PvdA moderniseert monarchie zonder te moderniseren

Volgens berichten presenteert Geert Wilders op 1 september namens zijn partij een wetsvoorstel om het staatshoofd uit de regering te halen. Een plan van zijn fractiegenoten Andre Elissen en Lilian Helder. Hiermee gaat de PVV tegen VVD en CDA in. De PVV wil de monarchie behouden, maar de politieke invloed van het staatshoofd inperken. Wilders lijkt gebeten op koningin Beatrix omdat-ie vindt dat ze telkens zijn partij aanspreekt. Dat is-ie beu.

De houding van D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren is duidelijk. Zij willen evenals Wilders de monarchie moderniseren. Hoewel hun motivatie verschilt. De SP gaat het verst en vindt dat elke gezagsdrager in Nederland moet worden gekozen, ook het staatshoofd. Om zich niet te isoleren voegt de SP zich in het kamp van de hervormers. Van degenen die de politieke invloed van het staatshoofd willen terugdringen.

Ook de houding van VVD, CDA, SGP en CU is duidelijk. Ze stellen zich gouvernementeel op en willen alles bij het oude laten. Ze zien niets in modernisering. Deze partijen vormen met 59 zetels in de Tweede Kamer geen meerderheid. Hoewel ze een grondwetswijziging waarvoor 2/3 van de zetels nodig is kunnen blokkeren.

Blijft de PvdA over die zich in geen van beide kampen bevindt. Volgens De Volkskrant wil de partij de politieke ruimte van Willem-Alexander inperken als-ie staatshoofd wordt. Volgens de PvdA moet-ie geen voorzitter van de Raad van State worden. Een ceremoniële functie. En het staatshoofd moet geen enkele rol in de kabinetsformatie krijgen. Maar opvallend is dat de PvdA het artikel 42, eerste lid, weigert aan te passen. Dat zegt De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. 

Gezien het chagrijn binnen de PvdA moeten we deze opstelling eerder partijpolitiek dan inhoudelijk duiden. Want hoe kan een partij die zegt de monarchie te willen moderniseren het staatshoofd binnen de regering laten? De voor de hand liggende verklaring is dat de PvdA de PVV niet aan een meerderheid wil helpen voor haar wetsvoorstel en daarom een noodrem inbouwt, artikel 42, lid 1. Behalve de PvdA zijn alle partijen volstrekt duidelijk in hun beweegredenen en opstelling.

De conclusie is dat de grootste vijand van de PvdA nog steeds de PvdA zelf is. Zonder leiderschap. Deze episode over de modernisering van de monarchie toont aan dat de partij zichzelf nog steeds in de weg zit. Voor de modernisering van de monarchie moet eerst de PvdA gemoderniseerd worden. Maar ondanks alle tegenstand zal de monarchie daar naar verwachting eerder mee klaar zijn dan de PvdA. Ook een soort monarchie met prinsen, prinsessen en baronnen die elkaar de rode burcht uitvechten, maar zonder hoofd.

Foto: Verkiezingsaffiche PvdA jaren ’40

Advertentie

47 gedachten over “PvdA moderniseert monarchie zonder te moderniseren

 1. Personelijk ben ik tegen een koninghuis; immers een fuctie, ongecontroleerd, onnodig en superduur, door vereving gekregen pst niet in deze tijd.
  daarnaast: het heeft een reproductiesnelheid hoger dan van ratten, en ze moeten allemaal mee-eten uit een goed gevulde ruif, zonder dat er prestatie tegenover staat.

  Neem een vrouw, 5 talen, representatief, betaal een ton of 2 per jaar, laat haar wonen in een paleis; en zij doet de representatie van NL.
  Verkiesbaar iedere 5 jaar of zo.

  Het geld dat daarmee bespaard wordt is voldoende om alle bijstanduitkeringen belangrijk op te trekken.

  Van de andere paleizen een museum; en niet voor 40 millioen, maar voor 1 of 2 millioen.

  En GW heeft gelijk; de koningin bemoeit zich met politiek en geeft zich ongewenst en onnodig af op GW en de PVV.
  Alleen daarom al zou ze eruit moeten.

  Like

 2. @George: Kun jij je vinden in de volgende uitleg van het PvdA-commissie-voorstel:
  “Belangrijkste inzet van het debat is de vraag of ‘de koning uit de regering’ moet. De Grondwet heeft het in artikel 42 lid 1 over ‘de Koning en de ministers’ die samen de regering vormen. Dat artikel zal straks wellicht de kern van het voorstel van Wilders zijn. De Commissie draagt nu alvast de argumenten aan waarom de PvdA-fractie straks niet in het schuitje van Wilders hoeft plaats te nemen: de vermelding van de Koning in artikel 42 lid 1 moet gelezen worden als een verwijzing naar zijn taken als staatshoofd. Het gaat over taken waarvoor we anders een president zouden moeten zoeken en niet over een soort superlidmaatschap van de ministerraad. Artikel 42 wekt volgens de Commissie alleen maar ten onrechte de indruk dat de Koning de ruimte zou hebben een aan hem voorgelegd voorstel niet te tekenen. Hij mag raadgeven, waarschuwen en aanmoedigen maar moet aan het einde van de dag gewoon tekenen bij het kruisje. Daarmee neemt de Commissie een standpunt in dat in het staatsrecht geen gemeengoed is. Juist om die reden had meer onderbouwing niet misstaan.”

  @PHM: “Verkiesbaar iedere 5 jaar of zo.”
  Wees dan consequent en hou het op een diplomatieke functie. Iemand die gekozen is zal gaan schermen met het politieke mandaat dat-ie daarmee heeft verworven en daarmee iets willen doen. Kijk maar naar de burgemeesters overal in den lande.

  Like

 3. @PHM
  Mee eens. In deze ondersteun ik het standpunt van de SP dat elke gezagsdrager in Nederland gekozen moet kunnen worden. Dus ook het staatshoofd. Laat zo’n type maar in een kantoor wonen. Maar dat het meer dan 200 miljoen euro per jaar oplevert betwijfel ik. Waarschijnlijk net genoeg om de bezuinigingen op cultuur op te vangen.

  @Joke
  Naar mijn idee redeneert de PvdA-commissie niet zuiver. Het verraadt zich denk ik door de zinsnede waarom de PvdA-fractie straks niet in het schuitje van Wilders hoeft plaats te nemen. Zelfs de commissie geeft hiermee aan dat het geen inhoudelijke, maar politiek-strategische argumenten aanvoert. Ik vind dat niet zo sterk, en ook wel een beetje dom. Merkwaardig, want als het om het redden van de euro en de steun aan Griekenland gaat hoor ik Job Cohen steeds zeggen dat het om de inhoud gaat.

  Maar ook staatsrechtelijk kan ik de PvdA-commissie niet volgens als ze zegt dat we een president zouden moeten zoeken indien de Koning uit artikel 42, eerste lid GW wordt geschrapt. Daarmee suggererend dat het toch lood om oud ijzer is. Maar dat gaat voorbij aan de praktijk van democratische landen die staatshoofd noch president in de regering hebben. Zoals Zweden, Pakistan, Finland, Oostenrijk, Italie, Griekenland en weet ik welke landen nog meer. Zoals vaker kan ik de vermeende logica van de PvdA niet volgen.

  Over die rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie hebben we het eerder gehad en verwezen naar de motie-Kolfschoten die in 1971 leidde tot een voorstel om Den Uyl rechtstreeks als formateur te benoemen. Maar daarvoor kwam toen en nimmer daarna een kamermeerderheid. Dus het parlement is verwijtbaar dat het zich door eigen falen tijdens een formatie afhankelijk van het staatshoofd maakt. In elk geval wordt het contact met het staatshoofd onderdeel van het politieke spel. Dat lijkt me ongewenst.

  Daar kun je op twee manieren op reageren. Zeggen dat gezien de verhoudingen en het proces om in het begin van een informatie het eigen kruit droog te houden zo’n koninklijke vluchtheuvel nodig is. Vanavond hoorde ik Ferry Mingelen op Nieuwsuur dat standpunt verkondigen. Maar je kunt ook zeggen dat een ingesloten gewoonte om bij de koningin langs te gaan tot conformisme en gebrek aan ambitie en zelfbewustzijn leidt. Refereerde Mark Rutte bij de laatste formatie niet aan Cameron en Clegg die zo snel zaken deden omdat ze zelf initiatief en verantwoordelijkheid namen? Ik denk dat als het Nederlandse parlement uit de eigen schaduw durft te stappen en aan blokvorming doet de tweede optie hier ingang kan vinden. Daarbij past een ceremonieel koningschap.

  Like

 4. @George: Zoals ik al zei tegen PHM, het is van tweeen een:
  – of je kiest iemand en geeft ‘m daarmee een politiek mandaat
  – of je stelt iemand aan voor een zuiver diplomatieke functie

  “Het verraadt zich denk ik door de zinsnede …”
  Dat zijn de woorden van de columnist, niet van de Commissie. Ikzelf denk niet dat er veel mensen zijn bij de PvdA die de koningin uit de regering willen hebben – en al helemaal niet in de hoek van de WBS, waar dit voorstel (want dat is het slechts) vandaan komt.

  “… landen die staatshoofd noch president in de regering hebben.”
  Onze koningin zit ook niet in de regering als zodanig. Een bepaalde link met de president zal er toch altijd wel zijn (mag ik hopen) en het takenpakket (wetten bekrachtigen etc.) komt wel overeen. Maar het staatshoofd heeft geen invloed, geen macht (kan bv. niet weigeren dat kruisje te zetten) en daar gaat het om.

  Het alternatief voor de kabinetsformatie is dat alle kaarten bij de grootste partij komen te liggen. Dat vind ik beslist geen verbetering, integendeel.

  Like

 5. Een van de grote kostenposten is het exploiteren van de gebouwen.
  Die staan natuurlijk nergens als kosten voor het het koninklijk huis, netzo min als transportmiddelen.
  Het is al jaren administratief enorm moeilijk om alle gebouw/transport/bewaking/personeelkosten. bij elkaar te krijgen.

  net zoiets als de eerste ruimtevaarder naar de maan.Die had maar 250$ per week.
  Plus 0,25 per km.

  Gegeven is dat ze fokken als ratten.
  En met ieder nieuw lid komen er weer een stapel kosten bij.
  Het past totaal niet in deze tijd.
  Alleen de concervatief protestanten “dragen” het koninklijk huis.
  Daarom gaan ze ook in leeuwarden naar de kerk en zo.
  laagste risico van verfbommetjes
  ———————
  president is ook niet alles; en dan krijg je de vraag wat mag/moet hij.

  nee hoor; gewoon een lintjesknipster, zoals ik al eerder zei.
  In theorie is parlement hoogste macht.
  In praktijk de regering; die doen wat ze willen ook tegen de wil van het parlement

  Tijd om een referendum verplicht te stellen voor iedere beslissing van belang; net als de zwitsers.

  Like

 6. Als een ex crimineel netjes wil doen, en hij begint een kroeg, wordt hij getoetst via de wet Bibob.
  Iets wat ik in strijd met andere wetten vindt, want hij doet niets illegaals.

  Toets nou de nieuwe leden eens van het koninklijk huis; wat denk je zou maxima niet een enkeltje naar huis krijgen?
  Hopelijk voor haar niet op de zelfde manier als haar het regiem van haar pappie regelde….

  Like

 7. @Joke
  Ok, ik wist niet dat de uitleg die je citeerde niet van de commissie zelf kwam maar van een columnist. Dat het staatshoofd geen invloed heeft is een veronderstelling en een feit dat juist onderzocht moet worden. Koningin Beatrix heeft bijvoorbeeld al eerder laten weten dat zij en haar oudste zoon er niet akkoord mee zullen gaan als bij een troonswissseling het koningschap ceremonieel wordt. Dat is een kwestie van lobbyen door Oranje. Da’s invloed. Het zou kunnen dat de PvdA gezwicht is voor die invloed van Beatrix. Vandaar het halfbakken PvdA-voorstel.

  Like

 8. Het is niet relevant waarmee ze akkoord wil gaan.
  Relevant is wat het parlement haar biedt.
  Denk je dat ze zich bij de WW vervoegt?
  Denk je dat ze weigeren koninkjete spelen/
  Wat kunnen ze anders?
  Ze moeten grote *** houden en doen wat er gezegd wordt….

  Daarnaast; geen verdere invloed?
  Bilderberg groep dan?
  Katten op Wilders en PVV?
  Invloed op vormen regering?
  Invloed op eigen inkomen?

  Normaal geloof ik niet in sprookjes, maar hiervoor maak ik een uitzondering.
  Ze zitten te vaak te sterk en te duur te intrigreren en te plotten.

  Like

 9. Ik vrees dat een ieder over het hoofd ziet dat onderzoek uitwijst dat de constitutionele monarchieën de beste landen zijn om in te leven.
  Zelfs Churchill zag dat zo, en betreurde het dat na de eerste wereldoorlog de Duitse keizer was heengezonden.
  De Weimar Republiek was inderdaad geen succes, bracht ene Adolf aan de macht.
  Presidentsverkiezingen zijn een ramp, zie huidig Frankrijk.
  Sarko is al een half jaar met weinig anders bezig dan zijn herverkiezing, velen dachet dan ook dat hij StraussKahn, de man met de toen beste kansen gekozen te worden, er in het geluisd.
  Frankrijk is dan ook het land van de inluizerij, de Clearstream affaire van de vorige presidentsverkiezingen loopt nog, het is me nog steeds onduidelijk wie wie een beentje wilde lichten.
  Obama heeft een bus van één miljoen dollar laten bouwen om kiezers te winnen.
  Dat Wilders de pest heeft aan Beatrix begrijp ik, Beatrix laat blijken wat zij van Gekke Geert vindt, dat pleit ook al weer voor een vorstenhuis.
  Verder lijkt me dat de meerderheid van het Nederlandse volk het koningshuis helemaal niet wil afschaffen, of dat is omdat zij de vorst of vorstin nog steeds als staatshoofd zien, of vanwege de gouden koets en zo, dat weet ik niet.
  De vraag lijkt me vooral of je nog mensen een leven in een gouden kooi mag opdringen.
  Maar zo lang daar nog candidaten voor zijn, ik zie geen enkele reden voor enige verandering.
  Dat kan altijd nog als blijkt dat Willem Alexander doorgaat met domme dingen te doen en te zeggen.

  Like

 10. Dat was ooit in de goede oude tijd toen constitutionele monarchietjes ook de rijkste waren.
  Ahum kijk eens naar de levensverwchting; is in Monaco een stuk hoger dan bij ons……
  Dan NU zijn er 6 millioen armen en grote groep die er tegenaan hangt…afbraak van sociale wetten is bijna volledig, de sociale maatschappij bestaat niet meer, goed wonen, goede medische zorg, goede ouderdoms verzorging, studeren sport cultuur e.d. alleen voor middenklasse en hogere inkomens

  Je hebt het over een land dat al lang net meer bestaat.

  Like

 11. Ik denk dat de politiek stuk loopt op de orqanje gezindheid van de Nederlander.
  Wij willen ons staatshoofd houden en straks een nieuwe Koning na jarenlang een vrouwelijk staatshoofd.
  Ook mijn opponent Geert Wilders maakt hiet een ernstige fout. Ik had gedacht dat hij politiek was slimmer was.

  Like

 12. Het vreemde aan dit alles is natuurlijk de houding van de VVD,om niets te willen veranderen.
  Van huis uit zitten bij deze partij juist de meeste republiekeinen en naar mijn mening is dit OOK het geval bij de PVV.
  Roberto

  Like

 13. Nogmaals ben ik van mening dat Wilders nu een verkeerde stap doet.
  Ondanks dat ik zijn rancune begrijp.
  Maar het kost stemmen dat is zeker
  Roemer kan dat rustig doen, die krijgt toch steeds minder stemmen, ook al prat hij nog zo achter Geert aan

  Like

 14. Rikus,
  Hoezo praat hij achter Geert aan,dit standpunt van de SP was al bij de oprichting bekend,toen was geert nog nergens te vinden.
  En waaron zou je als SP NU willen dat ons land een Republiek wordt,daar zou je alleen maar tweedracht mee zaaien in de maatschappij.
  Tegen de tijd dat ons land rijp is voor het Socialisme,is ons land ook rijp voor een Republiek,en tot zover afblijven van de Monarchie,er is wel wat beters te doen in ons land,b.v. de val van dit kabinet.
  Roberto

  Like

 15. @Caravanner
  Maar Zweden is toch geen slecht voorbeeld van een constituele monarchie met een ceremonieel koningschap? En een ceremonieel presidentschap zoals in Duitsland lijkt me evenmin een slecht voorbeeld. Kortom, het gaat naar mijn idee niet om het verschil tussen monarchie en presidentschap, maar om het verschil tussen wel of niet ceremonieel. De meerderheid van de Tweede Kamer wil de monarchie niet afschaffen, maar moderniseren. Alleen de SP is voor afschaffing. Dus afschaffing is nu helemaal niet aan de orde.

  Je geeft de indruk dat Beatrix niet boven de partijen staat omdat zij en Wilders negatief op elkaar zouden reageren. Als dat zo is dan lijkt me dat ongewenst. Zo’n staatshoofd moeten we niet hebben. Dan is het goed om de redenen weg te nemen die daartoe leiden. Dat kan bijvoorbeeld door het staatshoofd politieke invloed te ontnemen.

  @Rikus
  Maar behalve de SP pleit geen enkele politieke partij of belangrijke maatschappelijke groepering voor afschaffing van de monarchie. De feitelijke opstelling van de PVV is niet veel anders dan die van D66 of GroenLinks: hervorming van de monarchie. Daarom begrijp ik niet goed waarop je doelt met de verkeerde stap die Wilders zou doen. Dat geldt dan voor meerdere partijen.

  @Roberto
  Da’s in mijn ogen een slimme observatie, waarom is de opstelling van de VVD tegenover de monarchie niet wat scherper? We herinneren ons allen nog de voorzitter van de Oranjeverenigingen die enkele jaren terug kritisch was op het koningshuis en pleitte voor modernisering. Mede naar aanleiding van de onhandige uitspraak van Maxima over de Nederlandse identiteit die ze nergens kon vinden en het gescharrel van Willem-Alexander met zijn huizen in Mozambique en Argentinie.

  Het is lastig om achter de schermen te kijken en ons voor te stellen waarom de VVD niet pleit voor modernisering van de monarchie. De christelijke partijen CDA, SGP en CU hebben vanouds iets met God, Koning en Vaderland, maar de VVD staat daar vrijer en wereldser in. En dan kom ik voor een verklaring toch weer terug bij de lobby. De zogenaamde middenpartijen lijken in de zak van Oranje te zitten. Een andere reden zie ik niet.

  Like

 16. @George 9:30:
  “Dat het staatshoofd geen invloed heeft is een veronderstelling en een feit dat juist onderzocht moet worden. Koningin Beatrix heeft bijvoorbeeld al eerder laten weten dat zij en haar oudste zoon er niet akkoord mee zullen gaan als bij een troonswissseling het koningschap ceremonieel wordt. Dat is een kwestie van lobbyen door Oranje.”
  Kom op nou, dat kun je toch geen invloed noemen. Ze heeft wat jou betreft nog minder te vertellen dan een uitzendkracht. De koning(in) mag raadgeven, waarschuwen etc., maar kan uiteindelijk niet anders dan akkoord gaan. Sinds wanneer is het voor een Nederlander verboden iemand te proberen te overtuigen? Bij de laatste kabinetsformatie is gevoegelijk gebleken dat ze nog geen deuk in een pakje boter kan slaan. (Daar ga je trouwens niet op in, op de (on)wenselijkheid van een (in)formatie door de grootste politieke partij.)

  “Da’s invloed. Het zou kunnen dat de PvdA gezwicht is voor die invloed van Beatrix. Vandaar het halfbakken PvdA-voorstel.”
  Omdat ze er niet aan moeten denken dat we dan een republiek zouden worden? Of misschien omdat ze zo gevoelig zijn voor tranen en driftbuien? Er is een veel logischer, zakelijke verklaring, nl. dat een ceremonieel koningschap lastig in te passen is.

  N.a.v. de discussie met Caravanner:
  Toevallig staat er op P&P ook een item van nov. j.l. waarin ze, n.a.v. een eerste verzuchting van dezelfde Joop van den Berg (de schrijver dus van onderhavig PvdA-voorstel) over het ceremonieel koningschap, terechtkomen op het Zweedse model: http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/ceremonieel-koningschap/. Van de taken en verantwoordelijkheden die daar worden genoemd blijven de meeste toch overeind en die moet je op de e.o.a. manier waarborgen. Wat is er dan eenvoudiger dan de koppeling met de regering grotendeels te handhaven, aangezien zij/hij immers toch geen beleid maakt e.d.? Hoe wil je anders zicht en vat op zo’n functie houden?

  “Je geeft de indruk dat Beatrix niet boven de partijen staat omdat zij en Wilders negatief op elkaar zouden reageren. Als dat zo is dan lijkt me dat ongewenst. Zo’n staatshoofd moeten we niet hebben.”
  Noem mij 1 gelegenheid waarbij ze Wilders heeft geadresseerd. Dat hij zich steeds aangesproken voelt als zij het heeft over de sfeer in Nederland, of over dat het kabinet een meerderheid dient te hebben in de Staten Generaal, is zijn probleem. Het verdient (in democratische landen althans) geen schoonheidsprijs om je tegenstanders op dergelijke wijze uit te weg te ruimen.

  Like

 17. Hem als enige NIET uitnodigen bij de formatie, neerbuigende opmerkingen over de PVV en haar stemmers, suggestieve opmerkingen.
  beneden peil.
  Ze zou haar excuses moeten maken daarvoor; als ze daadwerkelijk in kwaliteit en etiquette was opgevoed.
  Maar allez, half moffenbloed….
  Kortnek heeft er ook het handje van.In zijn huidig onzinblog noemt hij de stemmers op PVV rapalle–hij spelt het ook nog fout.
  En zoiets is adviseur bij de hoge raad?Pappie moet een vermogen voor dat baantje betaald hebben, of een heleboel stoute dingen weten van de voorzitter ervan…
  Want zo’n baantje is niet te combineren met een hoog ontwikkeld gevoel van minachting die hij voor de helft van de bevolking heeft.
  bovendien zijn zijn ideetjes zo bekrompen, dat je voor dat baantje beter een marktkoopman kan nemen.

  Like

 18. @Joke
  Is lobbyen en opkomen voor het belang van de Oranje-toko door Oranje geen uitoefenen van invloed? Ik zie dat anders, Joke. Ik weet niet waaruit je concludeert dat ik opteer voor een koning die minder te zeggen heeft dan een uitzendkracht. Wat is er trouwens mis met een uitzendkracht? Mij gaat het om de macht die zich onttrekt aan democratische controle. Ik ben het graag oneens met Wilders, Rutte of Cohen, maar hoe fout of goed ze ook zijn, ze zijn gekozen en draaien mee in een weliswaar gemankeerd en gecorrumpeerd democratisch systeem. Da’s toch hun legitimatie. Maar hoe is het staatshoofd gelegitimeerd anders dan in abstracties? Juist dat is de zwakte.

  D66, GroenLinks, PVV en PvdD en zelfs SP pleiten helemaal niet voor een republiek. Zoals bijna niemand doet. Dus als de PvdA dat als een schrikbeeld aanhaalt, dan is dat een gelegenheidsargument dat weinig met de werkelijkheid van nu te maken heeft. Een ceremonieel koningschap is enkel niet makkelijk in te passen omdat de Oranjes het als een degradatie zien van hun status en macht. Maar moeten burgers zich daar mee identificeren? Toch een tamelijk luxe-probleem van een luxe-familie lijkt me. Als de maatschappij dat verkiest dat een ceremonieel koningschap past bij Nederland, dan is een ceremonieel koningschap prima in te passen. De keuze aan Oranje is dan, kiezen of delen. Geen voorwaarden en grenzen stellen aan het debat, zoals nu.

  Het argument dat de Ministers controle moeten houden op het staatshoofd door het binnen de regering te houden omdat het anders in praatprogramma’s de gal gaat spuien vind ik oneigenlijk. Er kunnen zakelijke voorwaarden worden geformuleerd voor het functioneren van het staatshoofd. En als Oranje achter de schermen de eisen te hoog blijft stellen, dan prijst het zichzelf uit de markt. Want de wind is gedraaid en blaast niet langer in hun voordeel.

  Ik verwoordde de klacht van Caravanner over de controverse Beatrix-Wilders. Ik denk dat Wilders bij gelegenheid te gevoelig heeft gereageerd. Maar zijn reactie is wel een realiteit die door velen gedeeld wordt. Waarbij de WRR-Pauline Meurs-Maxima uitspraak over de Nederlandse identiteit veel meer schade berokkend heeft omdat het grover en ongenuanceerder was dan de professioneler opererende Beatrix ooit voor haar rekening zou durven nemen. Maar Maxima in al haar onbezonnenheid en onkunde is wel een toekomst die ons te wachten ligt. Dat maakt mij niet vrolijk.

  Like

 19. “Is lobbyen en opkomen voor het belang van de Oranje-toko door Oranje geen uitoefenen van invloed?”
  Nee. En bovendien: hoe wou je dat verbieden of onmogelijk maken?

  “Ik weet niet waaruit je concludeert dat ik opteer voor een koning die minder te zeggen heeft dan een uitzendkracht.”
  Een slaaf, dan. Als analogie voor een rechtenloze, die sowieso direct de laan uitvliegt als-ie op z’n strepen gaat staan – als ze het contraseign in zou zetten tekent ze immers haar eigen ‘doodvonnis’ – en dan ook nog monddood gemaakt moet worden. Overkill, so to speak.

  Van een paar dingen begrijp ik even niet waar je op doelt. Wie suggereert waar dat D66 etc. voor een republiek zouden pleiten? En wie heeft het over staatshoofden die hun gal zouden gaan spuien in praatprogramma’s? Het gaat er m.i. om hoe je invulling gaat geven aan de taken en verantwoordelijkheden die nu geregeld zijn in dat gewraakte lidje. Naar mijn mening heb je er minder vat op als je die koppeling doorsnijdt. En door dat lid te schrappen, bereik je geenszins dat ze niet langer kan doen wat ze nu (volgens jou) doet. Want wat wou je er tegen beginnen in een meer zakelijke relatie – haar ontslaan? Dan krijgen we dus alsnog een gekozen staatshoofd – iets wat vrijwel niemand wil – en die zal wel politieke macht kunnen opeisen (o.g.v. zijn/haar kiezersmandaat).

  “…. de controverse Beatrix-Wilders. Ik denk dat Wilders bij gelegenheid te gevoelig heeft gereageerd. Maar zijn reactie is wel een realiteit die door velen gedeeld wordt.”
  Ik denk dat wat Beatrix zei in haar kersttoespraak een realiteit is die door velen gedeeld wordt. Wat Wilders daar allemaal van maakt is voor zijn rekening. De koningin wordt al in al haar toespraken gecensureerd, dus wat wil je nog meer? Of noem anders eens een voorbeeld waarin ze (te) subjectief zou zijn geweest.
  Wat Maxima betreft: er wordt wel ontzettend hysterisch gedaan over dat ene akkefietje, zeg! Maar niemand komt verder dan een serie kwalificaties – niemand kan ons vertellen dat ‘de’ Nederlandse identiteit wel bestaat en wat-ie dan behelst. Zelfs een grootste gemene deler is nog niet gevonden.

  Like

 20. Zij wordt geacht boven de partijen te staan, dus als ze een suggestieve kat geeft naar wilders is dat fout.
  Immers ilders krijgt niet de gelegenheid terug te katten.

  Het mnisterie van binnenlandse zaken heeft anders wel een boekje van een slordige 200 bladzijden geschreven over wat nou de Hollandse mentalitiet is; dit om zakendoen van buitenlanders in NL te vergemakkelijken.

  Maar allez, als een griet van een fout regiem, dat ettelijke mensen uit een vliegtuig sodemieterde zegt dat er geen NL mentaliteit is, nou dan is er geen NL mentaliteit, toch?

  Zou die er idd NIET zijn, dan past zij hier goed in; zou die er wel zijn, dan moet zij zich zznpassen…

  Like

 21. Een cermonieel kongschap: ok.
  Maar dan EEN persoon op de betaalrol en niet de hele snel aangefokte familie, die bovendien extreem rijk is.; EEN gebouw en niet drie paleizen zoals nu; en duidelijk omschreven taakstelling en betaling all in.
  Dus niet zoals nu stiekum dingen op andere ministeries zetten.

  Like

 22. @Joke
  We verschillen over de politieke en maatschappelijke macht van koningshuis en/of staatshoofd. Dat gaat verder dan de formele regels alleen. Die is volgens velen groot. Dat zie ik ook zo. Alleen al het feit dat een staatshoofd tientallen jaren meedraait in de achterkamers en in dossiers en machtsverhoudingen is ingevoerd en een regeringsleider of politiek leider slechts gedurende een beperkt deel daarvan schept al een scheve verhouding.

  Daar kun je op twee manieren op reageren. Je kunt zeggen dat een plaats aan de top gedurende tientallen jaren iemand corrumpeert. Of je kunt zeggen dat geld en macht iemand aan de top juist onkwetsbaar maakt. Zeg maar zoals Mike Bloomberg nu burgemeester van New York is. Min of meer als maatschappelijke plicht. Maar bij Beatrix zie ik het een noch het ander. Naar mijn idee verdedigt ze in haar positie haar economische, politieke en maatschappelijke belangen voldoende zonder die uit te breiden. Maar haar positie als staatshoofd en alle belangen van de dynastie liggen direct in elkaars verlengde. Het laatste volgt uit het eerste.

  Ik vind het werkelijk ontroerend dat je denkt dat het staatshoofd nog minder dan de gemiddelde burger te zeggen heeft en een slaaf zou zijn. Deze telg uit een bemiddelde familie met hoge contacten en een eigen kabinet zou informeel niets te vertellen hebben? Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. De belangen van Oranje zijn ook te groot om die niet actief te behartigen. Vergeet evenmin de Oranje-propaganda die de berekenende Maxima presenteert als onbaatzuchtige popster die zich het leed van de wereld aantrekt en de gemoedelijke dommerd Willem-Alexander die zelfs lijkt na te denken over de wereld. En in de openbaarheid pils inwisselt voor water.

  Ik ben bang dat je me verkeerd gelezen hebt waar je suggereert dat D66 etc voor een republiek pleiten. De SP doet dat als enige ideologisch wel, maar praktisch evenmin. Ik zei juist: D66, GroenLinks, PVV en PvdD en zelfs SP pleiten helemaal niet voor een republiek. Zoals bijna niemand doet. En wat je over praatprogramma’s en staatshoofden zegt begrijp ik niet eens. Het zijn niet mijn woorden.

  Ik ben trouwens voor een gekozen staatshoofd. Eveneens de SP vind ik het ongepast dat een specifieke gezagsdrager in Nederland niet gekozen kan worden. En over de erfopvolging binnen een dynastie kunnen we genoegzaam voorbeelden van fout opereren bijeensprokkelen. Overal ter wereld.

  Wat ik in elk geval zou wensen over de rol van het koningshuis en het staatshoofd is een eerlijke en brede evaluatie. Waarin alle relevante aspecten worden benoemd en gewogen. Zodat het debat aan relevantie wint omdat het wegkomt uit de emotionele sfeer en niet langer wordt teruggebracht tot een discussie voor of tegen. Zonder grijstinten. Nu lijkt er bij de middenpartijen VVD, CDA en PvdA koudwatervrees te zijn om een open debat over de rol van het koningshuis te voeren. En dan kom ik terug bij mijn vraag waarom deze partijen, en met name VVD en PvdA, de suggestie wekken zich te laten gijzelen in hun denken over de staatsinrichting van Nederland. Zie dat halfslachtige PvdA-voorstel. Ik zie geen andere reden dan dat ze zich onder druk voelen staan van Oranje om niet vrijuit te denken.

  Over de Nederlandse identiteit moeten we een andere keer maar verder praten. Dat voert nu te ver. Die bestaat in mijn ogen wel degelijk, trouwens anders dan wat Wilders of Verdonk voorstaan lijkt me. Maar Oranje-watchers hebben duidelijk geconstateerd dat de woorden van Maxima voor verdeeldheid hebben gezorgd. Zelfs de Oranje-verenigingen kreeg ze tegen. Verdeeldheid zaaien kan nooit de bedoeling zijn van een toespraak door een lid van het koningshuis. Daarom waren deze woorden van Maxima verkeerd gekozen. Of haar foutief ingefluisterd.

  Like

 23. Foutje geaorge, foutje.
  Zal je even wat geven om over na te denken.
  Toetancamon zijn DNA is onderzocht. Dat is van een bepaalde groep, die 9500 van de Kaukasus kwam.
  Van noord england frankrijk spanje Nl is 60% van diezelfde groep; voorouders van de Kaukasus.
  En nu tatatatatatata: In egypte maar….1%

  Zo.Denk daar maar eens over na.
  Kan zijn, dat de farao’s als bezetters daar waren en hun stammen uitgestorven zijn aldaar.

  Zwitsers gespecialiseerd bedrijf onderzoekt een en ander.
  ————–
  genetisch geheugen is onderhevig aan evolutie.
  De spreekwoorden zijn er niet voor niks; appeltje vallen en boom
  aartje, vaartje.
  oude zingen, piepen jongen.
  Zijn waarheden.
  Reflecteren op genetisch geheugen, dat gevormd wordt over hele lange tijdspanne.

  In europa zijn alle talen aan elkaar gerelateerd, behalve hongaarse, Finse, en baskische taal.
  Zij kwamen met de hunnen in de elfde eeuw.
  Is nog steeds meetbaar. Ook in gedrag.

  In de waardebepaling van de Hunnen is loyaliteit het hoogste goed.
  De hongaren bleven de mf trouw, ook toen ze zagen dattie verloren had.
  De roemenen zwaaiden gelijk over.

  Effe om over na te denken.
  ——————–
  Koningin: eruit.
  Vervangen door een gekozen type, representatieve functie,voor beperkte periode.
  Omschreven plichten en rechten.
  en we besparen in ieder geval genoeg om de voedselbanken te vullen.

  Like

 24. was wel–en niet relevant.
  Explicatie: is geen NL cultuur, boert maxima
  Is er dus wel.
  Maar dan moet je eerst je afkomst weten en je culturele achtergrond
  Vandaar dus
  ben nog weleens te kort van stof, al geloof je dat niet.

  Like

 25. @George 15:53:
  “We verschillen over de politieke en maatschappelijke macht van koningshuis en/of staatshoofd. Dat gaat verder dan de formele regels alleen.”
  Dat is juist precies wat ik (vergeefs) duidelijk probeer te maken: het indammen van de formele status quo doet daar niets aan af. Ook volgens het Zweedse model zijn de contacten nog dusdanig dat de informele invloed gewoon door kan gaan. Ergo: het is zinloos het staatshoofd uit de regering te gooien, je bereikt er niets mee. Beter hou je er toezicht op.

  “Maar haar positie als staatshoofd en alle belangen van de dynastie liggen direct in elkaars verlengde.”
  Vergeet even niet dat het PvdA-voorstel haar wel degelijk indamt wat dat betreft (o.m. door het lidmaatschap van de RvS).

  “Ik vind het werkelijk ontroerend dat je denkt dat het staatshoofd nog minder dan de gemiddelde burger te zeggen heeft en een slaaf zou zijn. Deze telg uit een bemiddelde familie met hoge contacten en een eigen kabinet zou informeel niets te vertellen hebben?”
  Zo zou het worden als je haar nog verder zou kortwieken. Telkens als de koninklijke familie haar belangen te veel behartigt roept dat weerstand op – dus dat functioneert, men trapt daar niet in. En waar het niet functioneerde, wordt het nu beter afgeschot. Meer kun je niet willen, tenzij je een onmondig ding wil maken van het staatshoofd. Ik heb je ook gevraagd wat voor sancties je daar dan op wil stellen.

  “Ik zei juist: D66, GroenLinks, PVV en PvdD en zelfs SP pleiten helemaal niet voor een republiek. Zoals bijna niemand doet. En wat je over praatprogramma’s en staatshoofden zegt begrijp ik niet eens. Het zijn niet mijn woorden.”
  En ik vroeg dus aan jou wat je met je opmerkingen in die 2 alinea’s bedoelde (die van de praatprogramma’s staat in de alinea daarna), omdat ik niet begrijp waarop je daarmee reageerde. Voor mij komen die alinea’s echt uit de lucht vallen. Als je schrijft ‘zij pleiten niet voor een republiek’, dan denk ik ‘wie doet dat dan wel, en wat wil je daarmee zeggen?’.

  Anyway, de PvdA-denktank betoont zich juist spijtig over het feit dat ze voor een republiek de handen niet op elkaar krijgen, zodat ze maar voor het minste kwaad zijn gegaan. Trouw had een aardig artikel hierover: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2871900/2011/08/27/PvdA-Wel-gezag-en-invloed-maar-geen-macht-voor-koning.dhtml.
  Jij en PHM beginnen telkens weer over het gekozen staatshoofd – zonder je te realiseren dat dat volkomen haaks staat op wat we (jullie en ik!) wilden bereiken: een staatshoofd zonder macht. Iemand die gekozen is door het volk zal zijn mandaat opeisen, dat is zo klaar als een klontje.

  Like

 26. @Joke
  Mijn idee is juist dat formele en informele regels samenhangen. Gesteld dat op korte termijn de informele regels niet gewijzigd kunnen worden lijkt me dat geen reden om de formele regels niet te wijzigen richting modernisering. Je moet ergens beginnen om de samenhang aan te grijpen. Maar de reactie op het koningshuis is als een mammoettanker, daarom moet je de macht langzaam afbouwen. Dat vraagt tijd.

  De echte macht wordt nu achter de schermen uitgeoefend. Dat roept bij het publiek geen weerstand op omdat het ongemerkt gaat. Het staatshoofd hoeft niet onmondig gemaakt te worden, maar wel dienend aan de staat te zijn. En waar dat vermengd wordt met belangen die samenhangen met het voortbestaan van de dynastie moet dat door de democratische instanties gecorrigeerd worden.

  Ik begrijp in de verste verte niet waarop je doelt met je opmerkingen over republiek en praatprogramma’s. Ik reageerde op je opmerking van 01:12 vandaag die ik niet kon plaatsen: Van een paar dingen begrijp ik even niet waar je op doelt. Wie suggereert waar dat D66 etc. voor een republiek zouden pleiten? En wie heeft het over staatshoofden die hun gal zouden gaan spuien in praatprogramma’s? Op welke passage van mij slaan die woorden?

  Ik begin niet over een gekozen staatshoofd, maar over het principe zoals ook door de SP verwoord dat elke gezagsdrager in Nederland gekozen moet kunnen worden. Ik opteer niet voor een staatshoofd zonder macht, maar wel voor een met ruim mandaat functionerend staatshoofd -president of koning- dat door parlement en democratische instanties nauwgezet wordt gestuurd en gecontroleerd. Zonder dat het staatshoofd daarnaast een eigen agenda en eigen belangen dient.

  Like

 27. Als je op zoek bent naar een ambtenaar, een diplomaat in dienst van de staat, waarom moet die dan door het volk gekozen worden? Dat slaat nergens op.
  Je hoeft maar te zien tot wat een tiranniek gedrocht het ambt van burgemeester is verworden en je ziet er acuut vanaf.

  Like

 28. @George: Ons misverstand gaat over: 27 augustus 2011 op 23:42, 2e en 3e alinea. Maar laat anders maar.

  Als je een staatshoofd met ruimer mandaat wilt, dan ben je mij kwijt als medestander – macht past niet bij mijn opvatting van democratie. Zeker niet als je die persoon buiten de regering plaatst – noem dat maar ‘ceremonieel'(!) – zo iemand is rechtstreeks gekozen, de volksvertegenwoordigers niet.

  We hebben het toch wel vaker gehad over de huidige taken van burgemeesters? Die zijn in 2002 ingesteld vanwege het zogeheten dualisme. De burgemeesters worden niet langer gekozen, maar de uitgebreide bevoegdheden zijn gebleven.

  Like

 29. @Joke
  Met een mandaat zo ruim dat passend is om te functioneren. Niet ruim in de zin dat er extra bevoegdheden bijkomen. Integendeel. Democratie is niet anders dan het verdelen van de macht op een gereglementeerde en vooraf overeengekomen wijze. Om erger te voorkomen. Als dat idee van macht wegvalt dan wordt het vrijblijvend.

  Ik ben voor rechtsreeks gekozen gezagsdragers op elk niveau. Dus ook parlementsleden. Nogmaals, een burgemeester die gekozen wordt vind ik wat anders dan een burgemeester die niet gekozen wordt. Het machtsevenwicht tussen gemeenteraad en wethouders, of wethouders en burgemeester verschilt van gemeente tot gemeente. Met een zelfbewuste raad en wethouders heeft een burgemeester het nakijken. Ook op veiligheidsgebied.

  Like

 30. Het staatshoofd is geen onderdeel van de 3 machten – het staat daarboven. (Net zoals de burgemeester vroeger.) De machten houden elkaar in evenwicht – het is dus een wederzijds principe. Ik voel wel voor de gedachtegang van ‘geen macht, alleen gezag’. Want dacht je dat die Zweedse koning, doordat-ie niet in de regering zit, geen invloed uit kon oefenen – met dat takenpakket? Op diens gesprekjes met ministers e.d. heeft het parlement helemaal geen zicht. En dan maak je het nog erger door zo’n functie verkiesbaar te maken.

  “Nogmaals, een burgemeester die gekozen wordt vind ik wat anders dan een burgemeester die niet gekozen wordt.”
  Eh, ‘nogmaals’? Vertel (nog) eens, wat maakt het dan anders?
  Ik geef je op een briefje dat met name in de steden die een burgemeester hebben kunnen kiezen, het fenomeen het ergst uit de hand gelopen is. En een zwakke raad en wethouders kunnen dat niet in de hand houden – en dat zou dus niet eens moeten kunnen. Middels persoonlijke bevoegdheden in de APV kunnen ze heel ver gaan. En dat komt doordat ze een mandaat hebben om mee te schermen en hun belofte in willen lossen. Voordien was het een niet-politieke functie.

  Like

 31. @Joke
  Het gaat erom dat een gezagsdrager gekozen moet kunnen worden. Ook het staatshoofd. De rest aan argumenten voor en tegen zijn een afgeleide daarvan. Daarbij komt dat een dynastie als Oranje per definitie belangen krijgt die niet synchroon lopen met het landsbelang.

  Een ceremonieel koningschap is principieel niet zoveel anders, maar beperkt op termijn in elk geval de formele macht van de monarchie. Verstandig is daarom om het door modernisering meer binnen de democratische hoofdstroom te brengen. Op dit moment laat de stemming in ons land het niet toe om de monarchie af te schaffen, daarom resteert slecht een second best optie van hervormingen. Daarbij kan op termijn het takenpakket verder uitgekleed worden zodat de monarchie minder invloedrijk en belangrijk wordt en het minder mogelijkheden krijgt om de belangen van de eigen dynastie te behartigen. Om dat goed in te schatten dient men ver in de toekomst te kijken. Da’s lastig en weinig sexy, maar de intentie verklaart de richting waarin de monarchie zich ontwikkelt.

  Een burgemeester die gekozen wordt is anders dan een burgemeester die niet verkozen wordt. Dat vat het verschil prima samen. In de meeste Europese landen worden gezagsdragers op lokaal niveau, zoals burgemeesters gekozen. Het zijn burgers die zich als individu verkiesbaar mogen stellen of anderen mogen kiezen. Bij mijn weten heeft in Nederland op dit moment de bevolking geen mogelijkheid om een burgemeester te kiezen. En bestond die mogelijkheid in het recente verleden evenmin. Behalve enkele halfslachtige en door de vertrouwenscommissies bewust of onbewust getorpedeerde referenda in bijvoorbeeld Utrecht en Eindhoven. Dat waren geen zuivere verkiezingen. Zelfs geen zuivere koffie.

  Het kan zijn dat de burgemeester vroeger een minder politieke functie had. Dat dat veranderd is komt mede door de macht die politieke partijen naar zich toe hebben getrokken. Partijlozen maakten vroeger incidenteel een kans om burgemeester te worden, nu praktisch niet meer. De oplossing ligt dus in het doorbreken van de dominantie en kartelvorming door de politieke partijen. Bijvoorbeeld door de burger direct aan het woord te laten.

  Schrikbeelden dat de burger daar niet aan toe is worden opgeroepen door de meeste politieke partijen zelf en gaan voorbij aan de praktijk in andere landen. En voordat het systeem van de burgemeestersverkiezing goed werkt zal er hier en daar ongetwijfeld een ongekwalificeerd iemand aan het roer komen. Maar da’s nu niet anders. Lees nog maar eens mijn stukje over burgemeester Wolfsen van Utrecht. Hij is de systeemfout van het huidige systeem.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/08/20/weeffout-wolfsen/

  Like

 32. Geef nu eens concreet aan welke (extra) officiele taken je bij het staatshoofd weg wil halen zodat haar invloed zal afnemen. Want volgens mij zijn we het erover eens dat die invloed vooral informeel is en uit lobbyen bestaat. Door haar op afstand te zetten wordt dat niet transparanter.

  Er zijn in heel wat gemeenten burgemeestersverkiezingen geweest – referenda inderdaad, na een voorselectie door de raad. Het exemplaar wat wij hebben bv. zou na 6 jaar echt niet herkozen zijn geworden, als het aan de Leidenaren had gelegen. Wij konden kiezen uit een PvdA-er en een VVD-er. En wat gebeurt er in een PvdA-stad…..? Juist. Dat zou sowieso gebeurd zijn, ook met een partijloze tegenkandidaat. Het machtsevenwicht, in het verleden zo zorgvuldig bewaakt door VVD-er Goekoop, werd om te beginnen al verstoord.

  Maar voor 2002 was het een a-politieke functie – dat lag niet aan het partijlidmaatschap, maar aan de inhoud van het takenpakket. De burgemeester was nergens ‘partij’ in, had geen zitting ‘in’ maar boven het gebeuren. In het duale systeeem echter kan hij middels het voorzitterschap van alle gremia(!) de agenda bepalen en heeft bovendien een doorslaggevende stem in het college. Bovendien bezit hij de portefeuille openbare orde en kan in de APV enorm veel bevoegdheden naar zich toeschuiven, de zogeheten ‘gereedschapskist’ die gevuld is met wapens waarmee je grondrechten aan diggelen kan slaan (gebiedsverbod, cameratoezicht, demonstratierecht – you name it). Persoonlijke bevoegdheden die de raad niet hoeft af te staan, maar kwijt is kwijt. Middeleeuwse toestanden als gevolg van een poging tot democratisering.

  Ik heb je blog over Wolfsen gelezen. (Hier staan nog meer opsommingen van de ellende: http://welingelichtekringen.nl/14866-in-utrecht-zit-nog-w-l-een-potentaat.html.) Je had het erover dat hij geen mandaat heeft omdat er zowat geen hond op hem gestemd heeft, en dat dat zich constant doet voelen bij hem zelf en zijn omgeving. Het werkt idd. als een soort beursindex. Misschien kun je je dan ook voorstellen wat er kan gebeuren als zo’n persoon wat dat betreft een ruim mandaat heeft. Nee, ik blijf erbij dat je iemand in zo’n functie helemaal geen macht moet geven. Dat is niet wat ik onder ceremonieel versta. Ik prefereer een staatshoofd met dezelfde rol als een ouderwetse burgemeester had: die van burgervader (m/v).

  Een nog veel groter probleem vormt trouwens het fenomeen gemeentesecretaris. Sinds 2002 heeft de hoogste ambtenaar nl. zitting in het college van B&W. Hopelijk gaat D66 niet zoiets voor het landsbestuur bedenken.

  Like

 33. @Joke
  Het verkleinen van de macht van het staatshoofd is een langdurig proces, juist omdat de informele macht zo groot is. Dat afbouwen is een kwestie van jaren. De eerste stap kan gezet worden door zowel de formeel-politieke als de dynastieke macht te beperken.

  Wat de formeel-politiek betreft gaat dat over de maatregelen die in voorstellen van de oppositie al bestaan. Staatshoofd en leden koningshuis uit de RvS, uit de regering, uit de kabinetsformatie en weg van alle plekken die een politiek karakter hebben. Zoals benoemingen in naam van het staatshoofd en de naamgeving als Commissaris van de koningin.

  De dynastieke macht kan beperkt worden door het aantal leden van het koningshuis verder te verkleinen, de uitkeringen van degenen die nog wel lid zijn te verkleinen, bestaande belastingvoordelen af te schaffen, het kabinet van het staatshoofd en de Oranje-publiciteitsmachine sterk te verkleinen, de lintjes in naam van Oranje af te schaffen en sowieso alle Oranje-parafernalia die in het directe verlengde van de staat liggen af te schaffen. Inclusief de viering van koninginnedag.

  Als sluitstuk moeten kritische inzichten over de handel en wandel van Oranje opgenomen worden in het curriculum van het geschiedenisonderwijs. Die opgediepte waarheid toont aan dat de belangen van Oranje en Nederland niet altijd synchroon liepen of zelfs verbonden waren met Nederland zoals de mythe die nog steeds leidend is in dat onderwijs nog steeds suggereert. Samen met de formeel-politieke en dynastieke maatregelen zal dat er op termijn voor zorgen dat macht en mythe van het koningshuis afnemen.

  Als de burgemeester dan toch een politieke functie geworden is, zoals je denk ik terecht beweert, dan zie ik geen enkel bezwaar om de burger de eigen meester niet te laten kiezen. Da’s beter dan het hybride systeem van nu.

  Like

 34. Er was eens een uitzending van radio noord over de verjaardag van de koningin.Na een half uurtje het aangehoord te hebben moest ik kots neigingen onderdrukken en heb ik zelf maar een luisteraars reactie gegeven.
  De doorsnee reactie was: wel, de koninging is niet goddelijk, maar ook geen gewoon mens ze staat duidelijk boven ons.
  Mijn reactie wat een bullshit! Ze zijn de duurste uitkeringstrekkers in NL, en asociaal.Anders zouden ze wel hier en daar wat ruimte van de overbodige paleisjes ter beschikking stellen van woningzoeklenden!

  Mijn reactie was uniek in het noorden….Wat nou de mentaliteit in het noorden achtergebleven? Vierkant achtelijk eerder!

  Like

 35. Pogingen om konkreet te morrelen aan de fundamenten van het Statuut en de Grondwet, welke op de fundamentele onderdelen hoofdzakelijk zijn toegespitst op de positie van de Oranje’s, stuit op teveel belangen van allerlei aard.
  Wee degene die de illusie heeft daarin verandering te brengen. ‘De Regering’ zal niet aarzelen om met alle ter beschikking staande legitieme middelen, naast een politieke tweederde meerderheid, nieuwe verkiezingen, het Statuut en de Grondwet te verdedigen. Niet alleen Kok, Den Uijl en Thorbecke moesten dit ervaren.

  Like

 36. Pingback: Vrees ontbrekende transparantie benoeming Raad van State « George Knight

 37. Pingback: Aan juryrapport Machiavelliprijs aan Máxima schrijft het hof mee « George Knight

 38. Pingback: Debat over bestaansrecht monarchie gevraagd « George Knight

 39. Pingback: Kritiek Greenwald op anti-democratische Britse monarchie | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.