Bij een affiche van de Schotse overheid. Een christelijke organisatie voelt zich als dweepziek en intolerant aangesproken. Terecht?

Een campagne van de Schotse overheid tegen ‘hate crime’ die in oktober 2018 werd gelanceerd spoort Schotten aan om incidenten te melden bij de politie en een eind te maken aan ‘hate crime’. De campagne bevat affiches waarvan onderstaande er een was. Ze werden in alle Schotse steden verspreid. Betreffende affiche heeft controverse opgeroepen bij christenen die zich onterecht aangesproken voelen als ‘bigots’, oftewel intolerant en dweepziek. In de verwerking van de klacht is iets merkwaardigs aan de hand. De christelijke belangengroepering Barnabas Fund heeft enkele maanden geleden een klacht over deze affiche ingediend die door dezelfde politie die deze campagne heeft opgezet is beoordeeld, aldus een bericht van WND. Kwestie van de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat had procedureel anders opgelost moeten worden.

De affiche is volgens een hogere functionaris van de Schotse politie niet ‘gebaseerd op boosaardigheid of slechte wil jegens een sociale groep’. Dat kan kloppen. De affiche laat in het midden wie aangesproken wordt. Christenen worden niet direct genoemd. Dat het over deze groep gaat kan alleen indirect afgeleid worden uit verwijzingen naar een preek (sermon) en religieuze haat, maar zeker is het niet of alleen christelijke gelovigen worden aangesproken. De Barnabas Fund vindt haar klacht niet serieus genomen. Een vertegenwoordiger ziet in de campagne die ‘hate crime’ zou uitdragen met gebruikmaking van haatspraak een tegenstrijdigheid.

Verkondigt de affiche wel de claim van Barnabas Fund ‘die zegt dat als je religieus bent, je een bigot bent’? Of wordt alleen een categorie van dweepzieke gelovigen van alle godsdiensten aangesproken die het eigen geloof boven dat van de ander stelt? Zo opgevat past deze affiche prima in de campagne. Want die gelovigen onder elkaar die elkaar het licht in de ogen niet gunnen moeten beseffen dat ze geen voorrechten hebben om andere gelovigen aan te vallen via haatspraak. Dat blijkt uit de tekst van de affiche en van de reactie van de Barnabas Fund die de affiche onterecht op zichzelf en het eigen gedachtengoed betrekt. Hiermee maakt deze christelijke stichting zich groter en belangrijker dan het is. Het verbreedt eerst de focus van de affiche en vernauwt daarna de strekking ervan. Verontwaardiging is een verkapte vorm van religieuze expansie. Het is stoutmoedig van de Schotse overheid om gelovigen die elkaar dwars zitten aan te spreken op hun gedrag.

Foto: Affiche van Schotse overheid; campagne ‘hate crime’, 2018.

Andrea Hernandez van school verwijderd omdat ze spychip weigert

Andrea Hernandez wordt op 26 november van John Jay High School in San Antonio, Texas verwijderd omdat ze een ID-badge weigert te dragen. Zo is haar in een brief door de schoolleiding gezegd. Het dragen van de badge stelt de studenten onder totale controle, ook na schooluren als ze de campus verlaten. Het zet ze in een ‘electronisch concentratiekamp’. Hernandez wordt gesteund door haar familie. Er zijn twee redenen voor haar weigering, de schending van haar christelijke overtuiging en de inbreuk dat het maakt op haar privacy.

Advocaten van het burgerrechtenbeweging het Rutherford Institute vragen om opschorting van het besluit om Hernandez van school te verwijderen. Als antwoord heeft de schoolleiding aangeboden om de batterij en chip te verwijderen, maar niet de badge. Maar Andrea vindt dat ze door de badge te dragen feitelijk het project onderschrijft. Dat wil ze niet en daarom weigert ze. Het aanbod zou ook eisen dat de Hernandez familie hun openbare kritiek beëindigt en het beleid omarmt. Andrea’s vader Steve Hernandez vindt dat onaanvaardbaar.

Volgens Jack Minor van WND gaat het om een nieuw programma dat de gangen van alle studenten tot op de toiletten volgt. Reden voor de invoering zou niet het verhogen van de veiligheid zijn, maar controle op de aanwezigheid in verband met de financiering. Door het terugbrengen van spijbelen zouden de twee scholen die het project opzetten het budget met 2 miljoen dollar kunnen opkrikken. De 290 bewakingscamera’s op beide scholen zijn blijkbaar niet voldoende om bij te houden wie wel en niet op school aanwezig is.

John Whitehead van het Rutherford Institute stelt dat meer studenten weigerden de ID-badge te dragen, maar dat alleen Andrea Hernandez wordt aangepakt. Volgens hem is de zaak belangrijk omdat de overheid studenten probeert te straffen voor het uitoefenen van hun grondrechten. Whitehead ziet in de maatregel een aanzet tot de controlestaat. Het begint niet voor niets op scholen door jonge volwassenen te laten wennen aan het idee om onder totale controle te leven zonder privacy. Waar elke stap die je zet of elke tekst of e-mail die je verstuurt wordt bekeken door de overheid. Daar is de samenleving naar op weg, aldus Whitehead.

Foto: Brief van de schoolleiding aan Steve Hernandez, 13 november 2012