Nogmaals Nord Stream II: waarom is er geen open debat over een pijplijn die de EU afhankelijker maakt van de Russische Federatie?

De Belgische oud-ambassadeur Theo Lansloot zet de ontwikkelingen over de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream II in een artikel voor Doorbraak op een rijtje. De actuele situatie is dat landen aan de Oostzee waarvan de pijplijn door hun territoriale wateren loopt voor de beslissing staan wat ze ermee aan moeten. Als ze dat politiek al zelf mogen beslissen en ze volgens internationaal recht juridisch iets te zeggen hebben over het onderzeese deel van Nord Stream II tussen de Russische Federatie en Duitsland. Finland en Duitsland hebben het groene licht gegeven. Denemarken houdt de kaarten nog tegen de borst en wordt onder druk gezet door voor- en tegenstanders. De vraag is of Nord Stream II Europa over-afhankelijk van Russisch gas maakt.

Rondom Nord Stream II tekenen zich twee kampen af. Tegenstanders lijken de overhand te hebben met de VS, het Verenigd Koninkrijk, landen als Polen, Oekraïne en de Baltische landen die de Russische chantage met energie vrezen, maar ook milieuactivisten die een einde aan fossiele brandstof willen. Zo stelden kamerleden van de PvdD en de SP die doorgaans welwillend staan tegenover de Russische Federatie in 2017 kritische kamervragen over Nord Stream II. Omdat de energieafhankelijkheid van de EU-lidstaten van Russisch gas door import vergroot wordt en dit in strijd is met het energiebeleid van de EU (Third Energy Package) zijn degenen die pleiten voor correcte uitvoering van dit beleid ook tegen. Ze wijzen op diversificatie en onafhankelijkheid. Overigens wordt in een rapport van de juridische dienst Raad van de Europese Unie dit formeel ontkend, zodat de ministers kunnen handelen in strijd met hun eigen beleid. Verder zijn Zuid-Europese landen ook kritisch over Nord Stream nadat de EU South Stream afschoot door harde voorwaarden aan het Kremlin te stellen. De Italiaanse oud-premier Renzi definieerde het opleggen van sancties aan de Russische Federatie plus het afketsen van South Stream door het stellen van harde voorwaarden aan het Kremlin, maar tegelijk het doorgaan van Nord Stream zonder die voorwaarden en het als economisch project te betitelen als hypocrisie.

Voorstanders zijn vooral te vinden in de landen waarvan bedrijven betrokken zijn: Duitsland, Nederland en Frankrijk. En omdat Duitsland een beslissende vinger in de pap van de EU heeft en de tandem Duitsland-Frankrijk de as van de EU vormt, volgt de Raad van ministers. De tactiek van de voorstanders is niet om een open debat te voeren, maar dat uit de weg te gaan. De dooddoener van het Duitse politieke en economische establishment is dat Nord Stream geen politiek, maar een economisch project is. Uit alles blijkt dat Nord Stream een politiek project is. Gazprom koopt Europese politici om door ze in te huren als ‘consultant’, zoals de Oostenrijkse ex-minister Hans Jörg Schelling die lid is van de ÖVP, de partij van kanselier Sebastian Kurz. Zoals Lansloot opmerkt staat de Duitse oud-kanselier Gerhard Schröder op de loonlijst van Gazprom. Zijn opportunisme is berucht en bezoedelt de Duitse politiek en de SPD. Maar het lijkt te eenvoudig om het Duitse belang te reduceren tot het omkopen van SPD’ers als Schröder of president Frank-Walter Steinmeier. Een argument van de voorstanders is dat het een wederzijdse afhankelijkheid betreft en de aanleg het Kremlin ook afhankelijker van Europa maakt. Maar dat gaat opnieuw voorbij aan de onafhankelijkheid van Europa.

De tegenstrijdigheden zijn groot en het is onbegrijpelijk dat ze niet genoemd worden in het publieke en politieke debat. Sancties die in 2014 ingesteld werden vanwege de annexatie van de Krim door de Russische Federatie en de militaire inmenging in Oost-Oekraïne worden verlengd, maar tegelijk worden de economische banden met het Kremlin via Nord Stream aangehaald en wordt Oekraïne dat Russisch gas via pijpleidingen aan de EU levert in de steek gelaten. Dat is dubbelzinnig en hypocriet, maar vooral kortzichtig. De EU weet dat het zich door de aanleg van Nord Stream II afhankelijker maakt van het Kremlin, maar ontkent dat dat zo is. De leiding van de Russische Federatie heeft er immers een handje van om gas als geopolitiek wapen in te zetten. Door de verslechterende situatie tussen het Westen en de Russische Federatie dat zich ook nog eens steeds meer opstelt als kat in het nauw, wordt de kans dat dat wapen ingezet wordt er eerder groter dan kleiner op. Levering van Russisch gas aan de EU-lidstaten is de olifant in de kamer waarover West-Europese politici en bedrijven al jaren doen alsof ze die niet zien. Zo gaat kortzichtigheid over in bijziendheid omdat Duitsland en Nederland verslaafd zijn aan goedkoop Russisch gas. De geloofwaardigheid van de EU wordt ondermijnd.

Foto 1: Schermafbeelding van deel artikelRusland en de EU: energie-onafhankelijk of Nord Stream 2 pijplijn?; Regering Merkel verkiest Russische gaspijplijn boven EU –Energie Unie’ van Theo Lansloot in Doorbraak, 4 april 2018.

Foto 2: Schermafbeelding van deel artikelEuropese Raad geeft groen licht Nord Stream 2’ in Geotrendlines van 2 oktober 2017 onder verwijzing naar Euobserver.

9 gedachten over “Nogmaals Nord Stream II: waarom is er geen open debat over een pijplijn die de EU afhankelijker maakt van de Russische Federatie?

 1. Pingback: Kremlin kan aansprakelijkheid MH17 niet toegeven omdat het betrokkenheid bij de oorlog in Oost-Oekraïne niet kan erkennen | George Knight

 2. De anti- Rusland houding van de Nederlandse- en andere EU media bronnen doet denken aan de anti- Rusland houding van Joseph Goebbels tijdens WO II.
  De kwaadaardige VS toont het gedrag van een jaloerse kleuter.
  Enige tijd geleden viel de kwaadaardige VS Irak binnen.
  1 miljoen doden. De CIA staatsgreep in Kiëv in 2014 leidde tot oorlog in Oekraïne….gevolg; meer dan 14.000 doden en neerhalen MH17.
  Rusland bevrijdde de wereld van het Nazisme. Ze was verantwoordelijk voor meer dan 85 % van alle verliezen van de Nazi landen.
  De Amerikanen houden heel de EU bezet, zowel militair als politiek.
  Het wordt hoog tijd dat Europa de kwaadaardige VS ziet als vijand….hetgeen het is….North Stream II is broodnodig voor Europa.
  Betaalbaar Russisch gas.
  Europa moet zich bevrijden van de Amerikaanse agressor.

  Like

 3. @Richard
  Laten we ons aan de feiten houden en geen misinformatie verspreiden. Het is een prestatie om in een betrekkelijk korte reactie zoveel feitelijk aantoonbare onjuistheden te vermelden.
  – Er bestaat geen anti-Rusland houding bij Nederlandse media en die uit de landen van de EU. In die zin dat het volk van of de staat Russische Federatie vijandig wordt bejegend door deze media. Er bestaat wel een Putin-kritische houding die zich richt op het beleid van de huidige machthebbers in het Kremlin die als negatief en agressief wordt gezien. Dit onder meer door de oorlog met Georgië in 2008 en meer recent de bezetting van de Oekraïense Krim in 2014 waarmee het Kremlin alle gegeven garanties schond van het Boedapester Memorandum 1994 en andere internationale verdragen die het had ondertekend of waarvan het de rechtsopvolger was. Vanaf 2016 kwam daar de aantoonbare en in officiële rapporten geconstateerde Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen bij die tot op de dag van vandaag doorgaat. Ofwel, media signaleren dat de huidige macht in het Kremlin onberekenbaar is en als een risico voor het Europese machtsevenwicht en veiligheidspolitiek kan worden opgevat.
  – Er is geen enkele aanwijzing voor dat er in 2014 in Oekraïne een staatsgreep plaatsvond, laat staan een CIA staatsgreep.
  – De Russisch-Oekraïense oorlog leidde tot het neerhalen van de MH17 door inzet van een onderdeel van het Russische leger, de 53ste anti-aircraft raket brigade uit Kursk. Met een vermeende staatsgreep heeft dat niks te maken.
  – Niet het toentertijd niet bestaande ‘Rusland’, maar de Sovjet-Unie vocht in WOII tegen Nazi-Duitsland en haar bondgenoten. De toenmalige meest westelijk gelegen Soviet-republieken zoals Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische landen en Polen leden naar verhouding de meeste materiële schade in hun gevecht met de As-mogendheden en verloren naar verhouding de meeste burger- en militaire slachtoffers. De toenmalige Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek lag achter deze westelijke buffer die de eerste klappen opving en heeft naar verhouding minder schade geleden.
  – Het is onjuist en onvolledig om te zeggen dat ‘Rusland’ de wereld van het Nazisme bevrijdde. Het was een gedeelde inspanning van alle geallieerde strijdkrachten. Het is zeker zo dat er naar verhouding veel Soviet-militairen stierven in de strijd met de nazi’s. Dat had deels te maken met de opbouw, de relatieve verzwakking door de Stalinistische zuiveringen en de militaire mores van de Soviet-krijgsmacht. De VS voorzag de toendertijd technisch achterlopende Soviet-Unie gedurende de oorlog van militair materiaal (vliegtuigen, tanks) en onderdelen zonder welke onontbeerlijke steun dit land de strijd niet had kunnen volhouden.
  – De VS van Trump staat in regeringsbeleid bitter en vijandig tegenover de EU en NAVO. De VS heeft zich sinds het eind van de koude oorlog in 1991 militair en mentaal grotendeels teruggetrokken uit Europa. Zowel de Russische Federatie als de VS hebben op dit moment naar schatting elk zo’n 60-65.000 man troepen gelegerd buiten hun eigen grondgebied in het verdragsgebied van de NAVO.
  – In elk geval ziet de VS al sinds 2016 de EU als rivaal, om niet te zeggen als vijand. In de hoofdsteden van de Europese landen begint sinds het aantreden van Trump steeds meer het besef door te breken dat de EU niet kan vertrouwen op de VS. Niet nu, maar evenmin bij een andere EU-gezinde Amerikaanse president. De VS heeft definitief de bakens naar Azië verzet.
  – North Stream II is niet broodnodig voor de energievoorziening van Europa. Het gebruik van fossiele brandstoffen is hoe dan ook eindig. Daar kan geen strategie voor de toekomst (na 2030) op gebouwd worden. Toenemende afhankelijkheid van één aanbieder (in dit geval de Russische Federatie) is ook in tegenspraak met de uitgangspunten van staand EU-energiebeleid zoals dat is geformuleerd in de zogenaamde ‘Third Energy Package’ met betrekking tot diversificatie en autonomie/afhankelijkheid. North Stream II is evenmin broodnodig voor de economie van de Russische Federatie. Nord Stream II is bovenal een constructie die Russisch overheidsgeld doorsluist naar private partijen uit de omgeving van president Putin.

  Like

 4. @ George Knight,

  Laten we de feiten niet verloochenen….

  Ziehier mijn (Engelstalige-) tekst omtrent de Krim dat voor altijd onderdeel van de De Russische Federatie zal blijven of de EU en de USA dit nu fijn vinden of niet….

  Dear Madam/ Sir,

  There have been many accusations thrown at us regarding the Crimea. Our partners keep speaking about some “occupation” but where has anyone ever seen that 94% of people living on an “occupied” territory vote in favour of joining the “occupants” and not even try to protest? We also keep hearing from the US and the EU about a “fake” referendum that violates territorial integrity of Ukraine. But similar thoughts never occurred to the British after a referendum on the Falklands (or Malvinas) or to the French after the referendum on the Comoro Island of Moyota.

  The British were quite happy to keep the Falklands in violations of several UN Security Council resolutions. And the French saw nothing fake or illegal in tearing one island away from the group of the Comoro Islands just because that single island wanted to be with France, which contradicted the will of the other ones.

  But they keep forgetting that it were the legitimately elected authorities of the Crimea, who decided to declare independence from Ukraine in the first place. After the coup they decided that they did not want to obey the orders from Kiev. And they declared independence the way it had been done by Kosovo. Only some time later the Crimean authorities asked Russia for a reunion because they faced the threats of being physically eradicated. But even doing that the Crimean government did not want to ignore the will of. the people, so the referendum was called.

  Indeed, the Crimea is just another proof that Nazism will not prevail in any form. As President V.V.Putin said on March 15, 2017: “The Crimea will always be Russian, Ukrainian, Crimean-Tatar but it will never be Bandera Nazi.”

  With kind regards,

  Richard Mulder

  Verder dit George,

  In Georgië dacht de geesteszieke (hij kauwde op z’n eigen stropdas) massamoordenaar Saakhasvilli weg te kunnen komen met genocide op het volk van Ossetië en Abchasië. Vele burgers in Ossetië en Abchasië zijn gedood door de Georgische militaire aanvallen. Goddank trad De Russische Federatie snel en doeltreffend op om verder bloedvergieten door de Saakhasvilli gestuurde troepen te voorkomen. De massamoordenaar Saakhasvilli handelde in opdracht van de CIA.
  De lend-Lease overeenkomst tussen de voormalige USSR en de USA was van verwaarloosbaar kleine betekenis. De hoeveelheid materiaal was nog geen 5 % van hetgeen de USSR nodig had in de strijd tegen de Nazi landen; Finland, Nederlandse Waffen SS vrijwilligers, Spanje, Italië, Roemenië, Hongarije, Duitsland etc…. meer dan 85% van hun manschappen en materieel verloren de genoemde Nazi-landen aan het Oost-Front in de voormalige Sovjet-Unie.
  Het is gepast en het toont van dankbaarheid om volgens de historische feiten te zeggen: ” De voormalige Sovjet-Unie heeft de wereld gered van het Nazisme.
  Dat het Hollywood propaganda instrument vd Amerikanen en de westerse media aan geschiedvervalsing doen, doet hier niets aan af.
  Ik heb The Great Patriotic War gestudeerd en ik weet waar ik over praat.
  De CIA staatsgreep waarmee de pro-EU Bandera Nazi’s aan de macht zijn gekomen in Kiëv in 2014 leidde tot de oorlog in Oekraïne waarin reeds meer dan 14000 doden vielen en mh 17 werd neergehaald. De Nederlandse regering steunde deze staatsgreep. Hans Van Baalen en de Belgische Verhofstadt waren in Kiëv aanwezig om de staatsgreep openlijk te steunen. Welnu, een regering vervang je door verkiezingen, niet door (CIA-) staatsgrepen.
  Nu vecht ik tegen het Oekraïnse leger aan de grens vd Volksrepublieken Donbas en Luhansk om zo bij te dragen aan de strijd tegen de door het westen geïnitieerde provocaties jegens De Russische Federatie. (Hoe zou het zijn als Rusland een staatsgreep zou plegen in Mexico en er militaire adviseurs en wapens naartoe zou sturen?) De nato en EU expansie in Oost- Europa (door omkoping van bepaalde regeringsleden en bedreigingen van andere regeringsleden van de landen in Oost-Europa), is iets waar Adolf Hitler jaloers op zou zijn geweest.
  De bezetter van het EU gebied is de USA.
  U schrijft dat er geen sprake zou zijn van een continue anti- Rusland houding van Nederlandse en andere EU media.

  Welnu, zelfs 13 jarige kinderen in het voortgezet onderwijs in Nederland valt dit op.
  Of zoals een jongetje zei tegen z’n vader;

  “Pap, hoe komt het dat er in Nederland altijd negatief over Rusland wordt bericht en hoe komt het dat men in het westen denkt altijd gelijk te hebben?” Haha mooie treffende vraag van een 14 jarig kind…
  Antwoord vader: ” Ja jongen, de Ruslandhaat wordt ons met de paplepel ingegeven….jawel door de Amerikanen, gelijk het Duitse volk werd opgevoed met Ruslandhaat door Joseph Goebbels.
  Welnu, Goddank is de Russische Federatie ’s werelds grootste kernmacht…

  North Stream 2 is de toekomst voor Europa gezien de schier onuitputtelijke Russische gasvoorraden welke ook nog eens voor een vrienden prijsje aan Europa geleverd wordt. Goedkope schone energie voor vele vele decennia.
  Nu nog meer afstand nemen vd Amerikanen en De Russische Federatie als beschermheer omarmen.

  Vriendelijke groet,
  Richard Mulder

  Like

 5. @Richard Mulder
  Ik heb het idee dat we in herhaling vallen. U hebt hier op dezelfde wijze eerder gereageerd en ik heb daar op geantwoord. We moeten onszelf maar niet gaan herhalen.

  Maar ik wil niet alle feiten die u bestempelt als onjuist ongenoemd laten. Ik beperk me tot de hoofdzaak:

  -In Nederland of Duitsland bestaat nauwelijks ‘Ruslandhaat’. In die landen is de tamelijk onbekende Russische Federatie nauwelijks focus van onderwerp. In die landen en in de VS of het VK bestaat wel een vorm van wat men ‘Putinkritiek’ zou kunnen noemen. Dat is de politiek van het Kremlin die zich sinds 2012 afzet tegen de EU en de westerse landen.
  Het gevolg van die nuancering en het verschil tussen Ruslandhaat en Putinkritiek is dat er na een democratisering van de Russische Federatie via een politieke omwenteling geen mentale of anderszinse beletsels zijn voor westerse landen om nieuwe banden met de Russische Federatie aan te knopen.

  -In de op 27 maart 2014 aangenomen niet-bindende VN-resolutie 68/262 onderstreepten 100 landen de ongeldigheid van het zogenaamde referendum over de Krim. Dat waren niet uitsluitend de VS en EU-lidstaten. Ook de volgende landen (Engelstalige namen) onderschreven de ongeldigheid van het zogenaamde referendum: Azerbaijan, Bahrain, Benin, Bhutan, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesia, Jordan, Kiribati, Kuwait, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Montenegro, Niger, Nigeria, Palau, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Qatar, Samoa, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Korea, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey.

  -In principe is er niets tegen het houden van een referendum als in een regio vanuit de bevolking de wens bestaat op autonomie. Dat gebeurde in Catalonië en Schotland. Maar de voorwaarden waaronder dat referendum gehouden wordt moeten dan wel de toets der kritiek kunnen doorstaan. Dat heeft te maken met een eerlijke vraagstelling die opties niet bij voorbaat uitsluit, een eerlijke campagne met precies even veel zendtijd en gelegenheid tot campagnevoeren voor beide partijen, een vrije omgeving zonder intimidatie of blokkade van deelnemers waarin mensen kunnen stemmen, en onafhankelijke internationale waarnemers. Aan alle vier voorwaarden is niet voldaan bij het zogenaamde referendum over de Krim.

  -Er zijn geen houdbare aanwijzingen dat de Maidan-Revolutie van 2014 waarbij de toenmalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj zijn land uitvluchtte en die leidde tot een politieke omwenteling in Kiev is opgezet door Westerse landen zoals de VS. Daarmee doet men het 44 miljoen inwoners tellende Oekraïne tekort. Dit wil niet zeggen dat deze opstand bepaalde landen als de VS niet goed uitkwam, maar dat is wat anders. Overigens boden de VS geen follow-up op deze vermeende CIA-operatie, zodat men op z’n minst kan constateren dat er geen eensluidend krachtig pro-Oekraïne beleid heeft bestaan van de achtereenvolgende regeringen (Obama, Trump) inzake Oekraïne. Op z’n minst maakt dat het bestaan van een staatsgreep door het Westen in 2014 onlogisch. Deze Amerikaanse terughoudendheid omvatte ook het niet nakomen door president Obama van de verplichtingen van het Boedapester Memorandum 1994 dat de VS (en het VK) ertoe verplichtte om de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne te garanderen. De aarzelende president Obama durfde ingrijpen niet aan en verzaakte waarvoor de VS ooit hadden getekend met hun erewoord.
  Daarnaast was er in de zomer van 2016 nog de afzwakking onder druk van het Team Trump en campagneleider Paul Manafort van het beleid inzake Oekraïne op het Republikeins platform. Pas in 2018 werden na herhaalde druk van de inmiddels gestorven Republikeinse senator John McCain en na vertragingsacties van present Trump verdedigingswapens aan het Oekraïense leger geleverd (Javelin antitank-raketten). Kortom, niet de Amerikaanse actie inzake Oekraïne, maar de terughoudendheid is opvallend.

  -Nord Stream II is door de miljardeninvesteringen voor de Russische Federatie nauwelijks een levensvatbaar economisch project te noemen dat de Russische bevolking dient. Voor de landen van de EU op dit moment wel. Daarnaast lopen fossiele brandstoffen tegen hun eigen grenzen aan. Door de langzaam op gang komende energietransitie vanwege de klimaatmaatregelen is het onontkoombaar dat gaandeweg fossiele brandstoffen vervangen zullen worden door meer duurzame energiebronnen. Ook dat maakt de miljardeninvestering in de pijplijn van zo’n 10 miljard euro een risicovolle investering.

  NB: De wereld is geen duopolie met twee machten. Dat bestond tijdens de Koude Oorlog in Europa, maar is door de opkomst van een land als China en de verwijdering tussen de VS en de EU allang niet meer de realiteit. De huidige wereld is multipolair. Daarom heeft het niet zoveel zin om terug te grijpen op oude voorbeelden uit het verleden die voor de toenmalige tijd relevant waren, maar dat voor de huidige tijd niet meer zijn. Ze lijken eerder een soort nostalgie naar de Koude Oorlog op te willen roepen.

  Like

 6. @ George Knight,

  Inderdaad we vallen in herhaling.
  Na de illegale door de CIA gestuurde staatsgreep in Oekraïne in 2014 waarbij dus middels geweld op onwettige wijze de democratisch gekozen regering werd omvergeworpen in Kiëv, werd Oekraïne tot e3n zinkend Bandera schip….

  Om genocide door het illegale regiem in Kiëv te voorkomen, koos het volk vd Krim ervoor om zich aan te sluiten bij de Russische Federatie.
  Ik plaats nogmaals mijn Engelstalige reactie waarmee ik onweerlegbaar de feiten aangeef.
  De VN-resolutie 68/262 doet hier niets aan af, daar vele landen direct bedreigd worden foor de USA indien ze niet stemmen zoals de USA dit wil….(Nicky Haley; “we will note the names of those who vote against us”….)
  Trouwens klein maar niet onbelangrijk detail…. hoe kwam de VS aan “z’n” grongebied behoudens Alaska maar inclusief Hawaï???
  Of vergeten we liever deze annexatie ten koste van de Native Americans???
  En George Knight……. geen Ruslandhaat in het westen???
  Heeft u ooit in een westers media bron iets positiefs over De Russische Federatie gehoord of gelezen???
  Welnu:

  Dear Madam/ Sir,

  There have been many accusations thrown at us regarding the Crimea. Our partners keep speaking about some “occupation” but where has anyone ever seen that 94% of people living on an “occupied” territory vote in favour of joining the “occupants” and not even try to protest? We also keep hearing from the US and the EU about a “fake” referendum that violates territorial integrity of Ukraine. But similar thoughts never occurred to the British after a referendum on the Falklands (or Malvinas) or to the French after the referendum on the Comoro Island of Moyota.

  The British were quite happy to keep the Falklands in violations of several UN Security Council resolutions. And the French saw nothing fake or illegal in tearing one island away from the group of the Comoro Islands just because that single island wanted to be with France, which contradicted the will of the other ones.

  But they keep forgetting that it were the legitimately elected authorities of the Crimea, who decided to declare independence from Ukraine in the first place. After the coup they decided that they did not want to obey the orders from Kiev. And they declared independence the way it had been done by Kosovo. Only some time later the Crimean authorities asked Russia for a reunion because they faced the threats of being physically eradicated. But even doing that the Crimean government did not want to ignore the will of. the people, so the referendum was called.

  Indeed, the Crimea is just another proof that Nazism will not prevail in any form. As President V.V.Putin said on March 15, 2017: “The Crimea will always be Russian, Ukrainian, Crimean-Tatar but it will never be Bandera Nazi.”

  With kind regards,

  Richard Mulder

  Like

 7. @Richard Mulder
  Moffenhaat zoals Nederland die tot ver na de Tweede Wereldoorlog kende was gericht tegen de Duitsers én tegen het toenmalige Derde Rijk. Dat was een diepgevoelde haat. Een vergelijkbare haat tegen Russen (volk, taal, recente geschiedenis) bestaat niet in West-Europa, eenvoudigweg vanwege het ontbrekende contact met Russen. Wel in landen zoals Estland, Letland, Litouwen, Polen en Oekraine die langere tijd door het Russische of Sovjet imperium werden bezet en die daarvan het slachtoffer waren.

  De huidige kritiek uit Nederland of het Verenigd Koninkrijk richt zich niet tegen de Russen (of beter gezegd: de inwoners van de Russische Federatie) maar tegen de politiek van het Kremlin. Dat er niets of weinig positiefs in het Westen wordt gemeld (op president Trump en zijn sycofanten na) over de Russische Federatie is een direct gevolg van de politiek van het Kremlin die als negatief wordt ervaren. Dat staat volkomen los van de genegenheid voor Russen, hun taal, literatuur, cultuur, land en gebruiken. Het is juist zo dat in het Westen bij degenen die zich in deze kwestie verdiepen medelijden met en genegenheid voor de ‘gewone’ Russen (of: inwoners van de Russische Federatie) bestaat die lijden onder de politiek van het Kremlin.

  U valt wel heel speciaal in herhaling door dezelfde tekst te herplaatsen. Dat is hoogst opmerkelijk. Er is geen enkele aanwijzing voor het feit dat de Maidan opstand een ‘door de CIA gestuurde staatsgreep’ was. Ik nodig u graag uit daar primaire bronnen voor aan te dragen die dat ondubbelzinnig aantonen. De toenmalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj vluchtte in 2014 naar de Russische Federatie. Op 17 januari 2014 had de president wetten ondertekend die de vrijheden inperkten en van Oekraïne feitelijk een dictatuur maakten. Dat zette alles op z’n kop. Inclusief de legitimiteit van de president die volgens de Oekraïense grondwet het belang van het volk en de eenheidsstaat moest bevorderen. Wat hij niet deed omdat hij zijn eigen positie en belangen, en die van een buitenlandse actor (Russische Federatie) voorop zette. Daar kwam een reactie, ofwel correctie vanaf de basis op. Het is onjuist dat er waar dan ook in Oekraïne een genocide dreigde. De Cargo 200 problematiek is Made in Russia.

  Het is niet relevant om alle 100 landen die de VN-resolutie 68/262 steunden in het westerse kamp te scharen. Naast het feit dat het feitelijk onjuist is om dat te kunnen concluderen. Uiteraard werkt de diplomatie zo dat landen op diverse manier onder druk gezet worden in combinatie met koehandel om op een bepaalde manier te stemmen. Grotere landen (China, VS, Russische Federatie) maken kleinere landen afhankelijk. Zo kunnen de 10 landen die met de Russische Federatie tegenstemden beschouwd worden als satellieten van het Kremlin. Dat is van alle tijden. Maar de overweldigende steun voor resolutie 68/262 was opmerkelijk. Even opvallend was de onthouding van landen als China, India, Brazilië, Vietnam en Zuid-Afrika die mede met het oog op de eigen minderheden (China: Tibet, Xinjiang) het Russische landjepik niet goedkeurden, maar eveneens afstand wilden houden tot deze kwestie.

  Like

 8. Pingback: Duitse politiek leidt tot boycot van de boycot. Het geval Walid Raad en de BDS-beweging onderstreept het belang van een vrije kunst | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.