George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘Voortplanten

Over de mentaliteit van conservatief en nationalistisch Nederland

with 14 comments

fry

Je zou Afrikaan zijn en deze tweet van Fryskhynder (‘PVV, gezond boerenverstand, tegen islamisering van Nederland‘) lezen. Verwijzing naar het artikel ‘De Afrikaanse bevolkingsexplosie’ op Curiales (‘Conservatief. Wij geloven in traditie en zijn trots op onze geschiedenis. Nederland moet zijn christelijke achtergrond en waarden behouden.’) en de retweet door Curiales tekent de hoek waarin deze meningen tot stand komen. Curiales weet het: ‘Het hoge geboortecijfer wordt voornamelijk veroorzaakt door de Afrikaanse mentaliteit.’

Wie naar historische gegevens kijkt ziet dat het geboortecijfer per 1000 inwoners van de meeste Afrikaanse landen nu lager is dan dat in de 19de eeuw in Nederland was. Sprak de wereld toen over de Nederlandse mentaliteit? Verschil in geboortecijfer tussen landen op verschillende continenten heeft vooral te maken met de samenstelling van de bevolking, en de economische en politieke ontwikkelingen en verwachtingen. Daar helpen geen discriminerende opmerkingen aan omdat ze de echte verklaring in de weg staan. Is dat de opzet?

nidi

Foto 1: Tweet van Fryskhynder door Curiales geretweet.

Foto 2: Levendgeborenen per 1000 inwoners (bruto geboortecijfer) in Nederland, 1850-2000. Bron: ‘BEVOLKINGSATLAS VAN NEDERLAND DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN VAN 1850 TOT HEDEN; Den Haag, 2003’.

%d bloggers liken dit: