Racisme is opgeschoven tot in het Witte Huis (1925-2019)

De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde manier. Op 8 augustus 1925 was er een optocht van de Ku Klux Klan in Washington DC langs het Witte Huis. Met 60.000 deelnemers die van de gemeente niet hun ‘signature mask’ mochten dragen. Gezichten toonden zich onverhuld. Een lastige afweging voor het openbaar bestuur om de vrijheid van demonstratie af te wegen tegen de respectabiliteit, het machtsvertoon en de publicitaire winst die dit voor de Ku Klux Klan opleverde. In 1926 werd de optocht herhaald. Zo werden witte suprematie en vreemdelingenhaat ‘gelegitimeerd’ met een scheut christendom. In de hoofdstad van de VS. Die cocktail leek zijn beste tijd te hebben gehad, maar recente uitlatingen van president Trump geven aan dat die gedachte een illusie is. Het racisme loopt nu niet meer in protest langs het Witte Huis waar in 1925 president Calvin Coolidge resideerde, maar heeft zich er openlijk geïnstalleerd in de persoon van president Trump.

Foto 1: Optocht van Ku Klux Klan op 8 august 1925 in Washington DC. Collectie: Library of Congress.

Foto 2: Optocht van Ku Klux Klan op 8 august 1925 in Washington DC.

Zwarte Piet: solo voor simpele zielen

Iedereen heeft meerdere identiteiten. Niemand is alleen maar donker gekleurd, religieus, homoseksueel, bejaard, hoogopgeleid, kok, Amsterdammer, kunstliefhebber, voetballer of metselaar. Of kies uit de vele duizenden identiteiten waaruit iedere burger kan kiezen. Wie die veelheid ontkent is beperkt bezig.

Wie de eigen identiteit terugbrengt tot een religie, een levensovertuiging, een hobby of de eigen huidskleur doet zichzelf tekort. Da’s een tocht met oogkleppen waaraan alle andere identiteiten ondergeschikt worden gemaakt. Niet verstandig als de nuance wijkt en grote woorden als racisme of slavernij dat moeten legitimeren. In een bestrijding van het negatieve die het negatieve koestert. Ten koste van de eigen meerduidigheid. Niet meedoen. Keep laughing.

Joris Demmink protest: oproep tot recht roept onrecht op

Update 24 oktober: Nieuwe aanklacht bij het gerechtshof in Den Haag tegen Joris Demmink. Zie reacties. 

De ‘barber’-speech van Charlie Chaplin uit The Great Dictator over humanisme wordt gemuteerd achter een oproep tot demonstratie tegen Joris Demmink geplakt. Dat geeft me een onaangenaam gevoel omdat het tegenstrijdig is. Chaplin spreekt het individu in de massa aan voor zichzelf te denken. Het filmpje spreekt de massa aan en getuigt van lui denken. Want hoe kunnen een oproep tot onderzoek (we demand a new investigation) en de uitkomst ervan (Demmink molested little childeren for his sexual pleasures) samenvallen?

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie Joris Demmink blijft aandacht vragen. Vlak voor zijn pensionering eind oktober worden alle middelen in de strijd gegooid. Die beginnen echter trekken van een heksenjacht op pedofilie te vertonen en verdringen de redelijke kritiek. Dat dient de goede zaak niet. Als de regering wil blijven sturen zou het er verstandig aan doen om snel een onafhankelijk onderzoek met buitenlandse deelnemers aan te kondigen. Ook om de Amerikaanse kritiek die het imago van ons land beschadigt te kalmeren. Of makers van bovenstaand filmpje die in de anonimiteit wild om zich heen slaan.

Ook ik ben van mening dat de beschuldigingen in de zaak Demmink onvoldoende zijn onderzocht. Ik verdenk Demmink er in zijn positie van hoogste ambtenaar van Justitie zelfs van de rechtsgang te hebben beïnvloed. Het vermoeden bestaat dat media al jaren onder druk worden gezet om de volle waarheid over Demmink niet te melden. Het antwoord is geen volksgericht, maar een onafhankelijk onderzoek dat tot op de bodem gaat.

Op 28 oktober organiseren Occupy Den Haag, Anonymous en Micha Kat (JDTV) een Demmink Protest, zo staat in de aankondiging. Een vreedzame optocht naar het woonadres van Demmink. Het ontgaat me waarom Occupy en Anonymous zich opwerpen als mede-organisator. Anonymous kent een onderdeel ‘Childtectdat zich gewoon Childtect kan noemen. Da’s helder. Zoals opnieuw blijkt zijn Anonymous en Occupy ‘merken’ die iedereen kan gebruiken. Je zou hopen dat ze de structuren aanpakken en niet jagen op een persoon.

Foto: Aankondiging optocht in Den Haag op 28 oktober 2012 naar woonadres Joris Demmink

Laïque Pride in Libanon tegen religieus sektarisme

De Libanese journalist en filmmaker Walid el Houri is in AlAkhbar English kritisch op de Libanese ‘Laïque Pride‘. Deze optocht door anti-sektarische demonstranten wordt op 6 mei in Beiroet voor de derde keer gehouden. Houri ziet in de demonstranten die ‘in waardigheid en gelijkheid met andere medeburgers willen leven’ en ‘gaan voor een seculiere burgerlijke staat gebaseerd op burgerschap’ een groep die bestaat uit bevoorrechten uit de gegoede burgerij die hun doel niet dichterbij brengen. Hij spot met hun sociaal streven.

In 2011 namen aan de Laïque Pride 700 mensen deel. Libanon heeft 18 erkende sektes die binnen een door allen geaccepteerd model samen de macht verdelen. Zo is de president altijd een Maronitisch christen, de premier een soenniet en de parlementsvoorzitter een sjiiet. Zoals demonstrant Talal Ammouni in 2011 zegt: ‘In de Arabische wereld heeft men slechts een dictator, maar wij hebben er velen. Ik geloof in anti-sektarisme omdat we dat niet meer willen.’ De machtsdeling is een model voor continuïteit, maar ook voor stagnatie.

El Houri ziet secularisme als een lastig te doorgronden eis. Hij koppelt het aan de economische situatie van werklozen, arbeiders en boeren. De volgende bewering begrenst-ie niet: ‘After all, secularism as such is a vague and meaningless demand if not coupled with a clear cut position in regards to the economy and the organization of the state’. Mogelijk probeert de elite onder het mom van secularisme sektarische krachten te neutraliseren en haar eigen economische positie veilig te stellen. Maar een optocht die het uitschreeuwt duizend bloemen te laten bloeien hoeft niet afgerekend te worden op denkbeelden over economie en politiek.

El Houri stelt terecht dat een optocht het politieke systeem niet omverwerpt: ‘Achieving a secular state is not a demand that one asks for (nicely) from the very people who profit from the sectarian system. It is a political project that requires more than civil marriage, inter-religious love, or a society where people do not ask each other about their religious identities’. Een ‘Gay Pride’ doet dat evenmin, maar richt zich op bewustwording.

Het meest veelzeggend aan de kritiek van El Houri is dat wat-ie niet zegt. Hij verzwijgt het karakter van de Arabische wereld waar belangengroepen zich rond religieuze stromingen groeperen. Hij verwijt secularisten politiek en economisch geen man en paard te noemen, maar doet dat zelf evenmin. Walid el Houri is er het sprekende bewijs voor dat in de regio kritiek op religie slechts indirect kan klinken. Dan resteert de sociale demonstratie uit onmacht. Een optocht die niet de macht, maar de geesten aanspreekt is het hoogst haalbare.

Foto: Protestanten tegen de sektarische regelgeving in Libanon. Credits: Haitham Moussawi