Corbyn verliest vertrouwensstemming overweldigend. So what?

Roger-Mayne-13

Jeremy Corbyn heeft volgens een tweet van James Lyons de vertrouwensstemming in de Britse Labourpartij met 172 tegen 40 verloren. Met 13 onthoudingen. Corbyn wordt verweten zich onvoldoende voor de campagne ingezet te hebben. Hij was onzichtbaar en zou als euroscepticus deze zelfs heimelijk gesaboteerd hebben. Dat leidde tot een Brexit. Vele oudere stemmers uit de traditionele achterban van Labour stemden ervoor om de EU te verlaten. Corbyn wordt dat aangewreven. Ook als onderdeel van een machtsstrijd.

Corbyn werd in september 2015 in een stemming onder partijleden gekozen tot leider. Hij sprak vele leden rechtstreeks aan, maar in de partij had hij geen machtsbasis. Zijn effectiviteit in parlement en partij was niet overweldigend. Hij bleek een buitenbeentje zonder politieke handigheid. Dat was zijn voor- en nadeel.

Corbyn is ondanks het feit dat 80% van de parlementariërs hun vertrouwen in hem opzegden vastbesloten en koppig om aan te blijven. Als vertegenwoordiger van de linkervleugel wil hij die positie niet zomaar opgeven. De regels binnen Labour staan hem ook toe de stemming naast zich neer te leggen, zo zegt hij in een verklaring. Maar zijn positie en gezag zijn er niet groter op geworden. De chaos in de politiek en de economie van het Verenigd Koninkrijk is compleet. Het gezag verkruimelt. Oude machtsspelletjes gaan gewoon door.

Foto: ‘1957. Boy in the ruins, Waverly Walk, Harrow Road.’

Nieuwe methodieken en verdienmodellen voor PvdA’ers: de markt

Laat de markt z’n gang gaan en wees daar niet te kritisch op’, zegt een deelnemer aan de ‘Masterclass nieuwe methodieken en verdienmodellen’ van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Externe expert en projectontwikkelaar Friso de Zeeuw inspireert de deelnemers ‘over de wijze waarop we onze rol opnieuw kunnen invullen’. Friso de Zeeuw is directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling en heeft namens de PvdA in het verleden talloze bestuursfuncties in het openbaar bestuur bezet.

Samen met een andere PvdA’er en oud-wethouder Jos Feijtel schreef De Zeeuw een opiniestuk voor de NRC. Beide PvdA-leden proberen de kritiek op de PvdA-leiding te ontkrachten. De partij zou lusteloos zijn. Ze verwijten de critici ‘hang naar dramatiek met de onweerstaanbare neiging om juist bij regeringsdeelname de hele wereld in één keer te willen hervormen’. Vooral Sander Terphuis nemen ze op de korrel.

De PvdA’ers schuiven Terpstra van alles in de schoenen. Hij zou vinden dat ‘nivellering de belangrijkste missie van de PvdA in dit kabinet is’. Maar Terpstra heeft het in z’n stuk ‘Het is code rood voor de PvdA’ waarnaar ze verwijzen over meer dat mis is in de huidige PvdA. Zoals een vertrouwenscrisis tussen partij en kiezer, het accent op de economie en het weggeven in de onderhandelingen met de VVD van principiële zaken van de PvdA. Kortom, over de uitverkoop van de sociaal-democratische beginselen dat verder gaat dan kritiek op nivellering en niet zozeer de hele wereld in één keer wil hervormen, maar juist het ouderwetse sociaal-democratisch gedachtegoed weer centraal wil zetten. Met behoud van de verzorgingsstaat.

De Zeeuw en Feijtel denken fundamenteel anders over de inrichting van de samenleving dan Terphuis. De Zeeuw wil de markt z’n gang laten gaan en Terpstra niet. Binnen een partij zijn er altijd rechtse en linkse vleugels die van mening verschillen. De Zeeuw en Feijtel verwoorden de visie van de PvdA-leiding die akelig dicht tegen de markt en de VVD aanschuift. Het kan zijn dat ze Terphuis en andere critici wereldvreemd en dramatisch vinden, maar het is leugenachtig van De Zeeuw en Feijtel om vervolgens die goedbedoelende critici van alles in de schoenen te schuiven en hun kern van kritiek bewust verkeerd voor te stellen.