Amerikaanse congresleden stellen EU vragen over Joris Demmink

Er is een nieuwe ontwikkeling rond de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie Joris Demmink die al jaren van pedofilie wordt beschuldigd. Ook van klassejustitie bij de zaak Chipshol en een Turkse connectie. Demmink wordt niet echt aangepakt. Eind dit jaar neemt Demmink afscheid omdat-ie met pensioen gaat.

Omdat niets hielp hebben zijn Nederlandse critici een Engelstalige website gemaakt. Die de affaire een internationale dimensie probeert te geven. Da’s gelukt. De Amerikaanse Republikeinse congresleden Pitts (R-PA), Wolfe (R-VA) en Smith (R-NJ) hebben zich gemoeid in de affaire-Demmink en op 31 juli 2012 een brief geschreven aan het Duitse Europarlementslid Christian Ehler die contactpersoon voor de VS is. Ze vragen om samenwerking in de aanpak van handel en misbruik van vrouwenhandel en kinderen. Tevens het werkgebied van de non-profit instellingen Shared Hope en Rebecca Project die Demmink op de korrel nemen.

Op 12 juli ging het balletje rollen toen de voormalig speciaal adviseur in de regering-Reagan Anthony T. Salvia voor upi.com een zogenaamde ‘Outside View‘ column schreef. Hij riep de leden van twee commissies voor buitenlandse betrekkingen van het congres zelfs uitdrukkelijk op om in actie te komen. Delen van zijn column komen in de brief van Republikeinse congresleden terecht, evenals de verwijzing naar een verband tussen Vereniging Martijn en Demmink. De roep om een onderzoek vindt ook zijn weg naar de Amerikaanse pers.

Daarop verscheen op 16 juli op Avaaz.org de petitie ‘To start an investigation regarding all the accusations concerning Mr. Demmink‘ dat vraagt om een onderzoek. Het is hier in te zien en te tekenen.

Amerikaanse congresleden pakken Salvia’s oproep op en verwijzen in hun brief naar de uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Ze noemen het verbod van de Vereniging Martijn en de beschuldigingen van sex en misbruik van kinderen door Joris Demmink, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Verder refereren ze aan de bewering dat Demmink zijn positie heeft misbruikt om klachten en onderzoeken tegen hem te belemmeren: ‘it has been asserted that Mr. Demmink used the power of his position to obstruct efforts to file complaints against him, and used investigations as a way to deter his accusers’.

Via een omweg worden Amerikaanse congresleden opgeroepen om via de omweg van het Europese parlement de Nederlandse macht tot de orde te roepen. Wat ze doen. Maar ze maken hun betoog er niet sterker op door te verwijzen naar de affaire-Martijn die ze direct met het optreden van Demmink in verband brengen. Dat leidt af van de hoofdlijn, namelijk dat de hoogste ambtenaar van Justitie een slechte reputatie heeft, het imago van Nederland heeft beschadigd, chantabel is en nooit werd aangepakt door de Nederlandse politiek.

In hun brief leggen Pitts, Wolfe en Smith uit dat ze vrezen dat door de positie en de invloed van Joris Demmink Nederland niet aan haar internationale verplichtingen kan voldoen in de bestrijding van vrouwenhandel en kindermisbruik. Nederland kan zelfs een zwakke schakel worden. Dat lijkt vergezocht. Het was er Demmink altijd enkel en alleen om te doen om zijn positie te beschermen en elke actie of rechtsgang te belemmeren die zijn positie zou aantasten. De congresleden lijken om twee redenen de internationale dimensie op te voeren. Als reden voor het sturen van hun brief aan de EU en voor hun partners Shared Hope en Rebecca Project.

Vraag is hoe de brief aan europarlementslid Ehler binnen de EU in behandeling wordt genomen en of de Nederlandse politiek die al jaren zwijgt nog de moeite neemt om te reageren op Amerikaanse congresleden. Wat de politiek als inmenging of als tik op de vingers kan opvatten. Of denken politieke partijen dat nu Joris Demmink met pensioen gaat het deksel maar beter op de doofpot kan blijven? Nederland wordt internationaal te kijk gezet. Kan de schande van het wegkijken nog hersteld worden? Het Binnenhof mag antwoorden.

Foto: Schermafbeelding van arrestdemmink.com

22 gedachten over “Amerikaanse congresleden stellen EU vragen over Joris Demmink

 1. Ben er wel voor om hem uit te leveren aan de V.S. Kan hij daar die kinderschoentjes ook een keertje passen.

  Like

 2. Het is de vraag of dit dossier voor behandeling in het EP langs de commissie ‘Betrekkingen met de VS’ -of zoiets- komt, waarvan Christian Ehler de voorzitter is. Ieder land is daarin vertegenwoordigd door parlementariers van de verschillende landelijke politieke partijen, of uit EU-parrtijfracties, welke één tot twee keer p/mnd vergaderen. Nederland heeft vier vertegenwoordigers in deze commisie, die met dit dossier terug gaan naar hun achterban in Den Haag.
  VVD en CDA zijn hier niet blij mee en beschikken in Den Haag, Brussel en Straatsburg over tal van mogelijkheden dit dossier een stille dood te laten sterven temidden van de stapel andere, urgentere dossiers.
  Christian Ehlers zit er bovendien primair om de belangen van de Berlijnse Brandenburgers in het EP te behartigen. Een typisch voorbeeld hoe in Duitsland de mix van evenredige en districten vertegenwoordiging werkt en door Duitsland doorgetrokken wordt naar het EP. Het fiasco van het Berlijnse vliegveld druipt van z’n website af, bijvoorbeeld omdat daar EU geld in zit.
  Vanuit deze context wordt dit dossier al vrij snel naar de Nederlanders doorgeschoven, want wie -suggestief-uit Slovenie zit te wachten op een Joris Demmink?

  Blijft de vraag waarom pensionering van Demmink de druk van dit dossier haalt. Ministeriele verantwoording, ook voor beslissingen van hun voorgangers, de katholieke kerk, Srbenica, Indonesie. Waarom dan niet voor dit dossier? Of halen juristen de ethische aspecten weer eens vakkundig onderuit?

  Like

 3. @Nètwerk
  Kortom, podopedologie.

  @King Billy
  Ik vermoed ook dat de stroperigheid van de EU tot weinig leidt. In ieder geval in politieke zin. Dat zullen de Amerikaanse congresleden wel beseffen. Wellicht hopen ze dat de Nederlandse pers wakker wordt en de publieke opinie onder druk zet. Maar da’s ijdele hoop. Want dit dossier leert dat behalve de VPRO geen enkele vertegenwoordiger van de gevestigde media ooit heeft durven doorbijten. Lamlendigheid, angst, chantage? Wat op zich weer een onderwerp apart is, het aanschurken tegen de macht van de Nederlandse media. Het venijn kwam van internet waar de affaire-Demmink brandend werd gehouden.

  De schande van de zaak is dat de hoogste ambtenaar van notabene het ministerie van Justitie en Veiligheid er in het buitenland van wordt beschuldigd dat-ie de rechtsgang belemmert. Dit doet Nederland onnoemelijk veel schade als betrouwbare Atlantische partner. Maar waar politieke partijen moord en branden schreeuwden omdat Geert Wilders de reputatie van Nederland in het buitenland zou beschadigen, hebben dezelfde partijen de afgelopen jaren keer op keer de kans laten liggen om Joris Demmink aan te pakken door de minister van Justitie ter verantwoording te roepen.

  Het zou kunnen dat de pensionering van Demmink juist een onderzoek dichterbij brengt. Omdat-ie (een deel) van zijn dekking kwijt is en na zijn pensioen minder invloed heeft op de rechtsgang. De vacature voor een nieuwe secretaris-generaal is al uitgegaan. Maar de theorie is dat deze affaire zo diep gaat en er zoveel invloedrijke politici en Nederlanders uit heden en verleden bij betrokken zijn dat de grootste partijen achter de schermen een onderzoek koste wat kost zullen willen voorkomen. Ze hebben er allen bij te verliezen.

  Vraag is of betrekkelijke nieuwkomers in de politiek zoals PVV, SP, Piratenpartij, 50Plus en Partij voor de Dieren een onderzoek naar Joris Demmink straks op de agenda willen, kunnen en durven zetten. Niet uit vergelding, maar om de vuile lei weer schoon te maken. Om hoe dan ook een einde te maken aan alle geruchten. Da’s in het belang van Nederland. En hoognodig voor het vertrouwen in de politiek.

  Like

 4. Ook Avaaz heeft onlangs een internationale petitie gehouden m.b.t. Demmink. Die jongens krijgen heel wat voor elkaar. En vergis je niet w.b. de Amerikaanse verbetenheid op pedo’s – Nl. schijnt toch al veel te weinig te doen tegen de bestrijding van mensenhandel e.d. Zodra hij met pensioen is is hij niemand meer tot nut (waar hij nu mogelijk conveniently chantabel is), nu geniet hij mogelijk onschendbaarheid. Verjaart zoiets? Lijkt me niet – zeker niet als je het mogelijke verband met Baybasin en Chipshol erbij betrekt.

  Like

 5. @Joke
  Bedankt voor de verwijzing naar avaaz.org. Ik heb het in m’n stukje gevoegd. Het geeft aan dat de affaire-Demmink aan het internationaliseren is. Hoewel de petitie (nog) geen succes is. Wie een onderzoek naar de gedragingen van Joris Demmink wenst, kan de petitie tekenen. Ik heb trouwens niet van harte getekend en vind het een tekst met hoogst ongelukkige en merkwaardige passages. Hier is de tekst:
  The current Secretary-General of Justice, Mr Joris Demmink, has been suspected of child abuse for 14 years now. We request the members of Parliament to take the following measures:
  1. To start an investigation regarding all the accusations concerning Mr Demmink.
  To guarantee the independence of this investigation there should be independent journalists, chosen by us, which will participate in the inquiry. They will investigate any allegation that has been made in the past of the present.
  2. Mr. Demmink will be suspended and remain inactive until any research has been completed about this case.
  3. That stronger and more severe punishment will be laid upon government officials who use and/or abuse their power or who commit crimes as members of the government.
  Government officials are supposed to set an example for the public, and therefore we believe they should be punished as least twice as hard.

  Eigen vertaling: De huidige secretaris-generaal van Justitie, de heer Joris Demmink, wordt nu al 14 jaar verdacht van kindermisbruik. Wij verzoeken de parlementsleden om de volgende maatregelen te nemen:
  1. Een ​​onderzoek naar alle beschuldigingen met betrekking tot de heer Demmink te beginnen.
  Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te garanderen moeten door ons gekozen onafhankelijke journalisten deelnemen aan het onderzoek. Zij zullen elke bewering uit het verleden of het heden onderzoeken.
  2. De heer Demmink wordt geschorst en blijft inactief totdat een onderzoek naar deze zaak is afgerond.
  3. Dat ambtenaren die misbruik maken van hun macht of misdaden begaan als leden van de regering strengere en zwaardere straffen moeten worden opgelegd.
  Overheidsfunctionarissen worden verondersteld een voorbeeld te stellen voor het publiek, en daarom geloven we dat ze minstens twee keer zo hard gestraft dienen te worden.

  Je hebt gelijk dat de Amerikanen verbeten zijn op pedofilie. En daartoe alle middelen inzetten wat trouwens op een onaanvaardbare wijze ten koste gaat van de privacy op internet. Maar Demmink heeft nog een andere dimensie, hij representeert de Nederlandse overheid. Dat maakt de Amerikaanse actie akelig pijnlijk voor de zittende Nederlandse politieke klasse. In het bijzonder minister Opstelten en premier Rutte. In hun ongevoeligheid zullen ze dit wel niet zo voelen. Het valt te verwachten dat opponenten (Wilders, Samson) dit oppakken. Dan komt de affaire-Demmink via weer een andere omweg eindelijk aan in het centrum van het politieke debat. Hoewel mijn vrees is dat het dan opnieuw niet tot de kern zal gaan.

  Er wordt gezegd dat Joris Demmink als een Batavische Edgar Hoover belastende informatie heeft over vele leden van het establishment. Zijn lotgenoten in het pedofiele circuit. De Nederlandse ‘roze balletten’, zoals de Belgen zouden zeggen. Het zijn geruchten die al vele jaren boven de markt zweven. Als het waar is, dan biedt dat Demmink ook na zijn pensioen een zekere bescherming. De paradox is dat als er in 2013 geen onderzoek naar Demmink en zijn vermeende machinaties wordt gestart dat de claim versterkt dat de geruchten kloppen.

  Like

 6. Maar wat voor hard bewijs is er nu tegen die man? En in hoeverre is er echt sprake van pedofilie? En waarom zouden politieke partijen als de VVD en het CDA belang hebben bij het beschermen van zo’n man?

  Ik heb deze affaire een beetje van een afstand gevolgd en het viel me op dat er niet echt heel concreet bewijs was. Tsja, wat moet je dan doen? Iemand het voordeel van de twijfel geven, lijkt me. Of denkt sir George daar anders over?

  Like

 7. @Leo Dijkstra
  Je hebt gelijk om kritisch te zijn op kritiek. Je begrijpt dat het hier te ver gaat om alle bijzonderheden te memoreren. Probleem lijkt me dat een deel van de geruchten waarschijnlijk is, maar een ander deel bepaald niet. Zo ontstaan er geruchten over de geruchten.

  Ondersteunend bewijs is dat media herhaaldelijk onder druk zijn gezet door de overheid om bepaalde feiten over Demmink niet te melden. Waarom als er niets aan de hand is? Ook heeft Demmink nooit gereageerd door de openheid te zoeken met een rechtszaak wegens smaad of laster tegen degenen die hem beschuldigden. En dat waren er velen en gaat verder dan de bekende malloten.

  In ieder geval zijn er in de affaire-Demmink merkwaardige tegenstrijdigheden. Amerikaanse congresleden gaan heus niet over een nacht ijs met hun scherpe vragen aan de EU en de verdachtmakingen aan het adres van Demmink. Zelfs los van de vraag of Demmink schuldig is beschadigt dat het beeld van ons land.

  Maar er zijn zeker harde bewijzen over de schuld, zoals met de vervolging van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin. Luister naar advocate Adèle van der Plas die zich zakelijk opstelt:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/09/06/joris-demmink-en-de-grote-boze-wereld/

  Iedere politieke partij die aan de macht is schermt zijn belangen af. Het vermoeden is dat leden en oud-leden van de VVD en het CDA betrokken waren bij een netwerk waarin ook Demmink functioneerde. Zoals dat in Belgie ook gebeurde. Bij openheid hebben deze partijen niks te winnen. Maar door de Amerikaanse vragen zijn geruchten een feit. Om daaraan een eind te maken omdat ze Nederland als integer bestuurd en niet corrupt land bedreigen, zou het gewenst zijn dat de Haagse politiek een onafhankelijk onderzoek instelt over het functioneren van Demmink en de top van Justitie sinds minister Hirsch Ballin (1989).

  Like

 8. Bedoel je met een netwerk dat Nederlandse politici via derden jonge jongetjes/meisjes hebben besteld en zich daaraan hebben vergrepen? Zou kunnen natuurlijk. Maar ik geloof niet dat je binnen onze traditionele politieke partijen hoog scoort als je je met dit soort zaken bezighoudt.

  Dat Demmink geen openheid van zaken geeft, lijkt me in zijn geval verstandig. Stel dat hij onschuldig is, dan nog heeft het voor hem weinig zin om zich tegen dergelijke aantijgingen te verweren. Hij moet dan zijn hele privé-leven op straat gooien en wie heeft daar nu zin in? Want op iedere ontkrachting volgt automatisch weer een nieuwe beschuldiging. Je kan je maar beter gedeisd houden in zo’n geval.

  Like

 9. Even een zijpad, maar in je vorige stuk over D. komt wijlen Prins Cl. aan bod. Interessant omdat Joseph Luns zich ooit heel kritisch heeft uitgelaten over de handel en wandel van deze Duitse prins-gemaal. Volgens Luns maakte Cl zich schuldig aan zaken die het daglicht niet konden verdragen, als ik me goed herinner.

  Like

 10. @Leo Dijkstra
  Ja, een netwerk zoals dat ook in Belgie bestond. Met dat soort handel scoor je zeker niet bij het grote publiek. Trouwens nog minder bij het kleine publiek. Juist daarom speelt het zich ook niet in de openbaarheid af. Daarom moet het koste wat koste stilgehouden worden. Zelfs nog jaren later.

  De naam van Claus wordt in dit verband inderdaad ook genoemd. Hoewel hij eerder met homosexualiteit dan pedofilie in verband wordt gebracht. Onvergelijkbaar, met nogal wat verschillen. De man wordt in bepaalde kringen zo goed als heilig verklaard. Ik heb werkelijk geen idee wat er van de geruchten of beweringen klopt.

  Bij dit soort geruchten is het voor een bekende persoon altijd de afweging om wel of niet te reageren. Maar als-ie onschuldig zou zijn geweest begrijp ik niet dat-ie op enig moment de geruchten niet ontzenuwd heeft. Toch te veel te verbergen? Maar waarom zou de hoogste ambtenaar van Justitie iets te verbergen moeten hebben? Toch iemand in een publieke functie? Ik begrijp evenmin waarom de achtereenvolgende ministers van Justitie hem dat in al die jaren niet opgelegd hebben. Of als hun dat niet lukte hem niet weggepromoveerd hebben naar Defensie, Verkeer of Landbouw. Waarom niet? Is het normaal dat een sg die controversieel is 10 jaar op een plek blijft zitten? En daar aan de knoppen van de rechtsgang van zijn eigen zaak kan draaien? Nu zit Nederland door toedoen van Demmink in het beklaagdenbankje. Fraai.

  Like

 11. De internationale berichtgeving over de vragen van de Amerikaanse congresleden aan de EU over Demmink wordt gevoed door Business Wire ‘The Leader in Press Release Distribution’ met een Engelstalige, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse versie. Hier volgt de Nederlandse versie
  http://www.businesswire.com/news/home/20120808006575/nl

  August 09, 2012 12:24 AM Eastern Daylight Time

  Congres brengt de beleidsgevolgen ten aanzien van kinderhandel in Nederland onder de aandacht

  Onderzoek geëist van de Europese Unie

  WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Shared Hope International, The Rebecca Project en Johns Hopkins Protection Project hebben het genoegen aan te kondigen dat het Amerikaanse Congres stappen heeft ondernomen tegen het gebrek aan daadkracht van de Europese Unie bij het onderzoek over kindermisbruik en sekshandel naar aanleiding van de aanklachten pedofilie tegen Joris Demmink, een hooggeplaatste regeringsfunctionaris in Nederland. Het Congres heeft verzocht dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor de volgende interparlementaire vergadering.

  De Congresleden Joseph Pitss (R-PA), Frank Wolfe (R-VA) en Christopher Smith (R-NJ) laten het volgende weten in een brief die zojuist is afgeleverd bij de EU-voorzitter Christian Ehler:

  “Wij schrijven u uit bezorgdheid aangaande de integriteit van de aanhoudende pogingen van de Europese Unie om de seksuele exploitatie van kinderen en kinderpornografie te bestrijden. Aangezien deze bestrijding een belangrijke prioriteit van de EU blijft, zijn wij verontrust over de recente uitlatingen van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende de vervolging van de groep “Martijn” en de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de secretaris-generaal van Justitie, Mr. Joris Demmink.

  Zoals u misschien weet is de heer Demmink beschuldigd van kinderverkrachting. Er is vastgesteld dat de heer Demmink eind jaren negentig naar Turkije is gereisd om daar verschillende slachtoffers te misbruiken en te verkrachten en daarnaast dat de heer Demmink de macht van zijn positie heeft misbruikt om de aanklachten tegen hem te dwarsbomen.

  De heer Demmink wordt beschuldigd van wat men zou kunnen beschouwen als kindersekstoerisme, een vorm van mensenhandel. Gezien de aard van de beschuldigingen tegen de heer Demmink en zijn invloed binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn wij bezorgd dat het Ministerie niet in staat zal zijn om de Nederlandse verantwoordelijkheden zoals overeengekomen in het EU- besluit 2004/68/JHA, het raamwerkbesluit tegen de bestrijding van het seksuele misbruik van kinderen, voldoende na te komen…”

  Shared Hope International en The Rebecca Project werken samen om de wereld bewust te maken van de noodzaak om de bedreiging van de kinderen van de wereld door de daders van seksueel kindermisbruik en handel serieus te nemen en het zoeken van gerechtigheid voor de slachtoffers van Joris Demmink. De heer Demmink heeft onderzoek weten te ontlopen, hetgeen ernstige vragen oproept over de bereidheid van overheden om mensenhandel te bestrijden en kinderen te beschermen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in hun land en in die landen waar hun burgers als sekstoerist naartoe reizen.

  Contactpersoon: Janet Fallon op telefoonnummer O: 703.469.3766, M: 703.625.2532, of proptionsdc@gmail.com, voor interviews met:
  Shared Hope International
  Linda Smith (Amerikaans Congres 1995-99), oprichter en Voorzitter
  The Rebecca Project for Human Rights
  Imani Walker, Executive Director en Kwame Fosu, Policy Director

  Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

  Contacts

  voor Shared Hope International
  PR Options
  Janet Fallon, 703-469-3766
  Mobiel: 703-625-2532
  proptionsdc@gmail.com

  Like

 12. Bismillah. Joris Demmink wordt niet door de politiek beschermd maar door een niveau hoger. Wij hebben bijvoorbeeld een afbeelding van hem samen met prins Claus en Manual Schadwald. Nu, Manual Schadwald werd ontvoerd in Berlijn (via schoonvader Wolf Rainer – ex Stasi) en geruild zoals een voorwerp via Alex Kreuner om dan te belanden bij Karel Massdam (insulindeweg 106D, Amsterdam). Deze kopstukken van een internationaal kinderporno- en kinderprostitutienetwerk hebben dan Manual Schadwald naar de jacht Apollo (op naam van Gerricht Ulricht) vervoerd. Daar werd de elfjarige jongen slachtoffer van extreme seks (volgens de privé-chauffeur van Karel Maasdam, namelijk Richard-Clark Samson) en gedumpt in de Zuiderzee. De coördinaten werden ons vrijgegeven langs RCS en R.B.
  Maar het onderzoek is nog niet afgelopen…

  Like

 13. @Censored31
  Nee, het boek is nog niet dicht. Hoe dan ook is het de politiek die niet optreedt waar het op had kunnen treden. En nog steeds op kan treden. De politiek heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid. In theorie dan. Maar de openbaarheid wordt angstvallig gemeden.

  Like

 14. Pingback: Waarom missen Nederlandse media het belangrijke nieuws? « George Knight

 15. Pingback: Dutch Injustice met Joris Demmink zet Nederlandse politiek onder druk « George Knight

 16. Pingback: Waarom pakt Fred Teeven « George Knight

 17. Pingback: Joris Demmink onderwerp briefing Amerikaans Congres « George Knight

 18. Het is enorm schadelijk voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat als Joris Demmink niet opgepakt en vervolgd wordt.

  Voor buitenland betrekkingen si het ook enorm schadelijk dat Joris Demmink niet opgepakt en vervolgd wordt. We zijn tenslotte een bananenrepubliek zoals dit, chipshol en andere dossiers lopen.

  Like

 19. CORRECTIE: misschien is het niet zo duidelijk daarom even deze rechtzetting. Er is een foto van Demmink samen met Manuel Schadwald op de jacht Apollo en er is een afbeelding van Claus eveneens op de jacht Apollo. Dit duidt aan dat ook hij weleens “pleziervaartjes” meemaakte op de Apollo.

  Like

 20. Pingback: CDA stelt kamervragen over Joris Demmink « George Knight

 21. Pingback: Joris Demmink: waarom beschermt organisatie een machtige pedofiel? « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.