Snowden laakt volgzame houding AIVD en MIVD ‘op werkniveau’

Minister Ronald Plasterk die verantwoordelijk is voor de AIVD reageerde vandaag ontkennend op aantijgingen van Edward Snowden dat Nederlandse inlichtingendiensten ondergeschikt zijn aan de Amerikaanse NSA. Voor Nieuwsuur sprak Eelco Bosch van Rosenthal en Huib Modderkolk voor De Volkskrant met Snowden in Moskou.

Plasterk ontwijkt een antwoord door erop te wijzen dat Nederlandse diensten zich aan de Nederlandse  wet houden. Maar dat gaat voorbij aan de mogelijkheid dat de diensten binnen de wet functioneren -of de wet maximaal oneigenlijk opgerekt wordt uit het zicht van toezicht en controle- en ondergeschikt zijn aan de VS. De vraag of Nederlandse diensten het schoothondje zijn van de VS is ongelukkig. Vragen of de diensten ‘ondergeschikt’ zijn aan de VS, ‘geen eigen beleid hebben’ en ‘uitermate volgzaam’ zijn worden niet gesteld.

Op Snowdens uitspraken kwam kritiek. Mede ingegeven door nationale trots. Zo meent inlichtingenexpert Constant Hijzen volgens Argos dat Snowden kwaliteiten van Nederlandse inlichtingendiensten over het hoofd ziet. Zoals het analytisch vermogen of de inzet aan tolken. Maar dat is niet wat Snowden ontkent. Hijzens kritiek komt voort uit het verkeerd begrijpen van wat Snowden zegt en hoe hij zijn kritiek inperkt. Snowden  heeft het over het werkniveau –the working level– waarmee hij bedoelt het technisch afluisteren via de infrastructuur en de toegang die de Nederlandse inlichtingendiensten de Amerikanen geven tot kabels, satellieten en knooppunten. De journalisten van Nieuwsuur en De Volkskrant hadden deze misverstanden kunnen helpen voorkomen door de woorden van Snowden beter toe te lichten en van een context te voorzien.

Snowden suggereert kamerleden om bij de wetsbehandeling over de verruiming van de bevoegdheden van de diensten het kabinet de volgende vraag te stellen: ‘Hebben de AIVD en de MIVD in enige vorm samengewerkt met de NSA over welke bevoegdheden ze moeten aanvragen en hoe ze te gebruiken en of ze van plan of bereid zijn om de producten van het nieuwe afluistersysteem met de NSA en andere geheime diensten te delen’. Hijzen vindt dit een goede suggestie: ‘Want het wetsvoorstel gaat straks in de Kamer komen, en dan ben ik wel voor een heel scherpe ondervraging en een goede toelichting van het kabinet. Want waar is deze maatregel eigenlijk goed voor? Dat hangt nog steeds een beetje boven de markt en wordt slechts in heel vage termen geduid. Waarom is het nodig dat de diensten ongericht communicatie via de kabel verzamelen? Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat minister Plasterk alleen maar zegt: dat zijn de werkwijzen en daar zwijg ik verder over. Nee, hij zou scherp moeten gaan benoemen waar dit goed voor is.’ De Tweede Kamer is aan zet.

Advertentie

Pleidooi voor de commissie-Poot die digitale kansen Nederland verkent

sweu

Techdirt zet alles nog eens op een rijtje over de plannen van AMS-IX dat het grootste internetknooppunt van Europa beheert. Op initiatief van het bestuur hebben de leden afgelopen weekend ingestemd met het voornemen om een vestiging in de VS te openen. Daarmee komt het onder de werking van de Patriot Act wat inhoudt dat het de Amerikaanse overheid inzage in haar data moet geven. AMS-IX meent daar een juridische mouw aan te kunnen passen door de vereniging te kunnen beschermen tegen ‘interceptie-activiteiten door Amerikaanse overheidsinstanties’. Het schermt met het opzetten van een juridische entiteit om inzage te voorkomen. Maar dat lijkt eerder tactiek om het besluit erdoor te krijgen dan realisme.

Leider van de Piratenpartij Dirk Poot publiceerde afgelopen maandag in NRC een artikel dat Techdirt citeert. Hij waarschuwt voor het gebrek aan urgentie van de Nederlandse regering: ‘Door de huidige regelgeving stelt de Nederlandse overheid ons bloot aan veel vormen van nalatigheid. De meeste daarvan hebben niets met spionage te maken. De databases die worden aangelegd kunnen makkelijk misbruikt worden door derden.‘ Poot wijst op een andere weg die de Nederlandse overheid zou kunnen inslaan: ‘Ruim 35 miljard dollar aan omzet verlaat de VS omdat daar de veiligheid en de integriteit van data niet gegarandeerd kan worden. Indien de overheid snel handelt en de huidige wetgeving grondig verbetert, kan Nederland met haar centrale ligging en uitstekende infrastructuur een belangrijk deel van deze omzet binnenhalen’.

Dit is lijn met uitspraken van de Europese commissaris voor digitale zaken Neelie Kroes die zich sterk maakt voor de bescherming van privacy, identiteit en persoonlijk data. Maar niet alleen beredeneerd vanuit de digitale burgerrechten, maar ook vanuit de economische kansen die het biedt. Voor een slim Europa. Duitse bedrijven zijn sinds deze zomer aan de slag zijn gegaan om digitale vrijhavens op te zetten die buiten bereik van de NSA vallen. Hier liggen economisch kansen voor bedrijven in landen die snel en slagvaardig handelen. Overheden kunnen daarin helpen door politieke, juridische en facilitaire ondersteuning.

Klaarblijkelijk begrijpt de Nederlandse regering onvoldoende welke kansen hier liggen. Evenmin als de AMS-IX dat de vorige oorlog probeert te winnen en niet beseft dat de grootste kansen elders liggen. Namelijk door afstand van de VS te nemen. Techdirt concludeert: ‘As a result, it’s hard to see how anyone in Europe can really trust AMS-IX again if it goes ahead with this proposed move to open a US office, which means it could lose a lot of its current and future business. That seems a heavy price for a European organization to pay for something that will largely benefit US companies.’

Met Dirk Poot heeft Nederland een politiek vaardige, onafhankelijke en inhoudelijk sterke deskundige binnen de grenzen die overzicht heeft over het digitale dossier. Wat let de regering om een commissie-Poot in te stellen die binnen niet al te lange termijn een richtinggevend advies geeft over een integraal beleid voor de digitale sector dat (nationale) veiligheid, economische mogelijkheden, de opbouw van een inherent veilige digitale infrastructuur, privacy en juridische voorwaarden omvat? Voorwaarde is een stap van VVD en PvdA om uit de mentale schaduw van de VS te treden om de eigen economische kansen voor Nederland te benutten.

Internetknooppunt Nederland is nog niet verkocht door AMS-IX

ams

Ondanks allerlei waarschuwingen gaat de AMS-IX verder met het opzetten met een Amerikaans filiaal. Een voor velen onbegrijpelijke beslissing die niet strookt met de ongerustheid voor de macht van de Amerikaanse Patriot Act en de daaruit ontstane alertheid naar aanleiding van de onthullingen door Edward Snowden. Nederland blijft verbazen door zich mentaal als een eiland te gedragen dat weigert zich iets gelegen te laten liggen aan conclusies die elders getrokken worden. Bij de Nederlandse overheid, bedrijfsleven, media en publiek is nog steeds niet het volle besef doorgedrongen welke gevolgen de spionage door -vooral- Britten en Amerikanen voor de autonomie van Nederland heeft. Wellicht ligt er bij opinie- en geldmakers een overgave en berusting aan ten grondslag om liefst zo snel mogelijk op te gaan in de almachtige Pax Americana.

Het besluit is op te vatten als een inschatting door een zakelijke elite van de toekomst. Betrokkenen van de AMS-IX kiezen voor hun eigenbelang in de verwachting en het vertrouwen dat de storm over het NSA-schandaal gaat liggen. En de opbouw van de controlestaat in de VS publicitair, militair, politiek en economisch niet meer te stoppen valt. Dat het daarom beter is om er niet te laat in te stappen. Deze elite zou vanuit dat perspectief wel eens gelijk kunnen hebben. Met een Nederlandse overheid die het belang van de eigen strategische belangen niet wil verdedigen wordt de uitverkoop van de Nederlandse eigenheid mogelijk.

Opzetten van een juridische entiteit in de VS is geen onherroepelijke stap. Fysieke aanwezigheid is het nog niet. Wel is het op te vatten als mentale bereidheid. Er komen nog voldoende momenten om in een debat de gevolgen van de stap naar de VS te overwegen. Voordat een definitief besluit wordt genomen. Niet geheel onmogelijk is het trouwens dat onder parlementaire druk in de VS ‘reparaties’ van de Patriot Act en de FISA-rechtbanken tot een beter toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten leiden. Zodat de macht van de in een Nederlands internetknooppunt meekijkende NSA -met de Britten- ingeperkt wordt. Er wordt dan voor de AMS-IX in het Amerikaanse congres beslist. Als het bestuur van de AMS-IX die hervorming als voorwaarde ziet voor vestiging in de VS dan zouden voor- en tegenstanders onder de leden elkaar daar kunnen vinden.

Foto: Schermafbeelding van persbericht ‘Meerderheid AMS-IX-leden steunt opzet juridische entiteit in de VS’ door AMS-IX. 28 september 2013.

AMS-IX denkt de VS in New York te kunnen verslaan

ams

Een persbericht van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Het bestuur kreeg afgelopen dagen kritiek over het voornemen om ‘onder de vleugels van de AMS-IX een vestiging in de Verenigde Staten te beginnen’.

Er ontstond onrust onder de leden. Want sommigen ervan hebben zich juist in Amsterdam gevestigd wegens het neutrale karakter van Nederland. Die onderscheidende eigenschap van een neutraal internetknooppunt dreigt het bestuur nu te grabbel te gooien. Want een vestiging in de VS betekent ondergeschiktheid aan de Patriot Act, wat praktisch het wijd openzetten van de deur voor de Amerikaanse spionagediensten betekent. In het persbericht houdt het bestuur zichzelf voor de gek. Het verwijst naar ‘a separate (legal) entity‘ voor haar vestiging in de VS die het de AMS-IX mogelijk zou moeten maken om onder de Patriot Act uit te komen. Maar zo’n uitvlucht bestaat niet. En dat weet het bestuur van de AMS-IX. Want Amerikaanse of niet-Amerikaanse bedrijven met een Amerikaanse vestiging hebben evenmin die ‘loophole‘ weten te vinden. Ze moeten onder dreiging van boetes al dan niet knarsentandend de deur voor de Amerikaanse spionagediensten openzetten.

Leden van de AMS-IX die tegen dit bestuursvoorstel zijn doen er goed aan om naast hun kritiek over de ongewenste ondergeschiktheid aan de Patriot Act in hun bezwaren dat aspect van een neutraal Nederland naar voren te brengen. Mogelijk ziet het bestuur van de AMS-IX geen verschil met New York omdat het weet dat de Amerikanen ook in Amsterdam meekijken. Maar dan nog is het voor beeldvorming en winstverwachting verstandiger om de schijn op te houden dat de AMS-IX neutraal is. Door haar onverschrokken voorstel voor een Amerikaanse vestiging wordt iedereen alert gemaakt op dat aspect van neutraliteit van het Amsterdamse internetknooppunt. Zo dreigt het bestuur van de AMS-IX alle geloofwaardigheid te verliezen. Da’s niet slim.

Foto: Schermafbeelding persbericht ‘Statement regarding proposal US-based legal entity‘ door de AMS-IX. 23 september 2013.

Nederland onder invloed van Duitsland en VS. Kan het kiezen?

ro

Nederland wordt vaak gekscherend de 17de deelstaat van Duitsland genoemd. Het heeft met zo’n 17 miljoen inwoners ongeveer 1 miljoen minder inwoners dan Noordrijn-Westfalen. Economisch zijn beide landen eng verknoopt. Een gevolg van de mentale horigheid -of hoerigheid- dat beeldend samengevat wordt in het motto ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt‘. De onderwerping aan Duitsland vond vanaf ongeveer 1935 plaats. Het noodlot van een klein land is dat het speelbal van grotere krachten is met maar twee slechte opties. Bescherming zoeken onder de vleugels van een specifiek land of gelijke afstand tot alle landen houden om de eigen autonomie te optimaliseren. De vrijheid van Nederland is de keuze aan wie men pizzo betaalt.

Veelzeggend is de volgende passage over dagbladuitgever Henricus Nijgh: ‘(..) toen de NRC in het midden jaren van de jaren dertig onder Duitse druk kwam te staan. Na de Machtübernahme in Berlijn was de jonge nazi-staat erop gebrand kritische geluiden over het nationaal-socialisme in de buitenlandse pers – vooral in de neutrale staten – te signaleren en verder tot zwijgen te brengen. Diplomatieke stappen bij de betrokken regeringen en directe pressie op bepaalde buitenlandse persorganen waren de gebruikte middelen. Wegens de geregelde kritiek op het nazi-regime werd in 1935 ook de NRC door een boycot van Duitse toeristische advertenties getroffen. De Duitsers hadden het vooral gemunt op de commentaren van de internationaal befaamde, joodse journalist Marcus van Blankenstein. In het bekende buitenlandoverzicht ‘De Toestand’ stelde deze consequent de uitwassen van het nationaal-socialisme aan de kaak. Maar niet alleen van Duitse zijde kwam kritiek. Ook vanuit het Rotterdamse bedrijfsleven werd verzocht om een mildere toon in de berichtgeving over Duitsland, ten einde de havenbelangen op termijn niet te zeer te schaden.

Zo werkte het in de jaren ’30 en zo werkt dat mechanisme van onderhorigheid nog steeds. Naast Duitsland is er nog een ander land waaraan Nederland beschermingsgeld betaalt: de VS. Dat gebeurt in de vorm van het afnemen van de JSF, de verknoping met en annexatie door Amerikaanse bedrijven, het inslikken van kritiek op het handelen van de regering-Obama en het in supranationale organen zoals de VN blindelings volgen van de Amerikaanse lijn. Wie minister Frans Timmermans de keuze voor de JSF hoort verdedigen ziet in de praktijk gebracht hoe politieke onderhorigheid de economische en militaire argumenten vormt. Was Nederland een satelliet van Rusland of -als die beweging nog bestond- een leidend niet-gebonden land geweest in de traditie van Joegoslavië dan had het met dezelfde argumenten tegen de JSF gekozen. Complicatie voor de positie van Nederland is dat Duitsland ook onderhorig is aan de VS, maar wel meer vrijheid weet te bevechten.

Aanleiding voor deze overweging is het bericht dat het bestuur van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) aan de leden volgende week toestemming wil vragen ‘om onder de vleugels van de AMS-IX een vestiging in de Verenigde Staten te beginnen‘. De AMS-IX is ‘het belangrijkste internetknooppunt van Nederland en het een na grootste ter wereld‘, aldus de NOS. Over dit voornemen van het bestuur is onder de leden onrust ontstaan, want: ‘Ze vrezen dat Amerikaanse spionagediensten dan heel eenvoudig in Nederlandse netwerken kunnen grasduinen’. Wie de onthullingen van Edward Snowden en de spionage door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA van burgers, bedrijven en overheden heeft gevolgd weet dat deze vrees nu al realiteit is. Critici hebben gelijk in hun kritiek. Bestuursleden van de AMS-IX stellen zich in hun zakelijke kortzichtigheid gelijk op als de Rotterdamse havenbaronnen van vlak voor de oorlog. Nu toch maar beter schuilen onder de Duitse paraplu?

Foto: F.H. van Dijk, ‘s.s. Nieuw Amsterdam op sleeptouw door sleepboten van scheepswerf Wilton-Fijenoord op de Nieuwe Maas, voor Pernis.‘ 1938. Gemeentearchief Rotterdam.