Nederlandse rechtsstaat scoort hoog in World Justice Project

forb

Forbes visualiseert onder de titel ‘Top 10 Countries Where Justice Prevails het World Justice Project rapport. Dus een top 10 van landen waar het recht zegeviert. De stand van de rechtsstaat (rule of law) werd in 99 landen vergeleken. Belangrijk omdat de rechtsstaat door kansen en rechtsgelijkheid gemeenschappen een basis biedt op het gebied van ‘duurzame economische ontwikkeling, verantwoordelijke overheid en eerbiediging van de grondrechten’. In Venezuela is de rechtsstaat er het slechtste aan toe. Rusland staat nog achter China (76ste) op de 80ste plek en de VS is 19de. De lijst geeft een indicatie voor veilig zakendoen. 

De top 5 wordt gevormd door Noord-Europese landen. Voor het gemak rekent Forbes ook Nederland daartoe. Nederlanders beschouwen hun land niet als een Noord-, maar een West-Europees land. Anderen zien dat blijkbaar anders. Waarschijnlijk omdat Nederland in dit soort lijstjes over rechtsstaat, burgerrechten, corruptie en transparantie altijd tussen de Noord-Europese en Angelsaksische landen als Canada, Nieuw-Zeeland en Australië te vinden is. Nederland staat op plek 5 na Finland, Zweden, Noorwegen en winnaar Denemarken.

Nederland scoort relatief het best op ‘Civil Justice‘. Dat criterium zegt iets over de toegankelijkheid en betaalbaarheid tot het rechtssysteem voor burgers. Nederlanders hebben ondanks berichten in de vaderlandse media die af en toe het tegendeel beweren volop vertrouwen in het rechtssysteem en de Nederlandse rechters. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Soms beseffen we te weinig hoe goed Nederland georganiseerd is vergeleken met andere landen. Zelfs Europese landen. Uitgezonderd de Noord-Europese variant ervan dus.

Foto: Schermafbeelding van Nederland in de Top 10 Countries Where Justice Prevails van Forbes, 10 maart 2014.

14 gedachten over “Nederlandse rechtsstaat scoort hoog in World Justice Project

 1. Hoorde ik,’potjandrie’, laatst het lid van de Hoge Raad, Buruma, zeggen dat 30% van de Nederlanders geen enkele vertrouwen in de Nederlandse rechter zou hebben. Daar was ik blij mee, blijkbaar ben ik, als ‘ervaringsdeskundige’, niet de enige die er zo over denkt! En dat er dan een ‘mafia’ bestaat van politici, journalisten en ‘deskundigen’ die het ‘domme’ volk maar wijs proberen te maken dat het hier allemaal prima voor elkaar is, alla, het zij zo! Een dergelijke ‘boodschap’ ‘Where justice prevails’ heeft dan ook alleen ‘nut’ voor bovenomschreven ‘mafia’ die we nu middels de ‘zaak-Demmink’, de eerste moord is al gepleegd, ook eens in het ‘zonnetje’ gaan zetten!

  Like

 2. Het door de politie moedwillig vervalsen telefoontaps met geen andere bedoeling de rechtbank op te lichten. Brandtpunt gisteravond. Volgens geïnterviewden topje van de ijsberg…

  Off topic:

  Ook weer een zogenaamde rechterlijke dwaling: Deventer moordzaak. Na de dood van weduwe Wittenberg werd de waarde van het aanwezige antiek getaxeerd op bijna nihil terwijl er voor een heel erg hoog bedrag was verzekerd. Vraag: wie werkte er bij de plaatselijke antiquair? Juist: de kl……..

  Like

 3. Een vroegere tante,’tante Miep’, had in Leiden ‘pedagogiek’ gestudeerd, was niet getrouwd en had ook geen kinderen. Om haar op de universiteit aangeleerde ‘vaardigheden’ aan de praktijk te toetsen, deed ze dat met de kinderen van haar broer als ‘proefkonijn’. Eén van die kinderen was ondergetekende en was het ‘zaak’ om aan de opvoedingsterreur van deze tante te ontkomen! Die begreep er, dankzij haar universitaire studie, echt helemaal niets van, en was daardoor een ‘gevaar’ voor andermans kinderen!

  Echter, ik zal nooit vergeten dat ik door een toeval ter plaatse was toen deze tante een lezing ging houden over opvoedingskwesties en alle ‘opvoed’ en ‘onderwijs’ hotemetoten van onze woonplaats aanwezig waren. Begin jaren 50 van de vorige eeuw; ik was 11 jaar!

  Ik moest er weer eens aan denken bij dit bericht uit het Amerikaanse ‘Forbes’. Men weet er duidelijk niets van af; onze zgn.’rechtsstaat’ loopt op z’n laatste ‘demmink’ benen, maar wordt een dergelijk artikel gebruikt door hen die met alle ‘geweld’ de deksel op die stinkende beerput proberen te houden!

  Beseft de Forbes-redactie wel dat zij medeplichtig is aan deze ongehoorde ‘bedriegerij’ en dat zij toch de journalistieke verplichting heeft om niet alles wat de ‘autoriteiten’ aan de neus hangen, op waarheid te controleren.

  Like

 4. @appie
  Het World Justice Project rapport is van een serieuze organisatie. Men kan het niet met de conclusies eens zijn, maar voor de claim dat onze rechtsstaat op z’n laatste benen loopt zie ik weinig aanwijzingen.

  Ook ik heb kritiek op de behandeling van de zaak Demmink. Tot nu toe is er nog nooit een diepgaand onderzoek verricht. Dat vind ik beschamend. Vanaf 2010 heb ik daarom herhaaldelijk aandacht besteed aan deze kwestie. Zie onder meer deze verwijzing:
  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/george-knight-weblog-dossier-dem.html

  Maar om daarmee onze hele rechtsstaat in de vuilnisbak te kieperen zie ik geen aanleiding. Want een heleboel gaat in de rechtsstaat Nederland wel goed. Zeker als je het vergelijkt met andere landen waar rechteloosheid heerst die Nederlanders zich in hun stoutste dromen niet kunnen voorstellen.

  Iets soortgelijks geldt voor academisch opgeleiden. Die zijn er in alle soorten. De een doet het goed, de ander doet er niks mee. Zoals blijkbaar die tante. Maar om nou te stellen dat een universitaire studie per definitie het begrip doet afnemen komt op mij al te gortig over. Dat er vele academici zijn die zich krankjorum gedragen wil ik wel weer graag geloven.

  Like

 5. @knight’
  ‘Een heleboel gaat in de rechtstaat Nederland wel goed’, u doelt waarschijnlijk op al die rechtszaken, aangespannen door ‘Chipshol’, tegen de directie van Schiphol, en allemaal, op één na, gewonnen door Chipshol! Een grotere ‘juridische’ ‘mess’ lijkt me nauwelijks mogelijk als men als ‘buitenstaander’ deze zaak gevolgd heeft. Als men dan ook nog weet dat elke Nederlandse rechter de bevoegdheid heeft om de Grondwet aan z’n laars te lappen, dan snapt toch een kind dat er van een dergelijk ‘juridisch systeem’ weinig is te verwachten en dat er dan nog zaken ‘goed’ gaan, mag dan ook een ‘wonder’ heten.

  Maar is het in niemands belang, behalve dan van de ‘slachtoffers’, om dit alles aan de grote klok te hangen en gaan we dus door met het vroom prevelen van ‘Nederland Rechtsstaat’, terwijl zelfs een lid van de Hoge Raad, Buruma, zegt dat 30% van de bevolking geen vertrouwen heeft in de Nederlandse rechter zou te denken moeten geven.

  Het onderzoek van ‘Forbes’ zegt mij dan ook niets over de werkelijke stand van zaken, maar is dit het zoveelste ‘strohalmpje’ waaraan het ‘amice’ wereldje zich vastklampt! het is echter niet de enige ‘beroepsgroep’ die de eigen ‘voortreffelijkheid’ hoog in het vaandel heeft staan en daarmee het ‘domme’ volk tracht te imponeren.

  Like

 6. Beste George,

  Met bovenstaande conclusie kunnen we het natuurlijk wel eens zijn, maar als ‘ervaringskundige’ moet het mij toch van het ‘hart’ dat er een grote ‘onwil’ bestaat om het ‘falen’ van de zgn.’rechtsstaat’ onder ogen te zien.
  Zie bijv. de affaire Demmink, een zaak die jarenlang onder het tapijt is gehouden, maar die nu, dankzij een miljoeneninvestering van een particulier, dan toch nog tot ‘klaarheid’ dreigt te geraken. De zaak is jarenlang ontkend, gebagataliseerd etc.; en alles op kosten van de overheid en onder regie van de landsadvocaat! Kan het nog gekker?

  Min. Opstelten blijft volhouden dat er niets aan de hand is en is het wachten op het moment van aftreden wegens het stelselmatig ‘voorliegen’ van de volksvertegenwoordiging. Opstelten zal zich beroepen op de informatie van bevoegde instanties; en daar zal hij dan wel gelijk in hebben. Want wie roept nu eens die ‘bevoegde’ instanties op het matje?

  Want dat moet natuurlijk de volgende stap in dit ‘proces’ zijn; wie of wat heeft verhinderd dat deze zaak jarenlang heeft kunnen ‘dooretteren’ en rechters, met bijbanen, elkaar de hand boven het hoofd hielden en een veroordeling wegens meineed niet door kon gaan wegens onvoldoende ‘bewijs’.

  Bovendien bleek hier dat ‘meineed’, en dan nog wel gepleegd door rechters, hier, in de ‘rechtsstaat’ zo weinig voorstelt dat de heren, bij een eventuele veroordeling, de heren er met een ‘taakstraf’ vanaf waren gekomen!

  En dan nog iets; men heeft alle mogelijke moeite gedaan om deze zaak niet voor de rechter te brengen en moest er een actie vanuit de US ondernomen worden voordat de rechter hier zich met deze affaire ging bemoeien.

  Robert M., het Rabo-Liborschandaal; het zijn zaken die hier al bekend waren, maar eerst nadat er in Amerika actie was ondernomen kwam hier de justitie in aktie.

  Dit zou te denken moeten geven; bijv. over de mogelijkheid dat er iets ‘loos’ is met het ‘zelreinigend vermogen’ van die door Opstelten, Hirsch Ballin en Donner, allemaal ‘Demmink-protectors’ zo veel geroemde ‘rechtsstaat’.

  Na de oorlog, 40-45, kwam een onderzoekscommissie tot de conclusie dat het Nederlandse ‘rechtssysteem’ gedurende de Duitse bezetting ‘wormstekig’ was geworden!

  ‘Wormstekig’. ik vind het een mooi woord, bovendien maakt het overduidelijk hoe de toestand werd beoordeeld!

  Helaas had men niet de ‘power’ om geeigende maatregelen te nemen en is van een zuivering van de rechterlijke macht weinig terecht gekomen.

  Ik geloof, en daarbij ben ik bepaald niet de enige, dat we wederom kunnen spreken van ‘wormstekig’ maar zullen sommigen zeggen dat we dit stadium allang gepasseerd zijn en het woord ‘rot’ misschien beter op z’n plaats is.

  In elk geval zijn artikelen zoals in Forbes natuurlijk ‘koren op de molen’ van hen die met alle geweld de kop in het zand blijven steken of voort blijven dromen van ‘Nederland rechtsstaat’!

  Het speerkwoord luidt:’De Kruik gaat net zolang te water, tot ie barst!’

  En daar wachten we dan maar op!

  Appie B.Broek

  Like

 7. Tijdens het bovengenoemde ‘wachten’ kwam ik onverwacht een citaat van Maurice de Hond tegen, het luidt:

  “Nederland is een facade-land. Onze instituties, zoals de zorg en de rechterlijke macht, zien er van buitenaf prima uit. Maar krijg je er mee te maken, dan merk je hoe slecht ze functioneren. Neem Lucia de B. Er zitten nog zeker vijftig mensen onschuldig vast. Minstens.”

  Het is te vinden in het AD van 1 mei 2010 in het artikel:

  ‘Nederland is rijp voor Revolutie’

  We zijn 4 jaar verder, maar de ‘revolutie’ is nog niet uitgebroken; de ‘krachten’ die dit verhinderen zijn blijkbaar nog te ‘sterk’.

  Like

 8. Na gisteravond weer eens een programma over de affaire ‘Demmink’ te hebben gezien, moest ik weer aan deze discussie aangaande de ‘Rechtsstaat’ denken. Is het niet frappant dat alle autoriteiten die deze Demmink op alle mogelijke manieren de hand boven het hoofd gehouden hebben, dezelfde zijn die mij al sinds jaar en dag proberen te overtuigen m.b.t. de hoge kwaliteit van ons ‘rechtssysteem’. En dat, terwijl ik, als ervaringsdeskundige’, daar toch geheel anders tegenaan kijk. Men vraagt zich af: weten de heren Opstelten, Donner en Hirsch Ballin niet beter, of wordt met opzet ‘de kluit belazerd’ omdat er andere, hogere, belangen gelden. Vergelijk het met het zgn.’Englandspiel’; ook hier werd ons jarenlang ‘bezworen’ dat het de Duitsers waren die, daarbij ‘geholpen’ door ‘klunzige’ Britten, via een ‘spel’ in staat waren geweest om tientallen geheim agenten in handen te krijgen en het Nederlandse verzet een vernietigende ‘slag’ toe te brengen. Dankzij de technische ‘vinding’ internet’ zijn we er inmiddels achter dat het niet de Duitsers waren, maar de Engelsen, die met dit ‘spiel’ de Duitsers probeerden te misleiden angaande tijd en plaats van de invasie!

  En is het dankzij de inspanningen van Loe de Jong en zijn companen dat wij hierover nog steeds ‘dom’ worden gehouden voor wat betreft deze ‘grootste spionnage tragedie ban de Tweede Wereldoorlog’.

  Welnu, zo gaat het ook met de reputatie van de zgn.’Rechtsstaat’; wanhopig proberen de ‘autoriteiten’ ons van de ‘voortreffelijkheid’ van dit instituut te overtuigen en zijn het alleen de ‘onafhankelijken van geest’ die deze ballon weten door te prikken.

  Like

 9. @appie
  Over de kwestie Demmink zijn we het eens. Er zijn te veel onwaarschijnlijkheden en losse eindjes. Dat duidt op klassenjustitie of een doofpot. Er komen nu onderzoeken die dat hopelijk tot op de bodem uitzoeken. Echt vertrouwen heb ik er nog steeds niet in. Ik vermoed dat een politieke doorbraak van een jongere generatie politici moet komen die verder van de gevestigde partijen afstaat.

  Over de stand van de Nederlandse rechtsstaat blijven we het oneens. Natuurlijk is deze niet ideaal. Verre van zelfs. In het kabinet neemt het duo Opstelten en Teeven het niet zo nauw met de regels van de rechtsstaat. Ze buigen die in hun richting bij. En daarbij proberen ze ook nog eens voor de burger de toegang tot het recht in te perken. En het rechterlijke apparaat staat onder druk omdat het niet optimaal georganiseerd is.

  Maar in vergelijking met andere landen steekt Nederland nog steeds gunstig af. Hier opereert geen overheid die willekeur predikt en bezit confiskeert. Hier worden politiek en recht niet op grote schaal vermengd. Hier spreekt de rechter juridisch en niet politiek. Hier is geen grootschalige corruptie die het recht ‘koopt’. Hier zijn de vrijheden beschermd en mag kritiek geuit worden. In Nederland hebben burgers nog steeds vertrouwen in de instituties de de rechtsstaat schragen. Er komen zeker rechterlijke dwalingen voor, maar dat zijn de bedrijfsongevallen en blinde vlekken die elke sector heeft. Alles is relatief.

  Like

 10. Oppervlakkig mag u misschien gelijk hebben met uw ‘bemerkingen’ m.b.t. de Nederlandse ‘rechtsstaat’; kijkt men wat ‘nauwer’ dan ziet men toch zaken waar op z’n minst een groot vraagteken bij gezet moet worden, maar doet men alle moeite, zie ook de zaak Demmink, om een discussie te voorkomen.

  Het is weer ruim 25 jaar geleden dat het boek ‘De mafia in Amsterdam’ verscheen, een verzameling van al eerder in Het Parool verschenen gepubliceerde over de de invloed van de drugs en gokmafia en de notabelen, rechters, advocaten en vooral notarissen, die hierbij betrokken waren.

  Het boek baarde weinig opzien, men wist het allemaal wel, en kreeg een ‘vernietigende’ critiek in NRC-Handelsblad van iemand die later nog jarenlang wethouder in Den Haag zou worden.

  Tijdens de zgn.’IRT-affaire’ kwamen de hier genoemde feiten en personen ook ter sprake maar zijn de hier beschreven banden tussen boven- en onderwereld niet verder onderzocht. Althans ik heb er nooit meer iets van gehoord.

  Het is dan ook in niemands belang om de ‘;vuile was’ buiten te hangen; was het vroeger ‘links’ dat de kat de bel nog eens aan wilde binden, tegenwoordig is het juist links met zijn sterke banden met ‘mensenrechtenorganisaties’ en andere ‘heil’brengende instituties dat er belang bij heeft dat de ‘schijn’ van orde en rechtvaardigheid wordt opgehouden.

  En dat u niet ziet wat ik ‘zie’, moet m.i. vooral geweten worden aan a. ervaring en b.karakter. ‘Maatschappelijke positie’ kan natuurlijk ook een rol spelen!

  Door omstandigheden had ik begin 80er jaren nogal wat kontakt met journalisten van diverse media en was hun reactie op mijn verhalen over mijn ervaringen met het ‘Recht’ gelijk aan die van u: ‘wat klaag je toch, we wonen toch in een van de beste landen ter wereld’.

  Dat dit niet zo is wordt echter maar door weinigen onderkent en is het in ieders belang net te doen of onze neus bloed. Het is een trieste constatering en voor het overige verwijs ik nog maar eens naar het citaat van Maurice de Hond; ‘Nederland, facade land’.

  “Moeten we wachten op een oorlog’, is de voorlopige titel van een serie opstellen en beschouwingen welke ik in de loop van dit jaar hoop uit te brengen en waar ik u t.z.t een exemplaar van zal doen toekomen.

  Like

 11. @appie
  Ik denk niet dat we het oneens zijn. Zeker zijn er volop zaken die een groot vraagteken verdienen. Iedere krantenlezer die een beetje oplet kan dat onder ogen zien. Het ging om een vergelijking. Het kwaad is relatief. Ik zou willen toevoegen, aan het menselijk tekort ontkomt niemand. Maar in de meeste landen is het nog erger gesteld dan in Nederland. Daar heersen vaak rechteloosheid of de wetten van de jungle. Je kunt terechte kritiek hebben op de stand van de rechtsstaat van Nederland, maar dat is niet aan de orde.

  Als u met de oorlog waarnaar u in uw laatste alinea verwijst een sociale oorlog bedoelt, dan deel ik uw zorgen. Het is een raadsel waarom de banken en vele multinationals hun eigen zakken kunnen blijven spekken en de politiek dat niet alleen goedkeurt, maar er vaak zelfs het initiatief toe neemt. Je zou denken, dat moet ooit met een klap eindigen.

  Like

 12. Pingback: Nederland hoog op Good Country Index. Wat is het doel ervan? | George Knight

 13. Pingback: Wedzinga bekritiseert de stand van de democratische rechtsstaat | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.