Winkeliers in de Kalverstraat willen uitsluitend bezoekers die komen om te winkelen

Het is begrijpelijk dat de winkeliers van de Amsterdamse Kalverstraat met de gemeente in gesprek gaan om drukte en zelfs opstoppingen te voorkomen. Dat kan door het gedrag van de passanten te beïnvloeden en andere looproutes te promoten. In dit verslag zondigen zowel AT5 als de winkeliers tegen de logica en zien er geen bezwaar in om onzin te beweren. De verslaggever opent met een onbegrijpelijke opmerking: ‘Uit onderzoek blijkt dat slechts 37% van de bezoekers de Kalverstraat bezoekt met de intentie te gaan winkelen. En die groep zijn ze [= de winkeliers] dus liever kwijt dan rijk.’ Echt? Dus de winkeliers zijn de bezoekers die de intentie hebben om te winkelen liever kwijt dan rijk? Bij AT5 is onzin blijkbaar de nieuwe waarheid.

‘Winkelmanager’ Pauline Buurma gaat nog verder en eigent zich namens de winkeliersvereniging de hele straat toe als ze over de passanten zegt: ’Ze zijn natuurlijk welkom, maar dan moeten ze hier komen om te shoppen’. Bepalen in Amsterdam tegenwoordig winkeliers wie toegang tot de openbare ruimte heeft? Want de Kalverstraat is een vrij toegankelijke straat en geen afgesloten privéterrein. De winkeliersvereniging zou zich beter beraden over hoe en met wie het in de publiciteit treedt en hoe gerechtvaardigd het is om de Kalverstraat te reduceren tot ‘hun’ straat waar winkeliers bepalen wie er wel of niet in mag komen.

Groningen wil het gedrag inwoners bepalen. En blundert

De website ‘Wij Groningen‘ van de gemeente Groningen zegt: ‘Deze website geeft u informatie en advies over zorg en ondersteuning in de gemeente Groningen.’  Wat stoort is niet zozeer dat burgers als kleuters worden behandeld of dat de gemeente Groningen psychologie van de koude grond uit oude kasten haalt. Wat stoort is dat een overheidsinstantie meent het gedrag van burgers te kunnen bepalen door dit soort raad. Een advies voor verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) : ‘Een politieke relatie heeft soms ups en downs, praat het uit met uw partners. Laat u deskundig adviseren. Misschien is een cursus boomknuffelen van passend niveau voor het college’. 

Hier het advies van de gemeente over relaties. Hoogopgeleiden lijken hier laagopgeleiden de les te lezen. Misschien moet dat maar eens omgedraaid worden:

Elke relatie heeft haar ups en downs. Maar als beide partners hun best doen de relatie met elkaar goed te houden, dan komt u al een heel eind.

Elke relatie is anders

Vergelijk uw relatie nooit met die van iemand anders. Mensen zijn verschillend, relaties dus ook. Toch zijn er wel een aantal kenmerken van een goede relatie.

In een goede relatie is er bijvoorbeeld ruimte om uw eigen dingen te doen. Daarnaast is het belangrijk dat u elkaars mening, opvattingen en ideeën respecteert, ook al denkt u er anders over.

Relatietips
Er wordt wel eens gezegd dat een relatie hard werken is. Om uw relatie goed te houden, heeft u misschien iets aan deze tips.

Communiceren
Om uw relatie goed te houden, is het belangrijk dat u met elkaar in gesprek blijft. Vertel elkaar hoe u zich voelt, wat u bezighoudt en vertel bijvoorbeeld hoe uw dag is geweest. Dat is soms best lastig want de een praat makkelijker dan de ander.

Respect voor elkaar
Meningen, ideeën of overtuigingen van mensen verschillen. Probeer ook in een relatie de mening van uw partner te respecteren ook al verschilt deze met die van u.

Vrijheid
De hobby van uw partner is misschien niet die van u. In een goede relatie geeft u elkaar de ruimte. U heeft dan de vrijheid om uw eigen dingen te doen. Er zijn vast ook dingen die u allebei leuk vindt. Dat kunt u dan samen doen.

In voor- en tegenspoed
Voor uw partner en voor u is het belangrijk dat u er voor elkaar bent, in goede maar ook in slechte tijden. Een relatie heeft altijd ups en downs.

Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een slechte gezondheid van u of uw partner. Het is lastig om hiermee om te gaan, maar als u zich voor 100 procent inzet, zal het uw relatie ten goede komen.

Intimiteit
Knuffelen, aanraken en vrijen hoort bij een goede relatie. Hierbij gaat het niet om hoe vaak u dat doet maar wel of u dit met veel aandacht en overtuiging doet.

Ook hier geldt dat de ene relatie de ander niet is. U kunt dus beter niet uw relatie met die van iemand anders vergelijken. De ene relatie heeft een hoger knuffelgehalte dan de andere.

Ruzie en conflicten
Ruzies en conflicten zijn nooit leuk, maar niet te vermijden. U hoeft ze dan ook niet uit de weg te gaan. Door middel van een ruzie maakt u uw partner duidelijk waar uw grenzen liggen en wat u wel of niet leuk vindt. En dit draagt bij aan een goede relatie.