Waarom zou Obama niet weten dat Merkel afgeluisterd werd?

Update: Bild am Sonntag meldt dat president Obama al sinds 2010 wist dat kanselier Merkel afgeluisterd werd en ook haar dossier opvroeg. Bild zegt zich op een bron binnen de NSA te baseren. Deze stelt dat Obama in 2010 door NSA-chef Keith Alexander persoonlijk geïnformeerd werd over Merkel. Dit is in strijd met eerdere ontkenningen van Obama, Witte Huis-woordvoerder Jay Carney en Nationale Veiligheidsadviseur Susan Rice dat Merkel niet door Amerikaanse geheime diensten afgeluisterd werd en Obama dat niet wist. Diplomatiek lijken Obama en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zich steeds verder in de nesten te werken. 

President Obama zegt dat-ie niet wist dat de Duitse kanselier Angela Merkel werd afgeluisterd, aldus een bericht in de New York Times. Nationale veiligheidsadviseur Susan Rice zou dat tegen vertegenwoordigers van de Duitse regering hebben gezegd. Het Witte Huis ontkende eerder Merkel op dit moment af te luisteren. Volgens Der Spiegel was de mobiele telefoon van Merkel vanaf 2002 tot zomer 2013 doelwit van de NSA.  Bij het bezoek van Obama in juni 2013  aan Berlijn werd dezelfde verdenking al breed geopperd. Nog steeds valt echter niet op voorhand aan te nemen dat de Duitsers hun verontwaardiging diep uitspelen.

De ontkenning van president Obama dat-ie van niks wist is ongeloofwaardig. Hij had op z’n minst zo politiek alert moeten zijn geweest om het in de afgelopen vier maanden uit te laten zoeken. Dan had-ie het nu wel geweten. Maar als-ie werkelijk van niks wist dan geeft dat opnieuw aan dat het hele spionage-programma in de VS uit de hand gelopen is. Dat het toezicht erop ontbreekt. Dat Obama niet op de hoogte is en er geen grip op heeft is een zwaarder verwijt dan onwetendheid. Hij loopt telkens achter de feiten aan, ontkent problemen die later glasharde feiten zijn en is blijkbaar geen baas in eigen huis. Dat toont de kwestie Merkel aan.

NSA luisterde Merkel af. Duitsland en VS stoppen het in doofpot

Heeft de NSA jarenlang de mobiele telefoon van de Duitse kanselier Angela Merkel afgeluisterd? Het Witte Huis ontkent dit niet expliciet bij monde van woordvoerder Jay Carney. Hij spreekt over ‘is not monitoring‘ en ‘will not monitor‘, maar laat opvallend genoeg na om in z’n verklaring ‘has not monitored‘ (in the recent past) toe te voegen. Zo beschouwd is deze verklaring van het Witte Huis een regelrechte schuldbekentenis.

President Obama en kanselier Merkel hebben er vandaag contact over gehad. Merkel zegt opheldering van de Amerikanen te verlangen. Mocht het afluisteren van haar mobiele telefoon toch hebben plaatsgevonden, dan beschouwt Merkel dat als onacceptabel en als een vertrouwensbreuk tussen beide landen. Zo citeert Der Spiegel haar woordvoerder Steffen Seibert. Er tekent zich een oplossing tussen de VS en Duitsland af door niet meer over het verleden te praten, maar de garantie voor de toekomst te vragen dat het niet meer gebeurt.

Aanleiding is een artikel in Der Spiegel van Jacob Appelbaum, Holger Stark, Marcel Rosenbach en Jörg Schindler. Het blad legde de bevindingen voor aan het kantoor van de kanselier dat op haar beurt de Duitse veiligheidsdiensten verzocht de zaak te onderzoeken. Ze beoordeelden de beschuldiging van Der Spiegel als aannemelijk. De uitkomst geeft opnieuw aan dat de huidige generatie politici van de Europese landen geen afstand neemt van de VS. Ondanks onthullingen dat het doelwit is van grootschalige Amerikaanse spionage.