Wat zijn de concrete bewijzen voor actieve betrokkenheid van het Kremlin bij rechts-extremistische of anti-EU partijen in Nederland?

De Senaatscommissie Inlichtingen (Select Committee on Intelligence) doet onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en een mogelijke samenwerking van Trump of zijn medewerkers met het Kremlin. Dat onderzoek is er des te belangrijker op geworden nu de Inlichtingencommissie in het Huis is opgeblazen door de Republikeinse voorzitter Devin Nunes die een onderzoek en de werking van zijn commissie blokkeert. Trump-supporter Richard Burr is voorzitter van de Senaatscommissie die tot nu toe een onpartijdige opstelling kiest. Burr werkt goed samen met de Democratische ‘ranking member’ Mark Warner.

Burr waarschuwt in bovenstaand fragment voor Russische inmenging in de Franse presidentsverkiezingen van april-mei 2017. Hij verwijst ook naar Nederland. Het AD vertaalt zijn woorden in een bericht: ‘Het gaat om verborgen, maar ook openlijke pogingen om invloed uit te oefenen op Europese verkiezingen, zoals die in Duitsland en Frankrijk, en eerder in Montenegro en Nederland’. Het Kremlin zou via sociale media inzetten op karaktermoord van Emmanuel Macron die het dreigt te winnen van de beide kandidaten waarmee het Kremlin een lijntje heeft, François Fillon en Marine Le Pen. Dit is deels in lijn met een opinie-artikel van Vladimir Frolov in The Moscow Times die beweert: ‘(..) Russian propaganda efforts to boost far-right, anti-EU political forces in France, Germany, Italy and the Netherlands.’ Montenegro van Burr is veranderd in Italië van Frolov.

Ondubbelzinnig zijn de bewijzen van Burr en Frolov niet. Daarnaast maakt het verschil of extreem-rechtse partijen meeliften op de Russische propaganda die het Kremlin op EU-lidstaten richt of dat de Russische overheid actief samenwerkt met genoemde partijen en bewegingen. Invloed uitoefenen op verkiezingen is één ding, financiële, publicitaire en logistieke steun geven aan partijen en bewegingen is een ander ding.

Het is mogelijk dat vertrouwelijke informatie van westerse inlichtingendiensten concrete bewijzen bevat over de actieve samenwerking van het Kremlin met partijen en bewegingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Montenegro of Italië. Maar het probleem is dat de verwijzingen in de openbaarheid niet samengaan met een te controleren onderbouwing aan de hand van feiten. Zoals bankafschriften, gespreksverslagen of getuigenissen van betrokkenen. Het is van tweeën één, of Burr en Europese leiders onderbouwen hun claim en stellen concrete maatregelen voor om de aanval van het Kremlin op Europese democratieën zo snel mogelijk te counteren of ze zwijgen. Aan halfslachtige waarschuwingen zonder tegenactie heeft niemand iets. Ze geven een idee van daadkracht, maar zijn het in de verste verte niet. Het zijn vooral uitingen van machteloosheid.

Ik stuurde gisteren The Moscow Times onderstaande reactie die vraagt naar dat verschil tussen invloed van het Kremlin op Europese verkiezingen die onloochenbaar bestaat en samenwerking van het Kremlin met extreem-rechtse partijen en bewegingen die in openbare bronnen niet concreet wordt aangetoond:

I’m puzzled by a statement in an opinion article by Vladimir Frolov titled ‘Breaching Protocol: Why Did Putin Meet Le Pen in Moscow?’ which appeared on March 27, 2017.

The statement which puzzles me is ‘(..), as well as Russian propaganda efforts to boost far-right, anti-EU political forces in France, Germany, Italy and the Netherlands.’

As a Dutchman with critical interest in the far-right political parties of The Netherlands -such as Wilders’  Freedom Party (PVV) and Forum voor Democratie of Thierry Baudet which since a week has two seats in the Lower Parliament- I don’t have any concrete evidence of ‘Russian propaganda efforts to boost far-right parties in The Netherlands’.

Especially the word ‘efforts’ puzzles me because it implies an active attitude of the Russian propaganda in the Netherlands beyond an opportunistic passive attitude of the Dutch far-right parties. For those active Russian attitude in the Dutch politics I have no evidence.

I please ask you to  you send this message to Mr. Vladimir Frolov. Hopefully he can answer my question about Russian efforts in Dutch politics to boost far-right or anti-EU political forces.’

15 gedachten over “Wat zijn de concrete bewijzen voor actieve betrokkenheid van het Kremlin bij rechts-extremistische of anti-EU partijen in Nederland?

 1. De logica van het Witte Huis -los van de mogelijkheid tot inmenging- waarom het de onderzoekscommissie van het Huis beïnvloedt (of wil beïnvloeden) en die van de Senaat niet zit ‘m in het verschil van de onderzoeksopdracht. Voorzitter Burr van de Senaatscommissie heeft in een persconferentie toegegeven dat hij niet naar de actualiteit kijkt, maar zijn commissie uitsluitend een reconstructie maakt van de vermeende Russische inmenging. In het interview met Rachel Maddow laat ondervoorzitter Adam Schiff van de Huiscommissie weten dat het onderzoek van zijn commissie de actualiteit omvat. Dat is explosiever materiaal:

  Like

 2. @Anoniem
  ‘De NAVO zoekt legitimatie om oorlog uit te lokken met Rusland.’

  Daar zijn geen aanwijzingen voor. Het is ook verre van logisch. De NAVO is dit moment in veel te slechte conditie om veel zin te hebben in een oorlog met de Russische Federatie. En politiek rommelt het binnen de NAVO met Turkije dat afstand neemt van de andere lidstaten, Trump die halfslachtig is over de NAVO die hij ‘obsolete’ (verouderd) noemde en het Verenigd Koninkrijk dat de eigen krijgsmacht tot onderdeel van de onderhandelingen met de EU over de Brexit probeert te maken.

  Het enige wat rest ter afschrikking van het Russische leger is een symbolische aanwezigheid van NAVO-troepen in de Baltische landen en Polen. Als het ware om artikel 5 van het NAVO-verdrag in staal te gieten. Maar die aanwezigheid staat in geen verhouding tot de aantallen troepen die tijdens de Koude Oorlog in West-Duitsland gelegerd waren of de op dit moment gemobiliseerde Russische troepen in de Westelijke militaire sector.

  Wat de Russische agressie sinds 2014 jegens onder meer Oekraïne wel heeft uitgelokt is dat de Europese landen beseffen dat ze niet langer een vredesdividend kunnen incasseren en militair voor zichzelf moeten gaan opkomen. Versterkt door de afstand die Trump van EU en NAVO neemt. De meeste Europese landen op uitzonderingen als Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk na, zijn nog lang niet zover dat ze hun eigen territoriale verdediging op orde hebben. Laat staan dat ze hun uitgeklede legers offensief in zouden kunnen zetten tegen de Russische Federatie. Niet dat het Russische conventionele leger trouwens enige kans maakt tegen een gecombineerde NAVO-macht, maar op dit moment en in de nabije jaren zijn de NAVO-troepen nog lang niet op orde.

  Like

 3. Waarom verwijzen naar het wapenarsenaal van Rusland in Oost Duitsland ten tijde van de koude oorlog. Die wapens zijn daar nu niet meer. Dus dat is geen argument. Het enige wat Rusland heeft gedaan en waar de meningen over verschillen is het veilig stellen van de Krim. In mijn ogen legitiem. Dat is verder geen bedreiging voor Europa. Hoe zouden wij het vinden als onze buurlanden aan de grenzen groot wapentuig opzetten? Of als mijn buurman met een geweer over mijn tuintje staat uit te kijken. De NAVO is de Rusland aan het treiteren. Hoe lang gaat dat goed? Wie zijn de krachten achter dit oorlogsgeil spelletje. Ik als Nederlander schaam mij diep voor onze vertegenwoordigers in Brussel, de NAVO en de BV_NL. Rusland vormt geen bedreiging voor West Europa. West Europa, de NAVO vormt een bedreiging voor Rusland. En doet alles om haar haat te rechtvaardigen tot het politiekiseren van een zangeresje.

  Like

 4. @Anoniem
  Ik verwijs nergens naar het wapenarsenaal van de Sovjet-Unie in Oost-Duitsland tijdens de koude oorlog. Waar baseer je op dat ik dat wel doe?

  Veiligstellen van de Krim’, wat is dat voor eufemisme voor een bezetting? Als je zo begint met verhullende taal, dan kun je ook beweren dat in mei 1940 Nederland werd veiliggesteld door de Duitse troepen. De bezetting van de Krim is wel degelijk een bedreiging voor de veiligheidssituatie van Europa. Niet voor niets werd deze onrechtmatige bezetting met ruime meerderheid in maart 2014 in een VN-resolutie veroordeeld. En dat alles staat nog los van het onrecht dat de huidige bevolking en dan vooral de Krim-Tataren wordt aangedaan door de Russische bezetters.

  Ik weet niet wat je bedoelt met het opzetten van groot wapentuig aan de grenzen, maar het is exact de Russische Federatie die dat doet. Niet de NAVO-troepen met de symbolische aanwezigheid van enkele duizenden Amerikaanse militairen in Polen en zelfde aantallen in de Baltische landen.

  Je gaat voorbij aan de essentie van het conflict tussen NATO en Russische Federatie. De eerste reageert op laatstgenoemde, niet andersom. Putin heeft in 2014 na jarenlange voorbereiding de Krim laten bezetten en laat tot op dit moment in het geheim duizenden Russische reguliere manschappen circuleren in Oost-Oekraïne en heeft tegen diverse toenmalige Europese leiders (onder meer Barroso) in 2014 gezegd dat als hij dat wenst Russische troepen de Baltische landen, Polen en Roemenië binnen 48 uur bezetten. Het is begrijpelijk dat westerse leiders die dreiging serieus nemen en zich wapenen tegen deze Russische agressie. Ze zijn in die reactie trouwens tamelijk terughoudend en voorzichtig.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11106195/Putin-privately-threatened-to-invade-Poland-Romania-and-the-Baltic-states.html

  Ik ben het met je eens dat de Russische Federatie geen bedreiging voor Europa is. Vooral politiek en cultureel dwingt het weinig bewondering af. Het land heeft geen aantrekkingskracht. Zowel het bewind van Putin als de manier van leven in de huidige Russische Federatie is in het Westen niet populair. Inwoners van de Russische Federatie verlaten dat land nog steeds bij bosjes en bijna niemand uit West-Europa voelt zich geroepen om ernaar te verhuizen. Putin en zijn vrienden in het Kremlin kopen Europese rechts-extremisten met leningen, niet omdat deze rechts-extremisten dol zijn op het niveau van de Russische mensenrechten, rechtsstaat, infrastructuur, verzorgingsstaat, welzijnsniveau of image. Dat geeft aan dat het bewind van Putin niet bouwt aan een toekomstige Russische Federatie die bewondering wekt, moderniseert en een voorbeeld voor de wereld is, maar het land naar de afgrond voert. Dat is een jammerlijke ontwikkeling voor de Russische bevolking. En ook voor Europeanen.

  Like

 5. Stel je voor dat je gelijk hebt.. wat ik zeker niet geloof.. maar wat zou dan de lange termijn politieke doelstelling van Putin Rusland volgens u kunnen zijn geachte ridder George? Of gelooft u dat dhr Putin en zijn politieke vrienden slechts het doel van zelfverrijking voor ogen hebben? Een beetje zoals de geest van Erdogan die nu met zijn moslimbroeders zichzelf tot oppersultan van een islamitische rijk probeert te maken. Zo werkt de geest van Putin niet. Dat kan ik niet geloven. Putin is een integer Christen.

  Like

 6. @Jeroen
  Ja, ik geloof inderdaad dat Putin en zijn zakenvrienden zelfverrijking voor ogen hebben. Zoals ex-president Medvedev een vermogen van 1 miljard dollar beheert dat hij alleen met corruptie vergaard kan hebben. Erdogan is hetzelfde type politiek leider. Autoritair, zelfingenomen en buiten de grondwet gaand. Het doet er weinig toe welk geloof of levensovertuiging deze leiders hebben of waar ze zich op beroepen. Vasthouden aan de macht of zelfverrijking staat voorop. In democratieën maken leiders na verloop plaats voor hun opvolger. Dat weigeren types als Putin en Erdogan.

  Putin is opgeleid in de KGB en handelt als zodanig. Hij is opgeleid en thuis opgevoed in het communistische secularisme. Zijn vader was een modelcommuniste en een militante atheïst. Putin verwijst naar het Orthodoxe geloof omdat hij in zijn politieke marketing profijtelijk acht bij het verwerven van steun van een deel van de bevolking. Niet omdat hij een diep geloof heeft. En zelfs als hij dat wel zou hebben zou dat ongepast zijn omdat het niet past in een seculiere en multinationale samenleving ls die van de Russische Federatie. Dat gebruik van het Orthodoxe geloof laat hij samengaan met verwijzingen naar de Russische geschiedenis en politiek.

  Like

 7. Hier komt de aap uit de mouw. Want Putin is zeker wel een oprecht Christen en wil Rusland juist behouden van secularisatie en multiculti. Maar dat is wat tegen -elke prijs- het ‘westen’ wil voorkomen. Putin wijst niet naar het verleden. Christus is dezelfde gisteren, vandaag en morgen.

  Like

 8. @Jeroen
  Hoe kun je van een politiek leider weten of hij oprecht is in zijn geloof of dat geloof als middel gebruikt? Je redenering klopt overigens van geen kanten omdat Putin een loopje neemt met de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst. Dat is niet zoals iemand met een diep geloof doet. Want wat is dat geloof in de praktijk dan waard? Putin is de anti-Christ die zich vermomt als pro-Christ.

  Like

 9. Wat een onzin. U moet wel een erg grote duim hebben om aan te zuigen. Putin de anti Christ. Dat is de grootste grap die ik in tijden heb gehoord. Nee, de anti Christ is onderweg maar dat is Putin zeker niet. Ik weet dat hij een oprecht Christen is ondanks zijn beperkingen. Als iemand de anti Christ nog remt in zijn vaart dan is het juist Putin.
  Mag ik vragen wie is de persoon achter deze blog?

  Like

 10. @Jeroen
  Laten we maar concluderen dat we het oneens zijn over de politiek en de religieuze overtuiging van Putin. Je meent dat hij een gelovig christen ik, ik meen dat hij religie inzet omdat het een bindmiddel zou zijn dat het Russische volk bij elkaar houdt.

  De financiële voorkeurspositie van de Russisch Orthodoxe kerk en wetgeving die andere religies -zoals de Jehova’s getuigen- praktisch blokkeert in de uitoefening van hun geloof wijst erop dat Putin religie inzet als middel. Putin helpt eraan mee om de Russisch Orthodoxe kerk in de conservatieve hoek te zetten. Door de claim de westerse ‘decadentie’ te bestrijden valt Putin in de valkuil van zijn eigen decadentie.

  Like

 11. We zijn het niet met elkaar eens dat klopt
  Maar als u zegt dat Putin de anti-Christ is dan spreekt u onzin.
  ps Rusland is de laatste duizend jaar orthodox en dat wil men daar graag zo houden.

  Like

 12. @Jeroen/anoniem
  Ok, we zijn het eens dat we het oneens zijn.

  Een aanvulling: tijdens de periode van de Sovjet-Unie (1917-1991) werd religie onderdrukt en de bevolking verhindert om een geloof te praktiseren. Dat kan men niet echt een orthodoxe periode noemen. Daarbij komt dat grofweg 2/3 van de 142 miljoen burgers de Russisch-Orthodoxe kerk aanhangt. Dus 1/3 niet. En de meeste van de aanhangers van de Orthodoxe kerk beleven dat geloof cultureel en niet religieus volgens de dogmatiek van genoemde kerk. Vergelijkbaar met hoe in Nederland in het recente verleden veel Nederlanders stonden ingeschreven als Nederlands-Hervormd zonder daar diepe religieuze gevoelens en gedachten bij te hebben. Meer uit gewoonte.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.