens de plannen grootschalig opgezet en toont niet de kenmerken van een gewone kerk, maar van een bedrijf dat zich richt op de media. Het doet sterk denken aan de VS dat blijkbaar als voorbeeld dient. Met dynastieën van predikers die van vader op kind bedrijven opbouwen die als min of meer toevallig product religie hebben.

  Van de andere kant trouwens niet toevallig omdat dit soort godsdienst een groeimarkt is en iedere handige jongen zonder diploma of startkwalificatie dit op kan zetten. De drempel om een slagerij op te zetten is hoger.

  Het gaat nog niet zover dat De Wal geld voor een vliegtuig aan zijn achterban vraagt, maar voor de Nederlandse kerkverhoudingen met soberheid en calvinisme lopen de Frontrunners Ministeries aardig uit de pas.

  De Amerikanisering en vercommercialisering van het Nederlandse protestantisme is een interessante ontwikkeling die nauwgezet in de gaten moet worden gehouden. Het geeft vooral godsdienst-critici munitie voor hun kritiek.

  Programma van eisen volgens Frontrunners Ministeries voor de bouw:
  -Hoofdzaal & bijbehorende faciliteiten voor 1250+ mensen
  -Parkeerplaats voor 400+ auto’s
  -Kantoor voor 30 medewerkers
  -Klaslokalen en overige ruimtes voor de fulltime school
  -Distributiecentrum & opslag
  -Ruimte voor videostudio’s.

  Like

 8. @ George

  Een toepasselijk schriftfragment voor u:

  Hanedelingen 5:34-40

  34Maar toen stond een van de raadsleden op. Het was Gamaliël, een Farizeeër en kenner van de Joodse wet. Iedereen had veel respect voor hem. Hij stuurde de apostelen voor een paar minuten de zaal uit en zei: 35‘Mannen van Israël, wees voorzichtig met deze mensen. 36Een hele tijd geleden kwam Theudas in het nieuws, die zich uitgaf voor een groot man. Hij kreeg zoʼn vierhonderd mensen achter zich, maar toen hij gedood werd, viel heel zijn aanhang uiteen. Er bleef niets van over. 37Later, tijdens de volkstelling, trok Judas de Galileeër de aandacht en wist veel mensen voor zich te winnen. Maar toen hij stierf, gingen al zijn aanhangers weer hun eigen weg. 38Daarom raad ik u aan u niet met deze mannen te bemoeien. Laat hen met rust. Want als hun ideeën en activiteiten mensenwerk zijn, komt er vanzelf een einde aan. 39Maar als ze van God komen, zult u er niets tegen kunnen beginnen. Dan loopt u gevaar tegen God Zelf te strijden.’ 40Zij moesten hem gelijk geven.

  Groet.
  Bas Clingen

  Like

 9. @Bas Clingen

  Een toepasselijk schriftfragment voor u:

  “Theologie gaat over onszélf, zegt Kuitert, níet over God. Verhalen waarin het woordje “God” voorkomt zijn voor hem stuk voor stuk mensenverhalen, verhalen waarmee mensen zichzelf en hun wereld scheppen.

  Volgens Kuitert scheppen mensen met hun woorden Gód.

  Religieuze mensen beweren zélf echter het omgekeerde. Volgens hén schept God met Zijn Woord de méns.

  Wie of wat er Goddelijk is, verschilt per religie, maar elk religieus mens gelooft dat die God of dat Goddelijke met behulp van woorden óns en onze héle wereld tot stand heeft gebracht en dat nog steeds doet.

  Hun voorvaders hebben die woorden doorverteld en in veel gevallen ook opgeschreven. Dankzij hen kun je ook nu nog die woorden op papier zien staan, hun klanken horen, hun betekenis kennen, hun invloed ervaren. En met behulp dáárvan kun je ook nu nog iets over het Onzichtbare, Niet hoorbare, Niet ervaarbare, Onkenbare te weten komen. Met behulp daarvan communiceert dat Onzichtbare, Niet hoorbare, Niet ervaarbare, Onkenbare ook nu nog met je.

  Eigenlijk kan zoiets niet. Het gaat hier dus om heel bijzondere woorden, woorden die religieuze mensen “heilig” noemen. Heilige woorden zijn “hele” woorden, woorden die iets zeggen over dingen die “heel” zijn, die je niet kunt opsplitsen, die je met je verstand niet kunt analyseren.

  Heilige woorden zeggen iets over dingen waar je niets over kunt zeggen.

  Heilige woorden hebben een brugfunctie. Ze overbruggen de afstand tussen de wereld van God of het Goddelijke en onze wereld.

  Heilige woorden hebben iets paradoxaals.”

  https://lodebar.net/doku.php?id=overdereligies

  Like

 10. Aardig van u om mij in gelijke munt terug te betalen, al gaat het maar om de aanhef van uw betoog. Toch uw munt is van een andere waarde dan het mijne.

  De waarde die uw munt heeft is op menselijk inzicht gebaseerd. De waarde van mijn munt is op de Bijbel gebaseerd. Er is waardeverschil tussen uw en mijn Theologisch besef.

  Komt ook naar voren in uw aanhaling: Theologie gaat over onszélf, zegt Kuitert, níet over God.

  De wikipedia uitleg vertelt ons iets anders:
  Theologie is de studie van de inhoud van een godsdienst en de geloofsdocumenten in het bijzonder.   Onze vertrekpunten zijn verschillend en we dienen rekening te houden met verdere miscommunicatie die ongewild, onbedoeld zou binnenkomen.

  Uw vertrekpunt is laat ik zeggen wezenlijk anders dan het mijne of ons subject Tom de Wal. Ik neem aan dat u omarmt wat Kuitert stelt: Volgens Kuitert scheppen mensen met hun woorden God.

  Nuchter kunnen we stellen dat er sprake is van een parallax effect, hoe u God ziet en hoe een gelovige God ziet, die de Bijbel ziet voor wat het is: Het Woord van God.

  U zwengelt een discussie aan over Tom de Wal welke God ziet zoals Hij is. Uw platform van Godsbesef is dat mensen God scheppen met hun woorden.

  U mengt zich in een zaak zonder er wezenlijk verstand van te hebben al pretendeert u dat wel, lees:

  “Mijn kritiek op Tom de Wal heeft niets met de leerstellingen van het christendom te maken. Mijn kritiek op De Wal speelt op het niveau van de interpretatie en de toepassing van die leerstellingen.
  Zelfs als ik zou doen wat u van me vraagt, en waarvan u trouwens niet eens weet of ik daar wellicht al aan voldaan heb”

  Laten we eens een kern leerstelling binnen het christendom onderzoeken:

  Een mens dienst wederom geboren te worden.

  Johannes 3:3
  3Jezus antwoordde: ‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’

  Johannes 3:5
  Jezus antwoordde: ‘Toch is het zoals Ik zeg. Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, als hij niet geboren wordt uit water en Geest.   U staat met uw kritiek buiten het Koninkrijk van God, en heeft kritiek op uitgeoefende functies in het Koninkrijk van God.

  Het lijkt nu wat op het kind dat de spelregels van het spel niet kent maar wel de scheidsrechter vertelt hoe het spel gepeeld moet worden.

  Like

 11. @Bas Clingen
  Ik wil me niet mengen in een theologische discussie. Niet omdat ik er geen mening over heb, maar omdat ik iedere gelovige zijn of haar overtuiging gun. Er zijn duizenden godsdiensten met talloze leerstellingen. Daar heb ik respect voor. Laat duizend religieuze bloemen bloeien.

  Maar er is geen onafhankelijk bewijs dat die godsdiensten geen menselijke constructie zijn. Het is het geloof dat zegt dat het niet zo is. Daarom plaatste ik als reactie op uw pertinente zekerheid over de christelijke theologie de relativering van Harry Kuitert.

  Zoals gezegd, ik heb respect voor gelovigen en de door hen gekozen godsdienst. Iedereen moet daar de eigen keuze in kunnen maken. Uiteraard heb ik hetzelfde respect voor mensen die een andere levensovertuiging kiezen. Het secularisme garandeert in Nederland ieder de individuele keuze. Vooral door orthodoxe gelovigen wordt dat vaak verkeerd voorgesteld.

  Het wordt voor mij wat anders als zakelijke types godsdienst als een verdienmodel gaan opvatten. Bijvoorbeeld in een bedrijfsmatige opzet die de ‘gewone’ gang van zaken bij kerken en geloof te buiten gaat. Dat vind ik van een andere orde. Hoewel een historische vergelijking wellicht duidelijk maakt dat dit verschil minder groot is dan het lijkt. De Wal doet in andere vorm wat traditionele godsdiensten eeuwenlang hebben gepraktiseerd. Maar die laatsten zijn veranderd.

  Die zakelijke types die zich beroepen op religie zijn doorgaans amateur-theologen. Ze mogen doen wat ze doen. Als er een gat in de markt is, dan is het begrijpelijk dat ze daar gebruik van maken.

  Als ik op hen kritiek heb, dan heb ik geen kritiek op godsdienst of het geloof dat gelovigen belijden, maar stip ik aan wat ik in mijn ogen zie als een onregelmatigheid, Een afwijking van het normale dat in ogen van velen trouwens helemaal niet normaal is. Dus noem het de niet-normale niet-normaliteit.

  Die vercommercialisering veroordeel ik niet door het te koppelen aan theologie. Nogmaals, dat moet iedereen zelf weten. Ook degenen die er in mijn ogen vanuit zakelijk oogpunt misbruik van maken. Die vercommercialisering benoem ik. Mijn idee daarover is duidelijk. Maar bedrog is niet beperkt tot religieuze beunhazen alleen.

  Door dat te beschouwen, in samenhang proberen te zien en op een rijtje te zetten krijgen we grip op en begrip van de wereld die we met open ogen zien. Meer is het niet.

  Like

 12. De kerk loopt haar theologische rondjes maar bereikt bijna niks meer in het land. De apostelen echter hadden wonderen en tekenen en hebben de natiën in hun tijd in vuur en vlam gezet voor hun God. Zij gaven daarmee vorm aan de grote opdracht om de wereld in te gaan en het Evangelie te verkondigen. De belofte van God was dat wonderen en tekenen hun zouden volgen. De ongemakkelijke kloof tussen de traditionele kerk en de meer charismatische beweging speelt al vele tientallen jaren. Wellicht tijd om te stoppen met elkaar de maat te nemen. Kijk wat er in Nederland gebeurd met al haar abortussen, kinderen die bij de ouders worden weggehaald door jeugdzorg, armoede in vele gezinnen. Wat nog overeind staat wordt maximaal vervuild door alle entertainment en smerige tv-programma’s. Als er één land het nodig heeft om een geloof te verkondigen dat gedemonstreerd kan worden in kracht en met autoriteit dan is dat wel in Nederland. Ik steun Frontrunners in haar initiatief om ongelovigen te wijzen op haar hopeloze toestand en vertrouw erop dat velen zielen gered mogen worden. Daarbij wordt al het onderwijs kosteloos aangeboden. Dus iedereen, rijk en arm heeft toegang tot dezelfde boodschap. Dat is echte welvaart zoals de Heer het bedoeld heeft.

  Like

 13. @Alwin van der Sloot
  Wat onaardig én betuttelend om over zogenaamde ‘ongelovigen’ te zeggen dat ze in een hopeloze toestand verkeren. Dat behoren die zogenaamde ‘ongelovigen’ evenmin te zeggen over de zogenaamde ‘gelovigen’ die lid zijn van een religieuze organisatie. Of van wie dan ook. Dat is intolerantie. Die verwoordt u.

  Het is neerbuigend en bevoogdend als zogenaamde ‘ongelovigen’ zouden zeggen dat christenen in een hopeloze toestand verkeren en daaruit gered moeten worden. Dat moeten deze christenen zelf weten. Dat recht hebben ze. Ook mentaal.

  Vrijheid van denken en van geest ontstaat als men de ander vrijlaat en niet probeert te annexeren in de eigen gedachtenwereld of zuil. Wat u doet is het omgekeerde van wat u claimt te doen. Namelijk het elkaar niet de maat te nemen. U neemt de zogenaamde ‘ongelovigen’ op onvriendelijke en bevoogdende wijze de maat.

  Ik vraag me af of u deze tegenstrijdigheid beseft of deze twee met elkaar tegenstrijdige uitspraken bewust doet om te provoceren en te schokkeren. Beide opties lijken me niet getuigen van ruimdenkendheid.

  Over de fondsenwerving en sponsoring van de Frontrunners is hier al veel gezegd. In haar doelstellingen staat het verzoeken om geld centraal. De aanhangers worden aangesproken op hun geweten om geld te doneren. Dat gaat niet gratis. Dat is de klassieke wijze van marketing om de donateurs vast te houden en waar mogelijk ‘op te waarderen’ en naar een duurder pakket te leiden.

  Zo’n werkwijze van een religieuze organisatie is legitiem. Maar noem het wat het is en probeer dat niet te verhullen. Kom uit voor de eigen overtuiging en probeer die niet te vermommen.

  Like

 14. UIteindelijk komen straks de verhalen over manipulatie, verduistering, intolerantie en sexueel misbruik vanzelf weer boven water. Zoals in elke geloofsgemeenschap.

  Like

 15. Voor de volledigheid in aanvulling op bovenstaande reactie met de verwijzing naar gotquestions.org:

  Got Questions is a fundamentalist Christian ministry based on a question-and-answer format focusing on many of the big questions surrounding Christian doctrines, general religion, science, and what the Bible says about such things. It was founded by S. Michael Houdmann in February 2002.’
  https://rationalwiki.org/wiki/Got_Questions

  De Nederlandse tak van gotquestions.org noemt zichzelf ‘Christelijk, Protestants, conservatief, evangelisch, fundamenteel en zijn niet aan specifiek kerkgenootschap verbonden.
  https://www.gotquestions.org/Nederlands/over-ons.html

  Like

 16. Ik vind dat we allen moeten toetsen op wat hij doet of het uit God is of niet…!! Voorgangers 1 x per jaar verantwoording moet afleggen met het geld uit giften gedaan word…zo werkt een non-profit organisatie.
  Als blijkt dat gelden bedoeld zijn voor eigen gebruik moet men dat opmerken bij voorzitter en accountant.

  We moeten wel oppassen dat we voorgangers predikers evangelisten niet de Hemel in prijzen.om zo met beide benen op de grond moeten blijven staan en mensen met een belangrijke functie ook onder leiderschap moeten staan.

  Zo ken ik gemeentes die blindelings mensen met hoge functie volgen waar het nu echt helemaal mis mee is…
  Geloof mij..wanneer er iets fout aan de hand is… alles uiteindelijk toch aan het licht komt en dan hoop ik niet dat U heel U vermogen weg heeft gegeven .. bedenk dat U schat in de Hemel is en niet hier op aarde.
  U kunt immers U vermogen niet mee nemen maar laat het na aan U gezin en familie en natuurlijk aan Gods Koninkrijk…goe U dat invult is helemaal aan U..

  Gods heerlijke zegen en wens U de liefde van onze Heer Jezus Christus.
  Freddy Fernandez

  Like

 17. Heel benieuwd hoeveel mensen u heeft genezen, tot geloof heeft gebracht en GOED onderwijs heeft gegeven zoals Tom dat doet. Natuurlijk vraagt hij om donaties, als God het wil, zal hij het geld ook ontvangen. Dat hij geld nodig heeft voor de gebouwen, is hartstikke logisch. Het is een middel om meer mensen te kunnen onderwijzen en ondersteunen. Lever eens een keer kritiek op iemand als je kunt zeggen dat je het zelf beter heb gedaan. Dat kun je niet.

  Like

 18. @Elody
  U spreekt uzelf tegen. U levert kritiek op mij, terwijl onduidelijk is wat u zelf beter hebt gedaan. Als u zou menen wat u zegt, dan had u uw reactie niet geplaatst.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.