PVV vraagt excuses massa-immigratie en islamisering. Onderzoek?

wl63

PVV’ers Geert Wilders en Joram van Klaveren stelden gisteren kamervragen onder de titel ‘De wens van het Nederlandse volk de voortgaande islamisering te stoppen‘ aan premier Rutte en vice-premier Asscher van Sociale Zaken. Ze verwijzen naar De Telegraaf dat resultaten geeft van een opinie-onderzoek door bureau Peil.nl van Maurice de Hond in opdracht van de PVV. Ofwel, de PVV verwijst in deze vragen naar zichzelf.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlandse bevolking de mening heeft dat de islam geen verrijking voor ons land is. En dat bijna 70% van de Nederlanders vindt dat er genoeg islam in Nederland is. Verder willen de vragenstellers weten hoe het kabinet gehoor gaat geven aan de wens van een meerderheid om de bouw van moskeeën te stoppen, een grondwettelijk verbod op de sharia in te voeren en de immigratie uit islamitische landen te stoppen. De slotvraag luidt wanneer het kabinet ‘het Nederlandse volk haar excuses aan[biedt] voor de massa-immigratie en het faciliteren en bevorderen van de islamisering van Nederland‘.

De PVV maakt het beide ministers en zichzelf te makkelijk. Afkeer van een bevolkingsgroep of een opinie-onderzoek over hoe ‘de Nederlandse bevolking’ over de islam denkt is geen grond voor beleid. Nederland is een land van minderheden waarbij over allerlei minderheidsgroepen negatieve uitkomsten mogelijk zijn. Roma, homosexuelen, gokkende en wokkende Chinezen, transgender mensen, pedofielen, WikiLeaks-supporters, agressieve atheïsten, naïeve koningsgezinden, solistische republikeinen, orthodoxe christenen, hitsige priesters, graaiende bankiers, zakkenvullende bestuurders, duikende journalisten of conservatieve politici. In de pluriformiteit wordt door de overheid iedere groep beschermd tegen de luimen van de ander.

In de vragen van de PVV is meer te vinden dan de automatische reflex en het eigen gelijk. De vraag naar de massa-immigratie is een terugkerende stijlfiguur van de PVV, maar biedt toch perspectief. Pieter Lakeman en Jan van de Beek deden vooronderzoek. CPB-directeur Coen Teulings beweerde in 2010 dat Nederland ‘de slechte immigranten kreeg’. Nog steeds is onduidelijk waarom dat zo was. Omdat massa-immigratie en islamisering niet samenvallen lijkt het verstandig dat te scheiden. Nog steeds hangen de suggesties van de PVV uit 2010 boven het publieke debat dat de massa-immigratie ons land jaarlijks 7 miljard euro kost. Dit als uitkomst van een onderzoek van Nyfer. Het kabinet Balkenende IV wenste het niet uit te zoeken. Een politiek-historisch onderzoek naar de massa-immigratie kan de PVV antwoord geven op haar terugkerende vragen.

Foto: Wim van der Linden, ‘Bij het Café Billard ‘Populair’ van H. Kroonen, Nieuwmarkt 9, tijdens de kermis, april-mei 1963‘. Credits: Stadsarchief Amsterdam.

Advertentie

15 gedachten over “PVV vraagt excuses massa-immigratie en islamisering. Onderzoek?

 1. Nog even en ons koningsvriendje Wilders zal met Prawda Telegraaf ons democratisch bestel overnemen. Dan krijgt hij eindelijk zijn met jarenlang als geen andere politicus zwoegen zwaar verdiende alleenheerschappij.. Dan kan hij pas echt, en zonder gedoogd te worden, zijn grandioze plannen, nu nog in zijn blonde hoofd verborgen, waarmaken.

  Like

 2. Het lijkt er wel op dat wij alle slechte immigranten hebben gekregen. Opsporing verzocht bevestigd dit elke week.
  Hoe zal het straks na 1 januari gaan. Er staat een heel leger gereed om hier hun slag te komen slaan. Het zullen niet de besten zijn

  Like

 3. @Joost
  Uit de band tussen de PVV en De Telegraaf valt op te maken dat de liefde tussen die krant en de VVD over is. Ik denk dat de kans nihil is dat de PVV nog ooit in de regering komt, laat staan dat de partij de macht kan grijpen.

  @rikus
  Met ‘slechte immigranten’ bedoelde ik in navolging van Coen Teulings wat anders. Laagopgeleid en slecht toegerust voor de Nederlandse samenleving, niet noodzakelijk ‘crimineel’. Nog steeds is niet volledig duidelijk waarom dat beleid zo moest zijn. Voor de patstelling in de beantwoording speelt de vraag mee of rechts of links de massa-immigratie het meest bevorderd heeft. Ik vermoed rechts (VVD, KVP, CHU en bedrijfsleven).

  Resultaat van het overheidsbeleid om Nederland niet als immigratieland te beschouwen en geen eisen te stellen aan de immigranten. Zoals traditionele immigratielanden als Canada, Nieuw-Zeeland of Australie wel deden.

  De Polen die hierheen komen om te werken zijn vaak seizoenarbeiders. Bijna voor m’n deur in Utrecht stopt elke week een busje voor 8 personen waar Polen in- en uitstappen. De Turkse-Bulgaren die de boel belazeren moeten juridisch aangepakt worden.

  Like

 4. Onderzoek of geen onderzoek, de gemiddelde PVV-stemmerd heeft wat liefdevolle aandacht nodig 🙂 Van de zijde van Wilders is dit weer een poging om ‘het volk’ tegenover ‘het establishment’ te zetten. Willem Schinkel hierover in een analyse in ‘De nieuwe democratie’:

  = De hoop die spreekt uit het populisme is de hoop van de herinnering aan de radicale belofte van de democratie […] Maar het is de vraag of het populisme dat we momenteel meemaken die rol kan spelen. De manier waarop dat populisme de eenheid van het volk benadrukt , doet het kritisch potentieel van populisme goeddeels teniet. Het volk is niet één, dat blijkt bij iedere verkiezing weer. Het volk is vooral een imaginair collectief dat intern verdeeld en verscheurd is. Het volk is verschil. En dat wil het vooral terugzien in de politiek: verschil. Het tragische is dat dit gebeurt op een manier die verschil uit alle macht probeert te reduceren tot hetzelfde, omdat de nieuwe partijen die het verschil terugbrengen in de politiek claimen namens het volk te spreken. Daarom zijn ze zo geobsedeerd met het uitroeien van verschil, met het ‘assimileren’ van immigranten en het weren van het vreemde. Het nieuwe rechtse populisme is daarmee een uiterst tragische aangelegenheid: het begrijpt zichzelf niet, het draagt uiteindelijk zelfs bij aan de bestaande orde die het zegt omver te willen werpen = (p.73,74).

  In die trend heb ik het in Trouw een paar maanden geleden lang volgehouden (dat ging over het voetbal/Marokkanenprobleem waarbij ik mijn opponenten toevertrouwde dat het leek alsof zij vrijwillig een script van Willem Schinkel voorlazen. Al die motieven had ik al in het boek gelezen) en een paar dagen geleden uit protest tegen de obsessie om, bij de vraag om stil te staan hoe wij vanuit het Westen terreur uitoefenen in het Oosten in de Volkskrant, parallellen te trekken met de ‘wanhopige’ situatie in Nederland vanwege de islam:

  = De discursiviteit van de nieuwe correctmensch die het gebrek aan vooruitgang wijdt aan ‘vreemde’ dingen – moslims, koran, euro, Brussel, Polen, oost-Europeanen, achterlijk links – blijft hangen in apologeten, wegkijken, complottheorie, jihad en beschouwt ook deze inleidende aanmoediging om te analyseren wat er nu werkelijk gaande is als nutteloos bij hun poging om de maatschappij te genezen van genoemde smetten. Stap 2: we zitten middenin een globale burgeroorlog: http://tinyurl.com/pucy8c8 =

  Like

 5. @Arjan
  Het kan geen kwaad om te rebelleren tegen het establishment. Ik kan het niet meer aanzien: de Teevens, de Opsteltens, de lachende Ruttes en de zo tevreden met zichzelf zijnde Samsons die het beste met ons voorhebben. Dat bepaal ik liever zelf, samen met andere kritische burgers.

  Is de PVV dan een vreemde en onverwachte bedgenoot tegenover het establishment? Met een grote korrel zout denk ik het wel, voor de tijd dat het duurt. Van de ware rebellie van de PVV heb ik echter geen hoge verwachtingen. Maar voor het moment kan het praktisch helpen om de macht aan te spreken. Zoals de koning terugbrengen tot zijn paleis, vliegveld, zomerhuis of jachtterrein.

  Om dat te realiseren is het naar mijn idee onverstandig om oude bezwaren voorop te zetten. Hoewel ze nooit slijten. Of te blijven hangen in oude beelden. Machtspolitiek kan alleen bestreden worden met machtspolitiek. De piraten, progressieven of vrijdenkers kunnen het niet alleen af. Ze moeten partners zoeken. Bij gelegenheid.

  Like

 6. @Arjan Fernhout
  Van Dyke heb ik al enige malen in de klem gehad omdat hij bezig was met wat Disraëli al zo treffend omschreef. Mijnheer vergeet namelijk keer op keer de aantallen te vermelden, de gegevens te vermelden en hij neemt ook niet mee dat een ruime groep inmiddels autochtoon heet. Waardoor men logischerwijze het aantal misdaden in die groep omhoog ziet gaan.
  Deze man is kortom niet zuiver bezig, maar dat wenst hij niet in te zien.

  En laat me wel zijn, ik verblijf een deel van het jaar in Singapore. Multi kan best heel plezierig zijn, maar dan moeten de regels gewoon streng zijn en gehandhaafd worden. Het is alzo geen discriminatie als wordt gesteld dat u de eigen broek op moet houden en dat er bij een vergrijp op wordt getreden. En als in een wijk waar nog maar weinig autochtonen wonen die ook nog eens bejaard zijn bijna 100% allochtonen aan worden gehouden als er gezocht wordt naar een overvaller, dan is dat geen discriminatie maar logica. Waarom opa Jan met zijn rollator aanhouden? Als ik vroeger terugkwam uit Zuid Amerika was ik ook altijd het haasje. Dat lag niet aan mijn voorkomen, maar het land waar ik vandaan kwam!

  By the way Fernhout, hopen immigranten komen viavia binnen. Dus aan land in Spanje en dan naar elders. Dan heet het immigratie vanuit EU landen….

  Like

 7. @toetssteen
  Keep to the subject. De vraag van Wilders is gezien de cijfers inzake immigratiesaldo’s van het CBS simpelweg niet onderbouwd. De vraag ‘onderzoek’ van @George is door Flypvandyke op een goede manier beantwoord, mede omdat ik ook andere cijfers ken. Ondoenlijk om daar in emotioneel Nederland mee aan te komen. Als politici, msm, PO in die emotionele stroom meegaan en wetenschappers op dit gebied in hun putje schuilen, wie ben ik dan? Een grote schreeuwlelijk, meer niet :).

  Like

 8. @Fernhout
  Van Dyke is een dorre statisticus die geen idee heeft van hoe zaken onder zijn neus herbenoemd worden. De enige statistieken die ik vertrouw zijn de statistieken die ik maak tav mijn eigen budget. Alle andere statistieken wantrouw ik per definitie. ik moet de input weten. En dan kan men er de cijfers van het CBS voor nemen, maar zijn die uitgesplitst? Nee dus.
  De waarneembare realiteit maakt de onzin van de staatjes van Van Dijke nog duidelijker. Als u in een gehucht als Oploo geconfronteerd word met Zwarte tenten met spleetgaten om te kijken, dan zegt iets me dat het geen vermomde boerenmeiden zijn.
  En u kunt het blijven ontkennen en de België, Duitsland en weet ik veel welke routes nog meer ontkennen, en idem de gezinshereniging waarna alles dat erna komt autochtoon is, het zal niet baten!

  Samenvattend, een goed onderzoek zal dieper moeten gaan, maar dat mag niet. Er zijn dus in het geheel geen statistieken te maken.
  Prima, maar laat van Dyke niet doen alsof hij die gegevens wel heeft. En if so, mag hij ze mailen aan mij. En nee, niet de bekende bronnen die in de bron al niet correct zijn.

  Like

 9. Inzake het onderwerp, er was in het begin helemaal geen afweer. Men vond het andere leuk. Ze gingen naar dezelfde dancings enzovoort. De week door werken en de zaterdag uitgaan.
  Ook de Marokkanen uit de grote steden waren net zo godsdienstig als de Rotterdammer aan de Brielse Laan die machinist was op een elevator.
  Eerst later kwamen de Berbers en de Anatoliërs, maar toen waren de voorgenoemde al weer huiswaarts gekeerd om reden dat in het thuisland goed te verdienen was voor verkregen vakmanschap.

  Nu zal het menigeen zijn ontgaan, maar in Turkije woedt een machtsstrijd tussen de westers georiënteerde grootsteedse Turken en deze Anatoliërs die zich voortplanten gelijk het katholicisme destijds in onze contreien.

  Like

 10. Absoluut leuke blog! Oprechte Islamofoob omdat ik een racist ben. Ik houd van slavernij, racisme en dat soort excessen. Zie mijn Zwarte Piet commentaar.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.