De waarheid achter Hans Westenberg

UPDATE 10 mei 2012: Volgens NRC worden de rechters Hans Westenberg en Peter Kalbfleisch naast meineed mogelijk ook vervolgd wegens omkoping.

Nederland kent klassejustitie. Die aanname vraagt om specificatie. Het zal per arrondissement verschillen. In elk geval sluit het net zich rond de voormalige rechter van de Haagse rechtbank Hans Westenberg die aantoonbaar gelogen heeft in de zaak Chipshol, erbijkluste voor de NMa en zelfs na zijn ontslag cursussen voor de SSR –Opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie blijft geven. Ofwel, hij is nog niet echt weg. Zijn scheve schaatsen lijken op de vloer van zijn voormalig ijspaleis flinke krassen aangebracht te hebben. Ze worden bewust genegeerd.

Mede door een rechter als Hans Westenberg wordt ons vertrouwen in de rechtspraak beschadigd. Een oplossing zoals een Revisieraad die Willem Wagenaar en SP’er Jan de Wit voorstaan lijkt het overwegen waard. In gevallen waar het om grote vergrijpen en de corruptie van de Rechtspraak gaat lijken zwaardere middelen geboden.

Merkwaardig is dat corrigerend ingrepen van hogerhand zo lang is uitgebleven. Hoewel de scheiding der machten ingrijpen noodzaakte. Achteraf is het zwijgen van de politieke leiding verbazingwekkend. Dat voedt het complotdenken. Is hier sprake van chantage op het hoogste niveau? En zelfs nu wordt Hans Westenberg met fluwelen handschoenen aangepakt. Is-ie slechts de zondebok die opgeofferd wordt?

De sector besteedt grote woorden aan Media en Communicatie die abstract langs de eigen werkelijkheid scheren. Het schept slechts een idee van introspectie. Het door de eigenaren van Chipshol met belastend materiaal aangelegde dossier over Hans Westenberg neemt inmiddels immense proporties aan. Het gaat verder dan het functioneren van een bepaalde rechter, maar legt een systeem bloot.

Media hebben jarenlang gezwegen terwijl ze wisten. En nu spreken ze slechts mondjesmaat. Journalist Micha Kat heeft als een Don Quichot tegen windmolens gestreden. Waarbij zijn grens tussen schijn en werkelijkheid overigens niet altijd te onderscheiden was. Toch geen rook zonder vuur. Zo wordt door Kat de hoogste ambtenaar van Justitie Joris Demmink in een kwaad daglicht gezet en gerelateerd aan een pedofielennetwerk. Om alle geruchten te ontzenuwen en alle aantijgingen op waarde te schatten zou een onafhankelijk parlementair onderzoek gewenst zijn.

Of het zwijgen van de gevestigde media over de affaire Demmink van boven opgelegd is of voortkomt uit een gebrek aan journalistieke inhoud blijft ongewis. Maar dat het in de top van zowel het ministerie van Jusititie als de Haagse rechtbank in het verleden niet conform de regels is toegegaan lijkt onweerlegbaar. De bereidheid om de augiasstal van de Nederlandse rechtspraak uit te mesten ontbreekt vooralsnog. Hoogste tijd dat de waarheid achter Hans Westenberg wordt onthuld.

Foto: Schiphol, 1928

Advertentie

14 gedachten over “De waarheid achter Hans Westenberg

 1. ‘om de augiasstal van de Nederlandse rechtspraak uit te mesten’.
  Tsjonge, ’t is nogal iets om dit etiket op de top van het MvJ en de Haagse rechtbank te plakken. De ‘affaire Demmink’ zal ongetwijfeld weer aangezwengeld worden in de media naar aanleiding van het bekend worden van de kinderporno activiteiten in Nederland.
  Overigens, niet alléén de vastgoedzaak ‘Poot’, maar zo wie zo, alle besluitvorming rondom SPL verdient het nadeel van de oprechte twijfel.

  Like

 2. @VSp
  Ik kan er ook niet meer van maken. De Nederlandse rechtspraak heeft de schijn tegen. Door uitblijvende uitleg en aanpak blijft het maar zieken. Dat ondergraaft in mijn ogen het vertrouwen in de rechtspraak. Het komt niet door de kritische noot die dat benoemt. Lees wat zelfs gezagsgetrouwe SGP-jongeren over Joris Demmink zeggen. Het gat zit diep onder de waterlijn.
  Ik zeg niet dat Joris Demmink schuldig is, ik constateer alleen dat-ie stelselmatig weigert om in debat te gaan. Noch dat zijn bazen hem daartoe weten te bewegen. Wat denk jij dan dat de verklaring is voor de terugkerende kritiek? De commentaren van de eindelijk op stoom komende NRC de afgelopen week waren ronduit vernietigend voor de rechtspraak. En welke SPL bedoel je?

  Like

 3. Het is bizar om te zien dat de grote Nederlandse media deze zaak nog niet uitgebreider hebben aangepakt. Dit is de zaak voor gedegen onderzoeksjournalistiek, waarmee de enorme corruptie in Nederland blootgelegd kan worden. Er zijn zoveel aanwijzingen van samenzweringen en corruptie, en nog sluiten politici en journalisten de ogen voor iets wat overduidelijk is.
  In Nederland bestaat een heel netwerk van criminele personen; ondernemers, bestuursleden, politici en de rechterlijke macht. Iedereen binnen het netwerk kan elkaar de hand boven het hoofd houden. Omkoping en vriendjespolitiek kunnen plaatsvinden, omdat blijkt dat dergelijke misdaad loont. Komt er eens een zaak aan het licht, zoals de bouwfroude, het havenschandaal o.i.d., dan alsnog. De NMA zal niets doen, Kalbfleisch zit daar, en ook de rechters zullen een zacht oordeel vellen; voorwaardelijke straffen en lage boetes zijn de norm in Nederland. Uiteindelijk blijkt in Nederland samenzwering lonend te zijn: boetes zijn vaak een schijntje van de verdiensten van een onderhandse deal.
  Op feestjes en partijen spreken de corrupte netwerkleden elkaar, onder genot van cocaïne en jonge dames en heren worden de banden aangehaald en ontstaat een misselijke cultuur en sekte van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.
  Zwart geld wordt via allerlei listige trucjes (men weet hoe het moet en waar je de grens van belastingontwijking kunt opzoeken) witgewassen en blijft circuleren onder de heren van het criminele circuit. In de kinderporno scene gaan miljoenen euro’s om, en dit netwerk kan al deze afgrijselijke partijen in stand houden. Demmink is als een van de machtigste personen in Nederland, en in de kinderporno scene de man die de touwtjes in handen heeft op allerlei gebieden, niemand kan hem aanpakken. Tegenstanders worden kalltgestelt op verschillende manieren. Media worden monddood gemaakt door enorme druk van bovenaf en op straffe van mogelijke rechtszaken, gefinancierd door de overheid en uitgevoerd door Pels Rijcken. Wanneer zal deze man ooit worden aangepakt? In Nederland is er niet de politieke wil en moed om er iets aan te doen. Wanneer justitie zich gaat bemoeien met kinderporno zaken, betekent het meteen dat Demmink alle sporen naar hem kan wissen en tegenwerken. Tegen de tijd dat het netwerk rond Demmink zich volledig heeft gesloten (van buitenaf, zal niet vanuit justitie komen), is de man al lang vertrokken naar Argentinië.
  De zaak rond de gronden van Chipshol en investeerder Van Andel is eentje van de bovenwereld tegen de onderwereld. De gronden werden door Chipshol legitiem verkregen, wat zorgde dat louche vastgoedmannen van Nederland er niet meer konden ontwikkelen en geld verdienen. Van Andel heeft met zijn connecties met de onderwereld ervoor kunnen zorgen dat hij geld voor zijn investering in Chipshol verdiende, en toch zijn onderwereld vriendjes grond kon toespelen. Via vriendjes Kalbfleisch, Van Delden c.s. regelde ze wel even dat Westenberg een gunstig vonnisje kon uitspreken voor de kant van Van Andel. Daarna kon dit netwerk van onderwereldfiguren weer door met overige foute praktijken, dachten ze. Totdat bleek dat de familie Poot het er niet bij liet zitten. Ze stonden in hun recht en zagen de grove wantoestanden binnen de Nederlandse politiek en bij de rechtspraak. 20 jaar procederen en vele miljoenen euro’s aan advocatenkosten later, lijkt er nu schot in de zaak te komen en dit criminele netwerk onthuld te worden. Maar we zijn er nog lang niet, met al deze verklaringen in de voorlopige getuigenverhoren is nog niet gezegd dat de zaak hard is, en dat er schade wordt toegewezen. Bovendien moet nog maar blijken hoe ver de verstrengeling zich strekt, en of de familie Poot de kans zal krijgen alle wanorden aan het licht te krijgen. Tot die tijd moet er nog veel meer druk en onderzoek komen vanuit de media. Als de inwoners van Nederland zien hoe een enorme corrupte bende dit land in zijn greep houd, dan zal de positie van vele personen in ieder geval onhoudbaar worden. Maar of de moed en onderzoeksjournalistiek in Nederland dit in zijn mars heeft, valt te bezien.

  Like

 4. @D00fp0t
  Dank voor uw uitgebreide reactie. U pakt het op zoals ik het bedoeld had, en gaat zelfs nog een stapje verder. U maakt de zin Demmink is als een van de machtigste personen in Nederland vet. Het kan, ik betwijfel het zeker niet op voorhand. Ik vind het afwijzen door Demmink van elk contact met de media, het uit de weg gaan van elke publieke verantwoording en het weigeren van een toelichting hoogst opmerkelijk.
  Elke zaak moet onderbouwd worden met feiten. Overtuiging schiet tekort voor het betoog. Wat ik in de affaire Demmink van zijn opponenten mis is de rechtlijnigheid van de schaakcompositie. Dan staat er wit zet mat in 7 of iets dergelijks. Dat betekent dat elke zet leidt tot een gedwongen antwoord en dat alles logisch uit het vorige volgt. Geen ontkomen aan. Een zuivere bewijsvoering. Uiteindelijk kan zwart geen kant meer op. Klemgezet door de zetten van zijn opponent. Zover is het met Demmink nog lang niet. Hij ontsnapt al jaren. Telkens weer. Hoe kan dat nou als-ie een schavuit van het ergste soort zou zijn en de zaak van zijn tegenstanders zo sterk is?

  Like

 5. Pingback: Dossier-Demmink als doofpot? « George Knight

 6. Pingback: Joris Demmink en de grote boze wereld « George Knight

 7. Pingback: Zijn Donner en Joris Demmink gevaar voor de rechtsstaat? « George Knight

 8. Pingback: Rechtzaak Westenberg wordt naar verwachting het volgende mediaspektakel « George Knight

 9. De massamedia moeten de staat zeer kritisch onder de loep nemen. Politici, rechters, Officieren van Justitie en mensen op hoge posities in het bedrijfsleven en ook in gesubsidieerde stichtingen en goede doelen. In de praktijk zijn al die instellingen verweven met elkaar. Soms letterlijk: dat een journalist een relatie heeft met een politicus. Fortuyn had het over het Ons Soort Mensen-circuit als ik het me goed herinner. Samen regelen ze de baantjes en het beleid. Maar dat is NIET de taak van journalisten. Journalisten richten zich veel op misdaad, zondebokken, sensatie, sport, en te weinig treden zij op als waakhond van de democratie. Deels omdat ze niet geheel onafhankelijk zijn: vriendjespolitiek. Denk aan Murdoch en Blair in GB. Deels omdat ze te weinig onderzoeksjournalisten hebben. Deels omdat de macht kritisch volgen ook juridische consequenties kan hebben: rechtszaken, die tijd en geld kosten.
  Nieuwe politieke partijen worden vaak genegeerd of zwartgemaakt. Dat zijn concurrenten.
  Journalisten moeten meer afstand houden van politici. Zeg ‘u’ in plaats van ‘jij’. Stel je interviewt Marianne Thieme van de PvdD. Je vindt haar sympathiek. Je bent ook voor dierenrechten. Maar dan krijg je negatieve informatie over haar terwijl zij je vaak mailt met nieuwtjes en je haar al vaak hebt gesproken. Ben je dan nog onafhankelijk? En zullen partijen niet proberen mannetjes en vrouwtjes op hoge posities binnen redacties zien te krijgen? Of de AIVD? Ik weet uit ervaring dat de massamedia een schijnwereld tonen en bepaalde discussies simpelweg niet toestaan maar wel geven ze een vertekend beeld. Het is niet enkel verkoopcijfers of kijk- en luistercijfers. Journalisten bedrijven vaak zelf politiek. Deels vanwege machtsbelangen, deels vanwege eigen visie. Maar ze durven die visie niet te verdedigen in een eerlijk en open debat.
  Ik beschouw al jaren de massamedia als het grootste gevaar van de Westerse democratieën. Een eerlijk debat over elk onderwerp leidt al snel tot een betere maatschappij. Maar nee: eigen belangen gaan voor.
  En hoeveel mediabedrijven zijn er? 90% is in handen van 10 bedrijven wereldwijd.
  Er zouden meer blogs moeten komen van groepjes vrijwilligers die ware journalistiek bedrijven.
  Deze 1-persoonsblog van George Knight is kritischer dan menig landelijk dagblad.

  Like

 10. Pingback: Dutch Injustice met Joris Demmink zet Nederlandse politiek onder druk « George Knight

 11. Pingback: Haagse rechtbank moet transparant zijn over zaak Demmink-AD « George Knight

 12. Pingback: Demmink: So squeeze me, but don’t tease me « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.