George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘San Francisco

Wat is de essentie van de spionage oorlog met Trump, Putin en Obama?

with one comment

Het antwoord op de vraag tussen wie de nieuwste spionage oorlog wordt gevoerd is afhankelijk van het eigen perspectief. Is het een oorlog tussen Trump en Obama, Obama en Putin, Trump en de Republikeinse partij GOP, Russische en Amerikaanse inlichtingendiensten, beide staten VS en Russische Federatie of Trump en Putin? Dat laatste lijkt door de vriendschappelijke relaties tussen Putin en Trump op het eerste gezicht het minst waarschijnlijk, maar zou na Trumps inauguratie op 20 januari 2017 wel eens de meest waarschijnlijke optie kunnen worden. Afhankelijk van het antwoord wie de machtsstrijd tussen Trump en de GOP wint.

Critici zijn het erover eens dat Obama in zijn buitenlandse politiek te terughoudend heeft gehandeld, en er weinig van gebakken heeft. In Syrië trok hij in 2013 een rode lijn voor Assad en deed vervolgens niets toen Assad met chemische wapens over die lijn trok. En bij de bezetting van de Krim door de Russische Federatie die in de Algemene Vergadering van de VN in resolutie 68/262 breed werd veroordeeld nam Obama te weinig verantwoordelijkheid hoewel het Boedapester Memorandum uit 1994 de VS tot actie verplichtte. Zie hier het antwoord van Paul Niland op mijn stellingname dat Obama geen verantwoordelijkheid nam. Niland valt Obama niet volledig af, maar geeft wel toe dat Obama gezien de omstandigheden meer had kunnen doen. Zoals John Schindler in een commentaar zegt handelt Obama uiteindelijk ter elfder ure terwijl hij sinds 2013 kans op kans heeft laten liggen om de Russische agressie in Oost-Europa en in cyberspace passend te beantwoorden.

De leiders van de Russische Federatie hebben straks te maken met de onberekenbare president Trump in plaats van de berekenbare Obama. Trump mist de terughoudendheid en de intellectuele blik van Obama die tijdens zijn presidentschap steeds weer de indruk gaf verdwaald te zijn in de politiek. Dat is zo ongeveer het enige dat Obama en Trump gemeen hebben. Obama was geen politiek dier, maar een huiskamergeleerde die er een nachtje over moest slapen. De spionage oorlog verhuist mee naar 2017. Als Obama is afgetreden worden de opties kleiner en het antwoord duidelijker wie er nou exact met wie in strijd is. Misschien is het in essentie wel een oorlog in de psyche van Donald Trump. En dat belooft weinig goeds voor de wereld in 2017.

Censuur op internet vraagt nu om een politieke principe uitspraak

with 14 comments

Op 11 augustus legden de BART-autoriteiten mobiele telefoondiensten stil om protesten tegen een dodelijke schietpartij door de BART-politie te voorkomen. Het incident in the Bay Area Rapid Transit in San Francisco werd door de grote Amerikaanse networks laat opgepakt.

Anonymous pakte het op en reageerde met een persbericht.  De wereldwijd opererende groep grijpt met acties van burgelijke ongehoorzaamheid in als bedrijven of overheden de vrijheid van meningsuiting inperken. Wat in San Francisco gebeurde. Onder de naam Anonymous wordt ook in Nederland geopereerd. Deze afdeling legde naar eigen zeggen de site van pedofielenvereniging Martijn plat. Da’s een actie die de meningsuiting beperkt en doel en middelen verkeerd afweegt. Ver afgedwaald van het idee van Anonymous.

In het persbericht staat dat in de VS de persvrijheid steeds meer onder druk staat en censuur toeneemt: You do not censor people because they wish to speak out against the wrongs the wrongful things occurring around them. The Bay Area Rapid Transit has made the conscious decision of ordering various cell phone companies to terminate services for the downtown  area inhibiting those in the area from using cell phones – even in the case of an emergency. De groep riep op tot een vreedzaam protest op 15 augustus tegen de overheidscensuur en voor de vrijheid van meningsuiting.

De lokale pers komt achteraf met een verhaal dat haaks staat op de beweringen van Anonymous. Het zegt dat een lelijke bende demonstranten in juli voor chaos in een trein zorgde in protest tegen het neerschieten van een voorbijganger door de BART-politie. Indien BART op 11 augustus de mobiele diensten niet had uitgeschakeld dan had zoiets opnieuw kunnen gebeuren stelt de San Francisco Chronicle. Maar het bevestigt dat het deze hypothese niet hard kan maken en het koffiedik kijken is.

De vrijheid van het internet staat op het spel. Niet alleen in China, Egypte of Syrië, maar ook in de VS of in Nederland. Telecommaatschappijen en bedrijven worden onder het mom van de openbare veiligheid door overheden onder druk gezet om hun diensten te staken als overheden dat wensen. Zoals WikiLeaks dat geen electronische betalingen meer kon ontvangen. Twitter weigerde recent verzoeken van de Britse politie om accounts van relschoppers af te sluiten die achteraf hun verhaal aan elkaar deden.

Politieke partijen als GroenLinks of D66 die zich het meest identificeren met burgerrechten zouden nu al in een principe uitspraak in de Tweede Kamer duidelijk moeten maken dat in Nederland niet mag gebeuren wat in San Francisco gebeurde. Ofwel, dat er geen enkel motief is voor overheden om mobiele diensten en het internet in te perken en tijdelijk af te sluiten. Veiligheidsdiensten die steeds meer macht naar zich toetrekken moeten de tegenmacht tolereren, hoe onaangenaam dat op enig moment ook is.

Burgerrechtenbeweging ACLU van Noord California zet het in een kader: All over the world people are using mobile devices to organize protests against repressive regimes, and we rightly criticize governments that respond by shutting down cell service, saying it’s anti democratic and a violation of the right to free expression and assembly. Are we really willing to tolerate the same silencing of protest here in the United States? Voor Nederland geldt hetzelfde. Daarom moeten we ons hierover nu uitspreken.

%d bloggers liken dit: