George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘Sergey Markov

Waarom wordt Russische propaganda geloofd?

with 21 comments

1943_00_00_Ukraine_Feldpost_Propaganda

‘Had Russia failed to interfere, Crimea would have come under pressure from police forces controlled by radicals and from neo-Nazi militants. Within a month, they would have established their government in Crimea and within one or two years they would have driven out almost all Russians. Zo zegt Sergey Markov die de zaak van president Putin in de media bepleit. Zoals dat met propaganda gaat wisselt de toon per doelgroep en taal. Markov laat zijn onverbiddelijk kant zien als-ie voor een Russisch publiek spreekt. Zijn redelijke kant treedt op voor de Westerse media. Leonid Ragozin zet het voor Politico op een rijtje.

Het gaat erom dat de Krim Oekraïens territorium is en de Russen een verdrag met Oekraine afgesloten hebben over het gebruik van militaire bases. Daarin passen geen militaire troepen die een parlement bezetten, Oekraïense raketbases innemen of de straat opgaan. Of argumenten die de Russen waar dan ook als excuus gebruiken voor Russisch imperialisme. Wie dat probeert goed te praten volgt de Russische propaganda.

Niemand ontkent dat de Oekraïense oppositie zwak en verdeeld is. Er zitten opportunisten, zetbazen van Berlijn of New York, nationalistische groeperingen, revanchisten en oligarchen met economische belangen onder. Maar ook democraten, technocraten en zorgzame burgers die gaan voor burgerrechten en een einde aan de endemische corruptie. Die niet willen dat hun leven gegijzeld wordt door een Stalinistisch regime in Moskou of Kiev. Het recht is het recht van de overheid.

Dat sommige opposanten na decennia van willekeur en rechteloosheid niet het Nederlandse model kiezen van polderen en overleg is vanzelfsprekend. Wat Nederland of West-Europa past, past niet voor een democratie-in-wording-die-nog-een-lange-weg-te-gaan-heeft. De oppositie vecht met andere middelen. Omdat de politiestaat die tegenover die oppositie staat ook andere middelen inzet dan in Nederland gebruikelijk.

Dat er nu nationalisten met een vreemd luchtje deel van de oppositie uitmaken is verklaarbaar als reactie op de almacht van de staat en de rechteloosheid. Dat vraagt tijd. Wie ‘democraten’ als Putin of Janoekovitsj en de oppositie langs een meetlat legt kan beter niet onze meetlat uit de kast halen. Want dan valt iedereen door de mand. Maar overduidelijk is dat de Russische macht de democratie meer in de weg zitten dan de oppositie die vecht om toegang tot het politieke proces te krijgen.

De rol van die Rechtse Sektor en andere Oekraïens-nationalistische groepen die Markov neo-nazis noemt moet gerelativeerd worden. Zoals de nationaal-bolsjevieken van Eduard Limonov in Rusland. Deels hoort dat bij de fase van democratisering, deels hoort het bij de regio. In de verslagen van Konstatin Paustovsky en andere literatuur over de contrarevolutionaire strijd na 1917 komen dat soort groeperingen voor. De krijgsmannen, de hetmannen, de xenofoben. Het omarmen van Europa verwatert hun belang.

Het zijn niet Sergey Markov en Vladimir Putin die kansen bieden voor democratisering. Evenmin zijn het de nationalisten die niet over de grenzen van het grensland kijken. Het zijn de democraten die een rechtsstaat willen opbouwen en een eind aan de staatsmacht en de rechteloosheid willen maken die perspectief bieden. De rest is propaganda.

14213432n