Kerk in VS aanbidt een wapen, de AR-15. Dat kan omdat God de grootste samenzweringstheorie is die dat wettigt

Schermafbeelding van deel artikelA gun church that glorifies the AR-15 and is led by the son of the ‘Moonies’ church founder has been making alliances with far-right figures‘ in Business Insider, 30 oktober 2021.

Met godsdienst kun je alle kanten op. De goede of slechte, vredelievende of oorlogszuchtige kant. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom is godsdienst zo hybride, zo verhullend, zo raadselachtig. Je kunt nooit voorspellen welke kant het opgaat. Dat kan in de richting van het theedrinken zijn, maar evengoed wordt het bommengooien in naam van God. Op welke kant de medaille landt als die in de lucht wordt gegooid is nooit op voorhand duidelijk.

In het vroegere land van de onbegrensde mogelijkheden, de VS, zijn vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Dat loopt van progressief en vredelievend tot extreem-rechts en agressief. In het Trump-tijdperk lijken de laatsten aan de winnende hand, maar op termijn lijken vooral jongeren zich af te keren van religie die zo verstrengeld is geraakt met de rechtse politiek. In Turkije waar president Erdogan het land lijkt te islamiseren keren jongeren zich af van de islam. In de VS vindt eenzelfde soort proces plaats van het rechtse christendom dat verknoopt is geraakt met politiek en commercie. Godsdienst wordt een sterfhuis voor ouderen.

In Pennsylvania is er de zogenaamde AR-15 kerk van predikant Sean Moon waar de semi-automatische AR-15 wordt aanbeden. Hij is de zoon dominee Sun Myung Moon, de zelfbenoemde Messias die de controversiële Unification Church oprichtte. De appel valt blijkbaar in de familie Moon niet ver van de boom. Ook voor de VS is dit kerkgenootschap bizar. Vooral omdat er zo openlijk wordt gekozen voor het rechts-extremisme en de strijdbaarheid met wapens.

Dit bericht van Business Insider over de AR-15 kerk van Sean Moon onderbouwt een uitspraak van de Deense acteur Mads Mikkelsen over godsdienst. In NRC wordt hij in een recensie van ‘Riders of Justice‘ van regisseur Anders Thomas Jensen sprekend opgevoerd. De film gaat over een complottheorie.

Mikkelsen: ‘Mensen vinden in alles zin en betekenis, ook als dat volledig onduidelijk is. Volgens mij is de grootste en meest legitieme samenzweringstheorie God: die kan je zonder spoor van bewijs opvoeren als reden voor alles. In een neerstortend vliegtuig zitten geen atheïsten‘.

Mikkelsen wijst op een maatschappelijk taboe om de gevestigde godsdiensten te noemen wat ze in de kern zijn: samenzwering- of complottheorieën. Het is een raadsel waarom van complotdenken beschuldigde opinieleiders als Willem Engel, Thierry Baudet, Janet Ossebaard, Karel van Wolferen, Sven-Ake Hulleman, Arnold Karskens en talloze anderen zich niet verdedigen door naar de grootste samenzweringstheorieën uit de geschiedenis van de mensheid te wijzen. Namelijk godsdiensten als christendom en islam die met hun annexatie- en oorlogszucht vele doden op hun geweten hebben.

Die verwijzing zou de politieke en juridische druk relativeren en gedeeltelijk wegnemen. Welke advocaat durft het aan om bij een volgend proces tegen een vermeende complotdenker de verdediging aldus te beginnen: ‘Edelachtbare, mijn cliënt ligt onder druk en wordt van alles beschuldigd, maar dat is peanuts vergeleken bij wat de gevestigde godsdiensten in eeuwen hebben aangericht. Dat pleit mijn client niet vrij, maar het plaatst de beschuldiging in perspectief. Er is sprake van rechtsongelijkheid als grote religieuze organisaties die zijn gebouwd op complotdenken en samenzweringstheorieën met hun God buiten schot blijven en mijn cliënt wordt aangepakt. Dat kan niet. Het is van tweeën één. Of mijn client wordt vrijgesproken of de gevestigde godsdiensten worden van hetzelfde beschuldigd als waarvan mijn cliënt wordt beschuldigd. Het is aan de maatschappij om daar een besluit over te nemen. Ik wacht het af‘.

Spreekt Trump echt of digitaal voor de Moonies?

Gevraagd of Donald Trump een toespraak hield voor de Unification Church (Verenigingskerk) ofwel de Moonies antwoordde een woordvoerster ‘nee’. Dat zou betekenen dat deze video gefabriceerd is. Deepfake dus. Technisch schort er nogal wat aan deze video waarin beeld en geluid niet synchroon zijn.

De Moonies leunen aan tegen de radicaal-rechtse flank van de Republikeinse partij en streven naar wereldheerschappij met hen als bestuurders. Het is logisch dat Trump die zijn eigen cult heeft waarin politiek, religie en samenleving verkleefd zijn zich associeert met een rechts-radicale christelijke godsdienst als die van de Moonies. Trump zakt weg in de aandacht en zoekt naarstig naar gelegenheden om zich naar buiten toe voor een breed publieke te manifesteren.

Toch staat Trump met anderen aangekondigd op 11 september 2021 als spreker voor the Rally of Hope, een vehikel van de Unification Church. De video die deze virtuele bijeenkomst moet inleiden is niet beschikbaar. Waarom is onduidelijk.

Sprekerslijst voor de Rally of Hope, 11 september 2021

Zo neemt de verwarring toe over het feit of Trump fysiek of digitaal gesproken heeft op een virtuele bijeenkomst van de Moonies. Er lijken de volgende mogelijkheden te zijn. 1) Trump heeft daadwerkelijk gesproken en de Moonies hebben daarvan een registratie gemaakt. Technisch is in de bewerking daarvan iets misgegaan. 2) Trump heeft niet daadwerkelijk gesproken, wat we zien is deepfake. Met 2a) dat zijn team zelf een tekst heeft aangeleverd of 2b) dat de Moonies zijn tekst hebben geschreven en er in de afspraken tussen Trump en de kerk iets mis is gegaan.

Het feit dat zijn woordvoerster achteraf ontkend dat Trump deze toespraak heeft gehouden kan van alles betekenen. Trump bestaat bekend om zijn leugens. Waarom hij er achteraf afstand van neemt als hij werkelijk heeft samengewerkt met de Moonies is onduidelijk. De les van deze episode is dat bij Trump nooit iets zeker is en dat dat door de mogelijkheid van digitale manipulatie van woord en beeld alleen nog maar onbegrijpelijker op wordt.