Debat over bestaansrecht monarchie gevraagd

car010

Voor wie niet warmloopt voor het Koninklijk Huis is er geen alternatief. Er is het Republikeins Genootschap, het Nieuw Republikeins Genootschap en de Republikeinse Moderne Partij En da’s waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg van Republikeins bewegingen. Of liever gezegd, pogingen tot een beweging. De politieke partijen geven evenmin thuis. Ze gaan het debat uit de weg. Alleen de SP stelt de vraag waarom de vraag niet gesteld wordt wat het bestaansrecht van de monarchie is. Jan Marijnissen schreef waarschijnlijk zo’n 10 jaar geleden: ‘Het lijkt mij een goede zaak om met het oog op de naderende troonswisseling eens een uitgebreide gedachtenwisseling te hebben over de toekomst en de plaats van de monarchie in de Lage Landen bij de Zee‘.

Een goed idee dat een volwassen democratie past. Maar zo’n debat heeft pas zin als argumenten die vragen naar het bestaansrecht van de monarchie niet in geamputeerde vorm de media halen. De uitzending van de publieke omroep op de dag dat koningin Beatrix haar aftreden bekend maakte was eenzijdig door het uitnodigingenbeleid van de gasten en het gebrek aan durf om de diepte in te gaan. Ik merkte die avond in mijn verbijstering op dat de meest kritische opmerking kwam van prinses Beatrix zelf: ‘Sportief liet ze doorschemeren dat niet alle Nederlanders de monarchie steunen‘. En Jan Marijnissen citeert koningin Juliana: ”Als ik geen koningin was, zou ik republikein zijn’, zei Juliana eens.‘ Een waar woord voor een koningin.

Wat we tot nu toe gezien hebben belooft weinig goeds voor de toekomst. De hoop dat er een publiek debat komt over de zin van de monarchie is klein. De Republikeinse beweging is zo goed als dood. De politieke partijen hebben hun kritiek ingeslikt. Zelfs Geert Wilders lijkt genoegen te nemen met de van oorsprong conservatief katholieke, maar met propaganda en marketing tijdig naar links afgeslagen ‘Koningin Maxima’.

Wat is voor de weldenkende Nederlander het alternatief? Wat valt er naast een met historische onwaarheden en valse beelden aangekleed koningshuis en een machteloze Republikeinse beweging te kiezen? Compromis is een ceremonieel koningschap waar naar verluidt Willem-Alexander tegen is. Zou-ie ook republikein zijn?

Foto: Joep Bertrams, Het Volk Mort. In: Het Parool, 17 mei 2001.

15 gedachten over “Debat over bestaansrecht monarchie gevraagd

 1. Dit probleem lost zich tijdens het koningsschap van Willem nr. 4 vanzelf op. Met de geleidelijke overdracht van nog veel meer souvereine rechten aan de EU en de ECB -juridische constructies op papier, rest slechts een commissarisfunctie bij de EU of bij de werkmaatschappij Nederland met een regering als RvB en een parlement als vakbond.
  Wijzingen in de Grondwet en in het Statuut van het (territoriale) Koninkrijk der Nederlanden zijn op termijn onvermijdelijk, indien verdere integratie in een constructie op papier, de EU en de ECB, plaatsvindt. De rol van het koningshuis komt dan ter sprake. Formeel is overigens Beatrix, straks Willem, geen ‘staatshoofd’.

  In Duitsland worden daarover reeds op de achtergrond de eerste achterhoede gevechten tussen staatsrechtgeleerden en politiek gevoerd. Schäuble gaf het nog vier jaar voordat referenda gehouden moeten worden. Recentelijk ‘Karlsruhe’ over het EMS verdrag was slechts het eerste voorhoede gevecht.

  Kan zomaar zijn dat er dan ook nog over een nieuwe bubble van tientallen miljarden, zo niet honderd, onderhandeld moet worden.

  Like

 2. Wellicht gaat bij toekomstige EU-constructies blijken, dat een moderne monarchie nu typisch hoort bij de ook noodzakelijke identiteit van Europese landen. In ons geval, met een goed bevrouwd/bemand koningshuis wordt onze Nederlandse identiteit er in ieder geval, lijkt me, niet saaier op. Een moderne monarchie, waar men politiek kritisch op moet zijn, schaadt welke democratie dan ook wellicht minder dan zgn. democratische referenda. De oude dictatoriale monarchie en republikeinse bewegingen,, die zich daartegen verzetten, hebben hun tijd gehad!

  Like

 3. Past in de folklore van Nederland. Naast koekhappen, tobbedansen en palingroken. Komt allemaal samen ook nog eens op Koninginnedag (straks Koningdag) waar het volk dan ook helemaal uit zijn dak gaat.
  Kosten: 100-150 miljoen per jaar. Opbrengsten voor het koningshuis ongeveer 200 miljoen per jaar grotendeels inkomsten uit vermogen. Enige familie die is vrijgesteld van IB, vermogensbelasting en erfbelasting. Allemaal grondwettelijk vastgelegd. Ze hebben vooral goed voor zichzelf gezorgd de afgelopen 200 jaar.

  Like

 4. @King Billy en Joost
  Europa is weer een andere dimensie dan het per definitie aan een specifiek land gebonden koningshuis. Politieke macht sijpelt weg naar Brussel. Het koningshuis bestaat dankzij het geloof in de mythe. Daarom besteedt het ook zoveel aandacht aan publiciteit en propaganda. Want als de burgers het niet langer geloven dan is de basis verschrompeld. Burgers die zich uitspreken in referenda passen binnen het democratisch proces. Da’s van de erfopvolging nog maar helemaal de vraag.

  Typisch is dat ‘koningin Maxima’ de Nederlandse identiteit niet heeft kunnen vinden, zoals ze ooit in een geruchtmakende toespraak zei, maar nu wel die Nederlandse identiteit moet gaan symboliseren. Dit roept de vraag op of ze wel weet waarmee ze bezig is. Inderdaad iets wat niet saai is. Maar zinvol?

  @Aad
  Dynasty!

  Like

 5. @Reine
  De spotprent van Joep Bertrams is uit 2001. Twee maanden daarvoor had Willem-Alexander in New York een zeperd gehaald door te wijzen naar een ‘open bron’ over het regime Videla. Hij blies hoog van de toren tegen de Nederlandse pers die zich niet goed zou informeren. Achteraf bleek de ‘open bron’ in de Argentijnse krant Videla zelf te zijn. Kortom, Willem-Alexander verwees naar WC-Eend die WC-Eend goedkeurde met de pretentie het beter dan de pers te weten. In de video wijst toenmalig premier Kok Willem-Alexander terecht. De prins had beter moeten nadenken. Maar de vraag is of-ie dat in zich heeft.
  http://nos.nl/koningshuis/video/46040-willemalexander-verwijst-pers-naar-open-bron-2001.html

  Op die 17de mei 2001 werd Maxima Zorreguita ‘bij Koninklijk Besluit het Nederlanderschap verleend op grond van artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit was noodzakelijk, omdat zij door haar huwelijk lid zou worden van het Koninklijk Huis en voor dit lidmaatschap het Nederlanderschap een vereiste is’. Aldus Wikipedia.

  Daarvoor was in april 2001 in opdracht van de regering-Kok het rapport-Baud verschenen. Volgens critici een verhullend rapport dat jonkheer Baud zonder veel kennis over Argentinie opstelde. Baud beet niet door, maar concludeerde toch dat Jorge Zorreguieta ‘moet hebben geweten van de misdaden tegen de menselijkheid destijds.’
  http://nos.nl/video/46439-prof-baud-geeft-toelichting-op-rapport-over-zorreguieta-2001.html

  Da’s dus het beeld van mei 2001. De Argentijnse, katholieke Maxima Zorreguieta wil met de Nederlandse kroonprins trouwen. Maar haar afkomst is een probleem. En het Nederlandse volk ervaart dat zo. Het besef ontstaat dat dat verder gaat dan haar vader die actief onderdeel uitmaakte van de dictatuur-Videla. Zo beschouwt Maxima de conservatieve priester Rafael Braun als een huisvriend. Zelfs: ‘een vriend – een geweldige en heel inspirerende man’. Hoeveel bruiner kun je het hebben?
  http://nos.nl/archief/2002/site_maxima//paginas/achtergronden/geloof.html

  Kortom, in 2001 beseft Maxima nog onvoldoende dat ze in de openbaarheid afstand moet nemen van haar eigen duistere verleden en dat van haar familie om door het Nederlandse volk geaccepteerd te worden. Willem-Alexander begrijpt dat in 2001 evenmin. Of begrijpt het wel, maar is te eigenwijs om dat tegen anderen te erkennen.

  Waarschijnlijk onder regie van koningin Beatrix is sinds 2001 door middel van een ongekende marketing-campagne een nieuw profiel voor Maxima ‘gebouwd’. Bij haar wordt een betrokkenheid met onderwerpen als microkrediet en multiculturalisme gesuggereerd. Slim gekozen onderwerpen die niet ingaan tegen haar duistere verleden maar daar een niet te hard ‘linksig’ imago overheen leggen.

  Zodat de vraag blijft wie de echte Maxima dan wel mag zijn. Een katholieke telg uit conservatieve kringen die geen afstand neemt van haar gedachten en verleden of een moderne prinses die vanuit het hart betrokken is bij het Nederlandse volk? Dat volgens haar ook nog eens geen identiteit heeft. Ofwel, is Maxima Zorreguieta het ultieme Potemkin-dorp in het Nederlandse koningshuis?

  Daarom morde het volk in 2001. Over de eigenwijsheid en domheid van Willem-Alexander, zijn terechtwijzing door premier Kok en het klaarblijkelijke opportunisme van Maxima en de extreem-rechtse achtergrond van haar en haar omgeving. Dat het volk ongevraagd door de neus geboord wordt.

  De afgelopen 12 jaar is door alle Oranje-propaganda en gelijkschakeling van de media de kritiek die in 2001 nog zo hard klonk gesmoord. En mort het volk niet langer. Omdat het de vraag niet meer stelt wie de ware Maxima is. Of wat het bestaansrecht van de monarchie is. En hoe dom die Willem-Alexander wel niet mag zijn.

  Like

 6. Ik vraag me af of het volk echt geïnteresseerd is of de aanstaande prinses wist van de verschrikkingen van het regime Videla. Of dat ze een conservatieve biechtvader heeft.
  Wat het volk in ieder geval interesseerde dat het een slimme meid was en bovendien nog leuk om te zien.
  Er was inderdaad wel wat gemor bij een aantal politici maar die werden uiteindelijk gelijmd doordat de niet veroordeelde vader niet bij de bruiloft aanwezig mocht zijn. Ik vraag me af hoeveel veroordeelde gedetineerden, al dan niet met enkelband, de bruiloft van hun kinderen onthouden wordt.

  Like

 7. @Reine
  Het idee is dat je met uitgebreide marketing elk product dat aan bepaalde basisvoorwaarden voldoet kunt verkopen. Zo moet het een zekere kwaliteit hebben. Met marketing kun je de sterke kanten van het product benadrukken en de zwakke kanten benadrukken. Precies dat is met Maxima Zorreguieta gebeurd. Ik veroordeel dat niet, maar constateer dat Maxima rond de jaren 2000-2002 met een geloofswaardigheidsprobleem zat.

  Als het een slimme vrouw is, dan had ze in 2001 toen ze 30 werd kunnen weten van de verschrikkingen van het Videla-regime. De episode van de conservatieve katholieke priester Rafael Braun komt daarna en raakt aan de eigen beslissingen van Maxima. Da’s dus van een andere orde. Dat had ze uit de weg kunnen gaan door afstand te nemen van haar verleden, maar heeft ze niet gedaan.

  Want reken maar na. In januari 2001 komt in de Nederlandse pers (Vrij Nederland) naar buiten dat Rafael Braun de “morele autoriteit” van Videla roemt die op zou komen voor de Argentijnse beschaving. Da’s dus de priester die Maxima in dezelfde maand ‘een vriend – een geweldige en heel inspirerende man’ noemt. Maxima is 29 jaar oud wanneer ze deze uitspraak doet.

  Nu zal ze zoiets niet meer zeggen. Maar waarom niet? Uit berekening zonder dat ze werkelijk anders is gaan denken? Of is ze in de 10 jaar daarna tot inzicht gekomen? Dat laatste kan, maar zeker weten doen we het niet. Daarom zal er bij kritische Nederlanders altijd scepsis blijven over de beweegredenen van Maxima. Ofwel, ze heeft sinds 2001 kansen gemist om twijfel over haarzelf weg te nemen.

  Nogmaals, er is een linksig beeld van een moderne, kosmopolitische prinses overheen gelegd. Door Oranje-propaganda is Maxima populair gemaakt. Maar wat werkelijk achter dat masker aan berekening en gedachten zit is een raadsel gebleven. Bij Willem-Alexander is het duidelijk: goeigheid, domheid en eigenwijsheid. Maar bij Maxima?

  De vergelijking met gedetineerden vind ik ongelukkig. Feit dat Maxima koningin mag worden is de uitkomst van een lang proces vol compromissen. Waarbij het voor vele Nederlanders een voorwaarde is dat de vermeende oorlogsmisdadiger Jorge Zorreguieta uit beeld wordt gehouden. En zeker niet verdere associaties van het koningshuis met een dictatuur oproept.

  Maar wie het recente bezoek van koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima aan de sultan van Brunei en de republiek Singapore in herinnering brengt weet dat het koningshuis dictaturen niet altijd uit de weg gaat, maar ze opzoekt. Denk ook aan Prins Bernhard die de beste contacten had in de meest repressieve landen. Nederlandse media vormen dat allemaal om tot een sprookjesbezoek uit een sprookje. Zoals ze dat met het verleden van Maxima Zorreguieta ook doen. Zo werkt de macht.

  Like

 8. Het Nederlands anti-royalisme verstart in ‘genootschappen’. Dat vind ik wel een beetje eng. Waar zijn die partijen die de vorming van een democratische republiek hoog in hun programma zetten? -Die hebben zich tot nu toe verstopt achter Beatrix. Een uitgelezen kans voor GroenLinks, pvda, D66.

  Like

 9. @Blewbird
  Waar zijn die partijen die de vorming van een democratische republiek hoog in hun programma zetten?

  Goeie vraag. De partijen die je noemt hebben vele principes opgegeven. Zoals over de rol van de monarchie. Tuk op regeringsmacht en mooie functies. Ze hebben zich denk ik ook uit gemakzucht laten misleiden door de geslaagde kosmetische operatie van het koningshuis om bij links in het gevlei te komen.

  Waar vroeger Oranje populair was bij rechts, veteranen, het grauw (tegenwicht zoekend tegen de regenten) en een klasse die direct voordeel haalde bij het bestaan van de monarchie is dat sinds zo’n 25 jaar omgeslagen.

  Niet rechts, maar links is op dit moment de grootste supporter van de monarchie. Michiel Zonnevylle, voorzitter van de bond van Oranjeverenigingen, ventileerde in 2009 harde kritiek op de kosten van het koningshuis en het controversiele vakantiehuis van Willem-Alexander in Mozambique die alleen overeenkomt met wat de SP zegt. Hij passeerde daarmee GroenLinks, PvdA en D66 ‘links’ met zijn kritiek. Tamelijk bizar als je er langer over nadenkt.
  http://nos.nl/koningshuis/video/45232-oranjebond-stop-bouwproject-mozambique-2009.html

  Like

 10. Zie na 57 seconden. Joanna die op 1 februari voor het Utrechtse Beatrix Theater een bord met de tekst ‘Weg met de monarchie. Het is 2013‘ omhoog hield werd weggevoerd door de politie. En buiten het zich van de media gehouden. In het theater werd de 75ste verjaardag van koningin Beatrix gevierd. Reden zou zijn dat ze voor haar eigen veiligheid werd weggevoerd, maar uit de filmbeelden is niet op te maken dat haar veiligheid in gevaar was. Uit de beelden spreekt eerder een jolige dan een grimmige sfeer. Ze zegt geen waarschuwing of uitleg van de agenten gekregen te hebben. Het is dan ook de vraag op grond van welke verordening Joanna bij het Beatrix Theater is verwijderd en of de procedures correct zijn gevolg.

  Zie hier voor een interview met Joanna en haar lezing van het gebeurde:
  http://frontpage.fok.nl/nieuws/584225/1/1/50/interview-wegmetmonarchie-meisje.html

  Joanna is een Facebook-pagina met dezelfde titel als haar tekstbord opgestart:
  http://www.facebook.com/events/147940618696240/

  Joanna op 4 februari 2013 in de talkshow Pauw en Witteman:

  Like

 11. Pingback: Debat over aanspreektitel Máxima wordt ontweken « George Knight

 12. Pingback: Toename protesten tegen troonopvolging en monarchie | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.