Afleiding voor identificatieprobleem van rechtse Joden. Hoe door extreemrechts in Europa en VS het antisemitisme z’n rentree maakt

Reactie bij een video op YouTube die met knip- en plakwerk meningen stapelt zonder dat het een sterk betoog wordt. Aanleiding ervoor was de titel ‘Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt’ die ik misleidend vind. Waarbij de rabbi woorden in de mond worden gelegd die hij niet zegt. Niet alleen lijkt me dat deze conclusie niet uit de video volgt, maar ook is die onjuist. Want het is niet door immigranten uit Marokko of Turkije, maar door radicaal-, alt- of extreem-rechts dat het antisemitisme in de westerse wereld zijn rentree maakt. Wellicht is dat in Nederland relatief onzichtbaar door de pro-Israël houding van Wilders’ PVV, maar wie de reactie van president Trump op de schietpartij in de synagoge van Pittsburgh met 11 Joodse doden doorziet weet dat het alt-right is dat de kar van het antisemitisme trekt.

De plaatsing van de video door ‘Do re mi fa so la ti’ en de instemmende reactie van BETAR Netherlands (‘Dutch Zionist Activism since 1933’) maakt duidelijk uit welke hoek deze schuldtoekenning aan moslims van het toenemend antisemitisme komt: uit nationaal-rechtse Joodse hoek. Dat is echter een tragische positie die steeds minder vol te houden is voor Joden die hun kop niet in het zand steken. Want in toenemende mate kampen rechtse Joden in Europa of de VS met een probleem omdat Joden door de kern van de aan macht winnende alt-right, rechts-nationalisten of witte suprematisten uitgesloten of zelfs actief bestreden worden.

Dat tekent ook de onhoudbare positie van een Telegraaf-columnist als de zich met de Joodse zaak en het gedachtengoed van alt-right identificerende Joodse Leon de Winter die steeds moeilijker beide identificaties met elkaar in harmonie kan brengen omdat ze tegenstrijdig zijn. Dat leidt tot ontkenning van de werkelijkheid door middel van zwijgen en selectief wegkijken of tot een afleiding door een bijzaak tot hoofdzaak te bombarderen. Zoals het opblazen van het gevaar van de tamelijk machteloze, onderling verdeelde en slecht georganiseerde moslims die het stadium van pesterij en etterbakjes niet te boven komen. Mijn reactie:

Feit is dat antisemitische incidenten tegen Joden in de VS of Europa niet zozeer worden begaan door de nieuwe, maar door de oude bewoners. Politiek vertaald, het zijn niet de immigranten uit Arabische landen maar de rechtsextremisten die Joden op de korrel nemen. Het idee van Ron Dermer, de Israëlische ambassadeur in de VS, dat radicaal links en radicaal rechts in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor geweld tegen Joden vindt geen onderbouwing in de feiten. Onweerlegbaar is dat er in Nederland incidenten van immigranten (of de tweede generatie) uit Arabische landen tegen Joden of Joodse doelen zijn. Maar de hoofdzaak is de van bovenaf georganiseerde en georkestreerde aanval op Joden van extreemrechts. Denk aan de voortdurende campagne tegen George Soros.

Daarom is de kop ‘Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt’ op zijn minst verwarrend en ongelukkig. Die kop zou eerder moeten luiden: ‘Hoe door extreemrechts of alt-right in Europa en de VS het antisemitisme zijn rentree maakt’.

24 gedachten over “Afleiding voor identificatieprobleem van rechtse Joden. Hoe door extreemrechts in Europa en VS het antisemitisme z’n rentree maakt

 1. Sheldon Adelson is an ardent Trump supporter. He also has financial ties to Donald Trump going back decades, that Adelson may have used to buy political influence in the White House. A recent ProPublica story chronicling the mens’ close relationship deemed Adelson’s Trump’s “Patron in Chief.“
  https://www.rawstory.com/2018/10/israeli-newspaper-linked-top-gop-donor-accuses-trump-critics-incitement/

  If you believe President Trump’s “discourse of hate” is to blame for the Pittsburgh synagogue shooting, then you must also believe that the absolute silence over the many anti-Semitic incidents under the previous president also played a significant role.
  http://www.israelhayom.com/2018/10/29/accusing-trump-of-fostering-violence-is-incitement/

  Like

 2. Dat heet nou wegkijken: de vele dodelijke aanslagen op Joden in Europa de afgelopen tien jaar kwamen allemaal van moslimfundamentalisten, niet van rechts.

  Like

 3. @Awi Cohen
  Het lijkt alsof we het over iets anders hebben. Het is juist dat in Europa aanslagen tegen Joden door migranten zijn gepleegd. Dat telt in het laatste decennium op tot 18 dodelijke slachtoffers als ik de cijfers juist interpreteer. Dat is niet gering en dat zijn er 18 te veel.

  Ik ontken die cijfers niet of wil ze relativeren en afzetten tegen ander geweld en terrorisme, maar leg de reden voor de rentree van het antisemitisme bij extreem-rechts. Ook als het immigranten zijn die de daders zijn. Het gaat hier te ver om de relatie tussen extreem-rechts en moslimmigranten uit te diepen, maar het lijkt duidelijk dat er wederzijdse beïnvloeding en wisselwerking is.

  Ik had het over Europa en de VS. Bij de aanslag op de synagoge in Pittsburgh werden afgelopen week 11 Joden vermoord door een rechts-extremist. In Hongarije en Polen worden door actief beleid van de overheid Joden in het verdomhoekje gezet en wordt antisemitisme ingezet als politiek drukmiddel. In de VS zongen de neo-nazi’s in Charlottesville: ‘Jews will not replace us’ en werden ze niet ondubbelzinnig veroordeeld door Trump en zijn regering.

  Kortom, het karakter van extreem-rechtse groeperingen die ooit aan de randen van de samenleving opereerden is in enkele westerse landen en wereldwijd op internet veranderd doordat ze via de mars door de instituties zijn opgetrokken naar de kern van de macht. De dubbelzinnigheid is dat iemand als Trump om electorale (evangelicals) en geopolitieke redenen de banden met de rechtse regering van Israël verder heeft aangeknoopt door de ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Maar dat staat los van zijn doorgaans stilzwijgende en soms instemmende steun in eigen land voor de antisemieten en witte suprematisten die demonstreren tegen Joden of zich er laatdunkend en discriminerend over uitlaten.

  Mijn claim was ook niet dat er geen geweld van moslimmigranten tegen Joden is. Wie zijn ogen gebruikt ziet dat dat niet klopt. Nee, ik zeg wat anders, namelijk dat (een deel van) het antisemitisme van extreem-rechts direct verbonden is met overheden die dat bewust inzetten. Dat zie ik als kwalijker, verstrekkender en voor een breed publiek als ontvankelijker dan het geweld in Europa tegen Joden en Joodse doelen door moslims omdat antisemitisme van extreem-rechts gelijk optrekt met de macht, terwijl de moslims doorgaans handelen vanuit een positie van machteloosheid.

  Daarom schreef ik: ‘Onweerlegbaar is dat er in Nederland incidenten van immigranten (of de tweede generatie) uit Arabische landen tegen Joden of Joodse doelen zijn. Maar de hoofdzaak is de van bovenaf georganiseerde en georkestreerde aanval op Joden van extreemrechts.

  Like

 4. A rabbi invited to pray at a Michigan campaign stop with Vice President Mike Pence on Monday referenced “Jesus the Messiah” at the event. (..)

  The major denominations of Judaism reject Messianic Judaism as a form of Judaism, and Jacobs’ participation was condemned by Jews on social media. (..)

  Jordan Acker, a Jewish lawyer who is running for the University of Michigan Board of Regents as a Democrat, criticized Epstein on Twitter. He said she was “deeply insensitive for bringing a group on stage whose entire mission is to convert Jews,” days after the worst instance of anti-Semitic violence in American history.
  https://www.washingtonpost.com/politics/rabbi-cites-jesus-in-prayer-for-synagogue-victims-with-pence/2018/10/29/77950b3a-dbec-11e8-8bac-bfe01fcdc3a6_story.html?utm_term=.0d0228116b6e

  Like

 5. Former FBI agent Michael German said federal law authorizes aggressive action against right-wing extremists. “The Justice Department has plenty of authority to treat these crimes as acts of terrorism. It simply chooses not to,” said German, now with the Brennan Center for Justice at New York University Law School.

  In Britain by contrast, an authoritative source said the internal security agency MI5 spent the overwhelming proportion of its resources chasing Islamic militants, but now has begun expanding efforts to monitor right-wing extremists.
  https://www.rawstory.com/2018/10/congressional-democrats-seek-action-us-domestic-extremists/

  Like

 6. Just the day before Saturday’s massacre, Trump, at a White House event, attacked “globalists” — code-word alert — and chuckled as audience members called out “George Soros!”—code-word alert — and shouted “Lock him up” about the Hungarian-born Jewish financier. If Trump is not deliberately flirting with anti-Semitism and anti-Semites, he is regrettably oblivious to their presence.
  https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-has-stoked-the-fears-of-the-bowerses-among-us/2018/10/28/2d4cc088-daf0-11e8-b3f0-62607289efee_story.html?noredirect=on&utm_term=.a2dca9c1aa83

  Like

 7. Weer heel ver gezocht om islamitisch antisemitisme vanuit extreem-rechts gevoed te noemen. Het wordt gevoed door de islam. Links kan er nog eerder van beschuldigd worden, door islamitisch antisemitisme openlijk te gedogen of zelfs te steunen (voorbeeld Corbyn). En als er ergens Jodenhaat vanuit staten worden gepropageerd, dat is dat uit islamitische landen: Iran, Maleisie, Syrie, Pakistan, Soedan enz.

  Like

 8. @Awi Cohen
  We verschillen van mening. We hanteren blijkbaar ook verschillende perspectieven en komen zo wellicht tot verschillende conclusies. Zo leg ik meer het accent bij de invloed van Amerikaans alt-right, president Trump en sociale media. Want in een geglobaliseerde wereld lopen de VS en Europa in elkaar over. Ik ontken niet dat de Jodenhaat bestaat in de landen die u noemt, maar richtte me meer op de publieke opinie in Europa en de VS.

  Wat u zegt over Corbyn en het Britse Labour is onmiskenbaar juist. Extreem- of radicaal-links is bepaald niet van antisemitische smetten vrij. In Nederland kennen we René Danen die de jaarlijkse Kristallnachtherdenking kaapte. Dat zijn allemaal bepaald geen frisse types. Maar omdat de macht van extreem-links afgenomen is en in de schaduw staat van extreem-rechts (volgens de AIVD reageert extreem-links grotendeels op extreem-rechts) komt op dit moment het grootste gevaar van extreem-rechts.

  Ik beweer dat er een wisselwerking van antisemitisme door beïnvloeding tussen massa-immigratie en extreem-rechts bestaat. Ik had kritiek op de video, inclusief de titel ervan die luidt: ‘Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt’. In het uiterste geval kan het zijn dat een massa-immigrant in Nederland door extreem-rechts tot zijn daad wordt gebracht.

  Daarmee ontken ik het onderliggende antisemitisme niet dat de migrant uit het land van herkomst naar Europa vanuit religieuze en culturele denkbeelden heeft meegenomen en geïnternaliseerd, maar probeer ik me op een open manier af te vragen door wat het moderne antisemitisme nou precies zijn rentree maakt.

  Inderdaad is het onmiskenbaar dat de legitimatie door de daders van antisemitisch terrorisme in Europa wordt gelegd in hun religie of cultuur uit het land van herkomst met verwijzingen naar de politieke situatie in het Midden-Oosten of Europa, maar daarmee is nog niet gezegd dat dat ook de reden is om daadwerkelijk tot de terroristische daad over te gaan.

  Het is namelijk goed voorstelbaar dat juist een vermenging van het aloude, sluimerende islamitische antisemitisme en het vernieuwde extreem-rechts dat zich onder meer via sociale media verspreidt een explosieve combinatie is. Ofwel, de intenties van het eerste worden pas door de maatschappelijke en politieke acceptatie en normalisatie van dat laatste actief en in grote getale op gang gebracht. U kunt dat vergezocht vinden, ik vind het een plausibele verklaring. In elk geval, voldoende stof voor nader onderzoek, zo lijkt me.

  Like

 9. Mooi dat u ook oog heeft voor andere aspecten.
  Maar toch:
  1. Extreem rechts is meestal juist ook tegen immigranten/moslims. Dat zij met hen antisemitisme zou uitwisselen/stimuleren, is dus erg ver gezocht.
  2. Links gaat wel zover in pro-islam dat het zelfs terreur gedoogd of aanmoedigt. En dat is helaas niet alleen meer extreem-links, maar soms mainstream links. Nogmaals, zie het voorbeeld Corbyn. Dat gebeurt dus wel.
  3. Antisemitisch extreem rechts is ook nog eens behoorlijk gemarginaliseerd, zeker in Nederland. Maar ook in New York bleek zelfs geen een van de afgelopen 151 antisemitische aanvallen gepleegd door extreem-rechts.
  http://elderofziyon.blogspot.com/2018/11/nyc-has-hundreds-of-anti-jewish-hate.html
  Ook op sociale media is het trouwens geen factor van betekenis.
  Ik ben zelf Joods en ben ervan overtuigd dat antisemitisme tegenwoordig in deze volgorde het grootst is: moslim, links, rechts. En dat zijn volgens mij de meeste Joden met mij eens.

  Like

 10. @Awi Cohen
  Wie de actuele ontwikkelingen van de alt-right en white supremacy bewegingen in de VS en Europa -die de afgelopen jaren door het presidentschap van Trump aan invloed hebben gewonnen- goed heeft gevolgd weet dat de meest harde kern van deze beweging onverbloemd antisemitisch is.

  Zoals ik veronderstelde gaat de uitwisseling van ideeën over antisemitisme tussen extreem-rechts en migranten/radicale moslims op twee manieren. De migranten maken gebruik van de normalisatie in de publieke opinie van het antisemitisme dat door extreem-rechts is bewerkstelligd. Ofwel, de lat om geweld tegen Joden of Joodse doelen te gebruiken in Europa (want daar hebben we het over, niet over het Midden-Oosten) is door extreem-rechts lager gelegd. Migranten/radicale moslims hebben weliswaar geen goedkeuring van anderen nodig om te handelen tegen Joden (dat zullen ze desgevraagd vermoedelijk stellig afwijzen), maar onbewust worden ze toch beïnvloed door het veranderde politieke klimaat. Tegelijk voeden de aloude islamitische vooroordelen tegen Joden en de publieke debat in Arabische landen weer de intellectuele gedachtenvorming van alt-right en dat soort bewegingen.

  We kunnen erover van mening verschillen of Labour mainstream-links of radicaal-links is. Ik denk dat de gezaghebbende Momentum-beweging binnen Labour behoorlijk radicaal is, evenals Corbyn zelf en de meerderheid uit zijn kring van getrouwen. Ik schat het huidige Labour daarom in als radicaal-links, absoluut niet als mainstream.

  Ik ontken niet dat extreem-links in specifieke gevallen niet even antisemitisch is als extreem-rechts, maar ik voeg toe dat de invloed van extreem-rechts op dit moment veel groter is dan die van extreem-links. Daarom is het extreem-rechtse gevaar groter.

  Extreem-rechts is per definitie antisemitisch. Het ontkent dat Joden ‘witte mensen’ zijn of ‘christelijk’ en heeft George Soros als favoriete zondebok. In Nederland kent volgens de AIVD extreem-rechts een ‘lichte opleving’. Maar in Nederland is mede door de pro-Israël houding van PVV het accent van extreem- en radicaal-rechts verlegd van antisemitisme naar anti-islamisme. Daarover ben ik het met u eens. Maar in andere Europese landen als Hongarije of Polen is antisemitisme van rechts krachtig aanwezig.
  https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/lichte-opleving-rechts-extremisme-in-nederland

  Ik heb de ‘ Hate Crime in New York State 2016 Annual Report’ van september 2017 erop nageslagen en kan geen verwijzing naar de achtergrond van de daders vinden. De NYT schrijft weliswaar over de achtergrond van de daders: ‘During the past 22 months, not one person caught or identified as the aggressor in an anti-Semitic hate crime has been associated with a far right-wing group, Mark Molinari, commanding officer of the police department’s Hate Crimes Task Force, told me.’ Maar de kanttekening volgt: ‘Of course, not everyone is caught. And, obviously, white supremacists are driving anti-Semitic rhetoric online. (..) In fact, it is the varied backgrounds of people who commit hate crimes in the city that make combating and talking about anti-Semitism in New York much harder.’ Dus uw stelling dat geen van de antisemitische aanvallen in New York door extreem-rechts is gepleegd verdient op z’n minst nadere nuancering omdat niet alle feiten bij de autoriteiten bekend zijn.

  Klik om toegang te krijgen tot hate-crime-in-nys-2016-annual-report.pdf

  Like

 11. Natuurlijk is extreem-rechts antisemitisch. Maar u blijft wegkijken: nogmaals, het is (extreem) links dat moslim antisemitisme afdekt. U heeft niet met Joden wereldwijd hierover gesproken. Ik wel. Ze zeggen dit allemaal (met als enige uitzondering inderdaad Hongarije).U heeft niet met Nederlandse Joden gesproken die niet meer naar de Vrije Universiteit willen hierom, ik wel. Maar u had het wel kunnen weten: bijvoorbeeld hoe Bij1 en Denk samenwerken, of hoe de helft van de Britse Joden denkt aan emigreren als Corbyn premier zou worden.

  Like

 12. @Awi Cohen
  U maakt twee fouten. U schuift me iets in de schoenen wat ik niet zeg en u beschuldigt me van wegkijken. Dat vind ik niet intellectueel eerlijk en constructief van u. Ik laat u in uw waarheid en wil graag met u in debat over zaken die ik beweer, niet over zaken waarover u ten onrechte stelt dat ik die beweer of verdedig, maar die voornamelijk uit uw verbeelding ontspruiten. Ik heb er geen behoefte aan om in een debat verzeild te raken waarin ik beweringen moet gaan weerleggen waar ik part noch deel aan heb.

  U gaat niet in op de centrale stelling van mijn bewering, namelijk dat extreem-rechts in Europa indirect het moslimterrorisme tegen Joden behulpzaam is. Ik plaats vraagtekens en nuanceringen bij de titel van de video ‘Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt’ door op z’n minst te wijzen op de rol van extreem-recht bij die rentree. Wat u er verder allemaal bijhaalt is interessant, maar heeft daar verder niet direct iets mee te maken. In een debat moeten deelnemers niet tussentijds de doelpalen verzetten.

  Like

 13. Het filmpje is ongenuanceerd, dat klopt. Maar verder ga ik juist steeds in op uw centrale stelling. Ik heb onderbouwd dat die nergens uit blijkt in de Westerse landen en dat die sowieso in het niet valt bij het stimuleren, uitdragen en afdekken van antisemitisme door links.

  Like

 14. @Awi Cohen
  Ok, over de video. Naar mijn idee hebt u niet weerlegt dat het antisemitisch moslimterrorisme in Europa en het wereldwijde vergiftiging van de publieke opinie door extreem-rechts in relatie tot elkaar staan. Ik zie geen feiten die bevestigen dat in Europa of de VS extreem-links meer bijdraagt aan het antisemitisme dan extreem-rechts, simpelweg omdat extreem-links minder genormaliseerd is en minder politieke macht en invloed heeft dan extreem-rechts.

  Het virulente antisemitisme van Jeremy Corbyn en leden van Labour (zie verwijzing van 11:33 uur) is daarop de uitzondering, hoewel dat geradicaliseerde Labour met dat antisemitisme (naast de gespleten en onoverzichtelijke steun voor de Brexit) het in de peilingen niet eens kan winnen van de totaal disfunctionele, onrealistische en tot op het bot verdeelde Conservatieve partij. Dus of Labour profiteert of schade ondervindt van haar antisemitisme en radicalisering is een open vraag.

  Like

 15. Nogmaals, de bewijzen liggen voor het oprapen – voor wie het wil zien. Niet alleen in Engeland. Ga bijvoorbeeld eens met Joden praten die op de VU studeren of die dat niet meer willen. Zie hoe Bij1 en Denk samen optrekken in hun antisemitisme. Terwijl u geen 1 voorbeeld kan noemen in Nederland hoe extreem rechts moslimextremisme zou beinvloeden. Of ga eens met Belgische of Zweedse Joden spreken, zoals ik gedaan heb, daar is het allemaal nog veel erger.

  Like

 16. @Awi Cohen
  Ik ontken niet dat extreem-links krachtige antisemitische kernen bevat. In Nederland kent het zelfs een zekere traditie, ik verwees al naar René Danen en ‘Nederland Bekent Kleur’ en noemde dat soort linkse extremisten bepaald geen frisse types. De Amsterdamse GL-wethouder Rutger Groot Wassink is ook bepaald geen fris en evenwichtig type. Maar laten we voorzichtig zijn in ons oordeel. Grenzen lopen ook dwars door partijen, bijvoorbeeld GroenLinks. In een column noemt Carel Brendel alles beter dan de VVD’er Jozias van Aartsen, en neemt de rechtsstatelijke Amsterdamse burgemeester Femke Halsema afstand van extreem-links.
  http://www.carelbrendel.nl/2018/06/29/femke-halsema-als-burgemeester-van-amsterdam-tel-je-zegeningen/

  Ik heb hierboven al meermalen betoogd dat in Nederland door de uitzonderlijke pro-Israël houding van de in de kringen invloedrijke PVV extreem-rechts niet representatief is voor de Europese situatie. Mijn stelling die ik nu voor de zoveelste keer herhaal is dat extreem-links minder invloedrijk is dan extreem-rechts en dat de in de kern antisemitisch extreem-rechts het publieke debat in Europa en de VS sterk beïnvloedt. Het grensoverschrijdend gedrag van bepaalde moslims in Nederland bestaat voornamelijk uit pesten, sarren en het verwoorden ten koste van anderen van de eigen machteloosheid en frustratie.

  Daarbij komt dat uit onderzoek van de Britse MI5 onder ander blijkt dat moslimterroristen meestal een beperkte kennis van de islam hebben. Ze moeten hun informatie dus elders halen, zoals op sociale media. The Guardian schrijft daarover: ‘Far from being religious zealots, a large number of those involved in terrorism do not practise their faith regularly. Many lack religious literacy and could actually be regarded as religious novices. Very few have been brought up in strongly religious households, and there is a higher than average proportion of converts. Some are involved in drug-taking, drinking alcohol and visiting prostitutes. MI5 says there is evidence that a well-established religious identity actually protects against violent radicalisation.
  https://www.theguardian.com/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1

  MI5 stelt ook dat het moslimterrorisme op Britse bodem op belangrijke aspecten afwijkt van het moslimterrorisme op andere plekken in de wereld (lees: buiten Europa). Vandaar dat ik in een eerdere reactie stelde dat we mede van mening verschillen omdat we een ander perspectief kiezen.

  Like

 17. @Awi 30/10 20:10
  “Links kan er nog eerder van beschuldigd worden, door islamitisch antisemitisme openlijk te gedogen of zelfs te steunen (voorbeeld Corbyn).”

  Dit is haatzaaien van jouw kant. Corbyn en Labour hebben nooit antisemitisme gesteund, al helemaal niet openlijk. Dit is een hoax van de rechtsgekkies. Waar we jou waarschijnlijk ook wel toe mogen rekenen, gezien jouw ongefundeerde aanval op ‘links’.

  Like

 18. @Manfred
  Dat leden van Labour en Jeremy Corbyn zich antisemitisch hebben geuit is meer dan een gerucht of een verdachtmaking. Het is een serieuze aantijging die officieel wordt onderzocht door Scotland Yard.

  Corbyn heeft een lange geschiedenis van antisemitische en radicaal-linkse uitspraken. De beschuldiging bestaat zelfs dat Corbyn een communistische spion is die in de jaren ’80 werd gerecruteerd door de Tsjechische geheime dienst StB:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2018/02/16/als-jeremy-corbyn-een-communistische-spion-was-dan-nog-is-het-onduidelijk-hoe-die-onthulling-de-britse-politiek-beinvloedt/

  Like

 19. @George 2/11 15:49

  Volstrekt onjuist. Deze gefabriceerde beschuldiging van antisemitisme heeft niets te maken met de geschiedenis van Corbyn maar alles met de inhoud van een opstel van het International Holocaust Remembrance Alliance waarin deze kritiek op Israël in de vorm van anti-zionisme gelijk stellen aan antisemitisme. Labour accepteerde deze definitie niet. Daarop werd een hetze gestart tegen Labour die zich geleidelijk focuste op Corbyn omdat zijn uitspraken makkelijk te framen waren en hij nou eenmaal de leider van Labour is.

  Er loopt geen onderzoek naar Corbyn naar antisemitisme door Scotland Yard. Labour heeft een intern rapport over partijleden die zich antisemitisch uitlieten op social media overhandigd aan SY. Dat is dus iets totaal anders.

  https://www.bbc.com/news/uk-politics-45030552

  “Corbyn heeft een lange geschiedenis van antisemitische en radicaal-linkse uitspraken.”
  Nee die heeft hij niet. Bovendien is deze zin uitermate onfris omdat je suggereert dat links = antisemitisch.

  Dat van die communistische spion slaat helemaal nergens op, het heeft totaal niets met dit onderwerp te maken, is er met de haren bijgesleept en suggereert wederom dat communisme = antisemitisch.

  Like

 20. @Manfred
  We verschillen van mening over het antisemitisme binnen Labour. Ik suggereer nergens dat links = antisemitisch. Dat is te simpel. Als je de reacties en mijn uitwissing van gedachten met Awi Cohen gelezen hebt, dan kun je concluderen dat ik juist beweer dat extreem-linkt minder antisemitisch is dan extreem-rechts. Wat niet uitsluit dat antisemitisme binnen extreem-links of radicaal-links voorkomt.

  De Britse politie heeft een onderzoek naar antisemitisme van Labour-leden gestart, zoals ook de BBC op 2 november 2018 meldt. Het kan weliswaar zo zijn dat Jeremy Corbyn niet met name genoemd wordt, maar wie de debatten in het afgelopen jaar gevolgd heeft kan concluderen dat hij een van de focussen van onderzoek is. Of omdat hij in het verleden zich zelf antisemitisch heeft geuit, of omdat hij het antisemitisme binnen zijn partij niet krachtig heeft aangepakt. Het interne rapport van Labour over antisemitisme dat 45 zaken meldt is niet door Labour aan SY overhandigd, maar door radiozender LBC Radio. De politie zag erin een reden om dit onderzoek op te starten. He is dus geen rechtstreeks onderzoek van Labour, maar commissaris Dick laat die optie open in haar commentaar: ‘However, if somebody passes us material which they say amounts to a crime, we have a duty to look at that and not just dismiss it.
  https://www.bbc.com/news/uk-politics-46070229
  https://www.standard.co.uk/news/crime/met-police-probe-claims-of-antisemitism-in-the-labour-party-a3978571.html

  Like

 21. Het online antisemitisme beperkt zich niet alleen tot de buitenste flanken van alt-right, een ‘intellectueel’ rechts-extremisme gebaseerd op rassenleer. De Volkskrant – die maandenlang kon meekijken op afgesloten chatgroepen op Discord en Whatsapp – trof deze nieuwe Jodenhaat ook aan in online discussies tussen Forum voor Democratie-leden en -aanhangers. Hoewel het er de nodige weerstand ontmoet, is de ‘almachtige Jood’ ook in deze mainstream rechtse kringen een verleidelijke verklaring voor alles wat er mis zou zijn in onze cultuur, politiek, financiële wereld en media.
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-alt-right-online-jodenhaat-verspreidt~b1714693/

  Like

 22. Another tactic was to cast Soros as the driving force behind groups critical of Facebook. The firm circulated a research document connecting Soros to “a broad anti-Facebook movement”, the Times reported, and pressed reporters to look into financial links between Soros and groups such as Freedom from Facebook and Color of Change.
  https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/14/facebook-george-soros-pr-firm-discredit-critics-crisis

  Like

 23. Pingback: Hoofdoorzaak van rentree Europees antisemitisme is normalisering van extreem-rechts dat de radicale islam extra vleugels geeft | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.