Demmink: So squeeze me, but don’t tease me

popvox

Nederland werkt zich door afwachtend handelen steeds meer in de nesten met de affaire-Demmink. De druk vanuit de VS wordt opgevoerd. Op 19 december heeft de Republikeinse afgevaardigde uit New Jersey Chris Smith een resolutie ingediend die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken oproept om de zetel van het Internationaal Hof van Justitie uit Nederland te verplaatsen. Politiek een kansloze oproep, maar publicitair een tijdbom. De reputatie van Nederland wordt steeds meer beschadigd door de affaire-Demmink.

Vanuit het idee van normen en menswaardigheid is een opvallende samenwerking ontstaan tussen diverse partijen. Mensenrechtenadvocate Adèle van der Plas richtte de ‘Bakker Schut Foundation for Universal Rights Research op omdat ze onregelmatigheden in de rechtsgang bespeurde. Oorzaak: ‘de ervaringen die advocaat Adèle van der Plas heeft opgedaan in de rechtszaak tegen haar cliënt Hüseyin Baybasin die door het Nederlandse Openbaar Ministerie willens en wetens op illegale gronden is vervolgd’. Van der Plas komt de eer toe de zaak-Demmink op de agenda te hebben gehouden en inhoudelijk body te hebben gegeven.

Publicist Micha Kat heeft afgelopen jaren eveneens aandacht aan de zaak-Demmink besteed. Eerst deed-ie verslag op klokkenluideronline.nl en toen dat wegens smaad op last van de rechter werd gesloten op klokkenluideronline.net. Zijn site bevat veel hoofdletters en suggesties. Vraag of Kat de behandeling van de zaak door zijn optreden bespoedigd of vertraagd heeft valt lastig te beantwoorden. Zijn reputatie die deuren sluit doet de zaak geen goed. Maar hij stond wel lange tijd als enige voor de deur te demonstreren.

De rol van Kat is vanaf dit jaar overgenomen door Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad die als enige journalist regelmatig kritische aandacht aan Demmink besteedt. In mindere mate doet Koen Voskuil van het AD hetzelfde. Hij meldde op 6 oktober dat Demmink regelmatig contact had met een pooier van minderjarige jongetjes. Demmink kondigde tegen het AD een bodemprocedure aan wegens ‘onjuiste berichtgeving‘. Een manier om de zaak op de lange baan te schuiven. Het komt overeen met de conclusie uit 2004 van toenmalig NOS-Journaal hoofdredacteur Hans Laroes dat Demmink alles via onderonsjes probeert te regelen (p.124).

Projectontwikkelaars vader en zoon Poot hebben een appeltje te schillen met de gevestigde klasse omdat ze zich miskend voelen bij de ontwikkeling van ChipsholNederland kent klassejustitie. Ze zijn de inspiratoren en financiers van de sites de demminkdoofpot.nl en arrestdemmink.com. Die laatste op de Amerikaanse publieke opinie gericht. Ze hebben met hun journalistieke sites de informatie op een rij gezet en de zaak-Demmink voor buitenstaanders inzichtelijk gemaakt. In zekere zin volgen de vragen van Chris Smith hieruit.

Tenslotte is er een christelijk geïnspireerde factie die zich bezighoudt met Demmink, kinderhandel en de obstructie van de rechtsgang. Omdat Demmink en betrokkenen als de ministers Opstelten, Rutte en staatssecretaris Teeven allen VVD-ers zijn heeft dit een partijpolitieke dimensie. Wellicht daarom zit CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt sinds kort dicht op de zaak. Samen met Peter Oskam heeft-ie kamervragen gesteld. De Italiaanse katholieke Europarlementariër Luca Volontè deed in de Raad voor Europa hetzelfde.

Tussen bovengenoemde betrokkenen lopen lijnen. Omtzigt en Volontè zijn lid van dezelfde christelijke politieke familie. Van der Plas getuigde in oktober voor Chris Smith in de Helsinki Commissie van het Amerikaanse congres. Smith baseert zich weer op de site arrestdemmink.com van Jan en Peter Poot. Evenals de mensenrechtenorganisatie Rebecca Project for Human Rights die net als Smith druk zet op de Amerikaanse publieke opinie. Daar kunnen burgers hun mening geven. De spreekwoordelijke PopVox. Het net om de verdedigers van Joris Demmink sluit zich. Knijp me, maar plaag ons niet, daarmee komen ze niet meer weg.

Foto: Schermafbeelding van het Amerikaanse popvox om de mening te geven over resolutie 838 door Chris Smith ingediend in verband met de zaak-Demmink.

De waarheid achter Hans Westenberg

UPDATE 10 mei 2012: Volgens NRC worden de rechters Hans Westenberg en Peter Kalbfleisch naast meineed mogelijk ook vervolgd wegens omkoping.

Nederland kent klassejustitie. Die aanname vraagt om specificatie. Het zal per arrondissement verschillen. In elk geval sluit het net zich rond de voormalige rechter van de Haagse rechtbank Hans Westenberg die aantoonbaar gelogen heeft in de zaak Chipshol, erbijkluste voor de NMa en zelfs na zijn ontslag cursussen voor de SSR –Opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie blijft geven. Ofwel, hij is nog niet echt weg. Zijn scheve schaatsen lijken op de vloer van zijn voormalig ijspaleis flinke krassen aangebracht te hebben. Ze worden bewust genegeerd.

Mede door een rechter als Hans Westenberg wordt ons vertrouwen in de rechtspraak beschadigd. Een oplossing zoals een Revisieraad die Willem Wagenaar en SP’er Jan de Wit voorstaan lijkt het overwegen waard. In gevallen waar het om grote vergrijpen en de corruptie van de Rechtspraak gaat lijken zwaardere middelen geboden.

Merkwaardig is dat corrigerend ingrepen van hogerhand zo lang is uitgebleven. Hoewel de scheiding der machten ingrijpen noodzaakte. Achteraf is het zwijgen van de politieke leiding verbazingwekkend. Dat voedt het complotdenken. Is hier sprake van chantage op het hoogste niveau? En zelfs nu wordt Hans Westenberg met fluwelen handschoenen aangepakt. Is-ie slechts de zondebok die opgeofferd wordt?

De sector besteedt grote woorden aan Media en Communicatie die abstract langs de eigen werkelijkheid scheren. Het schept slechts een idee van introspectie. Het door de eigenaren van Chipshol met belastend materiaal aangelegde dossier over Hans Westenberg neemt inmiddels immense proporties aan. Het gaat verder dan het functioneren van een bepaalde rechter, maar legt een systeem bloot.

Media hebben jarenlang gezwegen terwijl ze wisten. En nu spreken ze slechts mondjesmaat. Journalist Micha Kat heeft als een Don Quichot tegen windmolens gestreden. Waarbij zijn grens tussen schijn en werkelijkheid overigens niet altijd te onderscheiden was. Toch geen rook zonder vuur. Zo wordt door Kat de hoogste ambtenaar van Justitie Joris Demmink in een kwaad daglicht gezet en gerelateerd aan een pedofielennetwerk. Om alle geruchten te ontzenuwen en alle aantijgingen op waarde te schatten zou een onafhankelijk parlementair onderzoek gewenst zijn.

Of het zwijgen van de gevestigde media over de affaire Demmink van boven opgelegd is of voortkomt uit een gebrek aan journalistieke inhoud blijft ongewis. Maar dat het in de top van zowel het ministerie van Jusititie als de Haagse rechtbank in het verleden niet conform de regels is toegegaan lijkt onweerlegbaar. De bereidheid om de augiasstal van de Nederlandse rechtspraak uit te mesten ontbreekt vooralsnog. Hoogste tijd dat de waarheid achter Hans Westenberg wordt onthuld.

Foto: Schiphol, 1928