Women’s March wordt pas succes met een massaal politiek vervolg

Het is onvoldoende om met elkaar te protesteren en daar een moreel gelijk aan te ontlenen. Dat is potsierlijk. Protest krijgt pas inhoud als het niet eenmalig maar blijvend is en in een doelgerichte politiek gegoten wordt. Velen hebben het gelijk aan hun kant als ze beweren dat de Amerikaanse president Donald Trump een dwaas en een egotripper is die zonder ervaring in het openbaar bestuur slecht is voorbereid op zijn nieuwe functie. Protest is nodig als startpunt voor politiek activisme. Maar als protest dreigt te ontaarden in het claimen van eigen gelijk dat niet verder nadenkt over het vervolg, dan heeft het weinig politieke invloed.

Het belang van de Women’s March ligt niet in de oppositie tegen Trump die zich zoals bekend niets gelegen laat liggen aan feiten en argumenten, maar in die tegen Hillary Clinton. Met haar medestanders trekt ze nog steeds aan de touwtjes binnen de Democratische partij (DNC). Dat maakt de progressieven ziedend die onder verwijzing naar de populariteit en peilingen tijdens de campagne van 2016 denken dat hun kandidaat Sanders Trump makkelijk had verslagen. Zodat de VS de schande van Trumps presidentschap bespaard was gebleven.

Activist Van Jones prikt door de protesten tegen Trump heen. De essentie van zijn woorden is dat de oppositie georganiseerd, niet neerbuigend en geloofwaardig moet zijn. Jones steunt de progressieve richting binnen de DNC die wordt vertegenwoordigd door de senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren, en afgevaardigde en kandidaat-partijvoorzitter Keith Ellison. Jones probeert om strategische redenen de verschillen te overbruggen en vooral de kloof binnen de DNC te dichten. Als er een patstelling ontstaat tussen Clintoneske partijbonzen -die hun macht niet willen delen- en de Sandersiaanse massa, dan kan Trump geen echte pijn worden gedaan.

Uit een artikel in Politico blijkt dat het merendeel van de demonstranten aanhangers van Sanders was. Dat ligt in de lijn van de campagne van 2016 toen ze in grote getale partijbijeenkomsten van Sanders bezochten. Door een combinatie van manipulatie door de partijorganisatie, de tegenstand van de pro-Clinton media, maar ook gewoonweg een tekort aan steun legden ze het af tegen Clinton en het partijestablishment. Hoewel ze het meeste enthousiasme opbrengen en bereid zijn om met velen de straat op te gaan om te protesteren zijn ze gemarginaliseerd binnen de DNC. Niet dat ze noodzakelijkerwijs een minderheid binnen de partij vormen, maar establishment-Democraten die op hun beurt in de klem zitten van big money en daar een tegenprestatie voor moeten leveren zijn niet alleen niet bereid, maar ook niet bij machte hun macht af te staan. Waardoor het perspectief op revitalisatie van de DNC, progressieve standpunten en scherpe uitdaging van Trump afneemt.

De les voor Nederland is niet anders dan wat Van Jones beoogt. Overbruggen en doordenken. De gevestigde orde in de progressieve partijen heeft geen toekomst omdat het geen beweging weet op te wekken. In de beeldvorming valt het beeld niet weg te poetsen dat het partijkader vooral het eigenbelang dient. Het grijpen naar het verleden van de jaren ’70 -zoals PvdA-leider Lodewijk Asscher doet– maakt het extra pijnlijk. Het sluiten met elkaar van ‘progressieve pacten’ op deelterreinen zoals de arbeidsmarkt is onvoldoende. Als dat het beste is wat progressieve partijen in huis hebben, dan valt hun wereldvreemdheid en machteloosheid niet beter te illusteren. Slechts GroenLinks kan hopen op een beweging die de traditionele partijgrenzen te buiten gaat. Dan moet het verzoenen, de sociaal-economische paragrafen tot kern van het programma maken en keihard stelling nemen tegen rechts-populistische tendenzen in samenleving en politiek. En in de marketing zeker niet verwijzen naar de mooie woorden en het vrijblijvende vormspel van ex-president Barack Obama.

Donald J. Trump beëdigd als 45ste president van de VS. Zucht ….

Het is een feit. Donald J. Trump is beëdigd als de 45ste president van de VS. Voor zolang het duurt. Een als filosofisch aangekondigde toespraak was revanchistisch, onwaarachtig en plat. Trump is een handige jongen, maar niet meer dan dat. Hij heeft zijn zaakjes niet op orde. De transitie is een chaos. Vele functies zijn nog niet ingevuld. Trumps vooruitzichten zijn slecht. Hij zit klem. Niet alleen in de greep van zijn sponsors. Want de inlichtingendiensten en de Senaat zijn een onderzoek begonnen naar de relatie met het Kremlin. Veel duidt op beïnvloeding vanuit Moskou die opgevat kan worden als landverraad. Dat eerste onderzoek kan door de nieuwe president eigenhandig in de doofpot gestopt worden, dat laatste niet. Dat tikt genadeloos door.

In analyses wordt gewezen op de relatie tussen de twee handige jongens Putin en Trump die meester in de tactiek zijn, maar strategische brekebenen. Dat wil zeggen dat de toekomst van hun land bij hen niet in goede handen is. Ze vreten het algemeen belang uit ten koste van hun eigenbelang. Ze weigeren er rekenschap over af willen leggen door het weg te praten met bravoure en een vlucht in nooit in te lossen vergezichten. Trump heeft het Kremlin in verlegenheid gebracht door het beginsel van Maskirovka te onthullen. Manipulatie moet verborgen blijven. De binnen- en buitenlandse tegenkrachten van Trump staan op scherp en wapenen zich. Ze wachten hun kans af om hem te dumpen. Dat wordt 2018. Trump is niet gekwalificeerd om president van de VS te zijn. De tragiek is dat hij door het falen van zijn tegenstrevers de kans heeft kunnen grijpen. Een corrupt systeem is vandaag bevestigd. Dat failliet is. Een dag om te huilen. Niet om Trump, maar om het systeem.

TPO maakt het zichzelf makkelijk en ziet de media-, kunst- en cultuurelite als links

kun

Het is een genoegen om te reageren op TPO omdat de stukjes zo flinterdun en in vliegende haast geschreven lijken te zijn. Zonder onderbouwing en veel logica en altijd vanuit een herkenbare, voorspelbare conservatieve agenda en met als stijlmiddel de overdrijving. De stukjes hebben een tweeledig doel: bieden van verstrooiing en herkenning aan de eigen achterban. Heerlijk vloeken in de rechtse kerk. Het stuk met bovenstaande titel ontgaat dit lot niet. Marc van Molenbeek die zichzelf grappenderwijs ‘rechts-reactionair’ noemt baseert zich erin op een artikel van 8 januari 2017 in The New York Times dat vermeldt dat meer dan 130 kunstenaars en kunstcritici in een petitie musea oproepen om op inauguratiedag 20 januari de deuren te sluiten. Dat zou niet gericht zijn tegen de kunst, maar tegen de normalisering van Trump, aldus een verklaring. Mijn reactie:

Was het maar zo dat de Amerikaanse media en filmindustrie van progressieve signatuur waren. Dan hadden progressieven nog iets om op te pochen. Maar dat is een illusie. Eerder het omgekeerde is waar.

De gevestigde Amerikaanse media vertegenwoordigen het establishment en zijn bezit van grote bedrijven. En dat establishment is verre van links of progressief. Dat is per definitie conservatief omdat het gevestigde belangen vertegenwoordigt en dat liefst zo wil houden. En Hollywood? Daar telt vooral de box-office van de laatste film. Hollywood is al sinds een eeuw een droom- en geldfabriek. Net als de media heeft het niet de intentie om de samenleving eens lekker door elkaar te schudden en te veranderen. Welnee, Hollywood strooit vermaak over het publiek en helpt juist de verzoening met hun lot. Brood en spelen leiden af van maatschappijkritiek.

De museumsector in de VS of in Nederland is zo mogelijk nog behoudzuchtiger dan de media en de filmindustrie. Het is per definitie een sector die het moet hebben van het behoud en beheer van voorwerpen. De ultieme sterfplek voor kunst. Musea zetten evenmin op tot revolutie of opstandigheid. Op hun best richten ze er 30 jaar later een tentoonsteling over in. Dat is de hoogste progressiviteit die musea weten te benaderen. Het ligt niet in hun natuur om het anders te doen.

De VS verdient een president Trump die kritisch door de gevestigde media wordt gevolgd. Al is het maar om zijn tegenstrijdigheden in beleid toe te lichten. Zoals elke president of Nederlandse premier en allerlei machtsgroepen kritisch door de media gevolgd dienen te worden. Welke kleur er ook aan de macht is. President Trump dient daar geen uitzondering op te zijn. Hoewel hijzelf graag de uitzondering wil zijn.

Foto: Schermafbeelding van deel artikelKunst & cultuurelite VS gaat Trump snoeihard aanpakken: musea sluiten op inauguratiedag’ op TPO, 9 januari 2017.