Scientology Nederland claimt onterecht dat het is erkend als godsdienst. Het is onjuist dat de staat zich niet uitspreekt over toetreding godsdiensten

Robert Kruijt van Scientology Nederland gaat in op de vraag of Scientology in Nederland een erkende godsdienst is. Hij meent van wel. Maar dat is onjuist. De Scientology Kerk heeft in tegenstelling tot gevestigde godsdiensten geen ANBI-status omdat het onder meer niet kan voldoen aan het criterium van de Belastingdienst dat het ‘zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut’. Dat bepaalde in 2015 het Gerechtshof Den Haag in een uitspraak. Kruijts claim dat de Scientology Kerk in Nederland door de Belastingdienst wordt erkend is onjuist. Waarom hij de Belastingdienst noemt, terwijl hij weet dat zijn organisatie er niet door erkend wordt lijkt een kwestie van brutale marketing.

Interessanter is zijn opvatting dat in Nederland de Nederlandse overheid zich niet bemoeit met aangelegenheden binnen een kerk of religieuze organisatie. Kruijt schetst in zijn rooskleurige opgewektheid een vals beeld. Het is een misverstand dat de staat zich hier niet over uitspreekt en dat de toetreding van nieuwe religieuze organisaties tot de religieuze markt geen belemmeringen kent. Er bestaan wel degelijk indirecte en verdekte blokkades van de Nederlandse overheid om nieuwe religieuze organisaties of organisaties die claimen een godsdienst te vertegenwoordigen de voet dwars te zetten.

Tekenend zijn de pogingen van de Nederlandse afdeling van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster om erkend te worden als godsdienst. Deze Kerk loopt al enkele jaren tegen politieke en maatschappelijke hindernissen op. Overigens een Kerk met veel meer leden dan de Scientology Kerk. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in een uitspraak van 15 augustus 2018 dat de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster geen godsdienst is. Ik noemde dat in een commentaar een uitspraak vol gebreken. Onder meer omdat de de Raad van State theologisch niet geëquipeerd is om theologische doctrines af te wegen en niet dient te oordelen over de ‘binnenkant’ van organisaties die claimen een godsdienst te zijn.

De rechterlijke macht is een van de drie machten binnen de Nederlandse staat. Het oordeelt over de toegang van toetreders tot de religieuze markt. Door op de rem te staan kunnen rechtscolleges die toegang blokkeren of vertragen. Dat gebeurt in dit voorliggende geval van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en daarom kan men niet zeggen dat de overheid zich hier niet mee bemoeit en dat de toetreding vrij is. Dat is het pertinent niet. De rechterlijke macht is onderdeel van wat Kruijt ‘de overheid’ noemt. De staat, of overheid, mengt zich wel degelijk in het interne debat over wat een godsdienst is. Het is in strijd met de vrijheid van godsdienst.

Het is duidelijk waarom Kruijt een vals beeld geeft van de Nederlandse religieuze situatie. Hij probeert hiermee kritiek te weerleggen door net te doen alsof in Nederland alles kan en nieuwe religieuze organisaties met open armen worden ontvangen en zijn eigen organisatie ook makkelijk door de ballotage is gekomen. Maar dat is onjuist. Scientology wordt in Nederland getolereerd en net als in landen als België, Frankrijk en Duitsland niet erkend als godsdienst, maar als sekte gezien.

7 gedachten over “Scientology Nederland claimt onterecht dat het is erkend als godsdienst. Het is onjuist dat de staat zich niet uitspreekt over toetreding godsdiensten

 1. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat een instelling deze status heeft maakt het nog niet tot een erkende kerk of religie. Iedereen kan een kerk of religie oprichten. je vindt altijd wel ergens een paar dozijn halve zolen die achter je aanlopen. Beloof ze het paradijs op Aarde en een leven na de dood en je komt een heel eind. Misschien wordt het eens tijd om duidelijker regels te stellen waarom een sekte een algemeen nut beogende instelling kan zijn.

  Like

 2. @Raymond
  Scientology Nederland heeft geen ANBI-status. Het Belastingkantoor Eindhoven (dat was in het verleden Den Bosch) is daarvoor verantwoordelijk. Als Kruijt zegt dat Scientology Nederland door de Belastingdienst wordt erkend, dan is het onduidelijk wat hij hiermee bedoelt. Waarschijnlijk bedoelt hij ermee dat Scientology belasting betaalt. Het is lastig om daar een vorm van erkenning in te zien. De Belastingdienst onthoudt Scientology Nederland na de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in 2015 de ANBI-status omdat het zich onvoldoende zou inzetten voor het algemeen nut.

  Geliked door 1 persoon

 3. Jammer dat je niet eerst even contact opneemt voor feedback.
  Het wordt wel degelijk als religie erkent, dat is niet in het geding, zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Haarlem, zaaknr AWB 12/57 (23 juli 2012):
  “4.2 Tussen partijen is niet in geschil dat Scientology kerk Amsterdam een instelling is die er rechtstreek op gericht is enig algemeen belang te dienen en een kerkelijke danwel levensbeschouwelijke instelling is.”
  Er zijn veel meer verwijzinginen die ik je graag toe stuur.
  Dat jij geen fan bent van Scientology mag duidelijk zijn; ik vraag me wel af waar die persoonlijke aversie vandaan komt. Je kan me altijd mailen.

  Like

 4. @Robert Kruijt
  Ik lees in de uitspraak uit 2012 waarnaar u verwijst en die in hoger beroep in 2015 is bevestigd dat de Scientology Kerk in Nederland geen ANBI-status heeft. U beweert in uw videobetoog dat dat wel zo is en dat Scientology door de Belastingdienst wordt erkend. Dat is naar mijn idee een kronkelredenering met een hoog hink-stap-sprong gehalte. Een en ander houdt verband met het vermeend commerciële karakter van de Scientology Kerk. Waarschijnlijk een open zenuw van deze Kerk.

  Het standpunt zoals ik dat in de tekst schets is dat de Nederlandse staat te beperkend is in het toelaten van religieuze instellingen tot de godsdienstmarkt en elke toetreder die dat verzoekt moet worden toelaten. Ik noem het voorbeeld van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en uit mijn betoog valt af te leiden dat ik vind dat dat in dezelfde mate voor de Scientology Kerk zou moeten gelden.

  In mijn ogen bent u te optimistisch over de inschatting dat Nederland een open toetreding tot de godsdienstmarkt heeft. De praktijk is dat er een onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen ‘echte’ religie en minder echte religie. Omdat dat raakt aan de vrijheid van godsdienst kan men zich afvragen hoe terecht en oprecht dat is.

  Uw mening dat ik geen fan van de Scientology Kerk ben moge juist zijn, maar ik ben er evenmin een opposant van. Ik sta er neutraal tegenover. De paradox van mijn houding, als je dat zo kan zeggen, is dat ik zoveel mogelijk religieuze instellingen wens om het idee van religie te verwateren en ze op termijn op te laten lossen.

  Overigens zou de Scientology Kerk die in allerlei landen problemen ondervindt over haar status in mijn ogen minder tegenstand ondervinden als het zich zou presenteren als maatschappelijke instelling of kennisinstituut. Zonder dat er ook maar iets aan de instelling zou veranderen. Anders gezegd, die ‘romp’ status staat overeind en de problemen met certificering als godsdienst zouden vermeden worden. Overigens ben ik van mening dat Scientology Kerk het volste recht heeft om wel een religieuze status te ambiëren.

  Ik neem het daarom op voor de nieuwere, niet-traditionele religieuze instellingen die door maatschappelijke en juridische beperkingen op dit moment de toegang tot de lucratieve godsdienstmarkt worden ontzegd. Dat acht ik ongewenst en geen blijk van het gelijkheidsbeginsel.

  Like

 5. @Robert Kruijt

  Ha ha, waar zou dit aversie nou toch vandaan komen? Misschien omdat jullie een foute en levensgevaarlijke organisatie zijn?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.