Een verslag van het Piet Zwart Instituut met misverstanden: ‘Vrije kunst en het niet bestaande normaal van Mark Rutte…’

 

Update 27 juni 2018: Een bericht in Trouw stelt dat Museum Boijmans van racisme wordt beschuldigd door mw. Gloria Holwerda van de actiegroep International Anti Racism Group (INARG). Bij monde van directeur Sjarel Ex ontkent het museum deze aantijging. Het gaat om een werk met wit en zwart geschminkte gezichten. Dat laatste vindt mw. Holwerda ontoelaatbaar. ‘Het is racistisch, punt uit’, zegt mw. Holwerda. Dat is niet alleen geen sterk argument, maar geeft ook aan dat mw. Holwerda niet in debat wil gaan met een museum dat er anders over denkt. Het kan niet zomaar censuur toepassen op een werk dat door kunstenaars is gemaakt en waarover contracten zijn gesloten. De starre houding van mw. Holwerda roept de vraag op waarom ze het niet verkiest haar mening tegenover die van het museum te zetten, maar eist dat het museum haar eisen volgt. Het is een standpunt dat vaker bij geradicaliseerde groepen opduikt. 

Allerlei begrippen duikelen in een verslag van het Piet Zwart Instituut in Rotterdam over elkaar heen en worden vermengd. Het betreft het tijdens een symposium gepresenteerde project ‘The Art of Looking’. Maar onderdrukking is nog geen racisme, evenmin als culturele hegemonie onderdrukking is. Dat is jammer want het onderwerp van de suprematie van de leidende culturele groep binnen een samenleving en de doorwerking daarvan in de kunstsector is belangwekkend genoeg om het op academies hoog op de agenda te zetten. Dan echter wel met fijnzinnigheid en zonder makkelijke oordelen. Liever vanuit de bewustwording van studenten, dan vanuit een politieke strijd die vanuit Amerikaanse universiteiten naar Nederland wordt geëxporteerd om aan de Noordzee dunnetjes over te worden gedaan. Ter rechtvaardiging kan opgemerkt worden dat een academie geen universiteit met wetenschappelijke pretentie is. Dat is de valkuil om gemakzuchtig in te vallen.

De kwestie Dana Schutz en de Whitney Biennial is er een duidelijk voorbeeld hoe politieke correctheid de Amerikaanse kunstwereld in haar greep kan krijgen. Daar kunnen Nederlandse kunstacademies beter niet in meegaan, hoewel het risico bestaat dat dat onder leiding van buitenlandse (gast)docenten met een niet perfect beeld van de Nederlandse samenleving toch gebeurt. Nederland is echter geen VS, en het verschil in positie van Amerikaanse etnische minderheden is onvergelijkbaar met die van Nederlandse etnische minderheden.

Het verslag verwijst naar premier Mark Rutte en zijn brief over hufterigheid van 22 januari 2017 die stelt dat gewone Nederlanders geen racisten zijn. Erin zei hij: ‘We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat.’ De brief kreeg kritiek, ook op dit blog, maar erin zegt Rutte niet dat gewone Nederlanders geen racisten kunnen zijn. Hij wijst de beschuldiging van de hand dat ze racisten genoemd worden omdat ze voor zichzelf opkomen.

Het verslag eindigt als volgt: ‘Wie is normaal? Mensen zijn verschillend, er bestaat geen normaal. Ook niet in art making.’ Het is te makkelijk om te zeggen dat er in de politiek geen normaal bestaat. Want het gaat niet over psychologisering van individuen, maar over individuen die met elkaar de samenleving vormen en politiek bedrijven. Het jaar van de Brexit, de verkiezing van Trump, beschuldigingen van de Turkse president Erdogan aan Europa, en de Russische inmenging in verkiezingen in de VS en Europa heeft de ‘normale’ politiek behoorlijk door elkaar geschud. Dat speelt zich niet af op het niveau van verschil in beleid tussen politieke partijen, maar op een filosofisch niveau dat waarheid, objectieve journalistiek en feiten ter discussie stelt.

Het normaal is in de opvatting van Rutte en andere westerse politici niet het verkiezen van liberalisme boven conservatisme, socialisme of andere politieke stromingen, maar de keuze voor de zogenaamde liberale democratie waarin politieke partijen hun machtsstrijd uitvechten zonder dat het politieke systeem zelf ter discussie wordt gesteld. Omdat Rutte dit in de gewraakte brief halfslachtig toelichtte wachtte hem de terechte kritiek dat hij te weinig afstand nam van het populisme. Rutte’s fout was niet dat hij namens de VVD een verkeerd standpunt innam, maar vanuit opportunisme niet voldoende afgrensde wat hij principieel afwees.

Foto: Deel van verslag ‘Vrije kunst en het niet bestaande normaal van Mark Rutte…’ van Jos van Nierop, 30 maart 2017.

10 gedachten over “Een verslag van het Piet Zwart Instituut met misverstanden: ‘Vrije kunst en het niet bestaande normaal van Mark Rutte…’

 1. George Knight, blijkbaar was u niet aanwezig bij dit symposium maar haalt alle informatie daarover uit het bericht van “Profielen” (die trouwens geen verslag van het Piet Zwart Institute is maar van een ofafhankelijke journalist. “Profielen” verschijnt bij de Hogeschool Rotterdam maar is het enige hogeschool-blad in NL met een onafhankelijke redactiestatuur). Gezien dit feit heeft u een sterke opinie over iets wat u feitelijk niet heeft meegemaakt en lees ik hier alléén maar ventileren van niet-onderbouwde opinies. Jammer, ik lees deze blog namelijk graag!

  Om slechst maar één voorbeeld te geven waarover het feitelijk tijdens het symposium ging: Quinsy Gario’s glashelder uitleg dat Rutte in zijn brief, meer of min duidelijk verwijzend op de anti-Zwarte Piet activisten, schrijft over mensen die “gewone Nederlanders uitmaken voor racisten” terwijl de activisten dat de figuur Zwart Piet racisme is, niet de mensen die hem vieren.

  Like

 2. Sorry voor de typfouten, heb te snel op het “send” knopje geklikt.

  Like

 3. @Florian Cramer
  Bedankt voor de aanvullingen. Het klopt dat ik niet aanwezig was op het symposium. Het gaat me om het verslag. Vandaar ook de titel van mijn commentaar.

  Uw redenering dat men er geweest moet zijn om erover mee te kunnen praten is een lastige voor iemand die de wereld in de breedte wil beschouwen. Uw observatie komt neer op de wereldbeschouwing van Boer Koekoek. Zo’n standpunt ontneemt ons de mogelijkheid om te reflecteren op de wereld.

  Het is uw mening dat ik genoemde opinies in genoemd verslag niet onderbouw. U gaat zelfs nog verder door te zeggen dat ik uitsluitend niet onderbouwde opinies over dit onderwerp geef. Tja, ik gun u zo’n mening en ga het niet weerspreken. Maar het zal u duidelijk zijn dat ik het er niet mee eens ben.

  Uw uitleg over Quinsy Gario en Zwarte Piet ontgaat me. Ik begrijp niet wat u probeert te zeggen.

  Ter verduidelijking, ik neem in deze kwestie een middenpositie in. Ik vind dat als een groot deel van de Nederlanders zich gekwetst voelt door Zwarte Piet, dat dan op termijn moet veranderen. En dat is overduidelijk het geval. Daarom valt het activisme van Quinsy Gario te prijzen. Die aanpassing hoort bij een evenwichtige en rechtvaardige samenleving waarin iedereen een gelijkwaardige plaats kan innemen. Maar ik deel niet het standpunt dat ‘de gewone Nederlanders racisten’ zijn of dat er geen normaal zou bestaan. Neem me niet kwalijk, maar die laatste mening vind ik prietpraat.

  Een en ander wil overigens niet zeggen dat alle Nederlanders identiek moeten zijn en zich op dezelfde manier moeten gedragen en zich baseren op dezelfde achtergrond. Bij een dynamische samenleving hoort beweging en diversiteit. En net zoals een taal immer in beweging is, geldt dat ook voor het begrip nationaliteit of nationale identiteit. Die ligt niet vast, maar verandert in de tijd. Maar van de andere kant geldt evenmin dat er niets vastligt en er geen contouren zouden zijn die richtinggevend zijn voor de Nederlandse samenleving en de Nederlanders.

  Contra-productief vind ik de opinie zoals die uit het verslag blijkt dat er tussen mensen en in de samenleving geen normaal bestaat. Dat is een vergaande relativering die elke maatstaf het raam uitgooit en mensen minder mogelijkheden biedt om met elkaar om te gaan en samen te leven onder een noemer. Het zal allemaal wel vanuit een goed hart bedoeld zijn, maar ik kan het niet anders zien dan een onvoldragen mening die nog moet rijpen om tot wasdom te komen.

  Like

 4. We kunnen wel van mening verschillen, maar nogmaals om helder te zijn:
  “Maar ik deel niet het standpunt dat ‘de gewone Nederlanders racisten’ zijn of dat er geen normaal zou bestaan. Neem me niet kwalijk, maar die laatste mening vind ik prietpraat.”
  Niemand beweert da gewone Nederlandsers racisten zijn, ook Quinsy Gario niet. Graag goed lezen wat het statement “Zwart Piet is racisme” letterlijk betekent. Alléén Rutte beweert dat men deze uitspraak doet wat niet klopt. – Over juist deze differentiaties ging het bij het symposium. Jammer dat u er niet was. En trouwens klopt de eerste zin van uw artikel niet dat hier over “een verslag van het Piet Zwart Instituut”. Nee, dat is feitelijk onjuist.

  Like

 5. @Florian Cramer
  In het verslag van een symposium op het Piet Zwart Instituut staat onder het kopje ‘Er bestaat geen normaal’:
  Het begrip white innocence komt een aantal keer voorbij, net als de naam van professor Gloria Wekker die over dit onderwerp schreef. Anni: ‘We hebben het in de klas gehad over verschillende vormen van racisme en over de premier die het heeft over ‘normal Dutch citizens die geen racisten zijn’. Tja be normal, dat leidt ook tot de vraag: Wie is normaal? Mensen zijn verschillend, er bestaat geen normaal. Ook niet in art making.

  Mensen zijn verschillend, er bestaat geen normaal. Het staat er echt en ik neem aan dat de journalist het niet uit zijn duim gezogen heeft. Ik vind het prietpraat om te constateren dat mensen verschillend zijn en er geen normaal bestaat. Ik heb in mijn eerdere reactie toegelicht waarom ik dat vind. Een open deur en contra-productief tegelijk.

  Die opmerking over ‘gewone Nederlanders zijn geen racisten’ schrijf ik niet toe aan Quincy Gario of deelnemers aan het symposium. Het is een toevoeging om mijn positie in deze kwestie te verklaren.

  Like

 6. As a participant of this seminar, after seeing written reports by people attempting to sum up our vast experience in this topic of discussion. I find it sad that the dept, the love, the labor and efforts of the students and teacher are getting side tracked and used for sensationalising/expressing/deconstructing personal agendas.

  If George, you truly are interested in this topic and want to be considered a valuable resource in the field of blogging. I suggest you consider doing deeper research about actual events, rather than leaning your reputation on a profile that doesn’t seem to express the deep, rich dialog that occurred with a group of artists who are professionals coming from a vast international range of creators with credible reputations and meaningful artistic practices. Many awarded scholarships by Netherlands Gov, Embassies and Institutions of Cultural Exchange etc for their contributions to society.

  Dialog between people is important. Not necessary any one person is right, because we all come from very different situations.It is healthy to discuss and EVEN MORE HEALTHY TO RESPECTFULLY DISAGREE AS WELL. Its appalling that the Willem DeKooning Acadmie has risked its own reputation with the quality of report published in Proflien, which is not anywhere close to the level or quality of matter being studied and shared in the world renowned Piet Zwart Institute.

  As a blogger who has the power to influence people, leaning on the words of someone else is a very tricky thing. It can make or break your OWN seriousness or honestly, because the base from which one is taking this information might be shaky, and thus make u look flaky.

  So look deep at whether you want to perpetuate hate or love in a world with many wars, hunger, disappear, mental health issues, disease, failure, divisions, borders within a body, outside of bodies, within class, caste, communities, within countries, within continents, within corporate offices, amongst religion, faith, families and psychologies. As humans we are not perfect. We are not machine made. In this world with so much hate, do you want to use your pen to divide or bring together, choice is yours, just make sure you chose your agency wisely and strive to be authentic is my only friendly advise to you.

  Like

 7. @Shraddha
  I presume you understand what I’ve written in Dutch and I assume you can understand the nuances.

  It is in my opinion sad and unnecessary you doubt about my motivation by saying ‘If George, you truly are interested in this topic’. And you go in in spreading more doubts about my motivation and intentions. Of course I’m truly interested in this subject. As I assume you are truly interested in this topic. I graduated from the university in art education.

  In my opinion you cross a line in suggesting in your last paragraphs I don’t know what my responsibility as a blogger is. My pen to divide? What a stupid suggestion. My response is ‘who do you think you are in saying that to me’?

  I will stay polite and you are my guest at my blog, but be aware I estimate your reaction as inappropriate. It seems you don’t know what the rules in an open debate are. But I assume you are still in a learning process which makes me lenient.

  I’m always prepared to answer critics. If I’ve made a mistake or people can convince my of my poor judgement I will correct this. That is part of a debate. But this is not what you are doing. You go further in doubting about my motivation and intentions. If you really want an open debate you should avoid such an arrogant approach. From my part I doubt if you really want such an open debate or only likes it to lecture someone who has another opinion.

  Like

 8. Ok, fair. But I still stick to my point. That, there is a photograph of students on your blog, which is being shared, and yet the full context, of what was discussed in that room is not even remotely touched upon. I understand that language translation is leaving a lot of murky lines. That being said, using the article with the image as a jump off point, specially when that article certainly has misrepresented much of what was being experienced as EMOTIONAL LABOR through a dedicated progress of these individual participants over months is nowhere in the scene, nor is there any consideration, for the viewpoint of those whose image is used as a reference for your article. Therefore, I would still like to point out, what has been not only a exhausting yet meaningful journey for us, through this seminar, in ways in which it will inform our practice, is completely missing, yet, our faces are endorsing some argument that may or may not represent us. I reiterate- debate, dialog etc are extremely important and I respectfully agree as well as disagree with you on many matters in the article. Yet, as a participant, I do feel the dept of what we were trying to get at has definetly been re-appropriated for something that is missing the voices of those who put in the labor. If you do truly want to post pictures of people, or use content of their experiences, I do suggest that you speak to them first before using something that is secondary information to defend your stance.

  Like

 9. @Shraddha
  There you go again.

  I don’t get it why you object against me citing a picture of a public source. I refer in my posting to the report in Profielen. I choose my own angle on the subject and I don’t expect anyone lecturing me that such a choice is not allowed. Because I can choose my own angle on a publicly known source.

  Your point of view on this matter is in my opinion ridiculous. Asking you permission to post publicly a photograph or a screen print of a public source? I’m genuinely concerned about the worldliness of someone who thinks this seriously. I hope you mean it as a funny joke.

  I respect the emotional labor and the progress reached by the participants. In no way I question their value. On substantive objections to my piece, I’d love to argue with you. Innuendo is not my cup of tea.

  Like

 10. Pingback: Andrew Doyle spreekt over de destructieve invloed van de woke ideologie op kunst en literatuur | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.