Reactie van regering-May op de aan het Kremlin toegeschreven gifgasaanval op Russische ex-mol Skripal is ferm en slap tegelijk

De reactie van de regering-May op de gifgasaanval in Salisbury op de voormalige Russische mol Sergei Skripal en zijn dochter wordt afwisselend ferm en slap genoemd. Dat is niet met elkaar in tegenspraak. Het is kan allebei kloppen. May reageert ferm en slap tegelijk. Het ligt eraan voor welk gebruik haar reactie bedoeld is.

Het idee van een slappe reactie wordt niet zozeer door de actualiteit bepaald, maar door de economische en politieke bewegingsruimte die May en haar regering geacht wordt te hebben. In de reportage van BBC Newsnight wijst John Sweeney op de contacten die er bestaan tussen de Britse politiek en de vrienden van president Putin in Londen. Voor Politico borduurt Leonid Ragozin in een opinie-artikel hierop voort: ‘De waarheid is dat het Rusland van Putin een integraal onderdeel is van het westerse politieke en financiële stelsel. Wat een eeuwig conflict lijkt, is in feite een gezellige symbiose, waarbij elke kant de ander voedt.’

May speelt op dit moment een ferme reactie doordat zij binnen haar partij zwak staat vanwege gekissebis over de richting van de Brexit. Daarnaast kan door het terugtrekken van de Noord-Ierse coalitiepartner DUP of dissidente parlementsleden in het Lagerhuis elk moment haar regering de meerderheid verliezen. Dan dreigen verkiezingen. Dan moet May sterk staan in haar partij waar rivalen de messen slijpen. Ook tegenover Labour die met leider Jeremy Corbyn electoraal in haar nek hijgt. May reageert nu ferm op de aanval met gifgas die waarschijnlijk in opdracht van het Kremlin is uitgevoerd. Als die verontwaardiging uitgewerkt is, dan zal er niks veranderd blijken te zijn. Of de Britse economische en politiek elite moet de Russische elite economisch en juridisch aan willen pakken. Maar dan moet het zichzelf aanpakken. Zo’n daad van opofferingsgezindheid zal de hoogste kringen vreemd zijn en valt in de huidige omstandigheden niet te verwachten. Maar wie weet.

Advertentie

Waarom wordt Russische propaganda geloofd?

1943_00_00_Ukraine_Feldpost_Propaganda

‘Had Russia failed to interfere, Crimea would have come under pressure from police forces controlled by radicals and from neo-Nazi militants. Within a month, they would have established their government in Crimea and within one or two years they would have driven out almost all Russians. Zo zegt Sergey Markov die de zaak van president Putin in de media bepleit. Zoals dat met propaganda gaat wisselt de toon per doelgroep en taal. Markov laat zijn onverbiddelijk kant zien als-ie voor een Russisch publiek spreekt. Zijn redelijke kant treedt op voor de Westerse media. Leonid Ragozin zet het voor Politico op een rijtje.

Het gaat erom dat de Krim Oekraïens territorium is en de Russen een verdrag met Oekraine afgesloten hebben over het gebruik van militaire bases. Daarin passen geen militaire troepen die een parlement bezetten, Oekraïense raketbases innemen of de straat opgaan. Of argumenten die de Russen waar dan ook als excuus gebruiken voor Russisch imperialisme. Wie dat probeert goed te praten volgt de Russische propaganda.

Niemand ontkent dat de Oekraïense oppositie zwak en verdeeld is. Er zitten opportunisten, zetbazen van Berlijn of New York, nationalistische groeperingen, revanchisten en oligarchen met economische belangen onder. Maar ook democraten, technocraten en zorgzame burgers die gaan voor burgerrechten en een einde aan de endemische corruptie. Die niet willen dat hun leven gegijzeld wordt door een Stalinistisch regime in Moskou of Kiev. Het recht is het recht van de overheid.

Dat sommige opposanten na decennia van willekeur en rechteloosheid niet het Nederlandse model kiezen van polderen en overleg is vanzelfsprekend. Wat Nederland of West-Europa past, past niet voor een democratie-in-wording-die-nog-een-lange-weg-te-gaan-heeft. De oppositie vecht met andere middelen. Omdat de politiestaat die tegenover die oppositie staat ook andere middelen inzet dan in Nederland gebruikelijk.

Dat er nu nationalisten met een vreemd luchtje deel van de oppositie uitmaken is verklaarbaar als reactie op de almacht van de staat en de rechteloosheid. Dat vraagt tijd. Wie ‘democraten’ als Putin of Janoekovitsj en de oppositie langs een meetlat legt kan beter niet onze meetlat uit de kast halen. Want dan valt iedereen door de mand. Maar overduidelijk is dat de Russische macht de democratie meer in de weg zitten dan de oppositie die vecht om toegang tot het politieke proces te krijgen.

De rol van die Rechtse Sektor en andere Oekraïens-nationalistische groepen die Markov neo-nazis noemt moet gerelativeerd worden. Zoals de nationaal-bolsjevieken van Eduard Limonov in Rusland. Deels hoort dat bij de fase van democratisering, deels hoort het bij de regio. In de verslagen van Konstatin Paustovsky en andere literatuur over de contrarevolutionaire strijd na 1917 komen dat soort groeperingen voor. De krijgsmannen, de hetmannen, de xenofoben. Het omarmen van Europa verwatert hun belang.

Het zijn niet Sergey Markov en Vladimir Putin die kansen bieden voor democratisering. Evenmin zijn het de nationalisten die niet over de grenzen van het grensland kijken. Het zijn de democraten die een rechtsstaat willen opbouwen en een eind aan de staatsmacht en de rechteloosheid willen maken die perspectief bieden. De rest is propaganda.

14213432n