De strijd om het hart van de Nederlandse democratie is ontbrand. Bij een boekbespreking in NRC over Pepijn van Houwelingen

vortrag-burmeister-i-407x600

Het is leerzaam om de tweets van het Burgercomité-EU te lezen, één van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum dat op 6 april werd gehouden. De sfeer die eruit oprijst is die van verbolgenheid, het zich tekort gedaan voelen, aangedaan onrecht en projectie over wat het volk is en wil. Het leest als een socio-psychologisch verslag van een collectieve dispositie zoals Siegfried Kracauer dat beschreef in From Caligari To Hitler over de Duitse film. Men waant zich verplaatst naar de vroege jaren 1930 van de Weimar-republiek. Alles wordt zonder nuancering of onderbouwing gezegd. Radicale partijen breken vanaf de flanken ieder op hun eigen manier de democratie af. Centrumpartijen worden naar elkaar gejaagd, zodat zelfs GroenLinks of de VVD gematigd lijken. De EU is de boosdoener en vijanden ervan zoals het Kremlin zijn de begenadigden.

Dit trappen tegen de democratie, de democratische instituties en vertegenwoordigers van de democratie wil niet zeggen dat de democratie weerloos en verloren is. Verre van dat. Het besef dat een democratie zich moet verdedigen tegen krachten die de democratie willen ondermijnen zoals die door het Burgercomité, het Forum voor Democratie, GeenPeil, de PVV, de SP of talloze malcontente columnisten worden verwoord is aanwezig. De bewustwording over de weerbaarheid kan nog wel wat worden vergroot. Dat besef breekt langzaam door.

Nieuw is dus dat het centrum wakker is geworden en beseft dat het zich in de publiciteit moet verdedigen tegen de aanvallen vanaf de flanken op de democratie. Dat ontwaken gaat uitermate langzaam en gaat nog niet gepaard met tegenaanvallen die even hard zijn als de aanvallen door de radicalen. Maar het begin is er, zoals een boekbespreking in NRC verduidelijkt. Radicalen hebben niet langer het rijk alleen in het publieke debat. Reacties op Twitter waren voorspelbaar en wijzen erop dat de schoppers tegen de EU en de democratie het nog niet gewend zijn te worden tegengesproken en verantwoordelijk te worden gesteld voor hun uitspraken, in dezelfde mate als zij zelf de vertegenwoordigers van de democratie verantwoordelijk stellen.

De boekbespreking gaat over de roman ‘Oneigentijds’ van Vossius uit 2010. Een pseudoniem waarachter een bestuurslid van het Burgercomité schuilgaat: Pepijn van Houwelingen die met Arjan van Dixhoorn in een interview in NRC stelde: ‘Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen, dat moet u begrijpen’. Deze door Wilmer Heck opgetekende uitspraak werd aanleiding voor het verkennen van een aanklacht door Gerard Spong tegen het Burgercomité op grond van artikel 98 van de Referendumwet dat spreekt over ‘valse voorwendsels’. Als ideeënroman doet het boek denken aan het Gesprek op den Drachenfels (1963) van Geel en Brandt Corstius.

Hecks tekent met Derk Stokmans op dat Van Houwelingen’s roman eerder leest als een politiek essay dan een roman: ‘Sommige uitlatingen van Vossius lijken op een sterk geradicaliseerde versie van de standpunten van zijn geestesvader Van Houwelingen. En er zijn momenten dat Van Houwelingen en zijn personage samenvallen.’ Van Houwelingen houdt de lezer geen spiegel voor, maar doet aan programmatische literatuur met een politiek doel. Met overlappingen met zijn opinie-artikelen en politieke stellingname. Dat is meer dan de oude discussie over literatuur of de mening van een romanpersonage samenvalt met die van de auteur. Dit is politiek in de vorm van literatuur die geen verbolgenheid moet veinzen als het een weerwoord oproept.

De persoon ‘Vossius’ die deels samenvalt met Van Houwelingen wil volgens Hecks en Stokmans de democratie afbreken: ‘In het boek staat ook dat Europa verziekt en verzwakt is door „het mekkeren” over mensenrechten als vrijheid en gelijkheid. En er staat ook dat het Derde Rijk te verkiezen is boven onze samenleving, omdat het, hoe grotesk ook, tenminste nog een hoger doel diende, en daarmee vitaliteit en kracht losmaakte.’

De hoogste tijd dat de democratie zich weerbaar opstelt en zich ten volle bewust wordt van de intenties van types als Pepijn van Houwelingen, Arjan van Dixhoorn, Thierry Baudet of Geert Wilders. Onder het verhullen van hun ware intenties duiken ze met een beroep op ‘het volk’ weg in een fictieve rol, suggereren speelsheid, onschuldigheid en belangeloosheid en menen in een vacuüm te kunnen opereren waarin ze onaantastbaar zijn en alles kunnen beweren zonder persoonlijk verantwoordelijk te worden gesteld voor hun opereren. De boekbespreking maar ook een artikel van Thijs Kleinpaste in De Groene over GeenPeil is het teken ervan dat dit verandert. De strijd om het hart van de Nederlandse democratie is definitief ontbrand. Het centrum moet zich wapenen en kan er niet op vertrouwen dat aanvallen vanaf de flanken de democratie niet ondermijnen.

Foto: Dada.

10 gedachten over “De strijd om het hart van de Nederlandse democratie is ontbrand. Bij een boekbespreking in NRC over Pepijn van Houwelingen

 1. Beste George je zit er helemaal naast precies Wilmer Heck en Derk Stolmans. Ook jij hebt het door burgercomitee geschreven boek niet gelezen “Aan het volk van Nederland”. Boekje is precies op 1 juni 2015 gepresenteerd in Nieuwspoort in mijn aanwezigheid en voltallige media. Aan duidelijkheid laat dit niets te wensen over, helder goed en krachtig geschreven. Uitgave kwam exact 10 jaar na het E.U. REDERENDUM GROENDWET. Zoals je weet heeft toentertijd tweederde van ons volk NEEN gestemd. Onder een ander kafje “verdrag van Lissabon” met nieuw nietje erin heeft men gewoon doorgang laten vinden HOOGVERRAAD AAN NEDERLANDSE VOLK. Van meet af aan is er helder gecommuniceerd…door het burgercomitee dat de eerste de beste gelegenheid zou worden aangegrepen ‘verweer’ te voeren tegen het beleid van de E.U. EN OVERDRACHT VAN SOEVEREINITEIT VAN NEDERLAND.
  Voortdurend is gesteld geworden door het burgercomitee dat het niet om Oekraïne gaat…maar een hoger belang. Mede door acties van Jan Roos en Burgerforum leek het er meer en meer op dat het WEL OM OEKRAÏNE ZOU GAAN!!! De initiatief nemers, oprichters zijnde burgercomitee stonden in de schaduw.
  Wat ik jou verwijt is dat je klakkeloos geloof hecht aan NRC JORNALISTIEK dat zeer zeer slecht huiswerk heeft verricht gefrustreerd is dat hun zaken kennelijk zijn ontgaan. Je profileert je als een bijwagen van NRC. Jammer dat je niet verder kijkt dan je neus lang is. Ook NRC LIJKT HELAAS GEEN KWALITEITS KRANT MEER TE ZIJN. Voor goede onderzoeksjournalisten is geen budget meer, gaat slecht met de kranten. De KARAKTERMOORD IS HET LAATSTE WOORD NIET OVER GEZEGT. Pure rancuneuze misselijkmakende journalistiek, een boulevardblad waardig. Ik zou het sportief van je vinden George als je wat huiswerk ging doen en op je schreden terug zou komen!! Dan ben je een kerel en moedig man! Groeten Frank

  Like

 2. @Frank
  U bewijst exact wat ik beweer: het spreken in hoofdletters. U overtuigt me evenmin door niet met argumenten te komen, maar me te willen aanvallen op mijn motivatie. Dat zie ik als een zwaktebod. U hebt geen schijn van bewijs dat ik een bijwagen van NRC zou zijn. Dat ben ik dan ook niet. Integendeel zou ik zeggen, ik heb me op dit blog meermalen zeer kritisch over NRC uitgelaten en zelfs aanvaringen met de NRC-ombudsman gehad. Maar NRC is ook intern pluriform en bevat vele waardevolle onderdelen. Een selectie:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/09/29/nrc-interviewt-greenwald-wordt-het-nu-kritischer-op-de-macht/
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/08/13/nrc-nog-steeds-goedgelovig-en-kritiekloos-over-obama-en-nsa/
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/06/19/in-kwestie-snowden-laat-nrc-zich-opnieuw-misleiden/
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/08/08/journalistiek-van-de-nrc-gaat-niet-over-mentale-grenzen-al-qaeda/
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/01/06/nrcs-vandermeersch-mist-essentie-politieke-rol-sociale-media/

  Een denkfout is om de wereld te verdelen in twee kampen en vervolgens iedereen in te delen bij het ene of het andere kamp. Daar pas ik voor omdat het te simpel en te eendimensionaal is. Ik behoud me graag de vrijheid voor om naar alle kanten kritisch te zijn en me niet feitelijk of mentaal te verbinden aan een bepaalde factie, zodat ik monddood gemaakt word om over alle kampen kritisch te spreken.

  Die houding is de ware vrijheid van geest die niets met het gepolariseerde en grof aangezette debat te maken heeft zoals dat door GeenPeil wordt gepromoot. Want GeenPeil is vooral een bedrijfsonderdeel van de Telegraaf Media Groep dat het eerder om de winstgevendheid dan het vinden van de waarheid is te doen. Een diepere waarde zit daar niet aan vast.

  We verschillen waarschijnlijk weinig in onze analyse van de kwaal. Er is heel wat mis met de democratie. Ook ik stemde in 2005 tegen het EU-referendum en was teleurgesteld in het vervolg. Maar we verschillen in de oplossing: afbreken of hervormen. Ik kies bewust voor dat laatste. Ik ben een aanhanger van de democratie, maar besef tegelijkertijd hoeveel werk er nog aan de winkel is om de democratie te vervolmaken.

  De mensen van het Burgercomité mogen in Nederland zeggen wat ze zeggen, maar ze moeten niet kinderachtig doen als ze op hun niet malse uitspraken vervolgens kritiek krijgen. Ze opereren niet in een niemandsland en hebben hun belangen waarop ze aangesproken mogen worden. U verinnerlijkt die houding door de kritiek niet te weerspreken, maar de kritiek als onrechtvaardig en onterecht af te willen doen. Dat is geen inhoudelijk debat, maar het ontwijken ervan.

  Wat ik uitermate merkwaardig vind is dat u een Oekraïne-referendum waarvan enkele initiatiefnemers zeggen dat het niet over Oekraïne, maar over de EU gaat verdedigt. Waarom hebben Baudet, Nijdam en Van Houwelingen dan de omweg van Oekraïne gekozen als het niet om Oekraïne te doen was? Ik zie daar misleiding in.

  Een fundamenteel debat over de stand van de democratie in EU of Nederland lijkt me een prima zaak. Ik zal daar graag aan deelnemen. En dan verwacht ik dat het ook daar over gaat en niet over weer iets anders. Dat wegduiken en schuiven met doelstellingen is nou precies wat ik bedoelde met het ontwijken van verantwoordelijkheid van Pepijn van Houwelingen en zijn politieke medestanders.

  Like

 3. Beste George,

  Niemand kan over zichzelf heenkijken. Hiermede bedoel ik George dat dat wij in de ander niet meer(!) kunnen zien dat wijzelf zijn. Immers wij kunnen die ander slechts verstaan naar de mate van onze eigen intelligentie begrijpen en volgen. Is deze nu van de minste soort ( en dat lijkt erg op die van George ..) dan zullen alle geestesgaven, ook de grootste hun uitwerking op ons missen en zullen ons aan de bezitter ervan enkel de ongunstigste kenmerken van zijn individualiteit opvallen, dus al zijn zwakheden en onvolkomenheden, zowel van temperament als van karakter. Immers hogere geestelijke vermogens zijn voor George net zo min voorhanden als kleuren voor een blinde….!!
  Omdat George zelf van geest gespeend is, kan hij geen geest voor anderen aan de dag leggen.
  Ik ga mijn stelling bewijzen nu:
  Allereerst gaan ik mijzelf verloochenen waarom??
  Ik zal mij moeten aanpassen aan de geestelijke vermogens van George, jou niveau ( NRC …)
  Alles wat ik op jou voor (!) heb laat ik verdwijnen, vergt wat zelfverloochening maar dat kun jij niet eens opmerken.
  Bewijsvoering ongenuanceerde reactie van George op NRC artikel.
  A) in het vertrouwen dat George in NRC gesteld heeft ( hij heeft klakkeloos alles aangenomen …)
  hebben luiheid, zelfzuchtigheid en ijdelheid het grootste aandeel:
  1) luiheid van George, immers hij vertrouwd liever op NRC dan zelf op onderzoek uit te gaan,,of zelf waakzaam en actief te zijn.
  Dit kan ik gemakkelijk aantonen door middel van je eigen berichtgeving.
  Hieruit blijkt zonneklaar dat je het manifest “aan het volk van Nederland” niet gelezen zelfs maar gezien hebt!!! Ook je houding, opstelling tegenover het Burger Commitee is ongenuanceerd.
  Waarom? Omdat je precies NRC drie dingen door elkaar haakt, GEEN PEIL, GEEN STIJL, BURGER FORUM, EN DE ANDEREN GROEPEN EN STICHTINGEN die voortdurend op de voorgrond traden.
  In de schaduw schitterde het “burger Commitee ” zij werden compleet ondergesneeuwd .
  Duidelijk in haar communicatie was het burger Commitee…..!!
  Jaar in jaar uit vanaf de oprichting januari 2012. Fair eerlijk recht toe recht aan!!
  NRC KOMT ER PLOTSKLAPS ACHTER dat niet alle in de belangstelling staande aangeklampte medestanders (en die met de media aan de haal gingen..) …oprichters waren maar het burgercomitee.
  En zie daar…..een prachtige scope dient zich aan in het journalistiek arme Nederland.
  Ja een prachtige kans om iemand kapot te schrijven. ,!
  De schrijver van de sprookjes van GRIMM ging met zijn bloedige wrede sprookjes duizenden keren verder dan de auteur van het geniaal geschreven boek Oneigentijds.
  Weet zeker dat de luie George ook dat boek nooit gezien of zelfs maar gelezen heeft!!
  George heeft via NRC de klok horen luiden maar is te lui de klepel te zoeken.
  2) zelfzuchtigheid van George, immers jou behoefte om te vertellen over jou aangelegenheden verleidt je ertoe je achterban iets toe te vertrouwen ….!!! Die George toch maar…tja die kan het weten….! Toch?
  3) ijdelheid van George, WANNEER DAT WAT WE VERTELLEN, IETS IS WAAR WE PRAT OP GAAN.
  Toch George??
  Nu is er geen enkel talent waar de mens zo trots op is als op het geestelijke: enkel hierop berust George zijn superioriteit ten opzichte van de dieren.
  George confronteren met een overduidelijke superioriteit in dit opzicht, dat bovendien in het bijzijn van anderen die wellicht meelezen, is een brutaliteit zonder weerga.
  Dat laatste verklaard de pissige reactie van George op mijn eerlijke stellige reactie zonder voorbehoud aan George, ja George je bent een slechte onsportieve blogger verliezer….
  Advies? Ga manmoedig op zoek naar de waarheid inzake NRC riool journalistiek, karaktermoord.
  Overwin je luiheid, zelfzuchtigheid en ijdelheid …DOE IETS NUTTIGS VOOR ONZE SAMENLEVING,

  Met weerbare groet,,Frank

  Like

 4. @Frank
  Hebt u ook nog argumenten? U toont in uw verdachtmakingen en persoonlijke aantijgingen die in de plaats van een inhoudelijk betoog komen naar mijn idee exact aan wat ik beweer over het gebrek aan nuancering en onderbouwing, Als u argumenten hebt en niet op de man maar op de bal speelt ga ik graag met u in debat.

  U bewijst met uw reactie de zaak waarvoor u zegt te staan een slechte dienst. Dat vind ik jammer voor de discussie die u reduceert tot een persoonlijke aanval. Het is grappig dat u zo via een omweg aantoont wat u meent te bestrijden.

  Like

 5. De bal wordt juist juist NIET GESPEELD door George enkel de man…jij durft zeg….!!
  Per slot staat George volledig aan de kant van de riool journalistieke NRC uitgave, ja onvoorwaardelijk.
  En precies daar wordt de MAN GESPEELD….!!! Zelfs de werkgever van de auteur moet er duidelijk worden bijgehaald!
  Proficiat George….ik verwijs naar de journalistiek van De Telegraaf in de tweede wereld oorlog.
  Precies…daar gebeurde iets verschrikkelijks…erger dan gewone cencuur !! ZELFSENCUUR…!!
  En dat gaat precies meer en meer gebeuren in dit land…
  Per slot wie durft nog na publicatie NRC… .? Die gaan je kapot schrijven, achterhalen pseudoniemen, schrijven de werkgever middels publicatie van auteur(s) aan, zoeken Je hebbelijkheden uit, intimideren, bedreigen je, en coupe de grace ….publiceren een smerig vuil riool stuk geheel bezijden de waarheid.
  Dat doe je enkel om iemand kapot te maken toch GEORGE.
  Jij praten over de bal moet je spelen?? Je doet mij denken aan de pyromaan die bij de brandweer werkt!
  Ja je bent aan het balanceren op de grens….op een manier dat er net geen klacht kan worden ingediend bij de raad voor de journalistiek. Inderdaad zo is op die manier ook Hitler aan de macht gekomen, omringt als hij was door een onnozele pers. Ook zij hadden niet verder gekeken dan hun neus lang was en vrijwel niemand had de moeite ( lui lui ..) genomen zich te verdiepen.
  De heer Dahl leeft niet meer maar ook zou moeten oppassen in deze tijd voor het NRC en haar bijwagen George! Ongetwijfeld zou de heer Dahl n.a.v. zijn boek “de grote Vriendelijke Reus” zijn worden beticht voor een wrede pedofiel. Dahl neemt de lezer mee in “reuzenland” daar komen de kinderen de meest smerige Reuzen tegen, zelfs een heuse “meisjesstamper” ….reken maar dat de heer Dahl snel door de club van George kapot geschreven gaat worden…als de vieze sadistische Pedofiel.
  Natuurlijk ook even zijn werkgever in publicatie erbij halen in de hoop dat hij ontslagen zal worden!!!
  Een meest smerige manier van de persoon spelen….en jij jij GEORGE…!!! VERWIJT HET OP DE PERSOON SPELEN GEORGE….?????????
  Ik doe het nu in mijn broek van het lachen, wat een grote onbekwame lul ben jij George…!!!
  Pure middelmatigheid REACTIEVE LUIE KLOOTZAK…..EN DAT BEN JE GEORGE.
  Wie wil daar nu een inhoudelijk debat mee voeren ..met zo’n halve gare die snel over de rug van een ander zich wil verheffen…..zelf heb je helemaal niets van jezelf in huis….

  Groeten, Frank

  Like

 6. @Frank
  Nogmaals, u toont via een omweg aan wat u meent te bestrijden. De discussie ging over de werking van de democratie. U maakt er emotie en roddel van.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.