Forum: Tijd voor FOND-euro?

De euro verkeert in problemen. Gedachten over de opslitsing van de eurozone werden enkele jaren geleden nog weggehoond, maar worden langzamerhand realiteit. De zuidelijke eurolanden blijven achter en kunnen hun munt zoals vroeger niet devalueren. Dat noodventiel zit dicht.

De Duitse economie blijft groeien en stapelt de overschotten op. Met China trekt het de wereldeconomie. Gevolg is dat andere economieën van de eurozone spiegelbeeldig hun tekorten opstapelen. Duitsland kan om politieke en economische redenen niet afremmen om anderen ruimte te geven.

Her rentepercentage om geld te lenen is een indicatie hoe de sterkte van een economie wordt ingeschat. Kleine landen zijn daarbij in het nadeel vanwege een slechtere verhandelbaarheid. Er zijn drie landen die Duitsland goed kunnen volgen: Nederland, Finland en Oostenrijk.

Wat vindt u? Moet de eurozone gesplitst worden zodat sterke en zwakke landen apart een muntunie vormen? Denkbaar is dat Finland, Oostenrijk, Nederland en Duitsland samen zo’n nieuwe muntunie vormen. Geef uw mening.