Amerikaanse congresleden stellen EU vragen over Joris Demmink

Er is een nieuwe ontwikkeling rond de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie Joris Demmink die al jaren van pedofilie wordt beschuldigd. Ook van klassejustitie bij de zaak Chipshol en een Turkse connectie. Demmink wordt niet echt aangepakt. Eind dit jaar neemt Demmink afscheid omdat-ie met pensioen gaat.

Omdat niets hielp hebben zijn Nederlandse critici een Engelstalige website gemaakt. Die de affaire een internationale dimensie probeert te geven. Da’s gelukt. De Amerikaanse Republikeinse congresleden Pitts (R-PA), Wolfe (R-VA) en Smith (R-NJ) hebben zich gemoeid in de affaire-Demmink en op 31 juli 2012 een brief geschreven aan het Duitse Europarlementslid Christian Ehler die contactpersoon voor de VS is. Ze vragen om samenwerking in de aanpak van handel en misbruik van vrouwenhandel en kinderen. Tevens het werkgebied van de non-profit instellingen Shared Hope en Rebecca Project die Demmink op de korrel nemen.

Op 12 juli ging het balletje rollen toen de voormalig speciaal adviseur in de regering-Reagan Anthony T. Salvia voor upi.com een zogenaamde ‘Outside View‘ column schreef. Hij riep de leden van twee commissies voor buitenlandse betrekkingen van het congres zelfs uitdrukkelijk op om in actie te komen. Delen van zijn column komen in de brief van Republikeinse congresleden terecht, evenals de verwijzing naar een verband tussen Vereniging Martijn en Demmink. De roep om een onderzoek vindt ook zijn weg naar de Amerikaanse pers.

Daarop verscheen op 16 juli op Avaaz.org de petitie ‘To start an investigation regarding all the accusations concerning Mr. Demmink‘ dat vraagt om een onderzoek. Het is hier in te zien en te tekenen.

Amerikaanse congresleden pakken Salvia’s oproep op en verwijzen in hun brief naar de uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Ze noemen het verbod van de Vereniging Martijn en de beschuldigingen van sex en misbruik van kinderen door Joris Demmink, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Verder refereren ze aan de bewering dat Demmink zijn positie heeft misbruikt om klachten en onderzoeken tegen hem te belemmeren: ‘it has been asserted that Mr. Demmink used the power of his position to obstruct efforts to file complaints against him, and used investigations as a way to deter his accusers’.

Via een omweg worden Amerikaanse congresleden opgeroepen om via de omweg van het Europese parlement de Nederlandse macht tot de orde te roepen. Wat ze doen. Maar ze maken hun betoog er niet sterker op door te verwijzen naar de affaire-Martijn die ze direct met het optreden van Demmink in verband brengen. Dat leidt af van de hoofdlijn, namelijk dat de hoogste ambtenaar van Justitie een slechte reputatie heeft, het imago van Nederland heeft beschadigd, chantabel is en nooit werd aangepakt door de Nederlandse politiek.

In hun brief leggen Pitts, Wolfe en Smith uit dat ze vrezen dat door de positie en de invloed van Joris Demmink Nederland niet aan haar internationale verplichtingen kan voldoen in de bestrijding van vrouwenhandel en kindermisbruik. Nederland kan zelfs een zwakke schakel worden. Dat lijkt vergezocht. Het was er Demmink altijd enkel en alleen om te doen om zijn positie te beschermen en elke actie of rechtsgang te belemmeren die zijn positie zou aantasten. De congresleden lijken om twee redenen de internationale dimensie op te voeren. Als reden voor het sturen van hun brief aan de EU en voor hun partners Shared Hope en Rebecca Project.

Vraag is hoe de brief aan europarlementslid Ehler binnen de EU in behandeling wordt genomen en of de Nederlandse politiek die al jaren zwijgt nog de moeite neemt om te reageren op Amerikaanse congresleden. Wat de politiek als inmenging of als tik op de vingers kan opvatten. Of denken politieke partijen dat nu Joris Demmink met pensioen gaat het deksel maar beter op de doofpot kan blijven? Nederland wordt internationaal te kijk gezet. Kan de schande van het wegkijken nog hersteld worden? Het Binnenhof mag antwoorden.

Foto: Schermafbeelding van arrestdemmink.com

De waarheid achter Hans Westenberg

UPDATE 10 mei 2012: Volgens NRC worden de rechters Hans Westenberg en Peter Kalbfleisch naast meineed mogelijk ook vervolgd wegens omkoping.

Nederland kent klassejustitie. Die aanname vraagt om specificatie. Het zal per arrondissement verschillen. In elk geval sluit het net zich rond de voormalige rechter van de Haagse rechtbank Hans Westenberg die aantoonbaar gelogen heeft in de zaak Chipshol, erbijkluste voor de NMa en zelfs na zijn ontslag cursussen voor de SSR –Opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie blijft geven. Ofwel, hij is nog niet echt weg. Zijn scheve schaatsen lijken op de vloer van zijn voormalig ijspaleis flinke krassen aangebracht te hebben. Ze worden bewust genegeerd.

Mede door een rechter als Hans Westenberg wordt ons vertrouwen in de rechtspraak beschadigd. Een oplossing zoals een Revisieraad die Willem Wagenaar en SP’er Jan de Wit voorstaan lijkt het overwegen waard. In gevallen waar het om grote vergrijpen en de corruptie van de Rechtspraak gaat lijken zwaardere middelen geboden.

Merkwaardig is dat corrigerend ingrepen van hogerhand zo lang is uitgebleven. Hoewel de scheiding der machten ingrijpen noodzaakte. Achteraf is het zwijgen van de politieke leiding verbazingwekkend. Dat voedt het complotdenken. Is hier sprake van chantage op het hoogste niveau? En zelfs nu wordt Hans Westenberg met fluwelen handschoenen aangepakt. Is-ie slechts de zondebok die opgeofferd wordt?

De sector besteedt grote woorden aan Media en Communicatie die abstract langs de eigen werkelijkheid scheren. Het schept slechts een idee van introspectie. Het door de eigenaren van Chipshol met belastend materiaal aangelegde dossier over Hans Westenberg neemt inmiddels immense proporties aan. Het gaat verder dan het functioneren van een bepaalde rechter, maar legt een systeem bloot.

Media hebben jarenlang gezwegen terwijl ze wisten. En nu spreken ze slechts mondjesmaat. Journalist Micha Kat heeft als een Don Quichot tegen windmolens gestreden. Waarbij zijn grens tussen schijn en werkelijkheid overigens niet altijd te onderscheiden was. Toch geen rook zonder vuur. Zo wordt door Kat de hoogste ambtenaar van Justitie Joris Demmink in een kwaad daglicht gezet en gerelateerd aan een pedofielennetwerk. Om alle geruchten te ontzenuwen en alle aantijgingen op waarde te schatten zou een onafhankelijk parlementair onderzoek gewenst zijn.

Of het zwijgen van de gevestigde media over de affaire Demmink van boven opgelegd is of voortkomt uit een gebrek aan journalistieke inhoud blijft ongewis. Maar dat het in de top van zowel het ministerie van Jusititie als de Haagse rechtbank in het verleden niet conform de regels is toegegaan lijkt onweerlegbaar. De bereidheid om de augiasstal van de Nederlandse rechtspraak uit te mesten ontbreekt vooralsnog. Hoogste tijd dat de waarheid achter Hans Westenberg wordt onthuld.

Foto: Schiphol, 1928