CDA kijkt naar de toekomst en werpt schaduw over het kabinet

Volgens het AD staat het CDA voor een ruk naar links. De krant baseert zich op conceptstukken van een nieuwe toekomstvisie dat het inzag. Met deze ‘verlinksing’ neemt het CDA afstand van het kabinetsbeleid. Job Cohen kondigde afgelopen november op de Kerdijk-lezing al een ‘verlinksing’ van de PvdA aan.

De definitieve versie van het Strategisch Beraad wordt op 21 januari op het CDA-partijcongres gepresenteerd. Het kwam er mede op initiatief van de nieuwe voorzitter Ruth Peetoom. Het Strategisch Beraad is een visie voor de toekomst die niet hoeft te bijten met het huidig kabinetsbeleid. Ze kunnen naast elkaar bestaan tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 mei 2015. Vraag is echter wel hoe andere partijen erop reageren.

Programmapunten die het CDA wil aanpassen zijn de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek, minder aandacht voor culturele verschillen tussen allochtonen en autochtonen en meer prioriteit voor duurzaamheid. Hierin klinken de meningen door van mensen als Herman Wijffels. Die niet toevallig als een linksige CDA-er wordt beschouwd. Duurzaamheid en culturele verschillen zijn onderwerpen voor de lange termijn. Een koerswijziging kan tijdens deze kabinetsperiode voorbereid worden zonder dat het al staand beleid is.

In commentaren wordt de hypotheekrenteaftrek als een breekpunt met de VVD gezien. Maar da’s onterecht. De VVD ziet in dat vanwege komende bezuinigingen en de oplopende schuld onder huishoudens de hypotheekrenteaftrek niet buiten schot kan blijven. In de media heeft Hans Hoogervorst de aanpassing al aangekondigd. De VVD wil er alleen niet van verdacht worden zelf het initiatief voor versobering te nemen. Door dit punt uit het Strategisch Beraad naar voren te halen helpt het CDA de VVD juist.

Meer problemen levert de relatie met de PVV op. Geert Wilders heeft al gedreigd met nieuwe verkiezingen als er aan de hypotheekrenteaftrek gemorreld wordt. Maar omdat PVV als gedoogpartner niet in het kabinet zit en het bij onderwerpen als Europa of de hervorming van de verzorgingsstaat nu al niet steunt, valt niet in te zien waarom CDA en VVD elders geen steun kunnen vinden. Denkbaar is een constructie dat D66 en GroenLinks tot het kabinet Rutte-Verhagen toetreden. Dan wordt de ‘verlinksing’ direct zichtbaar. Men is er klaar mee.

Foto: Montage met Mark Rutte en Maxime Verhagen als Geert Wilders.

Politieke kleinhandel

Een herschikking van de Nederlandse politiek lijkt me wel wat. Dat kan van alles zijn. Links-liberalen, realistische sociaal-democraten, islamdemocraten, jubelende christen-democraten, groene conservatieven of volbloed socialisten. Maar politiek vergaat het zoals artikelen in de supermarkt. Een gevestigd product valt niet makkelijk te verdringen. Ofwel, een nieuwe partij moet iets nieuws bieden en aantrekkelijk zijn. 

Is vast te stellen welke plekken op de schappen nog vrij zijn? De strijd tussen partijen verloopt op dit moment weliswaar langs klassieke links-rechts lijnen, maar wordt in de selectie van onderwerpen sociaal-cultureel (integratie, immigratie, duurzaamheid) en in de selectiemethode pragmatisch gevoed. Ideologie en sociaal-economie staan buitenspel. Herman Wijffels gaf daar in september 2010 een treffende analyse van.

Vanwege de meerderheid van de coalitie plus gedoogpartners dreigen voor de verkiezingen van de Eerste Kamer VVD’ers op de SGP te stemmen. Daartoe bestaat geen politiek-filosofische rechtvaardiging. Liberalen zijn voor een kleine overheid en staatkundigen voor een theocratie. Ideologie wijkt zodanig voor pragmatiek dat het ongeloofwaardig wordt. Opmerkelijk is dat sociaal-cultureel VVD en SGP elkaar naderen.

Zo is een samengaan van Christen Unie en D66 onlogisch als men uitgaat van de sociaal-culturele as. Enkele jaren geleden noemde men dat trouwens nog de immateriële aspecten. Nu lijkt het immateriële steeds meer te materialiseren. Een ontwikkeling die haaks staat op het belang van kernwaarden. D66 die weliswaar als egel nadert tot een partij die zich baseert op de bijbel tekent de de-ideologisering van de politiek.

Partijen verliezen geloofwaardigheid door hun fixatie op de macht en veronachtzaming van sociaal-economie en ideologie. Door herschikking kan die tendens gekeerd worden. Voorwaarde is dat partijen in langere termijnen gaan denken. Er is ruimte voor elke partij die men kan bedenken. Probleem is dat de huidige de markt afschermen en er te weinig kiezers zijn die beseffen welke slechte producten ze aangesmeerd krijgen.

Foto: Tulip Town Market, Grove Center, Oak Ridge, Tennessee, VS, 1945. James Edward Westcott