Bezinningsruimte op school moet er voor iedereen zijn

gewoon-1

Moslimstudenten verzoeken om een gebedsruimte binnen hun school. Ze vragen in de petitie Gebedsruimten in ROC’senkel een open plek of een leegstaand lokaal, waar de moslims in volledige rust gebruik van kunnen maken’. Het gaat dus feitelijk om leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Is hun verzoek redelijk?

Op de Facebook-pagina ‘From Athan to Salat‘ waarnaar petitionaris Shrouk Ibrahim verwijst wordt Artikel 6 van de Grondwet geciteerd in een versie eenvoudig Nederlands die uitlegt wat de Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging inhoudt. Het artikel 6.1 luidt: ‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Vraag van Ibrahim is ‘Welke reden houden zij dan nog aan om ons geen gebedsruimte te verlenen?

Onduidelijk is wat de petitionaris bedoelt met ‘open plekken’ binnen de school. Het creëren van wat ook een ‘bezinningsruimte‘ genoemd kan worden is een kwestie van redelijkheid. Leerlingen zijn echter geen werknemers die in een arbeidsrelatie tot de werkgever staan. Maar ze moeten in hun pauzes de religie of levensovertuiging van hun eigen keuze kunnen praktiseren. Dat kan van individu tot individu bekeken worden.

Als binnen scholen een geschikte ruimte ingericht kan worden als bezinningsruimte, dan is het verstandig als de schoolleiding een plek voor de uitoefening van religieuze of levensbeschouwelijke plichten aanwijst. Er zijn honderden religies en levensovertuigingen. Zo kent de islam vele stromingen en richtingen die soms haaks op elkaar staan. Alle varianten dienen in gelijke mate gebruik te kunnen maken van de bezinningsruimte.

Er moet door de school goed op gelet worden dat leerlingen in gelijke mate gebruik kunnen maken van de bezinnigsruimte en niet een groep de ruimte claimt. Dus zich de plek toe-eigent. Leerlingen zijn individuen met individuele rechten. Juist het individueel kunnen belijden zonder dwang van anderen is karakteristiek voor de vrijheid van godsdienst. Groepsvorming is daarmee in strijd. Da’s het zwakke punt van Ibrahims verzoek.

Shrouk Ibrahims initiatief is sympathiek en verdient ondersteuning. Maar het is jammer dat-ie niet samen optrekt met christenen, communisten, vrijdenkers, boeddhisten, hindoes, jehova’s getuigen, humanisten, atheïsten, antitheïsten, joden, pacifisten, nihilisten en allen die vanwege religieuze of levensbeschouwelijke plicht gebruik willen maken van een bezinningsruimte op school. Nu lijkt het alsof het Ibrahim niet zozeer te doen is om het uitoefenen van een religieuze plicht, maar om het promoten van de islam. Hij zou z’n pleidooi er een stuk sterker op maken als-ie dat vermoeden wegnam door actief met vertegenwoordigers van andere religies en levensovertuigingen te pleiten voor een gezamenlijke bezinningsruimte voor alle leerlingen.

Foto: Zen-boeddhisme. De petitie van Shrouk Ibrahim kan hier getekend worden. 

Advertentie

Moslimleider Owaisi in India aangeklaagd voor hate speech

De Indiase Moslimleider Akbaruddin Owaisi is na terugkomst uit Engeland opgepakt op verdenking van hate speech. India smeekte twee weken om wraak. Hij zou aanzetten tot haat tussen bevolkingsgroepen met zijn oproep om hindoe’s te vermoorden. De zaak is nog niet gelopen omdat aangetoond moet worden dat Owaisi z’n boekje te buiten is gegaan. In de verte doet het denken aan de zaak tegen Geert Wilders die als politicus het recht claimde om te waarschuwen. Verschil is dat in dit geval Akbaruddin Owaisi de moslim is waartegen gewaarschuwd moet worden. De zaak is ook een lakmoesproef voor de degelijkheid van het Indiase recht.

Google en Facebook moeten in India religie ontzien door censuur

Volgens The Guardian is India na China het volgende land waar de internetvrijheid wettelijk wordt ingeperkt. Google en Facebook worden onder druk gezet om mee te gaan in de censuur. Het gaat om religieuze gevoeligheden. In India zijn bedrijven als Google of Facebook verantwoordelijkheid gesteld voor inhoud die door Christenen, Moslims of Hindoes beledigend wordt gevonden. Maar wanneer voelt een gelovige zich beledigd en wanneer is dit zich beledigd voelen een voldoende reden om de informatievrijheid in te perken?

Het proces was in gang gezet door Mufti Aijaz Arshad Qasm die fatwaonline.org runt dat antwoord geeft op morele vragen. Hackers hebben de site gehackt en geven een statement af: So as you are no doubt aware this site has been hacked. This has been brought on by the people who declared war on the social networking sites as well as any site that posts anything against religion. It should be noted we have just as much intelligence if not more than you! When you attack social networking sites then expect hackers and plenty of other people to come back at you tenfold. We will NOT tolerate your stupidity no longer and it is time that we fought back against the religious. The non religious are starting to notice how far right and extremist the religious are becoming and we have had enough.

Dat hackers meer verstand hebben dan gelovigen is een aannemelijk standpunt. Maar da’s niet de hoofdzaak. Het gaat erom waarvoor bestuurders en politici kiezen. In China, India of in Nederland. Kiezen ze voor informatievrijheid of voor censuur? In India wordt nu religie als excuus aangevoerd om de internetvrijheid in te perken. In andere landen is het pedofilie of staatsveiligheid. Altijd past er wel een lokaal deksel op de doofpot. Het is goed dat Indiase hackers terugvechten en duidelijk maken dat ze de domheid van de gelovigen niet aanvaarden. Anders hebben andersdenkenden het nakijken op een gecensureerd internet.

Foto: Schermafbeelding van bericht door hackers op fatwaonline.org op 6 februari 2012