Hoofdoorzaak van rentree Europees antisemitisme is normalisering van extreem-rechts dat de radicale islam extra vleugels geeft

Sociale media schieten alle kanten op. Voor een blogger is het dan ook ondoenlijk om alle negatieve commentaren op het eigen blog te zien. Laat staan te weerleggen of te corrigeren. Maar toevallig kwam ik bovenstaande reactie tegen bij een artikel op het blog van E.J. Bron. Het individu achter The Balkans Chronicles had op 2 januari 2019 bij mijn commentaarAfleiding voor identificatieprobleem van rechtse Joden. Hoe door extreemrechts in Europa en VS het antisemitisme z’n rentree maakt’ gereageerd. Ik had het individu vervolgens met als onderwerp ‘Moderatie’ een e-mail gestuurd met de tekst ‘Uw reactie op mijn blog is verwijderd omdat u geen argumenten geeft, maar enkel niet onderbouwde verwijten en vraagtekens over mijn vermeende gebrek aan motivatie. Ik ga graag het debat met u aan, maar dan op een serieuze, faire manier aan de hand van feiten en argumenten.’ Het individu antwoordde niet, maar plaatste enkele uren later op het blog van E.J. Bron bovenstaande reactie. Daar reageerde ik zojuist op met de volgende reactie:

Ik haat geen Joden, en ik heb nooit gezegd dat ik Joden haat of heb me ooit hatelijk over Joden uitgelaten. U verwijst naar mijn commentaar, maar daar noch in welke uiting van me is haat tegen Joden terug te vinden. U kunt niet onderbouwen wat u zegt. U had het dan ook beter niet kunnen zeggen.

Het is dan ook onduidelijk waar u uw mening op baseert. Graag geef ik u een toelichting over dit commentaar waar u naar verwijst. De vork zit naar mijn idee anders in de steel dan u meent. Ik breng een andere nuancering aan. In de uitwisseling van reacties met Awi Cohen bij dit commentaar heb ik een en ander al toegelicht.

In het commentaar verwijs ik naar de video ‘Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt’ van ‘Do re mi fa so la ti’. De claim van die video is dat door de massa-immigratie van moslims naar Europa het antisemitisme zijn rentree maakt. Ik ontken het antisemitisme van moslims niet en keur dat af. Een aanhanger van de islam of welke religie dan ook ben ik overigens niet, hoewel ik het grondrecht van de vrijheid van godsdienst erken. Ik ontken evenmin dat er op dit moment een opleving van het antisemitisme in Europa is.

Ik leg alleen de hoofdoorzaak van de rentree van het antisemitisme in Europa niet bij de massa-immigratie, maar bij de normalisering van extreem-rechts.

Reden daarvoor is naar mijn idee dat de radicale islam in Europa weliswaar kwantitatief is gegroeid, maar in de kern van het establishment van politiek en media weinig steun heeft verworven. Dat is anders bij de rechts-extremisten die in sommige landen in de mars door de instituties verder zijn gekomen dan de radicale islam. Zie Trump, zie Orban, zie Kaczyński en zie de marginale Jean-Marie Le Pen en Gerard Batten (UKIP). Die machtspositie maakt naar mijn idee het verschil voor die normalisering.

Die rentree koppel ik dus niet aan de massa-immigratie van moslims, maar aan de opkomst van extreem-rechts in de VS dat door de opkomst van president Trump en (de inmiddels door Trump afgedankte) adviseur Steve Bannon (oud-hoofdredacteur Breitbart) aan populariteit en publiciteit heeft gewonnen. Miljardair Robert Mercer en diens dochter Rebekah steunden Bannon tot nu toe ruimhartig met financiële middelen en het vermoeden bestaat dat die steun gecontinueerd wordt in Bannons kruistocht met de opzet om radicaal-rechtse partijen in Europa met elkaar te verbinden. Ofwel, extreem-rechts in de VS, en in het kielzog daarvan in Europa, is met ruime geldelijke middelen opgestoomd naar de kern van de politiek.

Die opkomst en de normalisering van extreem-rechts, witte nationalisten, neo-Nazi’s en Ku Klux Klan-leden kwam tot uitbarsting bij de mars in Charlottesville van augustus 2017 waarbij 1 dode viel en de vergoelijkende reactie erop van president Trump die dat rechts-extremisme niet ondubbelzinnig veroordeelde. Trump kreeg daarop veel kritiek.

De rechts-extremisten schreeuwden leuzen als ‘Jews will not replace us’ en de nazi-leus ‘blood and soil‘, droegen Swastika-vlaggen en waren klaarblijkelijk geobsedeerd door Joden. Een rechtse demonstrant verklaarde in de media: ‘This city is run by Jewish communists and criminal niggers’. De marcheerders droegen hemden die praatten over Adolf Hitler. Kortom, extreem-rechts heeft een sterke onderstroom van antisemitisme.

Ik vraag me daarbij af hoe radicaal-rechtse Joden als Leon de Winter die onvoorwaardelijk president Trump steunen die tegengestelde geluiden met elkaar in harmonie kunnen brengen. Want hoe kan iemand van welke achtergrond dan ook die zich verzet tegen antisemitisme of racisme in algemene zin, het opnemen voor Trump die samenwerkt met rechts-extremisten en ze in de praktijk uit de wind houdt en niet ondubbelzinnig veroordeelt? Dat is uiteindelijk een vraag van moraliteit voor elk individu.

Het zal duidelijk zijn dat ik geen politieke bondgenoot van Trump of extreem- of radicaal-rechts ben. Van extreem- of radicaal-links trouwens evenmin. Evenmin ben ik een aanhanger of goedprater van de radicale islam en tolereer de islam niet van harte, maar simpelweg omdat de vrijheid van godsdienst onder de rechtsstaat is gegarandeerd. Evenmin haat ik Joden of welke bevolkingsgroep dan ook.

Ik probeer de wereld te verklaren aan de hand van de feiten en de wisselwerking daartussen. Een paradox als rechtse Joden die via een omweg het antisemitisme van David Duke of Richard Spencer steunen probeer ik te begrijpen. Of evangelische christenen die Trump steunen die alles doet dat tegenstrijdig is en dat haaks staat op de leer en het geloof van Jezus Christus.

Over de vraag of de rentree van het antisemitisme in Europa ongewenst is zijn we het denk ik eens. Dat antisemitisme is ongewenst en moet bestreden worden. Alleen over de vraag wat de precieze oorzaak is van die rentree zijn we het oneens. Ik leg die oorzaak bij de normalisering en vermaatschappelijking (mede in politiek en media) van extreem-rechts waardoor het bestaande antisemitisme van de radicale islam extra vleugels krijgt die het daarvoor niet had.

Foto: Schermafbeelding van een reactie van The Balkans Chronicles op het blog van E.J. Bron, 2 januari 2019.

Advertentie

29 gedachten over “Hoofdoorzaak van rentree Europees antisemitisme is normalisering van extreem-rechts dat de radicale islam extra vleugels geeft

 1. Voortzetting van debat op het blog van E.J. Bron met mijn volgende reactie:
  https://ejbron.wordpress.com/2019/01/02/door-de-rentree-van-de-islam-in-europa-is-het-antisemitisme-helemaal-terug/#comment-877215

  U hebt gelijk dat we op moeten passen met het gebruik van de term ‘extreem-rechts’. Niet iedereen rechts van gematigd rechts (zeg: VVD) is extreem. Die term roept veel misverstand op en wordt niet in alle landen identiek gebruikt. Dat geldt trouwens voor meer van dit soort termen. Die vaagheid dient het debat niet.

  Ik reserveer de term extreem-rechts voor individuen met twee eigenschappen: het verwerpen en anders inrichten van de staat en het verwerpen van de democratie; het gebruik van geweld om dat te realiseren. Een recente ontwikkeling is dat dit minder dan voorheen via groepen wordt verkondigd, maar vaker individueel door de opkomst van de sociale media.

  Ik gebruik ook de term ‘radicaal-rechts’ voor die individuen die de democratie wel accepteren en binnen de regels van de democratie willen opereren. Maar wat ze op hun beurt weer onderscheidt van gematigd rechts (VVD, CDA) is dat sommige van hun ideeën in strijd met de grondrechten zijn, zoals de positie van minderheden of de claim om namens het volk te spreken en anderen het recht tot spreken te ontnemen.

  Concreet betekent dat, dat iemand als Steve Bannon, Constant Kusters (NVU) of Erkenbrand kunnen betiteld worden als extreem-rechts en president Donald Trump, Geert Wilders (PVV) of Thierry Baudet (FvD) als radicaal-rechts. Voor wat het waard is. De categorieën zijn niet exclusief, er is overlap en contact tussen. Zoals Kusters en Erkenbrand die lijntjes naar FvD hebben uitgegooid. Of Trump die sinds januari 2017 steeds meer de democratische instituties negeert en de grondwet van zijn land aan zijn laars lapt en langzaam opschuift in de richting van extreem-rechts gedachtegoed.

  Ik zie het gedachtegoed van Leon de Winter niet als extreem-rechts, maar als radicaal-rechts. Maar dat wil niet zeggen dat hij als bemiddelaar van het gedachtegoed van Trump en Bannon geen extreem-rechtse ideeën bereikbaar maakt voor een rechtse achterban die daarin kan shoppen in de supermarkt vol ideeën van winkelbeheerder De Winter.

  Wierd Duk is een geval apart die nog meer dan De Winter bewust die rol van uitdrager van extreem-rechtse ideeën speelt door verwijzingen ernaar op sociale media, terwijl hij tegelijk het beeld probeert in stand te houden van de fatsoenlijke observator en beroepsjournalist die er afstand van houdt. Zo’n hybride opstelling roept de vraag op hoe iemand als Duk gekwalificeerd moet worden. Aan de hand van zijn functie als professionele of activistische bemiddelaar?

  Dat extreem-rechts in Nederland niet veel voorstelt is juist. Met de kanttekening dat er geen dominante groepen zijn, maar wel talloze individuen die dit gedachtegoed onderschrijven. De AIVD signaleerde in het rapport ‘Rechts-extremisme’ in Nederland van oktober 2018 wel dat extreem-rechts een lichte opleving doormaakt. Dat rapport zegt ook dat het activisme van extreem-rechts in Nederland andere accenten is gaan leggen. Het is in grote lijnen gewijzigd van neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed, naar met name het anti-islam gedachtegoed.
  https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2018/10/02/rechts-extremisme-in-nederland-een-fenomeen-in-beweging

  Dat lijkt in strijd met mijn standpunt dat de normalisering van ‘extreem-rechts’ via een omweg het antisemitisme van moslims een rentree biedt. Maar dat is het om twee redenen niet. Men moet beseffen dat het om het totale gedachtegoed van extreem-rechts gaat waar het antisemitisme latent aanwezig is. De normalisering van extreem- of radicaal-rechts in media en politiek en de rentree van islamitisch antisemitisme lopen niet via dezelfde mal en volgens hetzelfde pad. Indirect verzwakt de normalisering van extreem- en radicaal rechts normen en verdedigingsmechanismen van de samenleving als geheel. Dat geeft de rentree van het islamitische antisemitisme vleugels die het daarvoor niet had.

  Like

 2. Nu komt u voor de tweede keer met deze onzinnige bewering, waar geen bewijs voor is. Wel is er overvloedig bewijs voor het tegenovergestelde. Praat eens met Joden bijvoorbeeld, in plaats van iets te verzinnen in de studeerkamer. Dan hoort u dat links de islamitische Jodenhaat faciliteert.
  Of lees het recente Europese rapport waarin Joden dit haarscherp aangeven. Jodenhaat komt drie keer zo vaak van links dan van rechts. Drie keer!
  En er is minder anti Joods geweld in het rechtse Hongarije dan in Nederland. Logischerwijs omdat daar minder moslims zijn en het establishment niet links is. Hier was het linkerdeel van de Tweede Kamer tegen de internationale antisemitisme definitie. En elke Jood kan u dit vertellen, wij maken het dagelijks mee hoe Jodenhaat van moslims en links hand in hand gaan. Luister toch eens.

  https://likud.nl/2018/12/nu-bewezen-links-veroorzaakt-drie-keer-meer-antisemitisme-dan-rechts/

  Like

 3. @likudnl
  Laten we betamelijk blijven en proberen aan de hand van argumenten te debatteren. Als u beweert dat iets onzinnig is wil dat niet zeggen dat het ook onzinnig is als u er vervolgens geen onderbouwing bij geeft. Het is ook niet zo netjes om vragen bij de motivatie van een opponent te zetten met het oogmerk deze hiermee buiten het debat te plaatsen. Dat is er eerder een teken van dat u door uw argumenten heen bent. Ik roep u dan ook op om hier de normale omgangsvormen te hanteren. Als u dat nalaat beschadigt u vooral uzelf en de organisatie die u vertegenwoordigt. Het is prima om van mening te verschillen aan de hand van de feiten. Daar is dit blog voor bedoeld. Maar als u discipline niet kunt opbrengen om dat waardig te doen, dan dient u uw eigen zaak niet.

  Ik heb werkelijk geen idee op welk aspect van dit brede onderwerp u precies reageert en hoe uw betoog is opgebouwd. Het lijkt er sterk op dat u niet reageert op wat ik zeg, maar op wat u denkt dat ik zeg. Maar wat ik niet zeg.

  U mist naar mijn idee niet voor de eerste keer de essentie van mijn bewering over de normalisering van extreem- en radicaal-rechts en de betekenis daarvan voor de rentree van het antisemitisme in Europa. Dat is een gelaagd en complex proces van gebeurtenissen die in wisselwerking op elkaar inwerken. Ik heb hierboven uitgelegd hoe ik dat opvat. Dat ga ik niet herhalen.

  Ik ontken nergens dat links radicalisme niet het islamitische antisemitisme zou voeden of zelfs dat het dat antisemitisme niet meer zou voeden dan radicaal-rechts. Daar gaat het niet om. Hoewel de gebeurtenissen in Charlottesville en de Jodenhaat van neo-nazi’s, witte nationalisten en KKK-leden extreem-rechts en Jodenhaat wel erg nauw verbinden. Ik zeg wel dat maatschappelijk, politiek en publicitair extreem- en radicaal-rechts in Europa en vooral de VS meer macht heeft en eraan meehelpt om ruimte te scheppen voor het antisemitisme van moslims (en van de witte nationalisten zelf).

  Het artikel van Likoed Nederland waarnaar u verwijst overtuigt mij totaal niet. Het is geen dwingend en waterdicht betoog. Het belang dat u geeft aan links of rechts is selectief en in de onderliggende vragenlijsten en persberichten van het FRA niet terug te vinden. Het is een mening die u er in legt om die er vervolgens zogenaamd uit te laten volgen.
  https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/persistent-antisemitism-hangs-over-eu

  Kortom, uw reactie is naar mijn idee om drie redenen misplaatst. 1) Het is niet betamelijk; 2) Het gaat niet in op de kern van mijn betoog en lijkt de essentie ervan te missen; 3) Het probeert autoriteit te ontlenen aan officiële data die selectief worden geïnterpreteerd.

  Als epiloog heb ik een persoonlijk vraag aan u. Dat gaat over harmonie. Likoed is een conservatieve beweging die aan de rechterkant van het politieke spectrum valt te situeren. Ik vermoed dat u met uw gedachtegoed omdat u namens Likoed Nederland opereert ook aan de rechterkant van het politieke spectrum valt te situeren. Welnu, ziet u dan niet in dat u het onverzoenlijke probeert te verzoenen en dat u dat nooit zal lukken? Concreet, u kunt niet met elkaar in harmonie brengen de Jodenhaat van witte nationalisten die Joden niet als blanken accepteren en uw eigen rechts-conservatief gedachtegoed dat delen van de rechtse agenda van witte nationalisten, neo nazi’s of KKK-leden deelt. Een antwoord uit die disharmonie is dan een schijnbeweging, namelijk het geven van de schuld aan links.

  Ik zeg dit niet uit neerbuigendheid of triomfalisme, maar uit begrip en weldenkendheid. Ik vind antisemitisme afschuwelijk en veroordeel dat krachtig. Inclusief het islamitisch antisemitisme. Maar laten we proberen om de oorzaak voor de opgang (of rentree) van dat antisemitisme in Europa goed te begrijpen. Dus het mechanisme ervan. Hoe het meer publicitaire vaart krijgt dan het recentelijk had. Want dan alleen kan het afdoende bestreden worden. De hoofdoorzaak van die rentree koppel ik aan de normalisering van extreem- en radicaal-rechts. Ik begrijp dat het voor iemand met een rechtse politieke mening makkelijker is om links de schuld te geven. En inderdaad Jeremy Corbyn en René Danen hebben zich antisemitisch geuit. Maar als de hoofdoorzaak van dat toenemend antisemitisme verband houdt met de opgang en normalisering van extreem- en radicaal-rechts in media, politiek en maatschappij, dan ben ik van mening dat we dat niet moeten wegstoppen omdat het niet bij de eigen politieke voorkeur zou passen. Dan moeten we eerlijk zijn tegenover onszelf.

  Like

 4. Wat betreft de onderbouwing: de tabel uit het onderzoek staat bij het Likoed artikel.
  Wat betreft antisemitisme: dat is even erg uit welke hoek het ook komt. Wel is het zo dat die uit moslim hoek vaak gewelddadiger is, zeker in Nederland. Waar het om gaat is dat het ons mateloos irriteert dat links blijft wijzen naar rechts, terwijl het links antisemitisme drie keer zo omvangrijk is. Duidelijk een geval van balk en splinter en daarmee het blijven wegkijken van de ernst van de problematiek.
  En u doet daar aan mee. De alliantie van links met antisemitisme is overduidelijk, neem inderdaad Danen, Corbyn, Bij1 en Denk. Of het weigeren van de internationale definitie over te nemen door de linkse partijen. Duidelijk kan niet. Ook de Joden zelf geven in heel Europa aan dat het drie maal zo vaak van links komt dan van rechts, maar nog blijft uw conclusie andersom. Dus wat Joden ervaren, vindt u minder wegend dan uw eigen vooroordeel.

  Like

 5. @likudnl
  U lijkt nog steeds de kern van mijn betoog niet te begrijpen. Dat is opvallend omdat u zich nu al voor de zoveelste maal hier over uitlaat. Ik begrijp dan ook nog steeds niet op welke uitspraak van mij u meent te reageren. Want u gaat niet in op wat ik betoog.

  We verschillen niet over de ongewenstheid van het antisemitisme. Daar gaat ons verschil van mening niet over. U en ik keuren dat af. Ik wil begrijpen hoe het antisemitisme in Europa een rentree kan maken. Want dat dat aan de orde is was de stelling die ik volledig ondersteun. Om het vervolgens te kunnen benoemen en bestrijden. Alleen leg ik de hoofdoorzaak voor de rentree anders dan degene die er een video over maakte.

  De herkomst van wat ik alledaags racisme of antisemitisme noemt is niet het uitgangspunt van mijn betoog. Ik signaleer dat het islamitisch antisemitisme in Nederland wijdverbreid is. Iedereen die de media en rapporten hierover leest kan daar niet aan voorbijgaan. Daarnaast kan het best dat het linkse antisemitisme in Nederland hardnekkiger is dan het rechtse antisemitisme. Dat is niet de kern van mijn kritiek of een weerlegging ervan.

  Het rapport van FRA waarnaar u verwijst tabuleert in genoemde tabel het alledaags antisemitisme van de afgelopen vijf jaar in een aantal Europese landen. Mijn betoog ging uit van een andere selectie. Namelijk de situatie sinds zomer 2016 in de VS en de wisselwerking via sociale media met de situatie in Europa.

  Het is methodologisch mager dat u aan de hand van één tabel in één rapport mijn betoog dat uitgaat van een andere looptijd, andere landen, een andere dynamiek, een andere abstractie (niet ’straatniveau’, maar (sociale) media en politiek) en een andere wisselwerking tussen gebeurtenissen meent te kunnen weerleggen. Hoe mijn betoog is opgebouwd en hoe ik ertoe kwam om uit te gaan van die invalshoek ga ik niet herhalen. Dat valt op mijn blog na te lezen.

  Ik respecteer uw mening voor wat die is, en voor wat u bent en vertegenwoordigt. Ik vind het opmerkelijk dat u mijn mening niet kunt respecteren, maar me bij herhaling diskwalificerende opmerkingen toevoegt. Daaruit trek ik twee conclusies. Namelijk dat u niet normaal met mij in debat wenst te gaan en dat u de instelling die u zegt te vertegenwoordigen van een onverdraagzame kant laat zien.

  De logica van uw weigering heb ik eerder in de vorm van een vraag aan u gesteld. Namelijk dat het voor iemand die een rechts-conservatief gedachtegoed aanhangt lastig om niet te zeggen onmogelijk is om dat in harmonie te brengen met het antisemitisme van extreem-rechts dat het uitschreeuwt ‘Jews will not replace us’. Enfin, verdringen en wegkijken is ook een strategie die blijkbaar door iets genoodzaakt wordt.

  Like

 6. Wij gingen niet op uw vraag in omdat het onzinnig om te veronderstellen dat een Likoed omdat het rechts is, rechts antisemitisme of ander extreem rechts gedachtengoed niet zouden kunnen afwijzen of veroordelen. Dat kan Likoed wel en dit is zelfs het bekendste wapenfeit van onze voorzitter tijdens zijn politieke carriere bij de VVD. Maar waar fatsoenlijk rechts juist wel antisemitisme van extreem rechts veroordeeld, blijft links wegkijken van antisemitisme in eigen kring.

  Like

 7. @likudnl
  Het is twijfelachtig wat u beweert over links. Ook bedenkelijk omdat u blijkbaar radicaal-links met gematigd-rechts vergelijkt. Maar gematigd of fatsoenlijk links (PvdA, GL, CU, D66) is niet minder tegen antisemitisme dan gematigd of fatsoenlijk rechts (VVD, CDA). Iemand als René Danen is uit GL gezet.

  Het is ook onjuist wat u beweert over gematigd of fatsoenlijk rechts. Dat beeld is veel minder eenzijdig anti-antisemitisme dan u het voorstelt. Lees wat Esther Voet in 2016 schreef over het antisemitisme binnen het CDA:
  https://jalta.nl/politiek/het-cda-keert-zich-definitief-tegen-israel/

  Het zou mij ook onbegrijpelijk lijken waarom u het antisemitisme van extreem-rechts zoals zich dat onder andere voordeed in de mars van Charlottesville die in vorm en inhoud erg deed denken aan de dertiger jaren in Duitsland niet ondubbelzinnig zou veroordelen. Maar het gaat om iets anders. Niet zozeer om de logische veroordeling van extreem-rechts dat een sterke antisemitische onderstroom heeft als wel het moeten leven met het besef dat er raakvlakken zijn in de politiek en de doelstellingen van extreem-rechts met conservatief- of gematigd-rechts. Anders gezegd, het is makkelijker om afstand te nemen van politieke vijanden dan van politieke rivalen of concurrenten die zich aan dezelfde kant van het politieke spectrum ophouden.

  Dat alles is niet de hoofdzaak van wat ik beweer. Dat gaat over de rol van extreem- of radicaal-rechts bij de rentree van het antisemitisme in Europa.

  Like

 8. Het gaat inderdaad om de rentree van het antisemitisme in Europa en Nederland, maar dan kan niet zonder het erkennen van de rol van links daarin. Een sprekend voorbeeld zijn Corbyn in Engeland en de linkse politieke partijen in Nederland die weigeren om de internationale definitie van antisemitisme over te nemen. Maar er zijn er nog veel meer. Joden weten heel goed waarom zij emigratie overwegen, zij weten waar de Jodenhaat overwegend vandaan komt. Daar omheen praten is ideologische prietpraat die de ernst van de problematiek ontkent, zoals die wordt aangegeven door Joden in het Europese internationale onderzoek.

  Like

 9. @likudnl
  Die rol van links in de rentree van het antisemitisme bestaat. We hebben het eerder over Corbyn en radicaal-links gehad. Daarover verschillen we niet van mening. Dat verdient afwijzing. Dat u een PvdA’er als Lodewijk Asscher blijkbaar ook rekent tot een voorbeeld van antisemitisme als u spreekt over ‘de linkse partijen in Nederland’ doet me onderhand afvragen of u het antisemitisme wel in proportie ziet.

  Nog steeds gaat u niet in op mijn hoofdargument. Ik laat het er maar bij. U relateert het probleem direct en exclusief aan links en wenst niet om te overwegen het anders of breder te zien. Het zij zo.

  Like

 10. U legt scherp het probleem bloot: blijkbaar wil de PvdA dat antisemieten op de PvdA kunnen blijven stemmen en vindt zij dat belangrijker dan de bestrijding van het antisemitisme. Zo erg is het dus al met links in Nederland.

  Like

 11. @likudnl
  Dus volgens likudnl geeft partijleider Lodewijk Asscher leiding aan een partij die antisemieten behaagt en de bestrijding van het antisemitisme als minder belangrijk ziet? Dat is een krasse uitspraak die vooral iets over uw politieke opstelling lijkt te zeggen.

  Ik vraag me af of VVD’er en voorzitter van likudnl Tom van Bemmelen uw uitspraak onderschrijft en of u hier de officiële lijn van likudnl verwoordt. Ik kan het bijna niet geloven, en eerlijk gezegd hoop ik voor de geloofwaardigheid van likudnl niet dat dat zo is.

  Like

 12. De PvdA heeft toch onder leiding van Asscher tegen de betere bestrijding van antisemitisme gestemd? Valt niet te ontkennen.

  Like

 13. @likudnl
  We kunnen het hele debat over de bezwaren tegen de zogenaamde IHRA-definitie van antisemitisme die in 2018 door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen gaan reproduceren, maar dat is niet erg zinvol. Ook Een Ander Joods Geluid wees de definitie af (zie link) omdat ‘de organisatie “Israël-kritiek met antisemitisme vermengt”. Ook D66-er Sjoerd Sjoersma vond het niet kunnen dat kritiek op het beleid van de regering in Israël ook wordt geschaard onder antisemitisme. Die koppeling tussen antisemitisme en actuele politiek inzake Israël was dus de kern van de kritiek van linkse partijen tegen de IHRA-definitie. Met antisemitisme op zichzelf of ‘een betere bestrijding ervan’ heeft dat wat partijen als PvdA en D66 betreft niets te maken. Wel met een in hun ogen onduidelijke definitie.
  https://www.eajg.nl/node/1012

  Zie ook: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/27/antisemitism-ihra-definition-jewish-writers

  Like

 14. Waanzinnig om EAJG serieus te nemen, een club die Israel zo haat dat ze zelfs samenwerkte met Hamas. Het zijn ook leugenaars: Israel kritiek mag gewoon, staat zelfs in de definitie.
  Het feit ligt er onmiskenbaar: een prima middel om antisemitisme te bestrijden dat wordt aanbevolen door de EU en al door veel landen is overgenomen, wordt door de linkse partijen in Nederland afgewezen. Zij willen niet optreden tegen antisemitisme.

  Like

 15. @Likudnl
  De kritiek op de IHRA-definitie komt van vele kanten, niet alleen van EAJG. Kritiek op de IHRA-definitie komt ook uit Israël. Of van wetenschappers. Het gaat erom dat velen twijfelen aan de werkbaarheid en neutraliteit van de IHRA-definitie en het debat erover is geradicaliseerd. Het is onjuist om alle tegenstanders ervan te betichten niet op te willen treden tegen antisemitisme. Dat is geen open en constructieve manier van debat.

  Van sommige voorstanders ervan wordt weer vermoed dat ze de verklaring ondertekenen om kosmetisch afstand te nemen van de verdenking van antisemitisme. Kortom, die dynamiek van voor- én tegenstanders inzake de IHRA-definitie is complex en gaat veel verder dan de simpele conclusie dat een voorstander wil optreden tegen antisemitisme en een tegenstander niet. De IHRA-definitie is een strijdpunt én panacee geworden voor vele oneigenlijke politieke standpunten.

  Like

 16. Nogmaals, dat zijn rookgordijnen, met de definitie is niets mis. De EU en vele landen hebben hem overgenomen, zelfs in wetgeving. Maar er zijn dus belangen bij links in Nederland om niet op te treden tegen Jodenhaat in eigen kring. Kortom, er is een olifant in de kamer en u blijft weigeren die te zien. Zelfs de extreem-linkse Max van Weezel geeft het nu toe, dus u kan het vast ook proberen!

  Like

 17. @likudnl
  Dit gaat niet over links of rechts, dit gaat erover of de IHRA-definitie werkbaar en niet voor oneigenlijke doeleinden gebruikt kan worden. Het is te simpel om dat een rookgordijn te noemen. Dat zo zeggen is op zichzelf ook weer een rookgordijn. Dit geeft aan hoe van twee kanten deze kwestie is gepolitiseerd.

  Max van Weezel is niet extreem-links. Hij was/is een bezadigd journalist van het midden. Het lijkt erop dat u een obsessie met links hebt en geen onderscheid meer kan maken tussen gematigd, geradicaliseerd en extreem. U gaat zelfs zover om een gematigde sociaal-democraat als de Joodse Lodewijk Asscher in de hoek te plaatsen van de mensen die de bestrijding van antisemitisme willen afremmen. Dat zegt vooral iets over u.

  De echte olifant in de kamer is de positie van Israël. Met rechtse politici als Netanyahu, Naftali Bennett en Avigdor Lieberman die hun eigen belang (corruptie) of het partijbelang stellen voor het belang voor hun land of de regio. Of de bestrijding van racisme. Dat mogen ze doen. Maar doe niet zielig en kruip niet in de slachtofferrol als dat vanaf diverse kanten reacties oproept.

  Ik heb er verder geen oordeel over en onthoud me van een mening over deze regio. Met extreem-links en extreem-rechts wil ik me niet verbinden. Maar zelfs ik zie dat een eenzijdige en simpele voorstelling van zaken de waarheid niet dichterbij brengt.

  Like

 18. Ik heb niet gezegd dat Asscher antisemitisme niet wil bestrijden, ik heb gezegd dat de meerderheid van de PvdA dat niet wil. Want het is glashelder: er is een goede definitie tegen antisemitisme, door de EU gemaakt en aanbevolen en door zeker 30 landen onderschreven en door sommige landen (o.a. Engeland) in wetgeving vastgelegd. Helemaal niets mis mee dus. Heeft u van problemen in Engeland gehoord met de toepassing, nee toch? En de zogenaamd meer antisemitische rechtse partijen in Nederland onderschrijven hem unaniem, terwijl links unaniem tegen is. Dat is de simpele voorstelling: er staat een giga olifant. En mensen die zeggen tegen antisemitisme te zijn, weigeren hem te zien. Dat is een giga walvis.

  Like

 19. @likudnl
  U schreef: ‘De PvdA heeft toch onder leiding van Asscher tegen de betere bestrijding van antisemitisme gestemd?’ Enfin, onze posities zijn onderhand wel duidelijk. We zijn het fundamenteel oneens.

  Like

 20. Ja, de meerderheid van de PvdA blijkbaar, onder leiding van Asscher. Klopt als een bus. Maar uw feiten negerende bubbel blijkt ondoordringbaar inderdaad. Ik zal stoppen met te reageren en u te volgen. Uw schrijfsels dienen blijkbaar alleen om uw eigen bubbel te versterken.

  Like

 21. @likudnl
  U doet het aanzien van likudnl geen goed door uw reacties. Het verbaast me dan ook dat u gemachtigd bent om namens deze organisatie naar buiten te treden. Dat zegt iets over u als individu dat zich in de anonimiteit van likudnl verschuilt én over likudnl dat iemand als u een mandaat geeft om de organisatie op sociale media te representeren.

  Mijn blog is een platform waar mensen door uitwisseling van argumenten met elkaar op een respectvolle wijze in debat gaan. Ze hoeven het niet eens te zijn. Dat feit is blijkbaar aan u niet besteed. Nog los van het feit dat u zichzelf tegenspreekt, u zichzelf steeds herhaalt en een volkomen verknipt beeld heeft van gematigd links dat u als extreem-links weergeeft. U zoekt geen partners, maar vijanden.

  Dat u de uitverkorene bent om likudnl te vertegenwoordigen geeft vooral iets te denken over de attitude en deugdelijkheid van likudnl.

  Like

 22. Uw reactie is er om heen draaien en de boodschapper aanvallen, de oudste trucs in het boek om niet op de feiten te hoeven ingaan.

  Like

 23. @likudnl
  Kijk in de spiegel. U noemt Max van Weezel extreem-links en claimt dat u zich aan de feiten houdt. Dat valt niet serieus te nemen.

  U bent het niet met me eens als ik zeg dat extreem-rechts van onder meer Amerikaanse witte nationalisten op een indirecte manier in Europa het pad effent voor het antisemitisme van radicale moslims. Dat kan, het is goed te verdedigen daar anders over denken. Er is op dit moment ook onvoldoende wetenschappelijk onderzoek omdat het om een tamelijk recent, complex verschijnsel gaat (na Trump 2016) om mijn claim te onderbouwen óf te weerleggen.

  Maar ik ben gedetailleerd en duidelijk over mijn standpunten en het is onjuist dat ik ergens omheen draai. Integendeel, ik stel me juist open op, mede om het debat verder te helpen. Maar in plaats van dat u met tegenargumenten of weerleggingen komt, is uw grondhouding me aan te vallen op mijn motivatie. Ik ben trouwens van mening dat u nog steeds niet echt doorhebt wat het uitgangspunt van mijn betoog is.

  Wat u doet werkt in mijn ogen averechts. Als het uw opzet is om van medestanders voor de zaak van een sterk Israël tegenstanders te maken, dan zou u dat aardig lukken als ik waarde aan uw mening zou toekennen. Ik blijf erbij dat ik het een raadsel vind dat u een mandaat hebt om likudnl naar buiten toe te vertegenwoordigen. Ik zou de toon, inhoud en doelmatigheid van uw reactie graag agenderen voor een bestuursvergadering van likudnl, als ik daartoe gemachtigd was. Wellicht kunt u het doorgeven.

  Like

 24. Haha, zegt degene die maar niet kan zien waarom links in de Tweede Kamer tegen betere antisemitisme bestrijding is en rechts voor, omdat zoiets niet in zijn ivoren toren past.

  Like

 25. @likudnl
  U valt opnieuw in herhaling. Linkse en centrum (D66) partijen in Nederland geven een interpretatie van de IHRA-definitie niet omdat ze geen prioriteit willen geven aan de bestrijding van het antisemitisme, maar omdat ze de koppeling met Israël oneigenlijk vinden in die zin dat kritiek op de Israëlische regering lastiger te geven zou worden. Dat is de politieke realiteit die niets met een ivoren toren te maken heeft.

  Veelzeggend is dat de ondertekenaar van de homofobe Nashville-verklaring tevens de initiator van de motie over dit onderwerp in de Tweede Kamer was, SGP-er Kees van der Staaij.

  Like

 26. Flauwekul, overduidelijk een smoes. Want redelijke kritiek kan en mag. Haat en leugens over Israel niet, en terecht, want de nieuwe verschijningsvorm van antisemitisme is ‘antizionisme’. Zegt ook Frans Timmermans bijvoorbeeld.

  Like

 27. @likudnl
  Het feit dat u het niet eens bent met een politiek standpunt wil niet zeggen dat het een smoes is. U hebt een andere mening, en ook partijen in de Tweede Kamer verschillen hierover met elkaar van mening. Door een koppeling aan de EU stemde de PVV in eerste instantie in een eerdere behandeling ook tegen. Dit geeft aan dat de dynamiek veel ruimer is dan u meent en standpunten niet zijn te reduceren tot pro of contra antisemitisme. Wat u zegt wordt door de tegenstemmers van Van der Staaij’s motie juist betwijfeld.

  Dit aspect van de IHRA-definitie heeft trouwens niets te maken met mijn betoog dat heel andere accenten legt. Ik heb inhoudelijk geen mening over de IHRA-definitie, maar verdedig het recht van politieke partijen om dit af te wijzen aan de hand van eigen argumenten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.