Brother Nathanael’s Global Showdown

De in de bergen van Colorado wonende Russisch-orthodoxe priester en ‘straatevangelist’ Brother Nathanael timmert met z’n christelijke winkel aan de weg. De concurrentie in Amerikaans christelijk-rechts is moordend. Om op te vallen en fondsen te werven loont verstand en gematigdheid geenszins. Hij roept op samen de schouders te zetten onder het opbouwen van een christelijk Amerika. Nathanael Kapner is een voormalig Jood.

Nathanael portretteert Putin als de verdediger van traditionele waarden tegenover het decadente Westen. Om dat te ‘bewijzen’ ziet de priester overal de invloed van Joden. Hij beantwoordt religiekritiek van anderen met kritiek op personen. Daarmee verlaat-ie het publieke debat over de vermenging van kerk en staat in Rusland. En betreedt het gebied van roddel en kwaadsprekerij. Hij omschrijft Madonna als een oude tang en een hoer.

Brother Nathanael doet precies wat-ie de anderen verwijt, namelijk het inruilen van traditionele waarden voor moreel verval. Nathanael onderstreept hiermee zijn eigen tegenstrijdigheid. Hij is een vertegenwoordiger van religieus extremisme die middelen aanroept die erger dan de kwaal lijken. Maar in z’n retoriek blijft-ie binnen de wet, roept niet op tot geweld en maakt effectief gebruik van het First Amendment. Beledigen van alles mag.

Bizar aan de preek is dat het zowel uitnodigt tot lachen als huilen. Jiskefet meets Adolf Hitler meets Lenny Bruce. Nathanael is een geweldige humorist. De grootste verdienste is echter dat de preek inzicht geeft in het denken van christelijk-rechts. Dat schuwt de nuance en slaat wild om zich heen. De cultuurhistorische beschouwingen geven weinig inzicht in Pussy Riot. Net voldoende om een emotie van haat over te brengen.

Advertentie

VVD Amsterdam wil vrijheid Occupy-beweging beperken

De open mind van de VVD is het laatste jaar dichtgeslibd. De huidige VVD verhoudt zich tot het Liberaal Manifest uit 2005 als een sociaal-democraat tot Marx’ Het Kapitaal. Door dit revisionisme krijgt de VVD akelig reactionaire trekken. Ofwel, de Haai in de VVD is dood, leve de VVD!

Een dichtregel in de vertaling van Jorge Luis Borges’ gedichten is: ‘De waarheid is dat niemand ons kan kwetsen behalve de mensen van wie we houden’.  Precies om deze reden trek ik me de ruk naar rechts van de VVD aan. Want ik stemde op Rutte om koste wat kost Job Cohen te vermijden. Maar ik rekende op een VVD waarvan ik dacht dat het me compassie, hervormingen en een weldadig ontbrekend moralisme beloofde.

De VVD schuttert onderhand op alle niveau’s. Nu weer de Amsterdamse fractievoorzitter en beleidsadviseur veiligheidsbeleid bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Robert Flos die vindt dat er volgende week een eind moet komen aan het tentenkamp op het Beursplein van de Occupy-beweging. Want hij vindt niet dat de stad een ‘antiglobalistische minicamping‘ op het plein moet hebben. Flos gaat vragen stellen aan burgemeester Van der Laan als de Occupy-beweging er volgende week nog zit. Of in dit geval: staat.

Da’s de Flos die in een interview op de vraag waarom-ie een Vrije Amsterdammer is het volgende antwoordt: Omdat ik met volle teugen geniet van de vele vrijheden en voorzieningen die Amsterdam biedt. Van het uitgaan, van de cultuur, van de winkels, van het vrije debat. Ik ervaar Amsterdam als een City of Freedom waarin iedereen zichzelf kan zijn. Is dat echte vrijheid? Is het niet zo dat vrijheid er pas toe doet als het schrijnt? Die vrijheid wil Flos blijkbaar niet. Hij lijkt vrijheid eerder als marketing voor zijn stad te zien.

Het valt te voorzien dat burgemeester Van der Laan voor een liberale opstelling kiest zoals New Yorks burgemeester Mike Bloomberg ook consequent doet als het om meningsuiting gaat. Over de Occupy Wall Street beweging zegt Bloomberg dat de demonstranten voor onbepaalde tijd kunnen blijven mits ze binnen de wet blijven. Dit staat in schril contrast met de uitspraken van Flos. Hij zegt dat andere mensen ook gebruik moeten kunnen maken van het plein. Da’s te flauw voor woorden want Amsterdam is groot genoeg.

Flos verwoordt in zijn gebrekkig gevoel voor wat vrijheid van meningsuiting in een open samenleving is oude reflexen die niet bij zijn partij passen. Ze zijn er een Yuppie-achtige vervorming van. Flos mist de essentie als-ie de Occupy-beweging reduceert tot antiglobalisten. Iedereen die er zich in verdiept kan weten dat het meer dan dat is. De uitspraken van Flos geven aan dat de vrijheid bij de huidige VVD in slechte handen is.

Foto: Tentjes op het Beursplein in Amsterdam. © ANP

Conservatisme beschermt achteruitgang

Als conservatisme opgevat kan worden als een politieke stroming die alles bij het oude wil laten en gaat voor geleidelijke veranderingen en als in Nederland de homorechten maatschappelijk, politiek en juridisch meer verankerd dan niet verankerd zijn, dan staat het conservatisme welwillend tegenover homosexualiteit.

In Engeland ondersteunen conservatieven de monarchie en in de VS de republiek. Die lijn doortrekkend kan men veronderstellen dat conservatieven in Arabische landen tegen gelijke rechten voor homosexuelen zijn, terwijl in de Noord- en Westeuropese landen de conservatieven voor gelijke rechten zijn.

Liberalen gaan uit van een kleinere staat en de vrijheid van het individu. Da’s de vrijheid om gelijke rechten op te eisen. Onder de paraplu van een terughoudende, maar wel ingrijpende overheid. Een overlap liberaal-conservatief bestaat. De huidige VVD toont dan weer een liberaal, dan weer een conservatief gezicht. De partij is te onstandvastig om voor het een of het ander te kiezen.

Als men liberaal in niet politiek-filosofische zin opvat als mild of ruimdenkend, dan kan de meest conservatieve conservatief ter wereld de op een na conservatiefste conservatief ter wereld liberaal noemen. Die omschrijving is relatief en zegt iets over de onderlinge verhouding van de twee conservatieven. Maar niet noodzakelijkerwijze over hun relatie tot de wereld. Bij dit dagelijks taalgebruik is bijna iedereen liberaal te noemen. Of het tegenovergestelde reactionair. Politiek hoeft dat niets te betekenen.

Etikettering is een kwestie van perspectief. Het opent de ruimte voor een TV-format: ‘Wie heeft gezegd?: ‘In een monarchie wordt beter geskied dan in een republiek. Koningin Beatrix?

Als homosexuelen een positieve grondhouding aannemen en maatschappelijk meedraaien, dan hebben conservatieven geen reden om dat te corrigeren. Conservatisme is wat anders dan een beperkende opvatting over zedelijkheid. Da’s eerder bij religies te vinden. Ondanks alle onzekerheden voelen homosexuelen zich bij de VVD het best beschermd.

Foto: WWII Female Pilots