George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘Geert Groote Huis

Initiatief in Deventer voor oprichting Geert Groote Museum

leave a comment »

In Deventer werd in 2014 het Historisch Museum Deventer in de Waag wegens ‘beleidsveranderingen’ voor onbepaalde tijd gesloten. De collecties huizen nu in Zwolle. In het Deventer Verhaal worden sommige stukken weer getoond. Maar da’s publieksbereik zonder de instandhouding van een museale organisatie die aankoopt, inventariseert, documenteert en een steeds wisselend verhaal vertelt. Haaks op de cultuurbezuinigingen en het terugschroeven van de ambitie door de gemeente Deventer staan de initiatiefnemers van de zelfstandige stichting het Geert Groote Huis die een museum willen oprichten. Ze beseffen dat de realisatie tijd kost. Geert Groote (1340-1384) is de belangrijkste historische Deventenaar, bekend als grondlegger van de Moderne Devotie. Een vernieuwingsbeweging die de kerk wilde hervormen. Nog immer actueel. En hoogst noodzakelijk.

deve

Foto: Schermafbeelding van Schatkamer van Deventer Verhaal, een presentatie van thematisch gerangschikte topstukken.

%d bloggers liken dit: