Hypocrisie van Amerikaanse progressieven die niet progressief zijn

Radiohost Richard A. Fowler heet ‘progressive‘ te zijn. Hij is ook interim directeur van Generational Alliance dat op de site strooit met het woord ‘progressive‘ zoals een kleuter die geen maat weet met hagelslag. De vertaling van ‘progressive‘ is progressief of vooruitstrevend. Wat de noties gelijkheid en machtsdeling omvat. Feitelijk is Richard Fowler niet progressief, maar een politiek georiënteerde ‘liberal‘ die de Democratische Partij en president Obama die leiding geeft aan de meest gesloten en heimelijke (secretive) regering sinds jaren en op een ongekende wijze klokkenluiders aanpakt (crackdown) omzichtig in bescherming neemt.

Amerikaanse progressieven als Ralph Nader, Daniel Ellsberg, journalisten als Glenn Greenwald of Jeremy Scahill en de Freedom of the Press Foundationnieuwsmedia als The Real News, Democracy Now! of The Young Turksdigitale burgerrechtenorganisaties als EFF, mensenrechtenorganisaties als ACLU of de Green Party met Jill Stein hebben niets op met partijgangers als Richard Fowler of de omroep MSNBC die door dik en dun Obama verdedigt en zich progressief noemt. In schaaktermen gezegd, ze spelen niet tegen het bord. Dat wil zeggen dat het uitsluitend om de persoon gaat die het beleid uitvoert. Los van de inhoud ervan. Obama verdedigen ze en diens beleid praten ze goed, terwijl ze president Bush voor hetzelfde beleid veroordeelden. Vooral op het gebied van nationale veiligheid en mensenrechten waar Obama de lijn van Bush voortzet.

Advertentie

Waarom zou Obama niet weten dat Merkel afgeluisterd werd?

Update: Bild am Sonntag meldt dat president Obama al sinds 2010 wist dat kanselier Merkel afgeluisterd werd en ook haar dossier opvroeg. Bild zegt zich op een bron binnen de NSA te baseren. Deze stelt dat Obama in 2010 door NSA-chef Keith Alexander persoonlijk geïnformeerd werd over Merkel. Dit is in strijd met eerdere ontkenningen van Obama, Witte Huis-woordvoerder Jay Carney en Nationale Veiligheidsadviseur Susan Rice dat Merkel niet door Amerikaanse geheime diensten afgeluisterd werd en Obama dat niet wist. Diplomatiek lijken Obama en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zich steeds verder in de nesten te werken. 

President Obama zegt dat-ie niet wist dat de Duitse kanselier Angela Merkel werd afgeluisterd, aldus een bericht in de New York Times. Nationale veiligheidsadviseur Susan Rice zou dat tegen vertegenwoordigers van de Duitse regering hebben gezegd. Het Witte Huis ontkende eerder Merkel op dit moment af te luisteren. Volgens Der Spiegel was de mobiele telefoon van Merkel vanaf 2002 tot zomer 2013 doelwit van de NSA.  Bij het bezoek van Obama in juni 2013  aan Berlijn werd dezelfde verdenking al breed geopperd. Nog steeds valt echter niet op voorhand aan te nemen dat de Duitsers hun verontwaardiging diep uitspelen.

De ontkenning van president Obama dat-ie van niks wist is ongeloofwaardig. Hij had op z’n minst zo politiek alert moeten zijn geweest om het in de afgelopen vier maanden uit te laten zoeken. Dan had-ie het nu wel geweten. Maar als-ie werkelijk van niks wist dan geeft dat opnieuw aan dat het hele spionage-programma in de VS uit de hand gelopen is. Dat het toezicht erop ontbreekt. Dat Obama niet op de hoogte is en er geen grip op heeft is een zwaarder verwijt dan onwetendheid. Hij loopt telkens achter de feiten aan, ontkent problemen die later glasharde feiten zijn en is blijkbaar geen baas in eigen huis. Dat toont de kwestie Merkel aan.

NSA luisterde Merkel af. Duitsland en VS stoppen het in doofpot

Heeft de NSA jarenlang de mobiele telefoon van de Duitse kanselier Angela Merkel afgeluisterd? Het Witte Huis ontkent dit niet expliciet bij monde van woordvoerder Jay Carney. Hij spreekt over ‘is not monitoring‘ en ‘will not monitor‘, maar laat opvallend genoeg na om in z’n verklaring ‘has not monitored‘ (in the recent past) toe te voegen. Zo beschouwd is deze verklaring van het Witte Huis een regelrechte schuldbekentenis.

President Obama en kanselier Merkel hebben er vandaag contact over gehad. Merkel zegt opheldering van de Amerikanen te verlangen. Mocht het afluisteren van haar mobiele telefoon toch hebben plaatsgevonden, dan beschouwt Merkel dat als onacceptabel en als een vertrouwensbreuk tussen beide landen. Zo citeert Der Spiegel haar woordvoerder Steffen Seibert. Er tekent zich een oplossing tussen de VS en Duitsland af door niet meer over het verleden te praten, maar de garantie voor de toekomst te vragen dat het niet meer gebeurt.

Aanleiding is een artikel in Der Spiegel van Jacob Appelbaum, Holger Stark, Marcel Rosenbach en Jörg Schindler. Het blad legde de bevindingen voor aan het kantoor van de kanselier dat op haar beurt de Duitse veiligheidsdiensten verzocht de zaak te onderzoeken. Ze beoordeelden de beschuldiging van Der Spiegel als aannemelijk. De uitkomst geeft opnieuw aan dat de huidige generatie politici van de Europese landen geen afstand neemt van de VS. Ondanks onthullingen dat het doelwit is van grootschalige Amerikaanse spionage.

Nasleep Benghazi zorgt voor spanningen in regering-Obama

Update 13 mei 2013: BBC-correspondent voor Noord-Amerika Mark Mardell concludeert naar aanleiding van onthullingen op ABC News dat onder druk van het Witte Huis door de CIA verwijzingen naar terrorisme werden geschrapt uit de berichtgeving over de aanval op het consulaat in Benghazi, dat er koppen gaan rollen, dat Hillary Clinton moet vrezen voor haar loopbaan en dat president Obama in de verdediging wordt gedrukt. 

Vanaf het begin was het voor de goede verstaander helder dat de anti-islamfilm Innocence of Muslims weinig met de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi te maken had. Met de dood van ambassadeur Stevens als gevolg. De film was wellicht een excuus, maar zeker geen aanleiding. Deze dood kende geen makkelijke daders. De regering-Obama draaide er in de dagen na de aanslag omheen en verwees naar de film. Senator Rand Paul verwijst zonder haar bij naam te noemen naar minister van Buitenlandse Zaken Clinton als hoofdschuldige. Ze was ervoor verantwoordelijk dat de beveiliging van het consulaat niet op orde was.

Maar ook president Obama maakte een draai en liet de waarheid ‘spinnen’. Om fouten van zijn regering af te dekken verwees-ie naar de film. Op 14 september liet Jay Carney, de woordvoeder van het Witte Huis weten dat de protesten een direct gevolg waren van de film ‘Innocence of Muslims‘. De positie van CNN is opmerkelijk. Het kwam eerder in aanvaring met het State Department toen het documenten van de vermoorde ambassadeur Chris Stevens uit het consulaat in Benghazi opspoorde waarin Stevens beweerde dat-ie zich onveilig voelde. Dat leverde CNN onterechte beschuldigingen van partijdigheid op door de regering-Obama.

Inmiddels lijkt het erop dat ook uit een hearing achter gesloten deuren de eerder deze week afgetreden CIA-chef David Petraeus heeft verklaard dat in de publiciteit de regering-Obama tegen beter weten in ontkende dat het om een terroristische aanslag ging. Minister Hillary Clinton kan een slachtoffer worden van deze doofpot. Vraag is of het spoor ook valt terug te leiden naar president Obama. Deze zaak is nog niet ten einde.