Verbod Vereniging Martijn geeft te denken

De Vereniging Martijn is door de rechter in Assen verboden. Het verbod gaat per direct in. Ook de website gaat op zwart. Volgens oud-voorzitter Marthijn Uittenboogaard heeft de belangenvereniging voor pedofielen nog niet beslist of het tegen het vonnis in beroep gaat: ‘We overleggen met onze advocaat wat we gaan doen. Dat is niet alleen een juridische afweging, maar ook een financiële en maatschappelijke.’

In de pleitnota stelde advocaat Bart Swier dat de Vereniging Martijn nog nooit een strafbaar feit heeft begaan. ‘Enkel het feit dat sommige artikelen op haar website volgens het Openbaar Ministerie een hoog ‘bah-gehalte’ zouden hebben, kan geen grond zijn voor een verbod op de vereniging‘, alsdus Swier. Volgens Martijn is het de publieke opinie en politieke druk die het OM om een rechterlijk verbod deed vragen. De activiteiten van Martijn zouden in strijd zijn met de openbare orde. Dit laat de rechter zwaarder tellen dan de meningsuiting.

Volgens de rechtbank is wat Martijn doet, zegt en uitdraagt over seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden.

De schrijver A.H.J. Dautzenberg vertegenwoordigde Vereniging Martijn op de rechtszitting. Hij is ruim een half jaar geleden lid geworden van Martijn uit protest tegen de heksenjacht op pedofielen. Het kostte hem en zijn compagnon Erik Hannema een klus bij de Financial Times. Dautzenberg verdedigt daarmee de vrijheid van meningsuiting. Hijzegt niet zozeer voorstander van Martijn te zijn, maar tegenstander van de heksenjacht.

Voorstanders van het verbod reageren verheugd. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt twittert: Goed dat na druk van CDA en ChristenUnie, OM ontbinding van pedovereging Martijn vroeg en nu kreeg. Handhaving van belangrijke norm. En zijn fractiegenote Madeleine van Toorenburg: Yes! De rechter verbiedt de vereniging Martijn. Hier had #CDA‬ voor gepleit. Het OM heeft zaak a/d rechter voorgelegd en oordeel is geveld. 

Dit verbod laat een nare smaak achter. Mag een vereniging verboden worden om ideeën? De afweging van de rechter tussen openbare orde en meningsuiting is verdedigbaar, maar geeft toch te denken. Want het verlaagt de drempel voor een verbod van maatschappelijke organisaties. Men hoeft het niet met de doelstelling van Martijn eens te zijn om een verbod toch een te grof middel te vinden. En zelfs een ongewenst middel als de georganiseerde pedofilie er ondergronds door gaat. En nog minder grijpbaar en begrijpelijk wordt dan nu.

Foto: Cartoon Pedofilie in de kerk

Advertentie

16 gedachten over “Verbod Vereniging Martijn geeft te denken

 1. @GK: Een groot deel van deze discussie is al gevoerd op het blog (https://georgeknightlang.wordpress.com/2012/03/31/ontslag-dautzenberg-tekent-inperking-van-de-meningsuiting/) waarna je ook in dit blog verwijst.

  Mijn mening is niet veranderd. Het verbod op die vereniging hing natuurlijk al in de lucht, maar maakt mij desalniettemin cynisch. Er is natuurlijk al een verbod op seksuele {mis)(ge)bruik} handelingen met onvolwassen mensen en andere kwetsbare groepen. Dit verbod kan niet scherp genoeg worden geformuleerd, maar dient ook vooral op handhaving te worden gecontroleerd (zonder een heksenjacht op touw te zetten). Ik vind de houding van het CDA en CU in deze begrijpelijk maar ook bijna een gotspe. Seksueel kindermisbruik is van alle tijden en klasse mensen, maar vooral deze groeperingen scoren beduidend hoger op het gebied van het breken van niet alleen Gods wetten hierover, maar ook die van de seculiere samenleving. Ik zou bijna willen roepen: “het instituut kerk dient verboden te worden”. (hoewel werkelijk betrouwbare metingen over hoe groot het probleem van seksueel kindermisbruik werkelijk is vooralsnog ontbreken, mag worden aangenomen dat dit veel groter is dan we denken te weten. Dit vooral door de nog steeds grote taboes die mn de slachtoffers en misdaadplegers hierover ervaren.

  Het verbod geeft ook mij een nare smaak in de mond, namelijk die van cynisme en hypocrisie. De stichting Martijn heeft zeker niet mijn sympathie – integendeel – maar ik ben het met je eens dat er in het verbieden van een vereniging die geen misdaden heeft gepleegd – alleen op basis van ideeën – een gevaar voor de vrije meningsuiting schuilt. Het gevaar voor de openbare orde wordt immers afgedekt door ons rechtsstelsel. Als dat onvoldoende is dan dient dat te worden aangescherpt.

  Wellicht moet ik mijn mening voor me houden, want ik heb geen idee waar de vereniging zich voor inzet en hoe hun website er uit ziet. Ik heb ook totaal geen behoefte om me daar in te verdiepen. Indien er zaken op die website staan die aanzetten tot kindermisbruik of verwijzingen naar sites waar bepaalde mensen aan hun ‘gerief’ kunnen komen, dan lijkt het mij zaak om dat juridisch en politioneel aan te pakken.

  Like

 2. “als de georganiseerde pedofilie er ondergronds door gaat”…
  maar die opereert toch volkomen ondergronds?
  (Tot het rechercheurs lukt om een groep op te rollen.)

  Persoonlijk vind ik in dit geval het gepraat over vrijheid van meningsuiting fijnslijperij van het type waar advocaten al te graag aan doen, en die zo niet zelden bewezen criminelen vrij krijgen of zelfs grote sommen gelds (aan ‘vergoedingen’ vanwege in de cel zitten) bezorgen.
  Pedofielen zijn roofdieren.
  Roofdieren worden ook niet met handschoentjes aangepakt.
  ‘Mein Kampf’ is ook verboden in Nederland.

  Like

 3. Ik dacht dat het zo werkte dat de meerderheid iets vindt, een regering kiest die wetten maakt die een afspiegeling vormen van die mening, de politie constateert dat iemand in strijd met die wet gehandeld heeft en hem voor de rechter brengt, en dan de rechter een oordeel velt.
  Er is hier een stap overgeslagen, en dat baart me zorgen. We kiezen niet voor niets volksvertegenwoordigers, en je mag als burger die de wet kent er op rekenen dat je geen straf krijgt als je je aan de wet houdt.

  Aan de andere kant : er is geen straf uitgedeeld, maar een vereniging verboden. Je mag ook weleens een straat niet inrijden.

  Like

 4. @Jack
  Mee eens. Uit de zaak blijkt niet dat de Vereniging Martijn strafbare feiten heeft gepleegd. Anders was dat wel genoemd. En of we Martijn wel of niet sympathiek vinden is helemaal niet van belang. Als we zo beginnen dan weet ik nog wel anderen. In het stukje noemde ik de triomfalistische CDA’ers al. Verschrikkelijk.

  @Selma
  Lastig. Want vele groeperingen vinden elkaar roofdieren, of gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Wie is dan de rechter om dat namens de staat uit te spreken?

  @knutselsmurf
  Inderdaad lijkt de wet wat ver opgerekt. Wat is in hemelsnaam het criterium om iets te verbieden vanwege de openbare orde? Mede omdat de regering een tijdje terug dat helemaal niet zo zag. Totdat de publieke opinie in beweging kwam. In Zimbabwe rijden de colonnes van de president omstanders dood en verklaren dat ook met een beroep op de openbare orde. Moeten we naar die willekeur toe? Ik zie het verbieden van een vereniging toch als een straf.

  Like

 5. Sorry GK: ik ben zo weg en kan dan even niet reageren. Dit onderwerp ligt mij enorm na aan het hart, vandaar dat ik deze keer voor mijn beurt spreek. ik Hoop dat je het mij niet kwalijk neemt. Ik wil er namelijk absoluut geen misverstand over laten bestaan hoe ik denk en voel over pedoseksualiteit.
  Eigenlijk ben ik van mening dat deze mensen een dermate ernstige seksuele stoornis hebben dat we ze nooit in de buurt van onze kinderen zullen kunnen vertrouwen. De enige oplossing voor deze mensen is in mijn ogen permanente opsluiting of permanente controle EN therapie INCLUSIEF chemische castratie. En deze tweede optie alleen op uitdrukkelijke vraag van hen zelf. Recidivisme is een bekend probleem bij deze groep mensen.

  Maar zo scherp had ik het op het openbare medium niet willen stellen, maar dacht, ach, waarom ook niet? Ik sta immers open voor discussie hierover. Ik wil nl. nadrukkelijk een verschil maken tussen pedofielen en pedoseksuelen.

  @ Selma: Ik zou absoluut niet het kind met het waswater weg willen gooien. De discussie over vrije meningsuiting is in mijn ogen geen fijnslijperij voor juristen maar jammer genoeg een groot mondiaal probleem waar vele mensen al hun leven mee hebben verloren en vele duizenden anonieme activisten – op dit moment – in cellen zitten weg te rotten onder onmenselijke omstandigheden. Het moet in mijn ogen mogelijk zijn om het probleem van de pedoseksualiteit aan te pakken – jammer genoeg niet op te lossen – op een manier waarmee onze democratische verworvenheden zoals vrije meningsuiting geen geweld wordt aangedaan. Pedoseksuelen zijn inderdaad roofdieren die je ook als zodanig dient te benaderen. Eigenlijk zijn ze erger dan roofdieren, want die wil ik niet van de planeet verwijderen.

  Over het feit of het raadzaam en wenselijk is het boek van Hitler te verbieden in Nederland kan worden gediscussieerd. Ik vind het om te beginnen al onzinnig om een boek te verbieden dat op ontelbare plekken in de wereld verkrijgbaar is. Maar ik vind het daarnaast ook een volledige foute vergelijking met Pedaseksualiteit. Dat laatste in nl. een veel groter – en in mijn ogen ook ernstiger – probleem.

  @Knutselsmurf: geweldige vergelijking waar ik even over na moest denken. : -))

  Maar….. als je een straat niet in mag rijden is er een wet die dat zegt. Doe je het toch dan ben je strafbaar. Staat niet aangegeven dat je die straat niet in mag rijden, dan mag iedereen daar in rijden. Het kan dan niet zo zijn dat er een ONGESCHREVEN WET is die zegt, iedereen mag er in rijden, muv mannen die kleiner zijn dan 1.30 mtr, 110 kg wegen een ongeschoren bovenlip en een vuile onderbroek hebben {mijn stereotypering die vermoedelijk niet deugd : -))}. Wat doe je met de man die 1.31mrt klein is, 109 kg zwaar en zichzelf verder keurig onderhoud door bovenlip te scheren en zijn onderbroek iedere dag te verschonen?

  Als iets mag dan mag het en als het niet mag, nou dan mag het niet. In het geval van Pedoseksualiteit (en/of enige vorm van seksueel geweld binnen het gezin of ergens anders)geldt dat je moet opsporen en straffen. Dit op een manier die de grootst mogelijke garantie biedt dat de maatschappij van dit soort dwangmatige schurkenstreken verschoond blijft omdat de pakkans groot is. Je moet met je jatten van niet weerbaren mensen (dus niet alleen kinderen)af blijven. Maar je mag een mening hebben over van alles en nog wat en die ook spuien.

  Misschen moet er aan de wet worden gesleuteld.

  Like

 6. @Jack
  Zo wordt het eigenlijk een debat over tbs. Dus terbeschikkingstelling. Daar zijn vele posities in mogelijk. En hoe meet je onderling verschillende misdrijven? Is een pedosexueel vergelijkbaar met een moordenaar? Strafrecht plaatst zware misdrijven in een zware categorie. En dan is er de maatschappelijke onrust. Wat in 1970 ruimhartig kon, in 2000 aarzelend mocht, wordt in 2012 verboden. Vanwege angst en het zoeken van een zondebok.

  Evenmin als Dautzenberg ben ik voor pedofilie, persoonlijk heb ik er niks mee, maar eerlijk gezegd verbazen het triomfalisme van christelijke politici en de in mijn ogen buitenproportionele aandacht in een wereld vol onrecht me in hoge mate. Is dat nou het grootste onrecht? Zo is ageren tegen pedofilie ook een manier voor opiniemakers om zich makkelijk en zonder veel risico te profileren. Ik vind het erg doorzichtig. Je zou hopen van CDA-kamerleden dat ze zich richten op de pedofilie in de christelijke kerken. Maar dat doen of durven ze niet. Waarmee ik ander onrecht aan kinderen gedaan niet wil goedpraten. No way.

  Like

 7. @George 17:02: “Wat is in hemelsnaam het criterium om iets te verbieden vanwege de openbare orde?”
  Goeie vraag, dat heb ik me ook al vaak afgevraagd.

  Vaak krijg je de indruk dat het betekent dat je anderen dermate beledigt of agiteert dat er zomaar opstootjes zouden kunnen ontstaan, aangezien die anderen met velen zijn. Die Oostenrijkse film bv. die verboden werd omdat hij beledigend zou zijn voor katholieken (Dat Liebeskonzil), daar merkte de rechter in 1 adem op dat Oostenrijk voor 90% uit katholieken bestaat en “er gevaar dreigde voor de openbare orde” – dan denk ik altijd ‘wat moet ik me daarbij voorstellen, wilden ze op de vuist of zo?’.

  Googlend vond ik dit: http://eerstekamer.groenlinks.nl/node/28332. Het gaat om de ‘bedreiging van een publiek belang’. Er wordt opgemerkt: “Het is overigens grappig dat polygamie in jullie themanummer ook onder openbare orde valt, had ik zelf niet zo aan gedacht. Dat is een hele andere vorm van openbare orde, die te maken heeft met de wezenlijke waarden van onze rechtsorde.”
  Oftewel: die ‘normen en waarden’ waar deze rechter het over heeft. Men mag dus niet de normen en waarden aan de kaak stellen, dat vormt een bedreiging. Als jurisprudentie is dit glad ijs, met een hele scherpe hellingshoek.

  Like

 8. De vereniging Martijn monddood maken betekent niet dat alle pedofielen daarmee monddood gemaakt zijn. En als de seksuele gevoelens voor kinderen niet meer besproken mag worden dan wil dat ook niet zeggen dat deze gedachten verdwijnen. Justitie en politici zorgen er nu enkel voor dat er per saldo meer pedofielen geïsoleerd en gefrustreerd raken. Volgens mij is de maatschappij, en zeker ook niet de kinderen uit onze maatschappij, daarbij gebaat.

  Ik ben niet één van de ca. 60 (inmiddels ex-)leden van de vereniging Martijn maar indien (het voormalig bestuur van) de vereniging in hoger beroep gaat en dit wint dan zal ik lid worden en ik hoop dat vele pedofielen en strijders van het vrije woord dit dan ook zullen doen.

  Like

 9. @Joke
  Ja, glad ijs. Ik vermoed dat als de Vereniging Martijn in hoger beroep gaat ze dit glansrijk wint.

  @pedofilie
  Uit de commentaren begreep ik dat Martijn aarzelt om in hoger beroep te gaan. Naast de juridische kant, gaat het ook om de centen en de reacties in de maatschappij. Zo zegt het. Ik hoop dat Martijn in hoger beroep gaat. Het in mijn ogen absurde beroep van de rechter in Assen op de openbare orde gaat verder dan pedofilie alleen. Morgen kan het andere groepen treffen die in de publieke opinie onder vuur liggen. Zoals salafisten, katholieke priesters, bankdirecteuren, frauderende directeuren van woningbouwverenigingen of Bres-planetisten. Worden zij op enig moment ook buiten de orde geplaatst met een beroep op de openbare orde?

  Like

 10. Volgens de uitspraak van de rechter kan de opheffing van de vereniging in hoger beroep niet teruggedraaid worden: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Assen/Nieuws/Pages/RechtbankverbiedtenontbindtVerenigingMartijn.aspx. Juist daarom zou je een degelijke onderbouwing mogen verwachten, ook omdat het OM eerder meende dat een verbod niet aan de orde was.

  Het argument van de rechtbank over de weerbaarheid van kinderen vind ik trouwens wel redelijk. De meeste jongeren onder de 16 kunnen nl. geen heldere en consistente verklaring afleggen over of iets tegen hun zin gebeurt (en sommige volwassenen kunnen dat evenmin – het speelt nl. ook bij mishandelde vrouwen die geen belastende verklaring tegen hun echtgenoot kunnen of willen afleggen). Er zijn echter ook aardig wat jonge homo’s die uit vrije wil experimenteren met volwassen mannen, en wel degelijk (kunnen getuigen dat ze) weerbaar zijn.

  Like

 11. @Joke
  Inderdaad kan het actuele verbod niet ongedaan worden gemaakt, maar hoger beroep is mogelijk tegen het verbod. Zodat eventueel het verbod onrechtmatig wordt bevonden. En Martijn mogelijk schadevergoeding krijgt om een nieuwe vereniging op te richten. Met gemeenschapsgeld. Zie je de krantenkoppen al voor je?

  Inderdaad zou je juist daarom een degelijke onderbouwing mogen verwachten, meer dan een grof beroep op de openbare orde. Inderdaad mede omdat het OM er eerder helemaal niet aan wilde. Analoog aan de soap rond Geert Wilders waar het OM onder maatschappelijke druk moest wijken en moest afzien van haar eerder ingenomen en juridisch beredeneerde standpunt.

  Like

 12. Pingback: Amerikaanse congresleden stellen EU vragen over Joris Demmink « George Knight

 13. Een hele interessante discussie is dit. Ik woon al 7 jaren jaar in Frankrijk en mijn Nederlands is daarom wat minder. Bovendien ontbreekt het mij aan kennis op juridisch gebied op hoog niveau over mee te kunnen communiceren maar persoonlijk ben ik tegen pedoseksualiteit en pedofilie. Ik zie het toch als een afwijking aangezien zij toch een sterke minderheid vertegenwoordigen dan hetero en homoseksuele personen. Een tijdje terug en nu nog steeds ziet men homoseksualiteit als een afwijking en een ziekte. Ook omdat er minder mensen voor uit kwamen. Dus als er veel pedoseksuelen en fielen rondlopen en dit dus niet meer als een afwijking kan worden beschouwd, ben ik er alsnog op tegen omdat een kind nu eenmaal een lager IQ heeft als een volwassene, deze nog niet bereid is zichzelf te kunnen verweren tegen een volwassene, ook al is deze lief voor hem. Ook kan een kind dingen nog niet goed onder woorden brengen en naast het gevaar dat een kind daarom wordt misbruikt in deze kwetsbare positie, is seksualiteit iets waar kinderen wel mee bezig zijn, maar dit zou niet moeten worden bijgebracht door volwassenen door dit met hen te ‘beoefenen.’ Dat is een oergevoel en ik denk dat deze, uitzonderlijk door pedoseksuelen en fielen, universeel is en dit zonder argumenten hoeft te worden omschreven. Net als diefstal en moord. Men heeft als ‘normaal’ mens, universele oergevoelens die niet altijd hoeven te worden weerlegd door theorieën en argumenten. Als mijn dochter ooit misbruikt zou zijn of worden, en ik zou weten wie dat was, dan zou ik al mijn energie steken in het herstel van mijn dochter en tegelijkertijd het leven van die persoon die haar misbruikt heeft tot een hel maken en hem beroven van al zijn menselijkheid en tenslotte vermoorden. Ook een oergevoel. Maar ik ben het denk ik ook oneens met het verbod op deze partij. Ook omdat het met negeren idd van dit fenomeen, men het werkelijke probleem niet oplost. En als juist deze mensen worden uitgesloten door de maatschappij, met toch een sterke drang naar seks met kinderen, worden zij juist gevaarlijker en zijn nog meer in staat om veel meer schade achter te laten dan wanneer zij serieus worden genomen, niet als monsters worden gezien, worden betrokken in discussies en misschien inzien dat sommige seksuele handelingen echt niet kunnen. Nu worden ze in een verdomhoekje gedreven zonder enige discussie mogelijk en nog steeds overtuigd van hun eigen ideeën, die ze alleen maar met elkaar delen, kunnen minder begaafde pedoseksuelen en fielen, elkaar opstoken om nog meer weerzinwekkende fantasieën waar te maken. Zij hebben sowieso al het stempel dat ze niet tot de normale bevolking horen dus zij hebben niets meer te verliezen, want ze zijn sowieso al slecht. Maar de drang te weten dat je slecht bent maken je fantasieën en drang niet minder om. Ik rook en weet dat dit slecht is. Toch ga ik er mee door. En ik moet er niet aan denken 1 maand geen sex te kunnen hebben. Zonder partner en zonder masturbatie. Dus je moet je voorstellen dat je eigenlijk nooit geen sex mag hebben, nooit mag roken (voor de rokers dan) omdat wij weten dat dit slecht is, en omdat wij weten dat het niet geaccepteerd zal worden. Dat is een hoop frustratie en daarom is het beter zulke mensen te laten deelnemen in de maatschappij om te begrijpen wat er in hen omgaat. Ook het internet speelt mee. Er zijn velen die helemaal geen pedoseksuele gevoelens hadden, maar doordat de meisjes die zich aanbieden steeds jonger worden, het toch wat anders is als je eigen 40 jarige vrouw, worden er toch bepaalde fantasieën qua macht en spanning ontwikkeld. En daardoor is het al eens voorgekomen dat er ineens mannen kinderporno bekeken, en er nog opgewonden van werden ook. Dus het legaal maken van tieners die eruit zien als TIEN, maakt het er zeker niet makkelijker op. Maar de grens van goed en kwaad, haat en liefde, vies en lekker, is flinterdun. Dus kinderporno zeker proberen aan te pakken door deze mensen op te nemen in onze maatschappij, het bespreekbaar te maken in plaats van te negeren en ze af te straffen en ze te laten behandelen.

  Like

 14. @Soko Manga
  Geen problemen met uw Nederlands. Dat klinkt nog steeds als een klok. Mijn complimenten. Ik lees in uw reactie het zoeken naar de nuance. En dat bevalt me zeer. Alleen met een accentuering kan ik slecht overweg. Da’s het naast elkaar plaatsen van pedo- en homosexualiteit. Dat lijkt me niet nodig om het eerste te kunnen begrijpen. Om het Gallisch te zeggen: une mésalliance inutile.

  Like

 15. Pingback: Burgerschap betekent ook opkomen voor pedofilie | George Knight

 16. Pingback: Zijlstra wil salafistische organisaties verbieden. Wat denken zijn tegenstanders over het verbod van Martijn? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.