Over de mentaliteit van conservatief en nationalistisch Nederland

fry

Je zou Afrikaan zijn en deze tweet van Fryskhynder (‘PVV, gezond boerenverstand, tegen islamisering van Nederland‘) lezen. Verwijzing naar het artikel ‘De Afrikaanse bevolkingsexplosie’ op Curiales (‘Conservatief. Wij geloven in traditie en zijn trots op onze geschiedenis. Nederland moet zijn christelijke achtergrond en waarden behouden.’) en de retweet door Curiales tekent de hoek waarin deze meningen tot stand komen. Curiales weet het: ‘Het hoge geboortecijfer wordt voornamelijk veroorzaakt door de Afrikaanse mentaliteit.’

Wie naar historische gegevens kijkt ziet dat het geboortecijfer per 1000 inwoners van de meeste Afrikaanse landen nu lager is dan dat in de 19de eeuw in Nederland was. Sprak de wereld toen over de Nederlandse mentaliteit? Verschil in geboortecijfer tussen landen op verschillende continenten heeft vooral te maken met de samenstelling van de bevolking, en de economische en politieke ontwikkelingen en verwachtingen. Daar helpen geen discriminerende opmerkingen aan omdat ze de echte verklaring in de weg staan. Is dat de opzet?

nidi

Foto 1: Tweet van Fryskhynder door Curiales geretweet.

Foto 2: Levendgeborenen per 1000 inwoners (bruto geboortecijfer) in Nederland, 1850-2000. Bron: ‘BEVOLKINGSATLAS VAN NEDERLAND DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN VAN 1850 TOT HEDEN; Den Haag, 2003’.

NIDI schetst toekomstscenario vol met honderdjarigen

adele100-1

Bij sommige berichten staat het verstand stil. Zoals het persbericht van onderzoeksinstituut NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) over de levensduur van pasgeborenen. Uit nieuwe prognoses blijkt dat honderdjarigen in de toekomst eerder regel dan uitzondering zijn. Volgens het meest optimistische scenario dat ervan uitgaat dat ‘de verhoging van de overlevingskansen zich onverminderd voortzet‘ ‘zou twee derde van de pasgeboren meisjes en de helft van de jongens een leeftijd van honderd jaar halen‘. Hier geeft het NIDI een beschrijving van scenario’s. Vraag is of dit groot nieuws is. In elk geval is het prikkelend nieuws.

Over bijna 100 jaar zouden twee derde van de pasgeboren meisjes nog in leven zijn. Het NIDI merkt op dat het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) prognoses tot het jaar 2060 maakt. Het NIDI breidt dat nu met liefst 50 jaar uit naar 2110. Da’s nogal een verschil. Het NIDI noemt zelf remmende effecten als obesitas op de stijging van de levensduur. Het acht dat gerelateerd aan een sociale klasse. Maar als effect valt ook te denken aan milieuproblemen, oorlogen, epidemieën, afnemende voedselkwaliteit, resistentie voor antibiotica, afnemend aanbod van goede zorg en sluitende verzorgingshuizen die min of meer voor iedereen gelden.

De toekomstkunde of futurologie kent een constante, namelijk dat de uitkomsten achteraf nooit blijken te kloppen. Maar daarvoor is zulk onderzoek ook niet bedoeld. Het geeft een richting aan die van belang is bij de inrichting van ons land in 2040, 2060 of 2110. Om over de toekomstige inrichting van Nederland na te denken zijn de scenario’s van het NIDI daarom zinvol. Dat denken kan nu al begonnen worden. Want een huis dat 75 jaar staat moet anders gebouwd worden dan een huis dat 110 jaar staat. Vraag is hoe het verschil tussen een horizon van 4 (politiek), 50 (CBS) en 100 (NIDI) jaar overbrugd kan worden. Wellicht moet de politiek naar de toekomst bewegen en zich wat meer verbeeldingskracht aanmeten zoals het NIDI nu doet.

589px-Street_intersection_Futarama

Foto 1: Adele Rummens, de oudste vrouw van België in de bloemen in Leuven op haar honderdjarige verjaardag. 1937.

Foto 2: Norman Bel Geddes, Street Intersection Futurama voor de New York World Fair, 1939-1940. Met als thema ‘The world of tomorrow’. Zie ook: Futurama op GKKort.