George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘Mohammed Rabbae

Anti-discriminatie industrie

with 9 comments

Overdreven om te stellen dat discriminatie van moslims in Nederland breed wordt gesteund. Het komt voor, zoals vrouwen, joden en homo’s weer door moslims worden gediscrimineerd. Vraag is hoe we discriminatie kunnen verminderen. In elk geval moeten we beide ogen open houden en goed kijken wat er gebeurt.

Men dient altijd te beseffen wat het belang is van diegenen die menen te moeten waarschuwen voor discriminatie. Niet zelden profileren ze zich in hun verontwaardiging en zetten zo een stapje omhoog. Cynisch om te zeggen, maar anti-discriminatie is een serieuze industrie waarin mensen carrière kunnen maken. Vaak is het een herstart van reeds uitgespeelden zoals Mohammed Rabbae of Ed van Thijn, en in zekere zin ook Pim Fortuyn en Geert Wilders.

Het belang van de anti-discriminatie industrie als sector die het publieke debat aanjakkert moet verminderen. Als uitvergrotingen en emoties niet langer het publieke debat domineren, dan kunnen de rust, de bezinning en de consensus weer centraal komen te staan. Zo kunnen mensen tot elkaar komen. Op de schouders van alle aanjagers die etniciteit of religie omvormen tot vehikel voor hun ambitie, carrière of economisch gewin ligt een verantwoordelijkheid om hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemene belang. De oplossing is tweeledig.

In de buitenlandse politiek dient het conflict tussen Israël en Palestina te eindigen. Het heeft niets te maken met wat er in Europa gebeurt tussen etniciteiten of religies, maar het zorgt voor ruis. Het voedt de anti-discriminatie industrie. Het conflict kent vele problemen door koppigheid aan beide kanten. Externe gematigde krachten dienen Israël en Palestina een vrede op te dringen. De regio zelf is door het eigen morele failliet niet meer bij machte dit zelf te realiseren.

Veranderingen gaan langzaam. Misschien helpt het voor ons voorstellingsvermogen als we verschil maken tussen richtinggeving en realisering. Oftewel, laten we eerst kleine stapjes zetten om te leren lopen. Het ontmoedigt om te beginnen met de bestudering van het wereldrecord marathon. Dat smoort elke lust, zin en initiatief. We moeten onze angst voor het leven verliezen door de levenslust te hervinden. Het is absurd om zoveel chagrijn te tonen in een van de beste en welvarendste landen ter wereld.

Onzekerheid voedt sentimenten die door partijen aan linker- en rechterzijde geëxploiteerd worden. De opbouw van Nederland wordt erdoor verstoord. Nederland komt door deze afleiding niet toe aan fundamentele keuzes over kenniseconomie, duurzaamheid en infrastructuur. Overigens een manier voor de politiek om het eigen gebrek aan lef en ideeën te maskeren.

Een open samenleving met een levendig publiek debat zonder onnodige beperkingen is weliswaar een voorwaarde voor een krachtige democratie, maar waar mensen anderen hun eigenbelang voorspiegelen als algemeen belang vermindert de transparantie van het debat. Het wordt zelfs problematisch als instituties die gelieerd zijn aan de overheden zich erin mengen. Da’s een brug te ver. De correctie door een tegenmacht is nodig. De vorming van een vrijzinnige burgerrechtenweging die het vizier op de rechtsstaat houdt zou uitkomst kunnen bieden.

Foto: Cartoon ‘Discriminatie’ van Opland

%d bloggers liken dit: