Reddingsoperaties voor Libische kust zijn verstrikt geraakt in ideologie

Het schip Iuventa van de Duitse hulporganisatie Jugend Rettet is door de Italiaanse autoriteiten in beslag genomen. Op de site van deze hulporganisatie die zich voorstaat op haar transparantie is er geen verklaring over te vinden. Op haar FB-pagina gaat Jugend Rettet zijdelings in op de beschuldiging van de Italiaanse justitie dat het nauw samenwerkt met mensensmokkelaars en als een veerdienst van Lybië naar Italië opereert. De ruime interpretatie van een schip in nood is in tegenspraak met verwijzingen bij de FAQ’s naar ‘fataal gevaar’ of ‘het redden van mensen in levensgevaar’ van de United Nations Convention on the Law of the Sea uit 1982. Artikel 98 waar Jugend Rettet naar verwijst gaat over de plicht van passerende schepen om hulp te verlenen aan een schip in nood. Dat artikel is hier niet aan de orde en wordt er aan de haren bijgesleept.

Het is goed mogelijk dat Jugend Rettet en andere hulporganisaties met schepen op zee tussen Lybië en Italië vanuit hun ideologie het juist achten om de zoek- en reddingsoperatie ruim op te vatten. Daarmee vervalt de basis van het Zeerecht waar ze naar verwijzen en de directe noodzaak om in te grijpen. Het is verdedigbaar dat een hulporganisatie vindt dat er gerede redenen zijn om migranten uit Afrika en Azië te helpen Europa te bereiken, maar dan is de verwijzing naar het Zeerecht onnodig en niet terzake. Zelfs misleidend en hypocriet. Jugend Rettet lijkt om ideologische redenen afgegleden van een ooit correct ingezette juridische koers.

De dubbelzinnigheid van het één zeggen en het ander doen, doet denken aan een aspect uit de Italiaanse film La meglio gioventù (2003) van Marco Tullio Giordana. Maar deze keer vertaald naar een Europees niveau. Het zijn in die film de rijkeluiszoontjes die de revolutionair spelen en zich links en progressief achten tegenover de boerenzonen als Matteo die als politieagenten het gezag vertegenwoordigen. En feitelijk deel uitmaken van de linkse onderklasse. Het zijn de abstracties en de grenzeloosheid tegenover de werkelijkheid van alledag en het besef dat het altijd schipperen is omdat er geen ideale situatie bestaat of verwezenlijkt kan worden. Italië wordt moreel betutteld door reddingsmissies uit Noord- en West-Europa die hun goedwillendheid ten koste van Italië botvieren. Dat is vanuit de Italiaanse soevereiniteit niet alleen onaanvaardbaar, maar ook krom in pretentie. De mondiale Noord-Zuid problematiek wordt vervangen door een Europese Noord-Zuid verdeling.

Als Jugend Rettet het werkelijk meende en de eigen missie duurzaam zou maken, dan moest het of diep in Afrika met ontwikkelingswerk of in Duitsland aan de slag gaan. De naïviteit en hypocrisie van Jugend Rettet is des te bezwaarlijker omdat het radicaal rechtse ‘identitaire’ activisten van Defend Europa in de kaart speelt die sinds kort in de Libische wateren opereren met hun schip C-Star. Ze hinderen de schepen die zijn betrokken bij de zoek- en reddingsoperaties voor de Libische kust, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Een artikel in The Huffington Post maakt dat duidelijk. Zo worden operaties steeds meer gepolitiseerd en tot vehikel voor de eigen positionering en fondsenwerving van de activisten. Een Europese oplossing raakt verder uit zicht.

Advertentie

Cultuurstrijd in Parijse kerk met Femen en een rode trui

SZd6TrVuDI

Een actie van de nieuwe feministes van Femen: Kerstmis wordt afgeschaft. Van het Vaticaan tot Parijs. Een vrouw zit op het altaar van de  Parijse La Madeleine. Haar protest is een antwoord op de antiabortus-campagne in landen die onder de katholiek invloedssfeer vallen. Gevoed vanuit het Vaticaan. Zoals Spanje dat met strikte abortus-wetgeving afgelopen week de klok zo’n 30 jaar terugdraait. Dat gaat niet zonder protest.

De grote politiek gaat voorbij aan de man in de rode trui die naar fotograaf Jacob Khrist wijst. Z’n hoofd staat er niet naar. Is hij een koster van de Madeleine? Of een vrijwilliger die orde moet handhaven? In rustige tijden gaat dat vanzelf. Nu ziet de man zich ineens gedwongen in een bres te springen. Vanwege een ideologisch geschil tussen z’n kerk en haar tegenstrevers. Wat anders aan hem voorbij was gegaan. Als die activiste van Femen niet juist zijn kerk voor haar protest had uitgezocht. Notabene op het altaar. Niet te geloven.

Wat moet de man doen? Hoe kan-ie zich een houding geven? Is-ie als de politieman Matteo uit de film La meglio gioventù die de macht moet verdedigen tegenover studenten uit rijke gezinnen? Met tegenzin wacht hem een rol die hij niet ambieert. Waar grote en kleine geschiedenissen elkaar kruisen ontstaat soms inzicht over de tegenstrijdigheden die het leven zo rijk maken. Het leven dat door abortus wordt vermoord. Of gered. Hoe dat gezien wordt is een kwestie van perspectief. Maar intussen loop je daar in je rode trui. Weg daar.

699px-P1030410_Paris_VIII_église_de_la_Madeleine_autel_rwk

Foto 1: Protest door activiste van Femen: Kerstmis wordt afgeschaft van Vaticaan tot Parijs!

Foto 2: Hemelvaart van de Maagd Maria, Madeleine kerk te Parijs.

Anti-intellectueel Nederland

Een uitspraak van theatermaker George van Houts in De Volkskrant van 30 juni zette me aan het denken: Het is voor mij groter dan alleen dit incident: er ontstaat een stemming in Nederland waarin alles wat intellectueel is, verdacht wordt gemaakt.

Aanleiding was het volgens velen buitensporige politiegeweld jegens deelnemers aan de vreedzame demonstratie tegen de bezuinigingen op cultuur. Omdat ze op een plek in de Haagse binnenstad waren waar ze niet mochten zijn grepen agenten in. Keihard volgens getuigenissen. Verslag uit de eerste hand heeft me overtuigd dat de politie disproportioneel is opgetreden.

Een en ander doet verlangen naar de demonstraties van de late jaren ’60 en vroege jaren ’70.  Toen was er vreedzame coëxistentie tussen demonstranten en veiligheidsmacht. Het lijkt erop dat de politie van nu de vaardigheid en het geduld verloren heeft om een vreedzame demonstratie van zo’n 500 deelnemers goed te beheersen. Daar is de expertise blijkbaar al eerder wegbezuinigd. Nu komt de cultuursector aan de beurt.

De Italiaanse film La Meglio Gioventù (The Best of Youth) biedt een eerste sleutel voor een verklaring. Daarin kiest een van de twee broers voor een loopbaan bij de politie en wordt de ander psychiater. Terwijl ze dezelfde achtergrond hebben. Waarom? Matteo wil regels, die vindt-ie bij de politie.

De Parijse studentenopstand biedt een tweede sleutel. Agenten uit sociaal lagere klassen verdedigden het establishment waarvan ze niets te verwachten hadden, terwijl de studenten de gevestigde macht omver probeerden te werpen waarmee hun familie als vanouds verbonden was.

Hoogopgeleide demonstranten tegen de bezuinigingen op cultuur kwamen in Den Haag tegenover politieagenten te staan die in een andere wereld verkeren. Verschil met 1968 is dat het stilzwijgende verband en de sociale band tussen demonstranten en de macht die de agenten aanstuurt minder eenvormig is.

Klopt de observatie dat er in Nederland een anti-intellectuele stemming heerst? En hoe intellectueel zijn Nederlandse kunstenaars en theatermakers eigenlijk? Dat laatste is een kwestie van de juiste betekenis. Maar ik denk dat Van Houts gelijk heeft als we de betekenis van wat intellectueel is wat oprekken.

Da’s echter niet specifiek voor de laatste jaren, intellectuelen hebben in Nederland nooit veel status gehad. Da’s de derde sleutel. Beslissend is dat de sociale dekking van de generatie van de ouders voor die van de kinderen weg is. Dat maakt dat het geweld harder aankomt. Maar onder het asfalt ligt nog steeds het strand.

Foto: Boulevard Raspail, Paris [May 13, 1968]; © Galerie Beaubourg