George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘KU Leuven

Jan De Volder claimt dat de integratie van de moslims via het christendom loopt. Hij begrijpt niet wat secularisme inhoudt

leave a comment »

Mijn reactie op het artikelGeherwaardeerd christendom helpt de integratie van moslims’ van 16 mei 2018 in het Vlaamse tijdschrift Knack van Jan De Volder (politicus van de CD&V) op de FB-pagina bij dit artikel.

Foto 1: Schermafbeelding van deel artikelGeherwaardeerd christendom helpt de integratie van moslims’ van Jan De Volder in Knack van 16 mei 2018.

Foto 2: Reactie op FB-pagina van Knack bij artikel ‘Geherwaardeerd christendom helpt de integratie van moslims’ van Jan De Volder.

Advertenties

Johan Verstraeten stelt verband tussen religie en geweld te rooskleurig voor

with one comment

Hoogleraar Johan Verstraeten van de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek van de Katholieke Universiteit Leuven geeft drie redenen waarom religie en geweld niet met elkaar verbonden zijn. Maar overtuigend is het niet. Het kan zijn dat religie ‘op zich’ niet tot geweld leidt, maar religie is wel een middel tot geweld. Religie ‘op zich’ bestaat niet omdat het altijd in samenhang met andere politieke of maatschappelijke aspecten voorkomt. De geschiedenis kent talloze voorbeelden van oorlogen die in naam van religie worden gepleegd. Dat dat religieuze extremisten zijn doet niets af aan de rol die religie als middel voor geweld speelt. Religie staat niet op zichzelf en heeft per definitie een politieke, machtvormende component die er onlosmakelijk mee verbonden is. Verstraeten presenteert het voorkomen van geweld uit naam van religie als afwijking, maar het behoort juist tot de kern ervan. Verder doet het er niets toe of iemand die uit naam van religie geweld pleegt een hoogleraar theologie, vakkenvuller of een ongeletterde boer is. Het gaat niet om de gelovige die verkeerd handelt, maar om religie als middel tot geweld voor de gelovige.

Written by George Knight

12 maart 2016 at 23:51