Is Kevin McCarthy een alternatief voor zichzelf om voorzitter van het Huis te worden?

Vandaag, 3 januari 2023 komt het 118de US Congress bijeen. Het Huis van Afgevaardigden moet een voorzitter, een speaker, kiezen, maar de vraag is of daar op dit moment een meerderheid voor is. Zo’n voorzitter is ook partijleider.

Er zijn volop verwijzingen naar de verwachte chaos en verdeeldheid in de Republikeinse partij. Feitelijk is dat de oogst van Trumps presidentschap en verdergaande radicalisering.

Beoogd voorzitter Kevin McCarthy heeft in de eerste ronde 218 stemmen nodig, maar het ziet er nu naar uit dat hij dat haalt. De oppositie in eigen partij tegen hem is afgelopen weken toegenomen. De verwachting is dat zo’n 14 Republikeinen tegen hem zullen stemmen.

De Republikeinse partij heeft een kleine meerderheid van 222 tegenover 213 stemmen. Dat betekent dat slechts vier Republikeinse afgevaardigden de verkiezing van McCarty kunnen blokkeren. Democraten zullen op hun nieuwe leider Hakeem Jeffries stemmen.

Het beeld bestaat dat McCarthy zich heeft overgeleverd aan de rechts-radicalen en hij elke geloofwaardigheid heeft verloren en chantabel is geworden. Ook als hij verkozen wordt als voorzitter zal zijn positie zwak zijn en elk moment door interne oppositie kunnen eindigen.

Goed is het om te bedenken wat er op het spel staat. De meerderheid heeft het initiatief voor wetsvoorstellen, benoemt voorzitters van commissies, kan Democraten uitsluiten van commissies en commissies zelfs op non-actief zetten. De Republikeinen dreigen commissies op het gebied van Ethiek en Toezicht uit te kleden.

Wat er gebeurt als Kevin McCarthy in de eerste ronde niet wordt verkozen tot voorzitter is onvoorspelbaar. De nieuwe Republikeinse meerderheidsleider Steve Scalise wordt genoemd als alternatief. Een gematigde Republikein kan vanachter de schermen treden met steun van de Democraten. In de video en elders wordt de terugtredende Republikeinse afgevaardigde Fred Upton genoemd. Het is de vraag hoe sterk de gematigde Republikeinen nog zijn na zes jaar Trump.

Ook is een deal met Democraten mogelijk. Ze zullen niet voor Kevin McCarthy stemmen, maar mogelijk is dat ban de eerste ronde een aantal de stemmingen verlaat of niet kiest door ‘present‘ te antwoorden zodat McCarthy toch een meerderheid behaalt. Daartoe zal McCarthy een tegemoetkoming aan de Democraten moeten doen. Bijvoorbeeld over geen blokkade van Democraten in commissies en het beperken van Hunter Biden-achtige onderzoeken.

Het kan alle kanten opgaan. Verdere MAGA-radicalisering of het tegendeel ervan door afspraken met Democraten of gematigde Republikeinen. Men kan dat wanorde noemen, maar ook de ultieme werking van politiek waar belangen en compromissen als in koehandel worden uitonderhandeld.

Vraag is of Kevin McCarthy talentvol genoeg is om zijn doel te bereiken. Of dat hij slechts op een manier flexibel is, namelijk door zich te onderwerpen aan de MAGA-radicalen. We weten het niet. Alles is mogelijk.

Trump verwerpt grondwet. Hoelang kan zijn partij hem nog steunen?

In de VS zoekt voormalig president Donald Trump met zijn gedrag voortdurend naar het morele dieptepunt. Dat lukt hem goed. De oogst van de laatste weken is dat hij praat met een anti-semiet en vereerder van Adolf Hitler die hij in bescherming neemt en dat hij de grondwet wil afschaffen. Gevaar is een burgeroorlog tussen democraten en anti-democraten.

Het leiderschap van de Republikeinse partij heeft moed noch ethisch kompas om publiekelijk afstand te nemen van Trump. Terwijl de paradox is dat hij helemaal geen goede resultaten boekt waar de Republikeinse partij iets aan heeft. Integendeel. Dat maakt het onbegrijpelijkere, Dat speelt meer op het terrein van psychologie dan van politiek.

De Republikeinen gedogen tot nu toe dit anti-democratische en anti-rechtsstatelijke gedrag van Trump. Terwijl tegelijkertijd geluiden klinken dat ze zich van hem willen bevrijden. Hiermee laten ze zich door deoud=president de morele afgrond in trekken. Vraag is of de Amerikaanse democratie nog te redden valt uit handen van de Republikeinse partij. Dat is geen nieuw geluid.

Is Trump onderhand een volbloed fascist? Daar lijkt het onderhand wel op. Hij vertoont alle kenmerken van een echte fascist. In oktober 2016 werd Trump door John McNeill nog ingeschat als semi-fascist. Tien maanden later na de rally in Charlottesville schatte ik Trump in als driekwart-fascist. En in juli 2021 schatte ik hem in door verdere radicalisering in als 100% fascist. En sinds die tijd is het alleen maar erger op geworden.

De belangrijke vraag is niet hoeveel dieper Trump nog kan zinken, maar wanneer de leiding van de Republikeinse partij publiekelijk afstand van hem neemt. Wanneer roeren de gematigde Republikeinen zich publiekelijk?

Een moment van de waarheid kan de verkiezing van de voorzitter van het Huis zijn. De Republikeinen hebben op dit moment 221 tegen de Democraten 213 afgevaardigden met nog een zetel onbeslist. Dat wordt waarschijnlijk een kleine Republikeinse meerderheid van 222 afgevaardigden. Om een voorzitter te kiezen hebben ze 218 stemmen nodig. Maar er zijn al vier Trumpiaanse radicalen die zeggen niet voor kandidaat-voorzitter Kevin McCarthy te zullen stemmen. Terwijl hij de Trumpianen naar de mond praat.

Als het McCarthy niet lukt om gekozen te worden dan is het niet onmogelijk dat gematigde Republikeinen een coalitie met de Democraten vormen en een gematigde Republikein tot voorzitter kiezen. Nog houden Democraten en Republikeinen hun kaarten tegen de borst, maar als Trump en zijn Trumpianen verder radicaliseren, overvragen en aankondigen met bizarre onderzoek te komen zoals over Hunter Biden, dan kan het zomaar zijn dat de Amerikaanse politiek een afslag naar het centrum neemt. Het zal tijd worden.

Kevin McCarthy blijft duister in zijn eigen schaduw en valt Biden aan

Kevin McCarthy is de minderheidsleider van de Republikeinen (GOP) in het Huis, de Amerikaanse Tweede Kamer. Hij wordt zowel door Democraten als hardliners binnen zijn eigen partij gezien als zwak. Hij opereert niet autonoom en laat zich onder druk zetten door Trump. Om het met een gezegde uit de serie Handmaid’s Tale te zeggen: Under His Eye. God kijkt altijd mee.

Als in november 2022 de Republikeinen de meerderheid in het Huis dreigen over te nemen is het geen uitgemaakte zaak dat McCarthy de huidige Democratische voorzitter van het Huis Pelosi opvolgt. Vanaf de radicale Trumpiaanse flank ligt hij onder vuur. Het is trouwens evenmin een uitgemaakte zaak dat de Republikeinen de meerderheid behalen, want met zijn continue inmenging die leidt tot radicalisering en terugkijken naar zijn verlies in 2020 stoot Donald Trump de gematigde vleugel van de Republikeinen af. Gaan zij in november 2022 wel naar de stembus?

McCarthy mist de grootmoedigheid en de persoonlijkheid om uit zijn eigen schaduw te stappen. Hij symboliseert het failliet van de Amerikaanse partijpolitiek en dan vooral dat van de GOP.

We moeten trouwens bedenken dat dat tijdens WOII niet fundamenteel anders was. Ook toen waren Republikeinen als Charles Lindbergh voor isolationisme en wilden ze buiten de oorlog blijven. Ook Democraten baseerden hun twijfel op de verschrikkingen van WOI. Zoals nu Amerikanen en westerse bondgenoten hun twijfel om in de Oekraïens-Russische oorlog te stappen baseren op de verschrikkingen van WOII. Het duurde nog tot eind 1941 voordat de VS als oorlogspartij ging deelnemen aan die oorlog.

Hieronder mijn reactie bij de video van het ultra-rechtse Fox News dat de laatste jaren zoveel begrip voor Poetin opbracht, maar nu met zo weinig mogelijk schade en zonder dat het teveel opvalt de bakens moet verzetten vanwege de oorlogsmisdaden van de Russische krijgsmacht in Oekraïne die niet te verdedigen zijn. Alleen de ergste rechts-radicalen in de GOP blijven Poetin nog steunen:

Kevin McCarthy symbolizes the bankruptcy of American party politics. That is useless and childish. In addition, he personally comes across as a small person without vision and courage. The question with everything he says is always who is he repeating.

A Third World War threatens due to Russian aggression in Eastern Europe and in the US the GOP leadership knows no better than to play old gray grooves. Is that GOP statecraft? One makes it unnecessarily partisan, the other (Lindsey Graham) makes it extra difficult for the government by publicly advocating Putin’s assassination.

Is this the best the GOP has to offer the US in times of need? Can’t the GOP leadership even step out of its own shadow when it needs to? This GOP leadership always talks about Winston Churchill’s role in WWII, but forgets that in his war cabinet he took in left-wing leaders like Clement Attlee as Deputy Prime Minister to work with because the situation called for it.

Why can’t the GOP take that step? The current GOP looks hopeless and apparently can only adopt one attitude: that of resentment and bitterness. Even if the situation calls for national fortitude and determination. Kevin McCarthy knows how to symbolize the bankruptcy of the GOP very well. Under His Eye.