Psychic Source beschuldigt Blanche of Saint André van bedrog. Waarom waarschuwen overheden niet voor paranormale kwakzalvers?

Schermafbeelding van homepage van (Nederlandse versie) Blanche van St. André.

Er zijn op internet volop sites met waarzeggers,Tarot-lezers, handopleggers, astrologen, piskijkers, helderzienden, helderhorenden, heldervoelenden, Reiki healers, numerologen, psychische media, wichelroede-lopers, Derde Oog-openers, kristal-lezers, kortom kwakzalvers van de geestelijke gezondheidszorg die de boel flessen.

De opzet van deze sites is niet om mensen te helpen, maar om ze geld af te troggelen. Het bedrog ligt er zo dik bovenop dat men wel al heel ver weg moet zijn om daar nog in te trappen. Maar juist psychisch instabielen die professionele hulp het meest nodig hebben en niet rationeel kunnen oordelen behoren tot de doelgroep die door deze bedriegers wordt gezocht, om niet te zeggen nagejaagd. Dat het gebeurt en een lucratieve handel is doet de veelheid aan sites vermoeden. Er is een markt voor.

Schermafbeelding van deel paragraafBlanche of Saint Andre Review‘ op Psychic Source.

Het wordt er meelijwekkend op als de ene commerciële paranormale bedrogsite waarschuwt voor de andere commerciële paranormale bedrogsite. Het geeft aan hoe hard de concurrentie is. Psychic Source probeert zichzelf legitimiteit te geven door te waarschuwen voor het in het Zwitserse Zug geregistreerde Blanche of Saint André die in Nederland marketing bedrijft onder de naam Blanche van St. André.

Het tragische is dat Psychic Source die tientallen paranormale medewerkers voor 1 dollar per minuut telefonisch contact in de aanbieding heeft de waarheid over zichlef op Blanche of Saint André projecteert: ‘Onze conclusie, Blanche of Saint André is weer een andere nep-oplichter. Blanche of Saint André is geen legitieme website, het is weer een oplichter. Net als alle andere oplichtingssites. Ze werken op een vergelijkbare manier en gebruiken e-mail om u te manipuleren om uw geld te overhandigen. We raden u aan om tijd, moeite, emotie en geld te besparen. Zoek in plaats daarvan een echte paranormaal begaafde zoals die hieronder.’ Met een verwijzing naar Psychic Source en Keen.

Schermafbeelding van deel homepage Keen.

Het is vanuit de logica van het bedrog logisch dat betere, meer professionele bedriegers als Keen of Psychic Source menen schade te ondervinden van een opzichtige, amateuristische bedrogsite als Blanche of Saint André. Want die laatste bezoedelt het imago van de paranormale bedrogsite omdat het zo overduidelijk bedrog is. Dat straalt negatief af op de professionele bedrogsite. Ongewild grappig is dat de ene bedrogsite waarschuwt voor de andere bedrogsite.

Overigens is het onbegrijpelijk dat dit soort sites ongehinderd goedwillenden die psychische of paranormale hulp zoeken zo makkelijk op internet in de val kunnen lokken. Is er geen rol voor overheden weggelegd om in samenwerking met techbedrijven, supranationale instellingen als de EU en de WHO voorwaarden te stellen aan dit soort sites?

Op z’n minst zouden deze bedrogsites vergezeld moeten gaan van de disclaimer dat het een commerciële site betreft die zich begeeft op het terrein van het amusement en niet op dat van de geestelijke gezondheidszorg. Wie dan nog wil betalen om erin geluisd te worden door een kwakzalver is in elk geval gewaarschuwd. Is dat niet de minimumplicht van overheden?

Schermafbeelding van paranormale Carla op Psychic Source.

6 gedachten over “Psychic Source beschuldigt Blanche of Saint André van bedrog. Waarom waarschuwen overheden niet voor paranormale kwakzalvers?

 1. Beste George Kinight,

  Ik heb uw artikel gelezen en ik ben met u eens dat de informatie die verkregen word middels waarzeggerij niet doeltreffend is.

  Ten eerste zal de vraag gesteld moeten worden wat de bron van de waarzeggerij is.
  Deze valt weer onder te vedelen in puur ziels en onnozel advies van de waarzegger of dat de uitingen van de waarzegger gedreven worden door satanische ingevingen.

  Ten tweede is het geoorloofd en verstandig wanneer iemand behoefte heeft aan bovennatuurlijk advies om een medium tegen betaling te consulteren.

  Het boek bij uitstek welke inkijk geeft in de bron van de waarzeggerij is de Bijbel. De Bijbel biedt ruimte voor twee geestelijke rijken. Het het rijk van het licht en rijk van de duisternis. Elk mens heeft behoefte aan een zekere mate van input in zijn of haar leven. Vraag is vervolgens in welk geestelijk rijk met zich inplugt om bovennatuurlijke informatie te krijgen.

  De Bijbel erkent wel degelijk de praktijken van waarzeggerij maar waarschuwt daar geen gebruik van te maken omdat de bron ervan satanisch is.

  Ter staving hiervoor het Bijbelboek Jesaja 47 vers 12 t/m14

  Roep de horden boze geesten maar op die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te zaaien. U hebt raadgevers genoeg, uw astrologen en sterrenkundigen die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat. Maar zij zijn net zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt. Zij kunnen zichzelf niet eens verlossen! Van hen zult u echt geen hulp krijgen. Zij zijn een kolenvuur waaraan u zich niet kunt warmen en dat geen licht geeft om bij te zitten.

  Dit als inleiding op de vraag die u in uw artikel stelt:

  “Is er geen rol voor overheden weggelegd om in samenwerking met techbedrijven, supranationale instellingen als de EU en de WHO voorwaarden te stellen aan dit soort sites?”

  Dit is een interessante vraag van u en roept een tegenvraag op. Is de EU of de WHO wel het aangewezen middel hier voorwaarden aan te stellen.

  Dit zijn mega instituten welke zich afgesloten hebben voor integratie van Gods Woord, politiek en regelgeving. Ergo men implementeert regels die recht tegen Gods Woord ingaan, te denken valt aan abortus, anti Israël houding, gedwongen acceptatie van gender identiteiten, het verwijderen van christelijk onderwijs uit scholen. U noemde ook of er een rol is weggelegd voor techbedrijven. Deze zijn dikwijls van het hetzelfde laken één pak. Getuige de enorme vloed van porno websites welke de techsector faciliteert.

  Juist dit zijn de blinde leiders waar Jezus het over had in Mattheüs 13:13-15

  Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.

  Hier worden mensen geschetst die geen hart hebben om God te horen. Ze zijn innerlijk doof geworden. Het aan banden leggen en reguleren van spirituele websites zal de behoefte van de zoeker niet wegnemen.

  De behoeftige spirituele mens heeft goed advies nodig waar zij haar geestelijke dorst kan lessen. Dit soort onderwijs is te vinden in de kringen van de Kerk welke de Bijbel de plaatst geeft die het toekomt.

  Nuttiger zou zijn de vraag: hoe de verdwaalde behoeftige mens weer richting God gaat.

  Met vriendelijke groet,
  James Hoek

  Like

 2. @James Hoek
  Laten we oppassen om het ene bedrog niet door het andere te vervangen. Analoog aan wat Psychic Source over Blanche of St. André zegt.

  Ik besef dat de monotheïstische godsdiensten mensen troost, zingeving en een sociale omgeving kunnen geven. Dat is waardevol. Maar de grondslag waarop deze godsdiensten zijn gebaseerd is niet principieel verschillend van wat genoemde commerciële paranormale bedrijven doen.

  Dus ik ben het met u eens dat het christendom waar u naar verwijst mensen richting kan geven.

  In Nederland waar de meerderheid van de bevolking zegt zich niet te laten inspireren door het geloof, laat staan de christelijke God, is het niet logisch om regelgeving te baseren op de christelijke dogmatiek. Het is juridisch, maatschappelijk en politiek onhaalbaar om een christelijke minderheid van zo’n 35% een meerderheid van 65% een minderheidsdogmatiek op te leggen.

  Het is onjuist dat de EU en de WHO zich afgesloten hebben voor de stemmen van minderheden, zoals christenen. Deze stemmen klinken door in het beleid en worden in de EU bijvoorbeeld door christen-democratische vertegenwoordigers naar voren gebracht. Supranationale organisaties hebben rekening te houden met allerlei godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen en kunnen zich niet uitsluitend baseren op het gedachtengoed van één ervan. De EU en de WHO kunnen per definitie geen christelijke organisaties zijn.

  Ik geef het christendom graag het voordeel van de twijfel vanwege het goede (naast het slechte) dat het in eeuwen heeft verricht. Door het christendom is Europa opgebouwd en christelijke waarden zijn zelfs terecht gekomen in het gedachtengoed van de Verlichting. Ook daarom moeten het historische christendom en huidige rationele bewegingen niet als tegenstelling worden gezien. Ze lopen in elkaar over, zijn van invloed op elkaar en kunnen elkaar positief beïnvloeden.

  Het is wellicht volgens christenen onheus om op te merken, maar de grootste, meest ingenieuze en succesvolle complottheorie die de menselijke geschiedenis heeft gekend is die van de godsdienst. Wie met een open blik kijkt, zonder de monotheïstische godsdiensten een speciale positie te geven en buiten een kritische beschouwing te laten, moet constateren dat niet het uitblijven, maar het niet uitblijven van actie de ware aard van de complottheorie toont.

  Kortom, er zijn verschillen tussen de commerciële paranormale bewegingen of bedrijven en de monotheïstische godsdiensten, maar ook overeenkomsten. Van belang is het om die overeenkomsten te benoemen en zo open en eerlijk mogelijk tegemoet te treden. Zowel deze godsdiensten als cultureel fenomeen als de paranormale bewegingen als deels culturele, deels economische beweging moeten hun plek kunnen vinden in de samenleving. Maar met de waarschuwing dat ze hun eigen belang, macht en invloed hebben en ze geen universele waarde vertegenwoordigen die als blauwdruk voor de samenleving kan dienen.

  Like

 3. (..) and the stage of any particular religious theology is predicated on certain levels of social and technological evolution. Once hunter-gather societies start specializing, you soon get to the Shaman phase; i.e., a specialist expert oracle, healer, and all-purpose go-between between humans and the gods/nature. A lot of them rely on sleight of hand, ventriloquism, and other chicanery. And very tellingly, they have no problem in exposing each other’s tricks.
  https://www.rawstory.com/historical-jesus/

  Like

 4. Beste George Knight,

  In de eerste plaats mijn dank dat u de moeite genomen heeft om mij van een reactie te voorzien.

  Ik heb uw artikel nog een keer gelezen en u liet doorklinken dat de burger door de overheid beschermt dient te worden tegen het aftroggelen van geld.

  Ik ben het met u eens dat er zeker een rol voor de overheid is om dit op te pakken, maar of de overheid kan in schatten wat de diepere problematiek rond de paranormale websites is, daar heb ik mijn twijfels over.

  Als het enkel om het aftroggelen van geld zou zijn schat u in uw mening de effecten van consultatie na een sessie met een paranormaal raadgever te gering in.

  Heeft een overheid inzicht in de werkingen en uitspraken van een paranormaal raadgever? Dat heb ik aan orde gebracht in mijn vorige reactie. U heeft heeft dit correct aangevuld door te melden dat een overheid democratisch tot stand is gekomen, zowel nationaal als supranationaal.

  Correct stelt u vast dat een christelijke afvaardiging van 35% in die gekozen democratie niet een dogmatiek kan opleggen die door een meerderheid niet omarmd word.

  Wat mogen we dan van een overheid verwachten die het probleem rond de paranormale websites niet wezenlijk juist inschat.

  Waneer u pleit voor financiële aftroggeling kunt u uw punt maken. Er kan mogelijk regelgeving worden opgezet, een website mag officieel met een garantie keurmerk gevoerd worden. De goedgekeurde paranormale websites zouden in de lucht blijven en omzetbelasting mogen afdragen naar de belastingdienst.

  Al we proberen met een moreel kompas te kijken naar het beschermend vermogen van de overheid kunnen we nu al vaststellen dat dit zeker nu niet het geval is.

  Neem nu eens coffeeshops waar officieel softdrugs verkocht word. Hierdoor kan de gezondheid van de burger door worden aangetast. Het blijkt dat veel GGZ cliënten ervaringen hebben met softdrugs. Men kan er door in een psychose raken of stemmen gaan horen, of depressies gaan ervaren. Had de overheid niet ingezien dat de gezondheid van haar burgers door het gedogen van softdrugs ernstige schade had kunnen oplopen? Tot op dit moment mogen de coffeeshops doorgaan en belasting betalen van de omzet, een inkomstenbron voor de staat.

  Een ander voorbeeld zijn de casino’s. Op een aantal mensen heeft dit een verslavende uitwerking en huwelijken, banen, huizen en relaties kunnen hierdoor verwoest worden. De overheid reguleert dit, de casino’s dienen belasting af te dragen naar de overheid, een inkomstenbron voor de staat.

  Een andere zaak is het bordeel, hier werken vrouwen. Redenen om te werken kunnen zijn: gedwongen door geldnood, soms als vluchteling, soms om een drugsverslaving te bekostigen. Hier lopen de sex werkende vrouwen schade en trauma’s door op. Nog niet denken aan de schade welke het heeft voor de huwelijken van de bordeel bezoekende echtgenoot. Dit mag legaal van de overheid mits er belasting word afgedragen aan de belastingdienst, een inkomstenbron voor de staat.

  Zo zou het ook kunnen gaan na regulering van de paranormale websites, een overheid die niet de rampspoed wilt inzien voor degene die gebruikt maakt van een paranormale raadgever. De prijzen zullen omhoog gaan omdat er omzet belasting geheven moet worden. De behoeftige zoeker gaat een hogere prijs betalen voor een consult. Het zou kunnen leiden tot een voordeel voor de overheid, een inkomstenbron voor de staat.

  Eerder gaat hier gekozen democratie mank. Juist met een 35% christelijke minderheids percentage in de democratie gaat deze problematiek verder dan enkel afgetroggeld geld. De echte problematiek is de verkeerde informatie die zoeker ontvangt. Woorden zijn als weerhaken die zich hechten in de ziel van de zoeker en de zoeker komt op het verkeerde pad, de zoeker zal met de ontvangen inhoud van de paranormale raadgever aan de slag gaan. Ook zullen er duistere machten en krachten in beweging komen te nadele van de zoeker.

  Is er een rol is weggelegd voor een blinde overheid en welke dan? Dit valt te nog bezien, ter inspiratie:

  1 Korinthe 2 vers 14
  Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

  Meest wenselijk is wanneer een overheid is alles excelleert, in wijsheid, in barmhartigheid, in regelgeving. Of dit zo is kan ik niet bevestigen daar de 65% verkiest seculier te zijn of zich althans zo in de democratie zich opstelt.

  Toepasselijk voor onze huidige overheid cq. supranationale overheid is

  Spreuk 1 vers 7
  De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
  dwazen verachten wijsheid en vermaning.

  Er zou hoop zijn voor overheden indien de leden zich verdiepen in de geestelijke dimensie welke de Bijbel beschrijft. En die schuilt achter de paranormale websites.

  Aan hen de taak, aan de burger de keus……

  Met vriendelijke groet,
  James Hoek

  Like

 5. @James Hoek
  U hebt gelijk dat er door achtereenvolgende Nederlandse regeringen beleid is gemaakt dat achteraf gezien niet zo verstandig was. Zoals het gedoogbeleid drugs dat in tientallen jaren tot rampzalige situaties heeft geleid in de grote steden en op het platteland van Brabant en Limburg. De ons omringende landen waren er vanaf het begin niet gelukkig mee en ageerden er tegen. Langzaam dringt in politiek en samenleving het besef door dat het gedoogbeleid averechts heeft uitgepakt en tot de huidige onbeheersbaarheid en de macht van de drugsmafia heeft geleid.

  Het beleid inzake casino’s en gokken is mijn inziens lange tijd terughoudend geweest. Dat schat ik als minder schadelijk in dan het gedoogbeleid drugs. Maar het is juist dat de overheid een dubbele pet op heeft wat inkomsten uit gokken en preventie van gokverslaving betreft. Maar uniek is dat niet. ‘Chinese muren’ binnen organisaties zijn vaak een wassen neus. Bij banken, kranten en overheden zien we dat die scheiding in de praktijk vaak niet werkt. De commercie wint het doorgaans van overtuiging, ethiek of goede bedoelingen.

  Ik pleit er overigens niet voor om de paranormale websites te verbieden, maar om er een waarschuwing bij te zetten dat het om misleiding gaat. Zoals Twitter op een gegeven moment ook waarschuwingen plaatste bij tweets van voormalig president Trump die vertelden dat het om misleiding ging. Dan kan vervolgens elk individu voor zichzelf beslissen hoe het deze informatie taxeert die de overheid toevoegt.

  Op dezelfde wijze lijkt het me ook zinvol om mensen te waarschuwen voor de misleidende informatie van godsdiensten die allerlei claims en aannames de wereld insturen zonder dat die gecheckt zijn of volgens deze godsdiensten zelf gecheckt mogen worden. Dat gaat evenmin om een verbod, maar om een waarschuwing. Dus in de zin van ‘Pas op, wat nu volgt is onbetrouwbare informatie’.

  De Nederlandse overheid is naar mijn idee niet zozeer blind, maar onvolmaakt. Een generatie bestuurders kan zeker blinde vlekken hebben en denken het goede te doen, terwijl het in werkelijkheid het omgekeerde doet. Ook daarin is de overheid niet uniek.

  NB: Het is in mijn ogen een misverstand om te spreken over 65% van de Nederlandse bevolking die verkiest seculier te zijn of zich zo opstelt. De 35% die zegt christelijk te zijn is even seculier als de 65%, zonder dat doorgaans te beseffen of te willen erkennen. Maar dat laatste heeft er weer mee te maken dat het niet langer de traditionele voorkeurspositie van een meerderheidsreligie geniet die het eeuwenlang had. Die is door demografische ontwikkelingen veranderd.

  Van de Nederlandse bevolking is 100% seculier omdat het functioneert onder de politieke filosofie van het secularisme. Die is blind en heeft geen voorkeur voor een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Secularisme is niet anti-godsdienst of pro-humanisme of -atheïsme. Christenen in hun aparte minderheidsreligies zouden in Nederland blij moeten zijn dat het secularisme bestaat omdat het aan hen de garantie geeft om in eigen kring in vrijheid hun geloof te belijden.

  Like

 6. No cannabis and witchcraft.
  Just try alcohol. Extc, amfetamine, speed, coke(cocaïne), heroïne, GHB, lachgas. Mdma, Christel meth ; completely save. Or try some yoga, mindfulness or zen meditation.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.