Groningen wil het gedrag inwoners bepalen. En blundert

De website ‘Wij Groningen‘ van de gemeente Groningen zegt: ‘Deze website geeft u informatie en advies over zorg en ondersteuning in de gemeente Groningen.’  Wat stoort is niet zozeer dat burgers als kleuters worden behandeld of dat de gemeente Groningen psychologie van de koude grond uit oude kasten haalt. Wat stoort is dat een overheidsinstantie meent het gedrag van burgers te kunnen bepalen door dit soort raad. Een advies voor verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) : ‘Een politieke relatie heeft soms ups en downs, praat het uit met uw partners. Laat u deskundig adviseren. Misschien is een cursus boomknuffelen van passend niveau voor het college’. 

Hier het advies van de gemeente over relaties. Hoogopgeleiden lijken hier laagopgeleiden de les te lezen. Misschien moet dat maar eens omgedraaid worden:

Elke relatie heeft haar ups en downs. Maar als beide partners hun best doen de relatie met elkaar goed te houden, dan komt u al een heel eind.

Elke relatie is anders

Vergelijk uw relatie nooit met die van iemand anders. Mensen zijn verschillend, relaties dus ook. Toch zijn er wel een aantal kenmerken van een goede relatie.

In een goede relatie is er bijvoorbeeld ruimte om uw eigen dingen te doen. Daarnaast is het belangrijk dat u elkaars mening, opvattingen en ideeën respecteert, ook al denkt u er anders over.

Relatietips
Er wordt wel eens gezegd dat een relatie hard werken is. Om uw relatie goed te houden, heeft u misschien iets aan deze tips.

Communiceren
Om uw relatie goed te houden, is het belangrijk dat u met elkaar in gesprek blijft. Vertel elkaar hoe u zich voelt, wat u bezighoudt en vertel bijvoorbeeld hoe uw dag is geweest. Dat is soms best lastig want de een praat makkelijker dan de ander.

Respect voor elkaar
Meningen, ideeën of overtuigingen van mensen verschillen. Probeer ook in een relatie de mening van uw partner te respecteren ook al verschilt deze met die van u.

Vrijheid
De hobby van uw partner is misschien niet die van u. In een goede relatie geeft u elkaar de ruimte. U heeft dan de vrijheid om uw eigen dingen te doen. Er zijn vast ook dingen die u allebei leuk vindt. Dat kunt u dan samen doen.

In voor- en tegenspoed
Voor uw partner en voor u is het belangrijk dat u er voor elkaar bent, in goede maar ook in slechte tijden. Een relatie heeft altijd ups en downs.

Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een slechte gezondheid van u of uw partner. Het is lastig om hiermee om te gaan, maar als u zich voor 100 procent inzet, zal het uw relatie ten goede komen.

Intimiteit
Knuffelen, aanraken en vrijen hoort bij een goede relatie. Hierbij gaat het niet om hoe vaak u dat doet maar wel of u dit met veel aandacht en overtuiging doet.

Ook hier geldt dat de ene relatie de ander niet is. U kunt dus beter niet uw relatie met die van iemand anders vergelijken. De ene relatie heeft een hoger knuffelgehalte dan de andere.

Ruzie en conflicten
Ruzies en conflicten zijn nooit leuk, maar niet te vermijden. U hoeft ze dan ook niet uit de weg te gaan. Door middel van een ruzie maakt u uw partner duidelijk waar uw grenzen liggen en wat u wel of niet leuk vindt. En dit draagt bij aan een goede relatie.

Advertentie

Discriminatie van kamerleden: Keklik Yücel

Het kersverse kamerlid voor de PvdA Keklik Yücel profileert zich met kamervragen. Over de discriminatie van vrouwen. Een onderwerp dat aandacht verdient. Maar er schort iets aan de vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom. Ze draaien in cirkels of raken verstrikt in zichzelf.

Kerklik Yücel neemt een lange aanloop met de vraag of ‘de ongelijke beloning van vrouwen en discriminatie van zwangere vrouwen momenteel belangrijke kwesties zijn op het gebied van vrouwendiscriminatie’. Ja, om vergif op in te nemen. Of bedoelt ze dat het belangrijke kwesties zijn op het gebied van de arbeidsmarkt?

De volgende vraag is van het type breinbreker: ‘Kunt u bevestigen dat in de publieke sector vrouwen 6 procent minder verdienen dan vrouwen voor hetzelfde werk en dat dit percentage in het bedrijfsleven nog veel hoger ligt? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is?’ Een raadsel wat hier gevraagd wordt. Zoiets als de vraag een kleur onder de 10 te noemen. Antwoord: woensdag. Een wenselijke vraag voor liefhebbers van absurdisme.

Zo kabbelen de vragen van Keklik Yücel door, meanderend door oneindig parlementair laagland. Ze stellen zinnige vragen over de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt aan de orde. Maar missen urgentie en scherpte. Achter de vragen schemert de tragiek van een kamerlid dat onvoldoende ondersteuning krijgt. Gezamenlijk moeten de 150 kamerleden maar eens vragen, nee eisen dat de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer verruimd wordt. Wat de man in de straat of populistische journalisten er ook van mogen vinden. Burgers hebben recht op urgente en scherpe kamervragen. En Kerklik Yücel ook.

Foto: PvdA-kamerlid Kerklik Yücel 

Onregelmatigheden stembureau’s bedreigen opnieuw geloofwaardigheid verkiezingen

Update 11 september: Buitenlandse waarnemers zijn al in het land om de verkiezingen te volgen. Kritiek op de meer dan 1 miljoen volmachten is al geuit. Waarom zo veel? En dan de ‘gewone’ onregelmatigheden. Heeft het openbaar bestuur voor goede instructies gezorgd voor een soepele gang van zaken op de stembureau’s? De wetmatigheid is dat zich bij Nederlandse verkiezingen steeds meer onregelmatigheden voordoen. Ook is er nieuwe verwarring, in Rotterdam controleert verkeizingsapp de stempas. Is dat in lijn met de Kieswet? 

Verkiezingen in Nederland gaan altijd vergezeld van onregelmatigheden. Zoals het filmpje leert over de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Den Haag. De leden van het stembureau grijpen om onverklaarbare redenen niet in terwijl ze de onregelmatigheden voor hun ogen zien gebeuren. Een constante bij Nederlandse verkiezingen is dat onregelmatigheden worden geconstateerd., maar er geen lering uit getrokken wordt.

Doorgaans weigeren burgemeesters toe te geven dat in hun gemeente het toezicht onvoldoende was, zoals Van Aartsen (Den Haag) en Aboutaleb (Rotterdam) in 2010. Onregelmatigheden worden blijkbaar getolereerd. Al in 2006 constateerde de Gemeentelijke Ombudsman dat in Amsterdam in 2006 bij gemeentelijke en landelijke verkiezingen in strijd met de Kieswet was gehandeld. Met name allochtone stemmers overtraden de Kieswet. Volgens de ombudsman moet de gemeente Amsterdam er voor zorgen dat voorzitters van de stembureaus in de toekomst betere begeleiding en ondersteuning krijgen. Voor welke begeleiding is gezorgd?

Waarom ondernemen Nederlandse politici die altijd kritiek hebben op ‘bananenrepublieken’ en over zichzelf denken dat ze de regels perfect toepassen geen actie om van fouten te leren? Fractievoorzitter Jan Paternotte van D66-Amsterdam is de eerste politicus in de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 12 september die de onregelmatigheden bovenaan de agenda zet. Velen zullen zijn kritiek volgen. Sommigen zijn werkelijk bezorgd over het afglijden van de democratie in Nederland, anderen gebruiken het om zich te profileren.

Paternotte maakt zich zorgen over de kwaliteit van de stembureau’s in Amsterdam. Hij vraagt burgemeester Van der Laan welke instructie leden van de stembureau’s krijgen. De instructie schijnt vervangen te zijn door een online variant op overheidleert.nl. Zodat de ondersteuning minder is geworden: ‘In 2010 concludeerde de gemeentelijke ombudsman onregelmatigheden bij de gemeentelijke verkiezingen. Er gingen, tegen de regels in, veel mannen met hun vrouw mee het stemhokje in. Stembureauvoorzitters doen normaal gesproken een cursus waarin geleerd wordt hoe de voorzitter moet ingrijpen als twee mensen samen het stemhok ingaan.’

Aan het publiek moet in een campagne duidelijk worden uitgelegd hoe de Kieswet luidt en wat niet kan op stembureau’s. Dit geldt uiteraard ook voor de leden van de stembureau’s. Meerdere mensen in een stemhokje mag niet, evenmin als ‘ronselaars’ die op een stembureau blijven hangen. Het verdient aanbeveling om extra, geïnstrueerd personeel in te zetten op stembureau’s waar eerder onregelmatigheden werden geconstateerd. Met name in de grote steden. De democratische geloofwaardigheid van Nederland staat op het spel.