GroenLinks neemt nieuw initiatief tot transparante overheid

Kamerlid van GroenLinks Mariko Peters haalt de publiciteit met de roep om meer transparantie van de overheid. De partij heeft er een site voor opengesteld: ‘De Nieuwe Wob; Initiatiefwetsvoorstel GroenLinks voor een transparante overheid.‘ In de motivatie zegt het: Teveel publieke informatie blijft nu geheim of te lang achter slot en grendel. Dat wil GroenLinks veranderen. Met dit initiatief haalt deze partij de Piratenpartij in die voorlopig blijft hangen in het stroomlijnen van de organisatie. Peters stelt zich pragmatisch op.

GroenLinks probeert de burgers bij het schrijven van het voorstel te betrekken. Er is een prijsvraag voor de preambule met als prijs onder meer een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. In maximaal 100 woorden kan de inzender een tekst schrijven die ‘wervend, inspirerend en mooi de bedoelingen van de wet en de idealen van de open democratische samenleving in het digitale tijdperk verwoordt‘. Ik doe een poging.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is….’ dat niet de ene waarheid de andere blokkeert, maar ideeën elkaar opvolgen, dat inzichtelijkheid in de werking van de overheid de bereidheid van burgers om zich in te zetten voor de samenleving vergroot, dat openheid een voorwaarde is om goed geïnformeerde en betrokken burgers voor de publieke zaak te winnen zodat ze op hun beurt kunnen deelnemen aan een prikkelend debat als voorwaarde voor een open samenleving en dat het daarbij wenselijk is dat de overheid de vergroting van het aantal burgers dat meepraat ondubbelzinnig toejuicht en actief ondersteunt omdat het alleen zo een basis legt onder de democratische orde ‘….Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze. Maak ook uw tekst

Transparantie is een modieus begrip. Niemand is ertegen, maar evenmin maakt iemand het concreet. Eind januari 2012 probeerde ombudsman Alex Brenninkmeijer dit te veranderen door de overheid te kritiseren bij de prijsuitreiking van de Journalist van het Jaar aan Brenno de Winter. De ombudsman zei toen: ‘Iedereen heeft een feilloos kompas voor wat eerlijk is of niet. De prijs voor het niet eerlijk zijn met overheidsinformatie is verlies aan vertrouwen en geloofwaardigheid.‘ De overheid die meer bevoogdend en afhoudend is dan de reputatie van Nederland doet vermoeden heeft een achterstand goed te maken. De overheid moet oppassen niet verder te verzinken in eigenbelang en zelfgenoegzaamheid. Of de politiek echter bereid is om de burger in de macht te laten delen is de vraag. GroenLinks en Mariko Peters verdienen lof dat ze dit oppakken.

Foto: Censorship. Credits: Eric Drooker

GroenLinks kan Mariko Peters niet handhaven

UPDATE 13 juni: Mariko Peters keert na de verkiezingen niet terug als kamerlid. Ze zegt zin te hebben om andere dingen te doen. Met onderbrekingen zit ze sinds 2006 in de Tweede Kamer. Recent presenteerde ze een initiatiefvoorstel voor een transparante overheid

Verschil tussen parlementsleden van PVV’ers en GroenLinksers die aan de rand van het recht terechtkomen is nihil. Da’s slecht nieuws voor GroenLinks omdat het minder tegen een stootje kan. Want wie de wereld denkt te verbeteren en het zelfs beter denkt te weten dan anderen maakt zich kwetsbaar. Eric Lucassen dreigde in een brievenbus te urineren, Jhim van Bemmel werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en Hero Brinkman sloeg een barman, maar ze kwamen ermee weg. James Sharpe moest echter aftreden.

GroenLinks is in de problemen gekomen door Mariko Peters die de schijn van belangenverstrengeling tegen heeft. In 2005 beoordeelde ze als ambassademedewerker in Afghanistan iemand met wie ze een amoureuze band had. Maar nu blijkt dat ze dit volgens een bericht in De Volkskrant bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 2006 ook voor haar eigen partij verzweeg. Peters heeft niet alleen de schijn van belangenverstrengeling tegen, maar heeft ook haar partij op enig moment onvolledig en verkeerd geïnformeerd.

GroenLinks maakt het er in de verdediging niet beter op: Om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, hebben wij Buza zelf verzocht aanvullend onderzoek te verrichten. Da’s onzin, want die schijn van belangenverstrengeling is gewekt en kan niet meer weggenomen worden. In een reactie op dat onderzoek van BuZa praat Peters over integer handelen en haar gevoel daarover, en belangenverstrengeling. Dat gaat opnieuw voorbij aan de kern: de schijn van belangenverstrengeling.

Om de eigen geloofwaardigheid te handhaven rest GroenLinks weinig anders dan Mariko Peters de laan uit te sturen. Het haar ontnemen van het woordvoerderschap komt te laat en is te weinig. De politieke leiding van GroenLinks zal met pijn in het hart afscheid moeten nemen van een uiterst betrokken en kundig kamerlid. Als politiek leider Jolande Sap het handig speelt kan voor Peters een functie in de internationale politiek geregeld worden. We zullen zien of Sap in deze crisis in de voetsporen van Halsema weet te treden.

Foto: Mariko Peters maakt het V-teken en draagt hoed voor MasterPeace, Prinsjesdag 2010