Opkomen voor dierenwelzijn kost PVV joodse sponsors

De PVV heeft afgelopen jaren in de VS veel geld opgehaald onder joodse conservatieven. Vanwege het pro-Israël standpunt van de partij. Nu heeft Wim Kortenoeven naar eigen zeggen Amerikaanse sponsors op de hoogte gebracht dat in het partijprogramma een verbod op ritueel slachten is opgenomen. Hij trad begin juli samen met Marcial Hernandez met onmin uit de partij. Ze zouden niet meer terugkeren op de kandidatenlijst.

De PVV is na de Partij voor de Dieren een van de de meest diervriendelijke partijen. Kamerlid Dion Graus is pleitbezorger voor dierenwelzijn. Het partijprogramma zegt het onomwonden: Het ritueel slachten moet wettelijk worden verboden. De PVV zal wetsvoorstellen die daartoe strekken ook in de toekomst blijven steunen. Dit betekent dat de PVV zich blijft scharen achter de initiatieven van Marianne Thieme en haar partij.

Kortenoeven ziet zijn tegenactie als ontmaskering van de PVV. Joodse organisaties reageren voorspelbaar. Volgens Welingelichte Kringen liet Rabbijn Abraham Cooper, directeur van het  Simon Wiesenthal Centrum in Los Angeles, aan Wilders weten: ‘Demoniseren van fundamentele Joodse riten is historisch altijd het terrein geweest van tirannen en dictators, vaak leidend tot ernstige discriminatie, geweld en zelfs genocide op het Joodse volk. De verbale aanval van Dion Graus, waarin hij de rituele slacht ‘marteling’ noemt, raakt alle Joden.’

Als echter een partij niet van antisemitisme of een anti-Israël standpunt kan worden beticht dan is het de PVV. In het debat over de rituele slacht slaan joodse organisaties dweepzuchtig om zich heen tegen iedereen die voor een verbod op de rituele slacht is. Maar die partijen zetten in de afweging het dierenwelzijn voorop. Het gaat niet om het inperken van de godsdienstvrijheid. Sommige buitenlandse joodse organisaties erkennen dat, maar andere erkennen niet of slechts met moeite dat partijen oprecht kiezen voor dierenwelzijn.

Ook moslims zijn tegen een verbod op de rituele slacht, maar maken zich er minder druk om dan joden. Het Eindhovense PvdA-raadslid Ertan Isik haalde in mei 2011 veel overhoop: ‘Het ritueel bestaat al 1400 jaar en wordt voorgeschreven door Allah. Hij weet beter dan mevrouw Thieme of dieren al dan niet lijden.’  Geen standpunt dat bij een seculiere partij als de PvdA past, maar evenmin in het politieke debat bruikbaar is.

De PVV is minder kwetsbaar dan een paar jaar geleden omdat het haar bakens verzet heeft richting Europa en een hard islam-standpunt niet meer nodig heeft om kiezers of sponsors te trekken. Wim Kortenoeven is de conservatief die banden doorsnijdt die de PVV zelf al aan het doorsnijden is. De PVV heeft zo de kans om met haar mix van linkse en rechtse standpunten terug te keren naar haar beginpunt: een seculiere opstelling. Zodat de partij allerlei progressieve standpunten over godslastering, ritueel slachten en bijzonder onderwijs de komende jaren aan een meerderheid kan helpen. De PVV heeft dan de vrijheid om voor zichzelf te denken.

Foto: Rituele slacht

Advertentie

Dieren richten een godsdienst op

Slachten van dieren dient de dieren tot niks. De Joden vrezen een domino-effect als onverdoofd ritueel slachten in Nederland wettelijk verboden wordt. Dierenactivisten zullen aangemoedigd worden om ook elders een wettelijk verbod af te dwingen.

De Joodse activist Abraham H. Foxman vindt een verbod op onverdoofd ritueel slachten onredelijk. Hij vreest dat het Joodse ritueel slachten schechitah verboden wordt. Hij erkent dat het de Partij voor de Dieren om dierenrechten alleen gaat en er geen anti-religieuze gevoelens jegens Joden of moslims spelen.

Foxman stelt dat het uitgangspunt van het wetsvoorstel verkeerd is. Hij citeert Dr. Stuart Rosen die stelt dat schechitah een pijnloze en humane manier van dierenslacht is. Omdat alleen de Joden dieren niet willen verdoven pakt de nieuwe wet alleen voor deze groep negatief uit.

Het humanisme van de schechitah klopt theoretisch wellicht, maar gaat eraan voorbij dat in de praktijk de omstandigheden niet altijd ideaal zijn. Optimaal werkt het met een zeer getrainde en vakkundige slachter, een scherp mes dat steeds scherp blijft en een ideaal ingericht slachthuis dat niet voor stress van het dier zorgt.

Daarbij komt dat niet alle dieren gelijk reageren. Sommige runderen zijn na het ritueel doorsnijden van de halsslagaders langer dan een minuut bij bewustzijn. Sommigen zelfs nog langer. Foxman vraagt om een wetenschappelijke toetsing van de schechitah. Mij lijkt de toetsing van de praktijk relevanter. Daar heersen de bedrijfseconomische wetten van winst, doelmatigheid en prijsstelling.

De beste oplossing zou zijn als de dieren die onverdoofd geslacht dreigen te worden zich bekeren tot een religie. Bijvoorbeeld bij binnenkomst in het abattoir. Een religie die als enig dogma heeft dat dieren niet onverdoofd geslacht mogen worden. De Joodse gemeenschap kan dan niet langer de eigen vrijheid van godsdienst als alleenzaligmakend beschouwen.

Foto: Figure with Meat van Francis Bacon, 1954