Verhagen wilde Wilders laten bespioneren

In 2007 wilde toenmalig minister van Buitenlandse Zaken en CDA’er Maxime Verhagen beveiligers inzetten om Geert Wilders te laten bespioneren om meer te weten te komen over de voorbereidingen van Fitna. Dit komt aan de orde in het eerste deel van de driedelige serie ‘Het Proces Wilders‘ van de Humanistische Omroep dat vanavond wordt uitgezonden. Verhagen was voorstander van een preventief verbod van de film. Verhagen dacht de buitenlandse belangen van de Nederlandse staat het beste te dienen door een verbod.

Uiteindelijk zaaide Fitna vooral onrust in onze binnenlandse partijpolitiek zoals nu blijkt uit de reconstructie. De vrees van het bedrijfsleven dat hun belangen geschaad zouden worden in de buitenland waar moslims woonden werd niet bewaarheid. Werkgeversorganisatie VNO-NCW bereidde in 2008 een claim voor om eventuele schade op Wilders te verhalen. Van de aangekondigde onrust die Fitna zou veroorzaken volgens Balkenende en werkgeversvoorzitter Wientjes hebben we nooit meer iets vernomen.

Zo distantieerde Zwanenberg Food Group zich in juni 2008 van de inhoud van Fitna.  Het nam een politieke positie in die het zelf als niet-politiek dacht te kunnen definieren. Het getuigde in mijn ogen van een gruwelijke hypocrisie en kortzichtigheid. Op een kritische e-mail heb ik nooit antwoord gekregen. Meer nog dan de VVD is het CDA de partij van het bedrijfsleven. De opstelling van Verhagen moet dan ook begrepen worden als verdediging van de economische belangen van het bedrijsleven overzee.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst bevestigt in de uitzending dat haar gevraagd werd om de AIVD-beveilgers in te zetten om Wilders te bespioneren. Maar ze weigerde: ‘Ik heb meteen gezegd: dat gaan we niet doen. Ik zet niet de AIVD in op de handel en wandel van Tweede-Kamerleden.’ Men moet er niet aan denken wat er was gebeurd als Verhagen minister van Binnenlandse Zaken was geweest.

Met Fitna was de staatsveiligheid van Nederland niet in gevaar, verklaart oud BVD-chef Arthur Doctors van Leeuwen. Daarom was Verhagens verzoek ongepast. Verhagen ontkent de beweringen niet dat-ie verzoeken deed om Wilders te laten bespioneren. Maar zijn verklaring dat zijn inzet erop gericht was om Nederlanders en het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland zoveel mogelijk te beschermen gaat voorbij aan de hoofdzaak dat-ie een concurrerend partijpoliticus door de staatsveiligheidsdiensten wilde laten bespioneren.

Foto: Cartoon in de NRC over Fitna uit 2008 van Ruben L. Oppenheimer

Advertentie