Schouw en Poot tegen Opstelten en de controlestaat: drones

sch

D66-Kamerlid Gerard Schouw heeft kritiek op minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Naar het idee van D66 draaft Opstelten door met z’n plannen om de inzet van drones door gemeenten grootschalig toe te staan. Het werpt een sleepnet over Nederland dat onschuldige burgers meeneemt. Da’s geen gerichte opsporing.

In het vertrouwen op technische middelen dreigt het risico waaraan ook de spionage door de Amerikaanse staatsveiligheidsdienst NSA aan ten onder lijkt te zijn gegaan. De vele hooibergen worden zo talrijk dat er alleen door vergroten van de budgetten en het oprekken van de bevoegdheden nog naalden in te vinden zijn. Grootschalige inzet van technische middelen neemt het over van gericht recherchewerk. Signalering wordt een doel op zichzelf, gaat vooraf aan opsporing en blijft hangen zonder bewezen resultaten. Of toetsing achteraf.

De laatste lijsttrekker van de Piratenpartij Dirk Poot en oud-VVD’er maakt zich in een column eveneens grote zorgen over het beleid van minister Ivo Opstelten: ‘Intussen komt de totale controlestaat steeds een stukje dichterbij. De overheid weet letterlijk alles van je, tot aan de aanleg van je nieuwe bollenperkje door de informeel betaalde tuinman aan toe.’ (..) ‘Het is onbestaanbaar dat de zich liberaal noemende VVD achter dit USSR-beleid kan blijven staan. Waar liberalen 100 jaar geleden nog bezworen dat de overheid niks te zoeken had achter de voordeur, maakt deze generatie VVD’ers het straks mogelijk om via een helikopter met nachtzicht het hele overheidsapparaat mee te laten kijken in je slaapkamer.‘ (..) ‘Hoe lang blijven we slapen voor we hier eens massaal de straat opgaan om tegen de oprukkende spionagestaat te protesteren?

Poot slaat de spijker op de kop. Hoe kan de huidige VVD die zegt voor de vrijheid van de burger en voor een terugtredende overheid te zijn een actief beleid ontwikkelen dat het tegenovergestelde bewerkstelligt? Namelijk de inperking van de burgerrechten en een staat die steeds meer bevoegdheden krijgt om die burger op de korrel te nemen. De staat wordt los van de burgers een machtsapparaat op zichzelf. Waarom is er binnen de VVD geen oppositie tegen beleid dat haaks staat op de beginselen van het klassieke liberalisme?

In de VS bestaat een sterke libertarische stroming die gaat voor een terugtredende overheid en de vrijheid van de burger. Paradoxaal genoeg streven libertariërs hetzelfde na als niet-partijgebonden progressieven. Wanneer ontstaat vanaf de flanken in Nederland zo’n monsterverbond tegen het veiligheidsbeleid zoals minister Opstelten dat verwoordt? Piraten, Occupisten, anarchisten, links-liberalen, ongebonden progressieven, ouderwetse conservatieven en libertariërs hebben een gemeenschappelijk doel. Namelijk het verhinderen van de opbouw van de controlestaat zoals minister Ivo Opstelten dat probeert te realiseren.

Foto: Schermafbeelding van ‘Opstelten draaft door met bespieden onschuldige Nederlanders‘ door Gerard Schouw (D66). 21 augustus 2013.

PvdA en VVD willen af van subsidie op religieus leerlingenvervoer

LeerlingenVervoer1

Het is een goede zaak dat de PvdA en de VVD af willen van de wettelijke verplichting dat gemeenten het vervoer dienen te betalen voor leerlingen die naar een religieuze school willen. PvdA-kamerlid Loes Ypma wil leerlingenvervoer voor gehandicapte kinderen handhaven, want: ‘want geloof is een keuze en een handicap niet‘. Ypma vervolgt: ‘Ouders kunnen dan nog steeds kiezen naar welke school ze hun kinderen willen laten gaan, maar dit hoeft niet meer gesubsidieerd te worden door de gemeente. ‘ De VVD steunt de PvdA. In de nieuwe regelgeving blijft ruimte voor gemeenten om het religieus leerlingenvervoer te blijven subsidiëren.

Binnenlands Bestuur berichtte vorige week dat de gemeente Gaasterlân-Sleat op 29 mei op initiatief van de Friese Nationale Partij een motie heeft aangenomen ‘waarin staat dat de gemeente niet langer wil betalen voor richtinggebonden leerlingenvervoer.’ Deze Friese gemeente is jaarlijks 47.000 euro aan subsidie kwijt voor het vervoer van 32 reformatorische leerlingen naar scholen in Emmeloord en Kampen. De motie was mede bedoeld om een landelijk debat over de subsidie van religieuze leerlingen op gang te brengen, wat nu dus is gebeurd. Meer dan 100 gemeenten steunden de motie. Volgens Binnenlands Bestuur ‘geven vooral gemeenten uit de Biblebelt veel uit aan richtinggebonden leerlingenvervoer, vaak meer dan 150 duizend euro per jaar’.

Bij nader inzien is de verplichting voor subsidiëring van richtinggebonden leerlingenvervoer merkwaardig. Naast religieuze betreft dit bijvoorbeeld ook humanistische leerlingen. Want het afschaffen ervan tast de vrije schoolkeuze niet aan. Ouders kunnen zelf vervoer organiseren. In reactie op het initiatief van Loes Ypma spreekt de SGP over reli-bashing. Richtinggebonden leerlingenvervoer zou slechts 4,2% van de kosten van leerlingenvervoer uitmaken, aldus de christelijke besturenraad in een schatting van enquêtegegevens van 154 gemeenten. Maar da’s irrelevant. Het gaat erom dat PvdA en VVD na aanzet van diverse gemeenten de praktijk rechttrekken dat in het bijzonder religieuze leerlingen voorrechten hebben en overheidssubsidie krijgen.

Foto: Leerlingenvervoer kost Kampen 200.000 euro per jaar.