Kerk in Nood interpreteert vrijheid van godsdienst te beperkt

kin

Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken’, aldus @cijfers. De grafiek staat in het rapport ‘Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2014’ van Kerk in Nood. Deze internationale katholieke hulporganisatieondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.’ De statistiek stelt de ongebondenen te laag voor (stand 2012: 46%) en telt ook niet-kerkgaande, niet-belijdende, zogenaamde culturele gelovigen mee. Zo is volgens de statistische bureau’s nu zo’n 45% christen en 4% islamiet.

Kerk in Nood trekt aan de bel omdat gelovigen vervolgd worden. Naar verluidt in 100 van de 196 landen in de wereld. Veranderingen in de vrijheid van godsdienst zouden bijna altijd in negatieve zin zijn. Die vervolging benadert het echter niet objectief. Niet alleen stelt Kerk in Nood religies groter voor dan ze zijn en gebruikt het niet de meest actuele cijfers over ontkerkelijking en secularisatie, het geeft ook een beperkte interpretatie van wat vrijheid van godsdienst is. Het doet alsof dat alleen over gelovigen en religies gaat. Da’s onjuist, want deze vrijheid gaat ook over levensovertuigingen als atheïsme, humanisme, nihilisme en de keuze om geen levensovertuiging of religie te hebben. Kerk In Nood zou daarom zorgvuldiger moeten zijn in haar claims. Een rapport waar vervolgde atheïsten als Fazil Say (Turkije) of Mubarak Bala (Nigeria) niet genoemd worden gaat niet over de vrijheid van godsdienst, maar over de vrijheid van religie zoals christenen die graag voorstellen.

Christenen het meest gediscrimineerd?

Vormen christenen de meest gediscrimineerde groep ter wereld? Da’s de stelling bij een perspublicatie van Joris van Voorst tot Voorst. Hij is directeur van Kerk in Nood, de Nederlandse afdeling van de katholieke hulporganisatie Aid to the Church in Need.

Het onlangs uitgebrachte tweejaarlijkse rapport Persecuted and Forgotten geeft een overzicht van wereldwijde ontwikkelingen. Deze worden voor christenen als onrustbarend gezien: Taken as a whole then, is persecution of Christians getting worse? The findings of this report show that the situation is mixed. However, significant developments in key countries point to the inescapable conclusion that – especially in the Middle East and some other countries – Christianity is under threat as never before and could yet disappear.

De claim van Voorst is niet direct terug te vinden in het rapport. Het is ook moeilijk meetbaar wie wereldwijd de meest gediscrimineerde groep is. Zijn dat vrouwen, kinderen, burgers van ontwikkelingslanden, afvallige gelovigen, niet-religieus geïnspireerden, religieus geïnspireerden of anderen? En zijn dat dan christenen, moslims, Falun Gong of verschillende islamstromingen die elkaar de dood injagen? Het rapport stelt dat 75% van de religieuze vervolging tegen Christenen gericht is.

Het rapport legt het een verband tussen christendom en het Westen: Extremists increasingly link local Christians in their countries to the West. According to Islamists, leading nations – especially the USA – stand accused of being latter-day crusaders intent on supplanting Islam in its homelands. As they are in most cases unable to attack Western countries direct, many extremists turn their fire on local Christians.

Vervolging van christenen vindt plaats tot op hoog regeringsniveau, bijvoorbeeld in Noord-Korea. En: A total of 33 countries are covered in the book – from Afghanistan right through to Yemen. More countries have been included in the report to reflect the increasing and widening problems Christians have been facing. Having said that, some countries have been included less because of the suffering endured by Christians there and more because they are of key importance politically and in terms of ecumenical or inter-faith relations at the highest level.

In het rapport worden de ontwikkelingen in de islamnaties negatief beoordeeld: Of the countries where Christians are suffering more than before, the most notable examples are first and foremost Iraq but also elsewhere in the Middle East and wider Muslim world including Egypt, Lebanon, Pakistan and Turkey. At the time we went to press, Sudan was at risk of widespread violence.

Het beeld dat uit het rapport oprijst is er een van vervolging en een wereldwijde cultuurstrijd van het christendom tegen de islam, het hindoeïsme en dictatoriale staten. Het uiterste gevolg zou kunnen zijn dat het christendom uit delen van de wereld verdwijnt. In gebieden waar het christendom zelf expandeert lijkt dit probleem niet te bestaan.

De opsomming en analyse van katholieke zijde is goed om het debat over nut van religie, discriminatie van christenen en vermenging van kerk en staat op een hoger plan te brengen. Het politieke belang van het rapport is dat het in het openbaar het beeld doorbreekt van godsdiensten die samen optrekken. Er blijkt dat ze bruikbaar zijn voor het dienen van eigenbelang en volop slachtoffers maken.

Foto: Hitterdals Kerk, Telemarken, Noorwegen, 1890-1900