SP stemt in EU-parlement met PVV tegen Rusland-politiek van EU

res

Wat hebben het Front National, Jobbik, Die Linke, de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo, Lega Nord, UKIP, FPÖ, Gouden Dageraad, Podemos, PVV en SP gemeen? Ze stemden in het Europarlement op 10 juni 2015 tegen de aangenomen resolutie over ‘de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland’.

Anton Shekhovtov analyseert op zijn blog en noemt de resolutie krachtig. Het veroordeelt ‘de illegale annexatie van de Krim en het Russische oorlog tegen Oekraïne, evenals de betrokkenheid van Rusland bij bevroren conflicten in Transnistrië, Zuid-Ossetië, Abchazië en Nagorno-Karabach’. Een herhaling van VN-resolutie 68/262. Rusland heeft allerlei verdragen geschonden waartoe het zich verplicht had en een loopje genomen met het internationaal recht. Daarom kan de EU Rusland niet langer als een strategische partner beschouwen omdat wederzijds vertrouwen ontbreekt evenals de eerbiediging van het internationaal recht.

De resolutie van het Europarlement verwijst naar zichzelf (lid 13): ‘is ten zeerste bezorgd over de door het Russische bestuur gedulde, steeds intensiever wordende contacten en samenwerking tussen Europese populistische, fascistische en extreemrechtse partijen en nationalistische krachten in Rusland; erkent dat dit een gevaar vormt voor de democratische waarden en de rechtsstaat in de EU; verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten in dit verband tegen deze dreigende vorming van een “nationalistische internationale” op te treden’ en (lid 14): ‘is ernstig bezorgd over de steun en financiering die Rusland biedt aan radicale en extremistische partijen in de EU-lidstaten;’. Het Kremlin koopt extreem-rechtse en -linkse partijen die tot wederdienst bereid zijn, zoals bij het Krim-‘referendum’ in maart 2014 als ‘internationale waarnemers‘.

Wat bezielt de SP dat de mond zo vol heeft over ‘Europese waarden’ en de menselijke maat om samen met neo-fascistische en rechts-extremistische partijen tegen deze resolutie te stemmen? Waarom wil de SP met Jobbik, Front National, de Gouden Dageraad en de PVV geassocieerd worden? Begrijpelijk is dat de SP vanuit de eigen marxistische achtergrond inschat dat wat het ziet als Amerikaans imperialisme een gevaar voor de Europese veiligheid vormt. Maar zoals Gerolf Annemans van het Vlaams Belang had het zich bij deze resolutie van stemming kunnen onthouden. Nu laadt de SP de verdenking op zich dat het de afkeuring van de NAVO en de VS belangrijker vindt dan de veroordeling door Rusland van het internationaal recht, de persvrijheid en de mensenrechten door Putin. Waarom gedraagt de SP zich als het over Rusland gaat als een nuttige idioot?

ddj

Foto 1: Schermafbeelding van blog Anton Shekhovtov over het stemgedrag van SP en PVV die op 10 juni 2015 in het Europarlement tegen de resolutie over ‘de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland’ stemden.

Foto 2: Eigen tweet in antwoord op tweet van Europarlementariër Dennis de Jong (SP). Als vraag heb ik dhr. De Jong deze posting doorgestuurd. 

Advertentie

9 gedachten over “SP stemt in EU-parlement met PVV tegen Rusland-politiek van EU

 1. E-mail wisseling met Europarlementariër Dennis de Jong (SP)

  Van GK aan DdJ; 13 juni 2015; 18.23 uur

  In een tweet verwees u op een vraag van me over de resolutie over ‘de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland’ waar twee leden van de SP-fractie in het Europarlement op 10 juni 2015 voor stemden naar dit e-mail adres om mijn vraag te stellen.

  Het gaat me om het stemgedrag van de SP-fractie dat aansluit bij rechts-extremistische of rechts-populistische partijen als Jobbik, FN en PVV. Ik heb in een blogposting mijn bezwaren over de opstelling van de SP inzake Rusland op een rijtje gezet. Mijn bezwaren leven al sinds februari 2014 toen het conflict in Oekraïne escaleerde en de SP geen afstand nam van de politiek van de Russische Federatie.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2015/06/13/sp-stemt-in-eu-parlement-met-pvv-tegen-rusland-politiek-van-eu/

  Ik begrijp best dat de SP bezwaren heeft tegen wat het ziet als Westers imperialisme in Oost-Europa. Hoewel we op moeten passen met het correct hanteren van de argumenten omdat de toenmalige Sovjet-Unie in 1991 uitsluitend garanties zijn gegeven over plaatsing van troepen in de toenmalige DDR. Niet over andere landen in Oost-Europa, zodat de uitbreiding van de NAVO oostwaarts waar die landen volgens de slotakte van de Helsinki-akkoorden van 1975 zelf om konden verzoeken niet in strijd is met afspraken. Wat gebeurde. Maar ik begrijp niet waarom de SP de opstelling van de UNGA niet volgt die in maart 2014 in grote meerderheid de annexatie van de Krim veroordeelde. Dat waren niet alleen Westerse landen.

  En zelfs dan begrijp ik nog de scepsis van de SP over de VS en de NAVO. Maar waar ik de SP niet kan volgen is waar het de kans voorbij laat gaan om de schending van het internationaal recht, de persvrijheid, de binnenlandse politieke rechten en de mensenrechten door het Kremlin te veroordelen. Want u zult toch ook wel inzien dat Rusland afglijdt naar de dictatuur en dat niet in het belang van Europa is? Ofwel, waarom neemt de SP geen afstand van de Russische agressie in Oost-Europa met de opzet om mee druk te helpen zetten om Rusland te helpen deescaleren?

  Als voorbeeld hoe dat kan noem ik Gerolf Annemans van het Vlaams Belang die zowel de annexatie van de Krim door Rusland veroordeelt maar tegelijk het instrument van de sancties als antwoord niet passend vindt. Hij onthield zich van stemming. Dat lijkt me een goed verdedigbaar principieel standpunt: veroordeling van zowel de Russische agressie als van het Westerse antwoord daarop. Hoewel ik het er persoonlijk niet mee eens ben en vind dat op dit moment de Europese veiligheid het meest door Rusland bedreigd wordt.

  Kortom, mijn concrete vraag. Hoe motiveert de SP de tegenstem tegen de resolutie en waarom heeft het zich niet onthouden van stemming met een krachtige stemverklaring die zowel de Russische agressie als het Westerse antwoord daarop veroordeelde.

  Van DdJ aan GK: 13 juni; 19.02 uur

  Hartelijk dank voor uw mail, dat is inderdaad een veel betere vorm van communicatie dan via Twitter mogelijk is.

  Voor Anne-Marie Mineur en mijzelf gaf bij onderhavige resolutie de doorslag dat erin direct en indirect werd opgeroepen tot geweld. Voor ons blijft voorop staan dat via een open dialoog met als inzet van Oekraïne een economische transitzone te maken tussen de economische zone van Rusland c.s. en die van de EU in. Wij willen m.a.w. de-escalatie i.p.v. Oekraïne te bewapenen.

  Tiny Kox heeft op de SP-site dit standpunt mooi onder woorden gebracht. Daarbij benadrukt hij ook altijd dat wij natuurlijk de bezetting van de Krim veroordelen als schending van het internationale recht. Zelf zeg ik altijd: Poetin is niet iemand om een biertje mee te gaan drinken, maar je moet wel in gesprek blijven. Zie meer op: https://www.sp.nl/nieuws/2015/04/tiny-kox-in-moskou-stop-sancties-ga-praten

  In het EP zijn het vooral de Oosteuropese christen-democraten en conservatieven die vooral geïnteresseerd zijn in het bashen van Rusland en minder op zoek zijn naar vreedzame oplossingen. Juist zij zorgen voor dit soort eenzijdige resolutieteksten. Dat extreem rechts eenzelfde stemgedrag vertoonde als wij, interesseert mij eigenlijk niet. Dat komt wel vaker voor en dat moeten ze verder zelf weten. Wij maken onze eigen afwegingen en hebben daarover geen contact met extreemrechts. De scheidslijnen in het EP lopen wel vaker raar: waar je zou verwachten dat we in het EP nauw met de sociaal-democraten zouden kunnen samenwerken, blijkt keer op keer dat de meeste S&D-collega’s samen met christen-democraten en liberalen tot een soort politiek establishment behoort. Daardoor worden andere fracties vaak in een meer perifere positie gedrukt, waarbij het stemgedrag, vaak op volstrekt verschillende gronden, kan samenvallen.

  Van GK aan DdJ: 13 juni; 19.40 uur

  Dank voor uw antwoord. Ik begrijp echter niets van uw redenering dat u en uw SP-collega tegen de resolutie stemden omdat erin direct en indirect opgeroepen zou worden tot geweld. De versie van de resolutie die ik onder ogen had (zie link) bepleit onder verwijzing van de Minsk-akkoorden juist het tegendeel: ‘onderstreept dat het conflict in het oosten van Oekraïne alleen langs politieke weg kan worden opgelost;’. De resolutie roept naar mijn idee op geen enkele plaats direct noch indirect op tot geweld. Dus ik ben benieuwd op welke lezing van de tekst u zich hebt gebaseerd bij de bepaling van uw stem.
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0162+0+DOC+XML+V0//NL

  Sta me toe dat ik los van het bovenstaande uw toelichting tamelijk wereldvreemd vind. U weet dat in Oekraïne verdere escalatie dreigt, maar toch meent u dat in deze fase nog een vreedzame oplossing mogelijk is. Dat was wellicht zo in februari 2014, maar ook nog in juni 2015? Is het voor de SP inzake de Rusland-politiek daarom geen tijd voor een fundamentele discussie om over te schakelen naar een ander register dat afstapt van een ethische-theoretische houding richting schadecontrole en realisme? Voor de mensen in de regio en de Europese vrede.

  Het siert u dat u geen rekening wenst te houden met publicitaire schade bij verkiezingen. Als partijleider zou ik er niet happig op zijn om geassocieerd te worden met Marine Le Pen of Geert Wilders.

  Like

 2. Over extremisme gesproken. Zelfs het Congres uit de VS vinden het te gortig worden met de Neo-Nazis van het Azov-bataljon. https://consortiumnews.com/2015/06/12/u-s-house-admits-nazi-role-in-ukraine/
  Hebben wij die Nazi-gasten met onze Europese waarden al die tijd getolereerd en zelfs gesteund? Blijkbaar wel. Beetje naar is het wel.

  De SP maakt een eigen stemkeuze. Dat is geen reden om ze op één hoop met andere partijen te gooien die hetzelfde stemmen. Stemmingmakerij.

  Like

 3. @Pjotr
  Extremisme is een populair onderwerp, en de beschuldiging van extremisme is nog populairder. Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat het Azov regiment met bovenstaande kwestie te maken heeft. Het gaat hier over de politieke partijen in het Europarlement en hun relatie tot Rusland. Het Azov regiment is trouwens onlangs onder dwang geïntegreerd in het Oekraïense leger. Precies een jaar geleden heeft het Mariupol van de Russen bevrijd.

  Laten we de feiten correct weergeven. Er zijn twee leden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te weten John Conyers (Dem) en Ted Yoho (Rep) die een amendement bij een initiatiefwet hebben voorgesteld om Amerikaans geld ter beschikking te stellen om het Azov regiment te trainen. Ze zijn bezorgd dat het Azov regiment zich tegen de regering Porosjenko keert. Azov ontkent de beschuldigingen en weerspreekt dat ze neo-nazistische waarden aanhangt.

  Hoe dan ook is dit initiatief verwarrend. Het geeft niet de officiële positie van de Amerikaanse of Oekraïense regering weer. Het moet ook nog door de Senaat en door de president getekend worden voordat het een wet is. Dat er neo-nazi’s in onderdelen -inclusief Azov- aan beide kanten van de gevechtslijn zijn opgenomen is zonneklaar. Allemaal niet zo fris. Daar valt heel wat meer over te zeggen. Maar hoe de beide Amerikaanse afgevaardigden tot hun oordeel zijn gekomen dat het Azov regiment ‘neo-nazistisch’ is valt te bezien.
  http://conyers.house.gov/index.cfm/press-releases?ID=0DC46F90-801E-433D-B565-5E8A67C81A83

  Ik denk dat we elkaar kunnen vinden in de kritiek dat Amerikanen vaak met een wel heel erg Amerikaanse bril naar hun buitenland kijken. Ook als Conyers en Yoho gelijk zouden hebben in hun kritiek op Azov en daaruit de consequentie trekken geen budget ter beschikking te stellen voor training ervan, roept dat de vraag op wat het effect en de bedoeling ervan is. Het lijkt lege symboliek van de Amerikanen die uitsluitend dient om een idee van daadkracht te geven. En dan niet om iets te doen, maar iets na te laten. Azov vindt heus wel ergens anders fondsen. Het maakt de opstelling van het Amerikaanse congres ook nog eens lachwekkend omdat het Oekraïne tot nu toe nauwelijks militair gesteund heeft en zich niet aan de verplichting van het Boedapester Memorandum heeft gehouden warvoor het in 1994 getekend heeft. Het laat Oekraïne al anderhalf jaar stikken en profileert zich nu door het weigeren van steun die sowieso al veel minder is dan waartoe het zichzelf verplicht had.

  Uiteraard bepaalt de SP de eigen stem. Hoe dat ook tot stand komt. Alleen begrijp ik de stemverklaring van Dennis de Jong niet zoals hij me die mailde en ik die hierboven weergaf. Ik hoop op nader antwoord. In genoemde resolutie kan ik niet lezen wat hij erin leest, namelijk een oproep tot geweld. Eerder het tegendeel. Ook daarom begrijp ik de uitleg van de SP in het Europarlement aangaande betreffende resolutie niet.

  Like

 4. Vervolg E-mail wisseling met Europarlementariër Dennis de Jong (SP)

  Van DdJ aan GK: 14 juni; 12.19

  Over het meer algemene beleid t.a.v. Rusland zullen we het waarschijnlijk niet eens worden, daarvoor zijn onze ‘aanvliegroutes’ te verschillend, maar u heeft wel gelijk met betrekking tot de eindversie van de resolutie. Ik heb deze nog eens goed doorgelezen en kennelijk zijn alle voorstellen voor directe of indirecte militaire interventie tijdens de stemmingen afgewezen. Dat waren voor ons ‘rode lijnen’ en we hadden voor het bepalen van onze eindstem de stemming daarover beter in de gaten moeten houden. Ik zou nog steeds niet voor de resolutie hebben kunnen stemmen (o.a. vanwege de verwijzing naar de door ons niet gewenste energie-unie), maar een onthouding met stemverklaring zou zeker gekund hebben. De resolutie bevat immers ook een flink aantal ook voor de SP belangrijke passages over mensenrechten en de door u aangehaalde constatering dat alleen langs politieke weg het conflict kan worden opgelost. Het gaat hier overigens om een niet-verbindende resolutie op een terrein waar het EP weinig bevoegdheden heeft. We moeten het belang ervan dan ook niet overdrijven, maar bij een volgende resolutie over dit onderwerp (die er zeker gaat komen, want door het gebrek aan echte wetsvoorstellen zijn dit soort resoluties schering en inslag) zullen we de stemlijst preciezer voorzien van rode lijnen met gevolgen voor de eindstem.

  Van GK aan DdJ: 14 juni; 12.37

  Dank u voor uw antwoord. Ik verbaas me over uw uitleg, want de eindversie waarover het gaat dateert van 13 mei 2015. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor een fractie in het Europarlement ondoenlijk is om zich op alle onderwerpen voldoende voor te bereiden. Ik waardeer uw uitleg zeer dat u de volgende keer de rode lijn beter in de gaten zult houden.

  Ik vermoed ook dat we over het algemene beleid ten aanzien van Rusland het waarschijnlijk niet eens zullen worden. Dat is denk ik vooral een verschil over doel en middelen. Want ik meen dat we beide positief staan ten aanzien van de inwoners van de Russische Federatie en de Russische natie. Complicatie is dat zowel de voor- als de tegenstanders van het huidige bewind in het Kremlin divers zijn. Zoals de SP niet echt in hetzelfde kamp als de PVV of de Europese rechts-extremisten zit, bevind ik me niet in hetzelfde kamp als de neo-conservatieven. Het volgen van de juiste koers is daarom een lang smal moeilijk begaanbaar pad de berg op. En dat is soms knap lastig.

  Like

 5. Pingback: De nadelen van het pakketdenken. Hoe ermee om te gaan? | George Knight

 6. Pingback: SP is tegen associatie-overeenkomst met Oekraïne. Antwoord aan Harry van Bommel | George Knight

 7. Pingback: Kevin Levie stopt als voorzitter van SP Rotterdam. Waarom? | George Knight

 8. Pingback: Met verkiezingsspotje zet de SP zichzelf te kijk als verbitterd en narrig. In de overdrijving verliest de ironie aan geestigheid | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.